Anda di halaman 1dari 24

BAB 9

MEMBIASAKAN PERILAKU TERPUJI

ANGGOTA KELOMPOK

Chyntya Fatimah Dewi


Intan Lutfi Fatikasari
Qonita Rona Firdaus
Rizka Apriliana K.
Tika Niviana Rusida
Zumlatul Habibah

( 5)
(14 )
( 27)
( 31)
( 34)
( 40)

BERPAKAIAN

Berpakaian atau menutup


aurat bagi seorang muslim
atau muslimah adalah suatu
kewajiban

STARAT--SYARAT PAKAIAN MUSLIM/MUSLIMAH


Menutup seluruh badan selain yang dikecualikan
Bukan berfunsi sebagai perhiasan
Kainnnya harus tebal,tidak tipis
Harus longgar dan tidak ketat
Tidak diberi wewangian bagi wanita
Tidak menyerupai atau sebaliknya
Tidak menyerupai wanita kafir
Bukan pakaian popularitas

TUJUAN BERPAKAIAN
Menutup aurat dan sebagai perhiasan
Memelihara diri dari panas dan bahaya
lainnya
Beribadah kepada Allah SWT.
Menghindari godaan setan
Dikenal sebagai muslimah dan terhindar
dari gangguan
Untuk memperoleh ridho Allah SWT.

BATAS-BATAS AURAT

PEDOMAN BERPAKAIAN
Berhias merupakan naluri alamiah
Dalam sabda rosululloh: Sepuluh hal yang
termasuk fitrah adalah mencukur kumis,
memotong kuku,menyela nyela, memanjangkan
jenggot, bersiwak, istinsya, mencabut bulu ketik,
mencukur rambut kemaluan, istinja, dan khitan.

Larangan mencukur kemudian dan rambut

Memulai sesuatu yang baik dengan sebelah kanan


Larangan membuat tato dan merenggangkan gigi
Diperbolehkan memakai pakaian sutera bagi wanita
Larngan menjulurkan pakaian
Dimakruhkan bagi wanita memperlihatkan perhiasan yang
dipakainya
Pakaian laki-laki tidak boleh panjang melebihi kedua mata kaki.
Karena Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam telah
bersabda : "Apa yang berada di bawah kedua mata kaki dari kain
itu di dalam neraka
Pakaian wanita tidak boleh melebihi satu hasta dari mata kakinya

Tidak diperbolehkan memakai wewangian yang


tercium aromanya oleh orang lain
Diperbolehkan wanita memakai kutek
Tidak diperbolehkan memakai pakaian tipis
Perintah berjilbab bagi wanita
Larangan Tabarruj
Berhias dengan memperlihatkan kecantikannya
selain pada suaminya.

BERTAMU
Bertamu adalah salah satu cara untuk
menyambung tali persahabatan yang dianjurkan
oleh Islam. Islam memberi kebebasan untuk
umatnya dalam bertamu. Islam telah memberi
bimbingan dalam bertamu, yaitu jangan bertamu
pada tiga waktu aurat.
Yang dimaksud dengan tiga waktu aurat ialah
sehabis zuhur, sesudah isya, dan sebelum subuh.

Cara Menerima Tamu yang Baik

Berpakaian yang pantas


Menerima tamu dengan sikap yang baik
Menjamu tamu sesuai kemampuan
Tidak perlu mengada-adakan
Lama waktu
Sesuai dengan hak tamu, kewajiban memuliakan
tamu adalah tiga hari, termasuk hari istimewanya.
Selebihnya dari waktu itu adalah sedekah baginya.
Antarkan sampai ke pintu halaman jika tamu pulang

Cara Bertamu yang Baik

Berpakaian yang rapi dan pantas


Memberi isyarat dan salam ketika datang
Jangan mengintip ke dalam rumah
Minta izin masuk maksimal sebanyak tiga kali
Memperkenalkan diri sebelum masuk
Tamu lelaki dilarang masuk kedalam rumah apabila tuan
rumah hanya seorang wanita
Masuk dan duduk dengan sopan

Menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati


Mulailah makan dengan membaca basmalah dan
diakhiri dengan membaca hamdalah
Makanlah dengan tangan kanan, ambilah yang
terdekat dan jangan memili
Bersihkan piring, jangan biarkan sisa makanan
berceceran
Segeralah pulang setelah selesai urusan

SEKIAN

WASSALAMUALAIK