Anda di halaman 1dari 62

Daftar Sungai Dalam Daerah Aliran Sungai pada Wilayah Sungai di Propinsi Jawa Timur

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

I.
1

02.15.93
Bengawan Solo
Bengawan Solo

Bengawan Solo

K. Jantur
K. Kedung Banteng
K. Anjuk Ampih
K. Pragah
K. Glonggong
K. Losari
K. Bancong
K. Sadang
K. Pelem
K. Tambak Lulong
K. Kedung Pring
K. Sangkil
K. Sono
K. Kukur
K. Sedis
K. Sawahan
K. Lodolo

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Lokal

Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ngawi, Magetan
*
*
*

( Km2)

(Km)

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

13,070.00
12,736.48

Ngawi
Pacitan
Ponorogo
Madiun
Bojonegoro
Tuban
Lamongan
Gresik
*
*

C.A.

Ngawi
Ngawi
Ngawi

7.14
17.05
10.53
3.48
19.58
7.98
22.27
5.10
22.27
20.30
7.98
49.21
4.73
116.43
14.04
4.87
4.29

2.58
5.00
5.00
5.00
10.82
3.99
5.00
4.58
10.28
19.82
13.23
6.34
1.84
18.95
2.74
6.91
12.77

Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1
K. Nglencong
K. Pengok
K. Ngiyom
K. Nanas
K. Gembok
K. Randuponggo
K. Sidowayah
K. Soko
K. Kedung Galon
K. Sirigon
K. Ngale
K. Pilangbango
K. Gebas
K. Ngadirejo
K. Tameng
K. Kedung
K. Gadungan
K. Tambak
K. Sopan
K. Tinggang
K. Gilit
K. Pundung
K. Towak
K. Gandong
K. Bendo
K. Tidu
K. Julan
K. Ngunut
K. Jagalan

Lokasi

Orde
2

4
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Lokal

Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro

C.A.

( Km2)

(Km)

94.75
33.08
10.88
25.92
7.05
19.07
27.34
18.56
12.53
6.03
16.59
7.74
11.71
59.38
3.94
23.20
22.27
19.58
12.53
126.98
18.18
9.28
3.71
241.58
19.58
132.75
21.17
10.67
4.64

18.95
8.16
11.47
10.04
2.91
7.75
13.71
9.77
5.00
5.00
26.68
18.42
5.00
10.53
23.35
28.00
8.00
7.50
6.00
12.50
23.50
21.00
12.00
45.00
7.50
39.00
7.80
8.00
22.00

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1
K. Kening
K. Kedung Bajul
K. Kedung Banteng
K. Kunci
K. Soko
K. Pacak
K. Bantalan
K. Mati
K. Pati
K. Barong
K. Sukat
K. Besuki
K. Prembangan
K. Penganten
K. Mekuris
K. Pohwates
K. Prijetan
K. Semarmendem
K. Cawak
K. Kerjo
K. Kotapak
K. Pundong
K. Keduk
K. Ganggang
K. Gebang
K. Puter
K. Sarangan
K. Marak
K. Pandan

Lokasi

Orde
2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Lokal

Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro

C.A.

( Km2)

(Km)

613.87
102.81
7.31
4.87
6.15
33.41
3.48
8.70
3.13
5.57
12.53
162.78
10.67
8.45
117.10
10.79
6.03
49.65
42.11
7.54
12.53
17.15
44.12
77.72
51.21
49.83
19.73
48.12
20.73

42.00
20.00
11.00
12.00
13.00
66.00
10.00
5.00
3.00
4.00
6.00
25.00
8.00
6.40
43.00
9.00
13.00
45.00
11.00
15.00
6.00

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Benawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
18.70 Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1
K. Ingas
K. Kalangan
K. Kacangan
K. Jurangkrapak
K. Ampel
K. Asinan
K. Prijetan
K. KetopaK
K. Blawi
K. Palangan
K. Gambang
K. Soko
K. Pengaron
K. Deket
K. Dapur
K. Mengkuli
K. Plalangan
K. Gondang
K. Kruwul
K. Tembalon
K. Maling
K. Rendos
K. Wangen
K. Betoyo
K. Corong
K. Bektiharjo
K. Kening
K. Ked. Prak
K. Buntu

Lokasi

Orde
2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Lokal

Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Bojonegoro
Lamongan
Lamongan
Lamongan
Lamongan
Lamongan
Lamongan
Lamongan
Lamongan
Lamongan
Lamongan
Lamongan
Lamongan
Lamongan
Lamongan
Lamongan
Lamongan
Lamongan
Lamongan
Lamongan
Lamongan
Tuban
Tuban
Tuban
Tuban

C.A.

( Km2)

(Km)

150.32
46.04
28.56
7.41
42.18
38.40
88.40
86.40
239.93
9.60
5.40
19.00
9.40
38.40
17.60
34.60
73.40
15.00
26.93
154.33
132.73
40.34
53.02
39.37
45.41
20.99
770.62
48.60
15.00

25.00
12.00
22.00
4.00
3.00
4.00
18.00
8.00
14.00
24.00
17.00
25.00
6.70
6.00
7.20
8.20
9.40
8.10
8.70
60.00
9.00
5.00

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1
K. Glonggong
K. Guwoterus
K. Soko
K. Tahunan
K. Kejuron
K. Ked Cilik
K. Jetis
K. Ked.Gede
K. Ngrayun
K. Jad
K. Madiun
K. Pucong
K. Asin
K. Ampo
K. Kenteng
K. Sepi
K. Ngunut
K. Bringin
K. Batil
K. Sareng
K. Gunting
K. Glonggong
K. Klenen
K. Gendong
K. Semawur
K. Catur
K. Mruwah
K. Tlegung
K. Brangkal

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

*
*
*
*
*
*
*

Tuban
Tuban
Tuban
Tuban
Tuban
Tuban
Tuban
Tuban
Tuban
Tuban

*
*
*
*

Lokal

Madiun, Ngawi,
Bojonegoro
*
*
*
*

Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Madiun, Magetan
Kota Madiun, Ponorogo
*
*
*

Madiun
Madiun
Madiun

C.A.

( Km2)

(Km)

29.40
35.00
86.40
29.40
48.60
15.00
35.18
20.18
15.00
30.75
2,315.58

7.00
15.00
12.00
7.00
9.00
5.00
14.60
5.80
5.00
22.50
76.19

Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Madiun

7.80
100.84
4.14
88.97
13.55
19.97
7.80
116.74
8.03
6.52
4.89
11.23
31.20
50.25
188.43
44.93
22.54
15.29

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
12.91
17.18
24.05
18.70
17.45
5.00
5.00
25.31
12.97
13.57
8.94

Madiun
Ponorogo
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1
K. Jeroan
K. Gede
K. Tangkil
K. Bendo
K. Saradan
K. Sukorejo
K. Ketok
K. Gandu
K. Celelek
K. Kembang
K. Gunting
K. KlitiK
K. Ked.Dawung
K. Ancar
K. Sarangan
K. Abu
K. Randualas
K. Tempuron
K. Wuluh
K. Ploso
K. Kokopon
K. Piring
K. Sono
K. Notopuro

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Madiun, Ngawi,
Bojonegoro
*
*
*

Lokal

Madiun, Ngawi
*

K. Glonggong
K. Tretes
K. Ngasinan
K. Slahung

Lokasi

Orde

C.A.

( Km2)

(Km)

665.69
28.16
4.99
7.80
25.27
6.65
4.70
1.95
8.32
3.85
4.47
20.99
19.45
1.54
4.57
8.60
12.40
17.55
8.60
8.50
22.96
4.12
3.66
124.90

Madiun
Madiun

4.37
4.86
6.03

Madiun

345.97

Madiun, Bojonegoro

39.22
10.36
4.20
6.69
6.03
9.49
8.63
7.40
29.58
7.49
11.53
5.00
10.43
7.48
12.38
5.76
16.42
3.18
3.94
5.00
5.00
5.00
14.44
34.80

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun

10.65 Madiun
2.46 Madiun
2.69 Madiun
Bengawan Solo
Madiun

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1
K. Sekar
K. Monggong
K. Ngelang
K. Renggo
K. Gurdo
K. Pang
K. Ked. Celeng
K. Jember
K. Dung Gogor
K. Bero
K. Padas
K. Ketonggo
K. Jabung
K. Cangkring
K. Butuh
K. Ketegan
K. Selojajar
K. Boro
K. Kuncen
K. Tambak Kromo
K. Trinil
K. Dremi
K. Kukur
K. Sidodadi
K. Jungke
K. Sekayu
K. Tabohwah
K. Pucang

Lokasi

Orde
2

*
*
*
*
*

Ngawi, Madiun

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Bojonegoro
Ngawi

*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Ngawi
Magetan
Magetan
Magetan

C.A.

( Km2)

(Km)

7.82
19.97
37.05
117.02
4.84
2.16
2.68
15.72
7.80
51.26
26.86
303.78
18.59
17.55
25.27
14.64
7.80
31.20
37.75
6.45
2.08
4.37
6.24
1.25
4.99
15.78
14.22
10.32

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

12.00 Bengawan Solo


5.00 Madiun
Madiun
6.13 Madiun
8.72 Madiun
15.24 Madiun
16.53 Madiun
3.61 Madiun
17.90 Madiun
6.82 Madiun
12.24 Madiun
30.91 Madiun
16.69 Madiun
13.75 Madiun
5.01 Madiun
9.14 Madiun
1.76 Madiun
6.21 Madiun
7.47 Madiun
7.16 Madiun
24.56 Madiun
10.97 Madiun
15.33 Madiun
11.47 Madiun
14.86 Madiun
12.11 Madiun
5.00 Madiun
17.87 Madiun

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1
K. Gonggang
K. Tapen
K. Ampo
K. Sepi
K. Kenteng
K. Ngunut
K. Bringin
K. Gandong
K. Gondang Lor
K. Gondang Kidul
K. Ngreyeng
K. Ngampin
K. Semawor
K. Tringen
K. Kukur
K. Purwodadi
K. Gongging
K. Jongke
K. Tambak Kromo
K. Trinil
K. Trinil Lor
K. Trinil Kidul
K. Gununglor
K. Ondo
K. Genting
K. Tiron
K. Sobo
K. Ngadisanan
K. Duroh

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Ngawi
Magetan
Magetan
Magetan
Magetan
Magetan
Magetan
Magetan
Magetan
Magetan
Magetan
Magetan
Magetan
Magetan
Magetan
Magetan
Magetan
Magetan
Magetan
Magetan
Magetan
Magetan
Magetan
Magetan
Ponorogo
Ponorogo
Ponorogo
Ponorogo
Ponorogo

C.A.

( Km2)

(Km)

4.46
16.31
4.14
13.55
88.97
26.62
62.80
145.64
3.12
3.95
9.15
4.16
50.25
7.80
7.49
7.80
6.94
27.87
143.77
98.85
5.38
3.12
2.26
1.74
14.47
1.37
1.69
3.93
1.69

23.43
10.38
4.62
7.16
10.19
11.97
14.92
26.95
8.56
19.26
8.32
5.90
23.78
5.98
15.33
11.49
12.50
14.86
5.00
24.56
8.02
9.65
5.00
11.35
28.92
5.00
12.82
3.23
4.83

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

2
3
4

Bojong.
Ngujil.
Pacitan.

K. Nambong
K. Munggu
K. Keyang
K. Kokok
K. Ngindeng
K. Tambul
K. Jutangwuluh
K. Gendol
K. Cengkir
K. Murang
K. Brahu
K. Cepogo
K. Suteng
K. Payu
K. Ked.Pring
K. Ketegan
K. Cerme
K. Nglengkong
K. Malon
K. Srandal./ Seradan
K. Tadahwon
K. Galak
K. Bojong
K. Ngujil
K. Pacitan
K. Jelak
K. Kresek
K. Wates
K. Gawang

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Ponorogo
Ponorogo
Ponorogo
Ponorogo
Ponorogo
Ponorogo
Ponorogo
Ponorogo
Ponorogo
Ponorogo
Ponorogo
Ponorogo
Ponorogo
Ponorogo
Ponorogo
Ponorogo
Ponorogo
Ponorogo
Ponorogo
Ponorogo
Ponorogo
Ponorogo
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan

C.A.

( Km2)

(Km)

3.15
2.63
325.05
4.24
6.37
7.83
9.88
8.32
9.05
3.23
3.33
3.09
7.80
4.89
9.23
4.89
1.95
74.53
13.00
2.81
6.94
1.82
3.98
3.04
190.99
37.75
3.50
4.75
18.00

5.00
9.89
21.41
5.64
33.62
5.00
14.97
38.50
19.48
5.00
6.30
5.00
7.52
11.24
7.78
50.57
1.02
7.28
8.19
2.99
13.49
19.45
2.80
2.58
10.00
4.30
2.00
2.20
7.33

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

5
6
7
8

Padi
Pager.
Sekoro
Walemah.

Grindulu

K. Pucung
K. Gundi
K. Ponggak
K. Ked.Pasang
K. Galang
K. Brungkah
K. Asemgandok
K. Pagotan
K. Dawe
K. Sentol
K. Jurang Jero
K. Pengok
K. Progo
K. Simpor
K. Tengi
K. Padi
K. Pager
K. Sekoro
K. Walemah
K. Janti
K. Grindulu
K. Jetis
K. Gempol
K. Pasang
K. Minder
K. Paning
K. Bawahan
K. Blimbing
K. Kandangan

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

*
*

Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Pacitan, Ponorogo
*
*
*
*
*
*
*
*

Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan

C.A.

( Km2)

(Km)

7.50
4.00
29.24
9.50
19.50
67.00
29.75
19.50
10.25
45.08
12.00
33.08
12.00
25.50
9.50
18.48
10.19
8.44
42.23
15.00
711.68
67.75
47.25
16.00
31.25
32.90
22.50
15.75
6.00

3.15
1.65
9.51
10.00
8.34
10.16
15.70
8.81
7.92
3.85
4.62
2.59
7.30
7.52
1.62
6.80
5.53
7.97
13.18
5.64
11.19
4.58
5.61
6.49
12.93
10.00
2.54
4.24

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

10

11

12

Sambi

Lorog

Kemplong

K. KlitiK
K. Ploasan
K. Pletes
K. Tempuran
K. JeruK
K. Ngadiopo
K. Tahunan
K. Ploso
K. Kopo
K. Wetengwulung
K. Sambi
K. Baskoro
K. Mangir
K. Lorog
K. Talang
K. Jambon
K. Pucang
K. Cangkring
K. Kembangan
K. Sumber
K. Mboto
K. Sambi
K. Kedung Pring
K. Sunggah
K. Milis
K. Kemplong
K. Tulakan
K. Seyu
K. Tengah

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan

C.A.

( Km2)

(Km)

5.80
20.25
5.80
86.40
9.25
6.25
14.40
9.50
47.00
3.80
108.15
17.25
11.00
297.73
18.00
10.50
15.70
21.60
6.10
15.50
71.00
36.00
23.00
35.00
7.50
235.50
18.70
10.00
2.00

3.49
4.76
10.40
8.25
5.67
4.70
5.44
8.18
5.25
7.87
10.00
10.36
3.49
5.95
3.19
6.23
5.18
8.80
5.50
16.71
6.83
6.57
10.00
4.66
9.41
9.28
2.46

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

13

Luyur

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Malang.
Genteng.
Gunung.
Ked.Bulu.
Kenong.
Kresek
Legun Merem
Lembung.
Mentoloyo.
Mireng.
Raja.

25
26
27

Sibra.
Kejangan.
Lamong

K. Jeruk
K. Bubaran
K. Ngrendeng
K. Prambon
K. Setro
K. Dadap
K. Luyur
K. Kondang
K. Malang
K. Genteng
K. Gunung
K. Ked.Bulu
K. Kenong
K. Kresek
K. Legun Merem
K. Lembung
K. Mentoloyo
K. Mireng
K. Raja
K. Krono
K. Sibra
K. Kejangan
K. Lamong
K. Banter
K. Ked.Pucang
K. Gaun
K. Pucang
K. Tegal

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

( Km2)

(Km)

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Pacitan
Gresik
Gresik
Gresik
Gresik
Gresik
Gresik
Gresik
Gresik
Gresik
Gresik
Gresik
Gresik
Gresik
Lamongan

2.20
4.50
37.80
5.80
18.00
14.00
37.00
2.50
7.53
7.74
4.34
4.35
4.34
4.66
3.81
4.66
6.50
7.45
8.40
8.60
37.14
47.53
712.73

2.04
2.69
15.04
3.94
4.48
5.64
10.49
1.51
8.90
6.80
8.20
8.50
8.20
7.60
6.30
7.60
7.80
7.90
8.00
9.00
6.00
8.90

Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Madiun
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo

Lamongan
Lamongan
Lamongan
Lamongan
Lamongan

48.60
36.50
8.57
8.60
7.53

9.00
7.80
6.90
9.00
8.90

Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo

Lamongan, Gresik
*
*
*
*
*

C.A.

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1
K. Glunggung
K. Mewek
K. Kuwu

28
29
30
31
32
29
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Kep. Bawean
Beji
Suwuk
Bondourung
Gajaran
Lohgung
Klero
Guyangan
Watutengah
Prumpung
Boncang
Bandungan.
Boto
Menengan
Simbatan.
Wolu Tengah.

K. Beji
K. Suwuk
K. Bondourung
K. Gajaran
K. Lohgung
K. Klero
K. Guyangan
K. Watutengah
K. Prumpung
K. Boncang
K. Bandungan
K. Boto
K. Menengan
K. Simbatan
K. Wolu Tengah

Lokasi

Orde
2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Lokal

C.A.

( Km2)

(Km)

Lamongan
Lamongan
Lamongan

14.13
6.50
7.62

Lamongan
Lamongan
Lamongan
Lamongan
Tuban
Tuban
Tuban
Tuban
Tuban
Tuban
Tuban
Tuban
Tuban
Tuban
Tuban

21.00
35.00
19.00
27.00
71.17
109.31
40.80
96.00
72.00
48.00
16.40
9.00
134.65
15.00
127.26

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

11.00 Bengawan Solo


7.80 Bengawan Solo
9.80 Bengawan Solo
Bengawan Solo
10.00 Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
5.60 Bengawan Solo
9.30 Bengawan Solo
18.60 Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
Bengawan Solo
12.00 Bengawan Solo
30.00 Bengawan Solo
17.50 Bengawan Solo
20.00 Bengawan Solo
10.00 Bengawan Solo

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

II.
1

02.15.95
Brantas
Brantas

K. Brantas

K. Kricik
K. Lesti
K. Buras Mas Gumuk
K. Sriping
K. Jaruman
K. Klumprit
K. Kemulan
K. Aran aran
K. Wulu
K. Bambang

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Lokal

*
*
*
*
*
*
*
*

( Km2)

(Km)

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

13,880.00
11,988.00 320.00 Bango Gedangan
Puncu Selodfono
Buntung Paketingan
Madiun

Malang
Kota Malang
Kota Batu
Blitar
Kota Blitar
Tulungagung
Trenggalek
Kediri
Kota Kediri
Nganjuk
Jombang
Mojokerto
Kota Mojokerto
Sidoarjo
Kota Surabaya
*
*

C.A.

Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang

24.00
225.16
11.00
14.00
24.50
5.25
5.00
38.25
8.50
27.00

6.00
49.00
4.00
18.00
11.50
5.50
17.00
13.00
14.50
16.00

Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1
K. Lipur
K. Pagotan
K. Grongsil
K. Genteng
K. Guwok
K. Padang
K. Sbr. Petung
K. Taman Sari
K. Ampel
K. Bandil
K. Lanang
K. Surang
K. Susun
K. Metro
K. Biru
K. Gombang
K. Sbr.Pang
K. Urip
K. Permaru
K. Akhir
K. Sowan
K. Sat
K. Clohet
K. Losawi
K. Sukun
K. Meri
K. Banten
K. Bango
K. Dodo

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang

C.A.

( Km2)

(Km)

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

5.00
6.00
6.00
21.00
8.00
4.00
6.00
2.00
6.00
2.00
6.00
6.00
10.00
25.00
20.00
11.00
12.00
5.00
2.00
5.00
4.00
12.00
10.00
8.00
6.00
8.00
16.00
17.00
9.50

Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan

38.50
21.00
17.50
53.16
18.00
12.00
23.16
2.40
21.60
2.40
21.60
21.60
60.00
399.00
240.00
72.60
86.40
15.00
2.40
15.00
9.60
86.40
60.00
38.40
883.81
38.40
153.60
691.81
54.15

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1
K. Bambang
K. Mojosari
K. Sekaran
K. Long long
K. Mat.
K. Blandangan
K. Jeruk
K. Sumbersari
K. Wendit
K. Amprong
K. Manggis
K. Paras
K. Watu
K. Gajah
K. Jilu
K. Cokro
K. Konting
K. Lahor
K. Lunyu
K. Pekalongan
K. Robian
K. Congkong
K. Sambang
K. Leksowetan
K. Sbr.Rejo
K. Konto
K. Lahar Kletek
K. Lahar Tetayu
K. Troyan

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang

C.A.

( Km2)

(Km)

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

10.00
10.00
4.00
6.00
2.00
6.00
4.00
6.00
4.00
12.00
12.00
4.00
5.50
6.00
16.00
10.00
15.00
20.00
4.00
8.00
10.50
10.00
12.00
10.00
8.00
7.00
4.00
4.00
2.00

Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan

60.00
60.00
9.60
21.60
70.71
21.60
9.60
23.76
25.00
390.75
86.40
9.60
18.15
28.00
53.60
60.00
135.00
260.55
9.60
38.40
66.15
60.00
86.40
60.00
38.40
69.60
9.60
9.60
2.40

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1
K. Tunggeng
K. Kabeh
K. Tokol
K. Serang
K. Pucung
K. Gebyang
K. Pandan
K. Ngotok Ring Kanal
K. Banjar Melati
K. Selodono
K. Petung
K. Kedok
K. Sbr.Tanjung
K. Lahar Temas
K. Ploso
K. Putat
K. Temas
K. Srengat
K. Jati Plen
K. Ngaglik
K. Cerme
K. Sumeran
K. Bekecek
K. Nglegok
K. Kreweng
K. Abab
K. Ludruk
K. Tanggung
K. Judelingas

Lokasi

Orde
2

3
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Lokal

Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar

C.A.

( Km2)

(Km)

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

2.00
4.00
2.00
6.00
4.00
2.00
4.00
8.00
10.00
12.00
12.00
14.00
4.00
20.00
4.00
7.00
4.00
8.00
18.00
15.60
13.40
6.00
21.80
4.00
12.00
12.00
5.80
8.00
8.00

Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan

2.40
9.60
2.40
21.60
9.60
2.40
9.60
40.80
60.00
113.60
86.40
17.60
9.60
87.00
9.60
29.40
9.60
38.40
194.40
146.02
107.74
21.60
85.14
9.60
86.40
86.40
20.18
38.40
38.40

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1
K. Glondong
K. Putih
K. Loding
K. Gonggang
K. Jari
K. Dander
K. Mlalo
K. Mobok
K. Semut
K. Lekso
K. Ngabak
K. Soso
K. Icir
K. Timan
K. Parang
K. Delayat
K. Tulung
K. Celeng
K. Baraan
K. Samalo
K. Ewuh
K. Bukur
K. Rini
K. Bambang
K. Barek
K. Lestari
K. Genjong
K. Kreceng
K. Pleret

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar

C.A.

( Km2)

(Km)

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

14.00
11.20
22.00
9.60
16.00
12.40
7.60
11.20
16.00
24.20
3.60
6.40
4.00
8.00
6.00
6.40
6.60
9.00
7.60
6.10
10.50
7.50
4.40
11.80
8.20
8.00
8.00
8.00
5.80

Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan

117.60
75.26
402.67
55.30
153.60
92.26
6.50
75.26
19.75
162.22
5.50
10.50
9.60
17.50
11.25
24.58
26.14
22.50
34.66
10.00
481.74
171.96
11.62
83.54
38.40
38.40
38.40
38.40
20.18

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1
K. Bratang
K. Sembong
K. Manis
K. Jarak kerep
K. Tapak
K. Sbr. Agung
K. Jimbe
K. Sentul
K. Bugel
K. Judek
K. Lemon
K. Rejoso
K. Tengah
K. Putih
K. Mini
K. Gedangan
K. Kunci
K. Worowati
K. Songo
K. Pengkol
K. Koni
K. Ngrowo
K. Ngasinan
K. Godor
K. Parit Raya
K. KlitiK
K. Munjungan
K. Tawing
K. Pangkal

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

*
*

Lokal

Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

T. Agung, Trenggalek
T. Agung, Trenggalek

*
*
*
*
*

Trenggalek
T. Agung, Trenggalek

*
*

Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek

C.A.

( Km2)

(Km)

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

38.40
212.79
8.00
12.00
64.90
127.90
12.00
458.36
32.00
51.75
204.00
34.66
17.00
4.06
21.60
16.50
38.40
9.60
9.60
9.60
9.60
1,214.80
79.96
9.60
8.40
21.60
12.72
16.00
21.60

8.00
10.50
10.00
18.00
10.40
14.60
5.60
10.00
8.40
7.60
16.80
7.60
8.00
2.60
6.00
22.00
8.00
6.00
4.00
4.00
4.00
14.00
6.00
4.00
8.00
6.00
5.20
10.00
6.00

Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1
K. Tuban
K. Sukun
K. Bagong
K. Mlinjon
K. Jati
K. Prambon
K. Ngepeh
K. Bajal
K. Picisan
K. Mati
K. Blubung
K. Babaan
K. Moro Sedo
K. Klantor
K. Andong
K. Genting
K. Bulu
K. Wudu
K. Song
K. Kotesan
K. Tretes
K. Puring
K. Gondang
K. Sengon
K. Blendis
K. Dawir
K. Kalong Dowo
K. Andong

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung

C.A.

( Km2)

(Km)

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

4.00
7.60
6.60
7.60
7.80
8.50
8.40
13.60
12.00
2.00
2.00
17.40
6.00
18.00
2.00
4.00
8.00
62.50
42.50
4.00
2.00
2.00
30.00
12.50
14.00
37.00
6.00
14.00

Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan

9.60
4.66
6.14
4.66
6.50
3.35
2.34
4.80
4.80
2.40
2.40
203.26
21.60
50.40
2.40
9.60
38.40
43.75
104.93
4.80
2.40
2.40
104.00
35.00
117.60
139.20
21.60
117.60

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1
K. Ngasinan
K. Pari
K. Tlogoburet
K. Dawir
K. Ked.Bandil
K. Diodo
K. Kreco
K. Ngelo
K. Ked Sekluk
K. Jambu
K. Bangi
K. Batan
K. Ngesong
K. Ngino
K. Sbr. Kunden
K. Pulosari
K. Sbr.Bringin
K. Poh Plemben
K. Sbr.Agung
K. Sbr. Sumurup
K. Sbr.Sedayu
K. Konto
K. Konto Kediri
K. Srinjing
K. Puncu
K. Toyoaning
K. Kalasan

Lokasi

Orde
2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

Lokal

T. Agung, Trenggalek

*
*
*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri

C.A.

( Km2)

(Km)

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

20.00
9.60
4.00
17.60
6.00
4.00
4.00
4.00
6.00
4.00
13.50
17.25
10.00
13.50
6.00
10.35
6.50
4.00
10.00
4.00
8.00
31.75
50.50
2.00
24.00
7.25
20.00

Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono

240.00
64.90
9.60
206.86
21.60
9.60
9.60
9.60
21.60
9.60
5.00
171.00
60.00
15.88
1.83
8.14
5.91
9.60
60.00
13.79
11.73
28.76
28.76
431.94
345.60
45.45
40.89

No

Wilayah Sungai
DAS

Lokasi

Orde

Nama Sungai
1

K. Sukorejo
K. Sbr. Agung
K. Sbr. Kwarasan
K. Kresek

K. Parang
K. Segaran
K. Sempu
K. Tritis
K. Lanang
K. Selondo
K. Sbr. Pucung
K. Petung
K. Banjar Mati
K. Kedak
K. Bromo
K. Sub. Dandang
K. Surat
K. Bruni
K. Julung
K. Bluwah
K. Jeruk
K. Widas
K. Ked.Soko
K. Trincingan
K. Juranglimas
K. Bakung
K. Tarokan
K. Cacing

*
*
*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

*
*
*

Lokal

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

( Km2)

(Km)

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

958.33
794.98
163.35
86.40

16.00
36.40
16.50
12.00

Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono

Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri.
Kediri.
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk

117.60
173.40
38.40
110.22
90.04
434.98
92.26
342.73
38.40
301.06
402.49
27.74
93.16
172.98
36.00
34.00
2.00
339.55
78.18
63.18
15.00
132.30
31.10
9.60

14.00
17.00
8.00
5.80
12.25
13.00
12.40
23.90
8.00
22.40
25.90
6.80
13.65
18.60
4.00
8.00
2.00
67.00
25.00
9.00
5.00
11.00
7.20
4.00

Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono,
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono

Nganjuk, Madiun
*

Kediri
Kediri
Kediri
Kota Kediri
Kabupaten Kediri

C.A.

Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri
Kediri

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1
K.Kolokoso
K. Hardisingat
K. Bedokrosok
K. Mencoro
K. Sbr.Klampok
K. Sbr.Kemiri
K. Perning
K. Sbr.Soko
K. Logawe
K. Jurang Dandang
K. Tukliwet
K. Tretes
K. Babatan
K. Senggowar
K. Rejoso
K. Kedung Padang
K. Wangkal
K. Wadenan
K. Kedung Masam
K. Manyung
K. Sopeng
K. Ked.Soko
K. Ked. Galeh
K. Pun. Salak
K. Punang
K. Tunggak
K. Ked. Pedet
K. Kuncir Kanan
K. Kun

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Kediri
Kediri
Kediri
Madiun
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk

C.A.

( Km2)

(Km)

78.90
85.14
12.70
15.00
0.12
3.75
3.00
11.00
4.75
4.75
8.00
6.25
5.00
5.25
7.75
7.75
4.00
3.75
7.00
4.00
4.25
254.43
12.75
4.25
4.00
4.50
24.88
18.88
6.00

15.15
21.80
20.10
5.00
5.00
5.50
4.00
5.00
7.00
8.00
3.50
9.00
7.50
15.00
20.00
6.00
5.00
6.00
5.00
7.50
7.50
10.00
4.50
7.50
10.50
10.50
10.00
28.00
10.00

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Madiun
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1
K. Bodor
K. Genjeng
K. Putih
K. Watu Lanang
K. Marmoyo.
K. Gumbrek
K.Katimas
K. Kaden
K. Kulah
K. Kabuh
K.Doro
K.Bapong
K.Kedawung
K.Wadung
K.Bancang
K. Kwagen
K. Brangkal
K. Watudakon
K. Kedung bajul
K. Gunting
K. Catak Banteng
K. Pancir
K. Pasinan
K. Jero
K. Bengawan.
K. Gentong
K. Kali Wungu
K. Srati
K. Karangparas

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Nganjuk
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang

C.A.

( Km2)

(Km)

216.80
153.60
9.60
53.60
105.74
9.60
9.60
9.60
29.40
57.14
168.34
9.60
9.60
9.60
60.00
86.40
262.09
93.75
93.75
346.74
101.40
38.40
9.60
21.60
75.94
9.60
9.60
21.60
53.60

26.00
16.00
4.00
16.00
25.00
4.00
4.00
4.00
7.00
12.50
16.75
4.00
4.00
4.00
10.00
12.00
15.00
16.00
12.50
4.00
13.00
8.00
4.00
6.00
11.25
4.00
4.00
6.00
16.00

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1
K. Pakel
K. Bening
K. Putih
K. Sembung
K. Pengajaran
K. Jarak
K. Tembelang
K. Jabon
K. Konto
K. Konto surabaya
K. Marmoyo
K. Gamping
K. Asin
K. Kemlagi
K. Pandankrajon
K. Pandan Kuning
K. Kedung Soro
K. Banger
K. Sidoringin
K. Brangkal
K. Watudakon
K. PiIkatan
K. Landean
K. Klurak
K. Galuh
K. Manting
K. Petung
K. Jurangcetot

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Jombang
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto

C.A.

( Km2)

(Km)

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

3.00
27.50
13.50
4.00
5.00
5.00
5.75
13.50
31.75
16.75
14.00
3.00
8.00
6.00
6.00
3.00
8.00
23.00
5.00
15.00
5.00
26.00
11.80
4.00
8.00
10.00
8.00
12.00

Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Puncu Selodono
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan

5.40
148.95
109.35
9.60
15.00
15.00
19.84
109.35
168.34
168.34
224.40
14.40
91.20
46.80
43.20
28.80
67.20
55.20
12.00
107.39
48.62
48.62
77.64
16.52
24.57
13.25
23.30
29.75

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1
K. Sadar
K. Janjing
K. Gembolo
K.Jubel
K. Sbr.Pasinan
K. Sbr. Wonodadi
K. Sbr. Kembar
K. Sbr. Glagak
K. Sbr. Ngayung
K. Tekuk
K. Bangsal
K. Banyak
K. Jubel
K. Kanal Wonokromo
K. Karangpilang
K. Kedurus
K. Medokan
K. Mas
K. Pegirikan
K. Jebloka
K. Bokor
K. Surabaya
K. Kedurus
K. Karangpilang
K. Anak
K. Balong
K. Cumpat
K. Dami
K. Greges

Lokasi

Orde
2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Lokal

Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Mojokerto
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya

C.A.

( Km2)

(Km)

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

23.00
18.00
25.00
3.00
10.00
4.00
6.00
6.00
6.00
16.00
12.00
4.00
4.00
9.00
18.00
15.00
17.00
8.20
10.00
9.00
11.00
6.00
12.00
14.00
12.00
10.00
7.00
8.00
12.00

Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan

347.07
62.12
6.07
60.00
60.00
19.20
14.40
72.00
14.40
67.20
31.68
19.20
12.48
353.08
213.84
48.50
90.74
97.06
6.00
6.70
29.86
54.50
25.24
29.26
100.80
66.00
32.34
42.24
95.04

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

Tengger.
Tundo
Klakah
Kunir
Wediawu
Purwo
Jogromo
Prabonan
Pringapus
Bang
Dadap
Clungup
Penguluran

Sat
Barek

K. Kalisari
K. Kandangan
K. Kebonagung
K. Kenjeran
K. Keputih
K. Krembangan
K. Larangan
K. Sememi
K. Tambakwedi
K. Wonorejo
K. Tengger
K. Tund
K. Klakah
K. Kunir
K. Wediawu
K. Purwo
K. Jogromo
K. Prabonan
K. Pringapus
K. Bang
K. Dadap
K. Clungup
K. Penguluran
K. Bambang
K. Wonosari
K. Sbr Jambu
K. Ksd. Banteng
K. Sat
K. Barek

Lokasi

Orde
2
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Lokal

Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya.
Surabaya
Surabaya
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang

C.A.

( Km2)

(Km)

32.34
38.40
14.00
53.46
20.24
56.70
59.86
53.46
42.24
18.00
4.56
29.42
1.90
3.44
5.40
29.49
50.08
2.29
6.39
23.42
2.15
14.93
162.92
13.40
5.30
4.80
4.30
19.72
80.59

7.00
8.00
30.00
9.00
8.00
9.00
11.00
9.00
8.00
16.00
6.00

12.00
16.00
4.00
4.00
4.00

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Trubus
Pang
Sumber Manjing
Sumber Manis
Lele
Ngliyep
Arjosari
Donowari
Pakem
Karanganyar
Jurangmadangan
Wonosari
Bengkung
Balai Kambang
Manjing
Bangkrah
Ganco.
Sbr.Jengger.
Sederum.

36

Sumber Rejo.

37
38
39
40
41

Undangan.
Kemudinan
Kondang Merah
Lemiru
Kandang

K. Trubus
K. Pang
K. Sumber Manjing
K. Sumber Manis
K. Lele
K. Ngliyep
K. Arjosari
K. Donowari
K. Pakem
K. Karanganyar
K. Jurangmadangan
K. Wonosari
K. Bengkung
K. Balai Kambang
K. Manjing
K. Bangkrah
K. Ganco
K. Sbr. Jengger
K. Siderum
K. Jokromo
K. Sumber Reja
K. Sadeng
K. Undangan
K. Kemudinan
K. Kondang Merah
K. Lemiru
K. Kandang
K. Gading
K. Durmo

Lokasi

Orde
2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Lokal

Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang, Blitar
Malang, Blitar
Malang, Blitar
Malang
Malang
Malang, Lumajang

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Malang

C.A.

( Km2)

(Km)

15.70
10.18
80.59
24.14
13.54
4.35
28.74
24.62
13.05
2.30
7.03
20.41
21.40
16.50
208.88
60.00
38.40
9.60
45.35
43.35
39.66
34.66
15.00
38.40
216.60
101.40
228.60
15.00
9.60

12.00
10.00
8.00
4.00
6.00
8.50
9.50
7.60
5.00
8.40
13.00
5.00
4.00

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64

K. Bantur
K. Jeding
K. Jubel
Jowo
K. Jowo
K. Segoro Lurang
Gayam
K. Gayam
Gufitmas
K. Gufitmas
Bendo
K. Bendo
Buhpenceng
K. Buhpenceng
Pehpulo
K. Pehpulo
Serang
K. Serang
Klatak
K. Klatak
Kenongo
K. Kenongo
Benjol
K. Benjol
Centong
K. Centong
Pasiraman
K. Pasiraman
Ulamati
K. Ulamati
Lewengngembak K. Lewengngembak
Bawang
K. Bawang
Ringinbandulan
K. Ringinbandulan
K. Ked.Biru
K. Songan
Mulang
K. Mulang
Jolo Sutra
K. Jolo Sutra
Kedung Sopoyono K. Kedung Sopoyono
Ngadirenggo.
K. Ngadirenggo
Gerang.
K. Gerang
Sumber Pucung
K. Sumber Pucung
Sumber Beles
K. Sumber Beles

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

*
*
*

Malang
Malang
Malang
Malang
Malang
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Blitar, Tulungagung
*

Blitar
Blitar

*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Blitar, Tulungagung
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar
Blitar

C.A.

( Km2)

(Km)

7.60
9.60
8.40
271.20
23.85
15.91
16.71
10.06
7.29
3.61
10.91
18.51
60.31
16.78
17.29
28.26
2.96
4.04
3.59
103.00
4.06
4.06
6.51
14.90
14.84
31.31
18.74
26.14
18.82

14.00
4.00
8.00
14.00
16.00

2.00
2.60
10.40
9.50
8.40
11.60
6.60

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Wringin Sewu
Ngadirenggo
Dlodo
Krecek
Ngelo
Brumbon
Klatak
Manding
Kuteng
Bengkorok
Wancir
Blancer.
Nglanap
Sanggar.
Ngemplak
Cengkrok
Gilang
Ngepoh
Ciuh
Wonojoyo
Watuputih
Perahuremak
Timpaknongko
Jabung
Tarangan
Penden
Salam
Weru

K. Wringin Sewu
K. Ngadirenggo
K. Dlodo
K. Krecek
K. Ngelo
K. Brumbon
K. Klatak
K. Menjangan
K. Manding
K. Kuteng
K. Bengkorok
K. Wancir
K. Blancer
K. Nglanap
K. Sanggar
K. Ngemplak
K. Cengkrok
K. Gilang
K. Ngepoh
K. Ciuh
K. Wonojoyo
K. Watuputih
K. Perahuremak
K. Timpaknongko
K. Jabung
K. Tarangan
K. Penden
K. Salam
K. Weru

Lokasi

Orde
2

*
*
*
*
*
*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5
Kota Blitar, Kab. Blitar

Blitar
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

T. Agung, Trenggalek
Tulungagung
T. Agung, Trenggalek
T. Agung, Trenggalek
Tulungagung
Tulungagung
Tulungagung
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek

C.A.

( Km2)

(Km)

67.42
42.34
38.46
10.86
47.01
5.22
3.16
20.18
3.24
1.75
2.54
7.78
15.40
12.40
2.40
29.76
24.63
6.77
1.61
1.17
0.23
0.41
3.44
71.57
16.65
0.82
18.49
0.81
3.29

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

10.60 Bango Gedangan


8.40 Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
5.80 Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
3.00 Bango Gedangan
2.00 Bango Gedangan
2.00 Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

93
94
95

Panggul
Ngulung
Konang

96

Jetis.

97
98
99

Mawar.
Ngadi
Ngomo.

100
101
102
103

Singgahan.
Sogo.
Tarokan.
Buntung.

104 Perbatasan
105 Bulubendo
106 Jomblang.

107 Paketingan.

K. Panggul
K. Ngulung
K. Konang
K. Pandean
K. Jetis
K. Suwan
K. Mawar
K. Ngadi
K. Ngomo
K. Tum
K. Blander
K. Singgahan
K. Sugo
K. Tarongan
K. Buntung
K. Botokan
K. Cantel
K. Perbatasan
K. Bulubendo
K. Jomblang
K. Ketegan
K. Kramang
K. Paketingan
K. Sumber
K. Wilayut
K. Kemambang
K. Puncung Donowati
K. Sidokare

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

*
*
*

Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Trenggalek
Sidoarjo
Sidoarjo
Sidoarjo

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Sidoarjo, Surabaya

*
*
*
*
*
*
*
*

Sidoarjo
Sidoarjo
Sidoarjo
Sidoarjo
Sidoarjo
Sidoarjo
Sidoarjo
Sidoarjo
Sidoarjo
Sidoarjo

C.A.

( Km2)

(Km)

211.32
15.05
63.94
38.40
9.60
9.60
12.40
2.40
14.40
38.40
2.40
9.60
1.54
2.40
100.00
16.32
10.12
12.50
48.50
40.28
16.16
24.12
310.82
35.26
25.26
94.58
51.20
15.68

8.00
4.00
4.00
2.00
2.00
8.00
8.00
2.00
4.00
1.60
2.00
52.00
6.70
3.00
25.00
15.00
8.00
6.00
3.00
6.00
11.20
16.00
14.30
21.00
11.90

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1
K. Boder
K. Ked.Nguling
K. GedeK.
K. Balong Putat
K. Ked. KlutuK
K. BrosoK.
K. Kedungan
K. Jatinan
K. Wrati

*
*
*
*
*
*
*

K. Kedunglarangan

Lokal

Sidoarjo
Sidoarjo
Sidoarjo
Sidoarjo
Sidoarjo
Sidoarjo
Sidoarjo
Sidoarjo
Sidoarjo

K. Kambeng

K. Bekacak
K. wangi
K. Get.Kedandang
K. Tanggul
K. Kadal Pang
K. Ulu Ulu Banyu
K. Sbr Kajar
K. Medalan
K. Sbr Ondong
K. Wrati

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

02.15.96a
III. Welang - Rejoso
1 Kambeng

Kedunglarangan

Lokasi

Orde

*
*
*
*
*
*
*
*

Pasuruan, Sidoarjo

( Km2)

(Km)

27.70
75.19
20.89
22.33
31.97
44.38
32.86
28.57
15.13

7.96
8.20
5.90
6.10
7.30
8.60
7.40
6.90
8.70

17.59
12.32
9.53
8.43
40.59
37.87
2.98
2.22
32.67
32.48

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan
Buntung Paketingan

Gembong Pekalen
Buntung Peketingan

240.94

Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan

2,601.00
144.27

Pasuruan, Mojokerto
Pasuruan
Mojokerto
Pasuruan, Sidoarjo
Pasuruan
Sidoarjo
*

C.A.

Gembong Pekalen
Buntung Peketingan
21.80
8.00
6.25
16.00
16.00
9.70
2.00
2.00
8.00
8.00

Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Buntung Paketingan

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

4
5

Masangan

Raci
Welang

K. Dungbatang
K. Sogo
K. Lebak Sari
K.Kombang
K. Kasiman
K. Suko
K. Tretes
K. Truwas
K. Kroyokan
K. bandung
K. Lumbang
K. Masangan
K. Pekaren
K. Oroburu
K. Rembangan
K. Raci
K. Welang
K. Sbr.Penang
K. Krangkang
K. Talong
K. Kengket
K. Sebondang
K. Keleng
K. Crh. Wragon
K. Sbr. Pucung
K. Kening
K. Cendono
K. Surak
K. Sudimoro

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

( Km2)

(Km)

Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan

11.09
8.64
2.45
31.42
8.75
6.75
15.92
8.20
3.63
2.76
2.42
69.86
9.71
8.01
18.75
13.29
511.59

10.00
4.00
2.00
12.00
4.00
4.00
12.00
4.00
4.00
2.00
2.00
4.00
4.00
6.00
5.00

Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan

40.38
35.84
10.13
12.50
5.21
8.00
19.22
147.05
102.87
87.64
1.62
2.00

7.90
13.00
4.50
5.00
10.00
4.00
6.20
9.40
5.50
4.80
1.80
2.00

Pasuruan, Probolinggo
Malang
*

C.A.

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Bango Gedangan
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

Gembong

Petung

Rejoso

K. Mad
K. Wangen
K. Banyak
K. Pajekan
K. Getih
K. Ketawang
K. KeduK
K. Jolotundo
K. Dewa
K. Gembong
K.Tembero
K. Sbr. Soko
K. Petung
K. Kedung Pengaron
K. Krikil
K.Cerame
K. Piceng
K. Rejoso
K. Malang
K. Poras
K. Winong
K. Sidun
K. Srb. Soko
K. Kegombat
K. Sbr.Kepoh
K. Srb.Topen
K. Karanganyar
K. Jatikenci
K. Watu Malang
K. Bulugilang

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Probolinggo.
Probolinggo.
Kab. & Kota Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Kab. & Kota Pasuruan

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan

C.A.

( Km2)

(Km)

14.58
2.00
8.00
8.13
6.65
7.38
6.98
22.45
7.85
58.71
32.45
8.23
158.35
9.52
4.42
19.85
15.43
362.22
18.00
9.61
235.07
43.25
22.45
35.28
134.09
22.45
30.42
5.28
18.00
17.42

5.40
2.00
4.00
7.50
7.30
7.40
8.60
6.70
8.70
8.00
8.00
14.80
12.20
6.30
8.40
6.00
8.90
9.50
9.30
6.70
8.40
7.60
6.70
7.80
8.40
6.00
5.90

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

9
10
11
12
13
14

15

16
17

Pesisir

K. Ked. Wakon
K. Mandiran
K. Pang
K. Bendoso
K. Curah Pah
K. Banger
K. Laweyan
K. Curah Menjangan
K. Kedungjati
K. Bayeman
K. Blobo
K. Besi
K. Kukun
K. During
K. Pesisir

Langse
Legundi

K. Patalan
K. Bedes
K. Waturit
K. Langse
K. Legundi

Laweyan
Curah Menjangan
Kedungjati
Bayeman
Blobo.
Besi

K. Ked. Kempol
K. Kembang
K. Gong
K. Kedasih
K. Sariwani
K. WaraK.
K. Kedungan

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan
Pasuruan

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Pasuruan, Probolinggo
Probolinggo
Probolinggo
Probolinggo
Probolinggo.
Probolinggo
Probolinggo.
Probolinggo.

*
*
*

Probolinggo
Kota Probolinggo
*

Probolinggo.
Probolinggo.
Probolinggo.
Probolinggo.

*
*
*

Probolinggo
Kota Probolinggo
*
*
*
*
*
*
*

Probolinggo.
Probolinggo.
Probolinggo.
Probolinggo.
Probolinggo.
Probolinggo.
Probolinggo.

C.A.

( Km2)

(Km)

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

40.52
36.98
46.55
8.00
8.13
30.42
79.71
8.77
12.99
60.65
14.14
45.84
18.00
24.50
110.59

Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
10.00 Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
6.00 Gembong Pekalen
7.00 Gembong Pekalen
Gembong Pekalen

14.50
9.65
7.72

13.00 Gembong Pekalen


10.00 Gembong Pekalen
12.00 Gembong Pekalen

38.09

Gembong Pekalen

35.43
8.61
2.48
6.13
26.82
2.78
2.50

9.00
8.60
8.20
6.00
7.50
7.80

12.50
21.00
6.40
3.50
10.00
6.60
5.00

Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

18
19

Umbul
Kedunggaleng

K. Jetis
K. Jr Cambut
K. Sepirit
K. Jenggiri
K. Umbul
K. Kedunggaleng

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

*
*
*
*
*
*

Lokal

Probolinggo.
Probolinggo.
Probolinggo.
Probolinggo.
Probolinggo.

20

Banyu Biru

K. Banyu Biru

Probolinggo
Kota Probolinggo
Lumajang
Probolinggo, Lumajang

21

Gending

K. Gendin

Probolinggo, Lumajang

22
23
24

Bandeng
Sumberasih
Pinang

K. Bandeng
K. Sumberasih
K. Pinang

*
*
*

Pekalen

Rondoningo

K. Pekalen
K. Soko
K. Paleren loh
K. Kedaton
K. Rondoningo
K. Sbr.Guwo
K. Krucil
K. Gatel
K. Seritop
K. Sinyonya
K. Bremi

( Km2)

(Km)

8.88
3.12
3.62
5.92
13.71
264.04

135.24
76.93
Probolinggo
Probolinggo
Probolinggo

IV. Pekalen - Sampean


1

C.A.

14.10
16.13
22.09

7.60
6.80
8.20
7.20
3.00

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Bondoyudo Mayang
Gembong Pekalen
Bondoyudo Mayang
Gembong Pekalen
Bondoyudo Mayang
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen

3,953.00
*

Probolinggo, Jember
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Probolinggo.
Probolinggo.
Probolinggo.
Probolinggo
Probolinggo.
Probolinggo.
Probolinggo.
Probolinggo.
Probolinggo.
Probolinggo.

208.60
15.42
12.40
8.14
227.82
20.48
8.88
26.65
20.13
12.50
15.13

Gembong Pekalen
7.80 Gembong Pekalen
6.50 Gembong Pekalen
6.00 Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
6.40 Gembong Pekalen
7.60 Gembong Pekalen
7.30 Gembong Pekalen
15.50 Gembong Pekalen
5.00 Gembong Pekalen
5.50 Gembong Pekalen

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

8
9

Paiton
Kresek

K. Kertosono
K. Gading
K. Pandanlaras
K. Kandangjati
K. Besuk
K. Tamen
K. Pancarglagas
K. Pandanlaras
K. Patemon
K. Pancir
K. Anyar
K. Paiton
K. Kresek

10

Taman

K. Taman

11

Klatakan

K. Klatakan
K. Crh Jati
K. Kukusan
K. Jreng
K.Secang
K. Sumur
K. BuyuK.
K. Tambak Ukir
K. Taman
K. Griting
K. Nangger
K. Crh Gugur
K. Bacandu
K. Pancoran

4
5
6
7

Kertosono

Kandangjati
Besuk
Tamen
Pancarglagas

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Lokal

Probolinggo
Probolinggo.
Probolinggo.
Probolinggo
Probolinggo
Probolinggo
Probolinggo
Probolinggo.
Probolinggo.
Probolinggo.
Probolinggo.
Probolinggo

C.A.

( Km2)

(Km)

*
*

Probolinggo, Lumajang

72.44
30.89
26.85
19.07
23.93
118.75
144.41
6.13
8.13
3.13
28.13
35.84
37.01

Probolinggo, Situbondo

42.52

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo

13.79
1.41
1.33
2.57
6.17
2.18
1.66
2.33
1.10
1.46
1.66
2.75
1.60
1.15

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

Gembong Pekalen
6.30 Gembong Pekalen
43.50 Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
5.00 Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
43.50 Gembong Pekalen
7.50 Gembong Pekalen
2.50 Gembong Pekalen
7.50 Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Gembong Pekalen
Bondoyudo Mayang
Gembong Pekalen
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

12
13
14
15

16
17

18
19
20
21
22

Tampong
Klontong
Sletreng
Lobawang

Jumain
Deluwang

Penjalinan
Taman
Kencur
Merakan
Selowogo

K. Tampong
K. Klontong
K. Sletreng
K. Lobawang
K. Basiyan
K. Klenang
K. Sbr.Bendo
K. Sadeng
K. Polombo
K. Tanjung
K. Tamben
K. Jumain
K. Deluwang
K. Bales
K. Babaran
K. Duren
K. Tegalan
K. Maeng
K. Pakel
K. Glindung
K. Penjalinan
K. Taman
K. Kencur
K. Merakan
K. Selowogo
K. Mati Putih
K. Baru
K. Beser

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

*
*
*
*

Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Situbondo, Bondowoso
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo

C.A.

( Km2)

(Km)

2.60
3.03
12.12
100.60
91.35
45.94
45.41
26.93
31.54
25.35
9.60
10.74
164.40
94.25
36.50
38.40
19.35
54.04
21.40
14.41
13.90
3.24
5.42
16.29
44.11
27.74
45.41
29.40

8.70
8.75
8.70
6.70
7.25
6.50
4.00

23.60
7.80
8.00
13.50
6.00
7.00
4.90

6.80
8.70
7.00

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

23
24
25
26
27

Udang.
Pandansari
Ringgit
Kukusan
Sampean

K. Gondang
K. Lamparan
K. Udang
K. Pandansari
K. Ringgit
K. Kukusan
K. Sampean
K.Gembolo
K.Bluncong
K. Blimbing
K. Bringin
K. Gali
K. Grujugan
K. Jeru
K. Kedawung
K. Kemuning
K. Klampokan
K. Pinang
K. Purba
K. Terbang
K. Kemiri
K. Pakis
K. Dawuhan
K. Pakisan
K. KarasaK.
K. Sbr. Biru
K. Gubri
K. Petemon

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

*
*

Lokal

Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo

*
*
*
*
*

Bondowoso, Situbondo
Bondowoso, Situbondo
Bondowoso, Situbondo

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.

C.A.

( Km2)

(Km)

5.40
3.75
4.81
3.24
2.00
97.67
1,347.00
64.75
48.65
46.00
6.80
26.14
25.25
22.78
26.42
13.25
199.84
16.44
303.75
124.42
17.59
2.90
2.18
95.25
54.15
17.50
60.48
12.70

3.00 Sampean Baru


2.50 Sampean Baru
7.00 Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
5.50 Sampean Baru
4.50 Sampean Baru
23.75 Sampean Baru
3.80 Sampean Baru
3.20 Sampean Baru
9.75 Sampean Baru
8.00 Sampean Baru
19.10 Sampean Baru
5.20 Sampean Baru
18.25 Sampean Baru
12.40 Sampean Baru
22.50 Sampean Baru
14.40 Sampean Baru
4.80 Sampean Baru
2.20 Sampean Baru
16.00 Sampean Baru
20.75 Sampean Baru
9.50 Sampean Baru
5.40 Sampean Baru
6.25 Sampean Baru
4.60 Sampean Baru

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

28
29
30
31
32
33
34

Tlogo / Ampel
Macan
Bije
Patemon
Curah Kalak
Curah macan
Banyu Putih

35
36

Banyeran
Kalor Koran

K. Tembelan
K. Kendal
K. Pakis
K. Sukajar
K. Pakis
K. Renggong
K. Batalan
K. Langat
K. Kajau
K. Patirana
K. Crh. Taman
K. Jambearum
K. Tlogo
K. Macan
K. Bije
K. Patemon
K. Curah Kalak
K. Curah macan
K. Banyu Putih
K. Bayeman
K. Kalor Koran
K. Sekar Putih

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.
Bondowoso.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Bondowoso, Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Situbondo
Bondowoso, Situbondo
Banyuwangi

*
*
*

Situbondo
Situbondo
Situbondo

C.A.

( Km2)

(Km)

47.78
2.90
41.84
3.04
72.60
15.00
29.40
21.60
35.57
79.35
48.60
45.41
8.80
8.14
49.85
21.80
234.10
17.31
93.96
78.70
85.38
45.87

6.50
2.20
1.75
2.25
11.00
5.00
7.00
6.00
7.70
11.50
9.00
8.70

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru

Sampean Baru
Sampean Baru
9.60 Sampean Baru

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

V.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

02.15.101
Baru - Bajulmati
Bajulmati

Sumber Temung
Widoro porong
Bongaring
Ganggangan
Selogiri
Sabeni
Ketapang
Paleran
Klatak
Sukowidi
Banyuwangi
Loo
Bendo
Pakis
Sekawan
Tambong

18

Glondong

19

Lungun

K. Bajulmati
K. Crh. Badulan
K. Crh. Tangkap
K. Tangkap
K. Sbr. Malang
K. Sumber Temung
K. Widoro porong
K. Bongaring
K. Ganggangan
K. Selogiri
K. Sabeni
K. Ketapang
K. Paleran
K. Klatak
K. Sukowidi
K. Banyuwangi
K. Loo
K. Bendo
K. Pakis
K. Sekawan
K. Tambong
K. Patrang
K. Secawan
K. Glondong
K. Lungun
K. Binau

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Lokal

Banyuwangi, Situbondo
Bondowoswo
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

( Km2)

(Km)

3,675.00
201.10

32.79 Sampean Baru

Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi.
Banyuwangi.

83.37
67.08
26.15
24.50
78.09
11.62
33.56
5.22
9.24
7.38
26.90
19.67
39.35
25.96
38.50
20.00
25.00
27.50
21.14
182.20
54.15
78.84
141.60

Banyuwangi.
Banyuwangi.

23.92

Banyuwangi,
Bondowoso

C.A.

8.60
8.90
14.50
6.40
13.56

66.03
4.70
19.50
8.50

7.70
15.82
8.70
22.60
9.50
28.25

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru

17.00 Sampean Baru


Sampean Baru

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

20
21

22
23

24
25

26
27
28
29
30
31
32

Mangir
Bomo

Komis
Blambangan

Sangkar
Setail

Kedungpring
Segoroanakan
Pait
Durahim
Grajagan
Grajakan
Cindrian

K. Mangir
K. Bomo
K. Lateng
K. Pekul
K. Mengarang
K. Komis
K. Blambangan
K. Pang Pang
K. Sbr.Manggis
K. Topan
K. Wagut
K. Bading
K. Soko
K. Sempu
K. Genteng
K. Pandan
K. Tengah
K. sangkar
K. Setail
K. Simbar
K. Kajitan
K. Kedungpring
K. Segoroanakan
K. Pait
K. Durahim
K. Grajagan
K. Grajakan
K. Cindrian

Lokasi

Orde
2

*
*

Lokal

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

( Km2)

(Km)

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

Banyuwangi.

29.49
144.10

Sampean Baru
16.10 Sampean Baru

Banyuwangi.
Banyuwangi.
Banyuwangi.
Banyuwangi.
Banyuwangi.
Banyuwangi.
Banyuwangi.
Banyuwangi.
Banyuwangi.
Banyuwangi.
Banyuwangi.
Banyuwangi.
Banyuwangi.
Banyuwangi.
Banyuwangi.
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi.
Banyuwangi.
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi

33.75
29.40
86.40
29.34
142.40
23.06
31.00
18.00
30.25
21.60
27.74
45.41
53.09
25.35
27.74
11.82
295.00
163.35
43.35
33.88
41.14
29.81
35.75
44.62
11.88
25.08

7.50 Sampean Baru


7.00 Sampean Baru
12.00 Sampean Baru
Sampean Baru
6.90 Sampean Baru
6.20 Sampean Baru
5.60 Sampean Baru
7.20 Sampean Baru
7.10 Sampean Baru
6.00 Sampean Baru
6.80 Sampean Baru
8.70 Sampean Baru
7.60 Sampean Baru
6.50 Sampean Baru
6.80 Sampean Baru
49.50 Sampean Baru
49.50 Sampean Baru
16.50 Sampean Baru
8.50 Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru

Banyuwangi,
Bondowoso
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

C.A.

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

33

34
35
36
37
38
39
40
41

Baru

Karang Tambak
Sukamade
Arjasa
Suger
Apel.
Banger Selatan
Banger Utara
Bango

K. Baru
K. Kampit
K. Wadung
K. Porolinggo
K. Sepanjang
K. Cerung
K. Ked. Macan
K. Kajar
K. Kajar Banter
K. Karang Tambak
K. Sukamade
K. Arjasa
K. Suger
K. Apel
K. Banger Selatan
K. Banger Utara
K. Bango
K. Wagut

02.15.98
VI. Bondoyudo Bedadung
1 Bondoyudo
K. Bondoyudo
K. Tanggul
K. Karangasem
K. Suko
K. Liprak
K. Teluk
K. Tengah

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5
Banyuwangi, Jember

Banyuwangi.
Banyuwangi.
Banyuwangi.
Banyuwangi.
Banyuwangi.
Banyuwangi.
Banyuwangi.
Banyuwangi.
Banyuwangi
Banyuwangi

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Bondowoso, Jember
Bondowoso, Jember
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi
Banyuwangi

Lumajang, Jember
*
*
*
*
*
*

Jember
Jember
Jember
Jember
Jember
Jember

C.A.

( Km2)

(Km)

621.70
11.34
3.64
7.70
8.54
3.44
6.37
2.85
3.52
202.50
139.58
8.57
6.56
77.98
64.63
68.60
70.60
49.58

5,364.00
1,326.00
90.06
19.00
15.00
18.13
19.43
18.50

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

7.60
5.75
6.00
6.70
22.00

Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru
Sampean Baru

32.00
51.19
7.40
13.50
7.50
10.00
15.00

Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang

19.25
13.75
21.60
17.25
6.25
9.25
5.75
10.20
5.75

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1
K. Kencong Lama
K. Crh. Tengah
K. Landingan
K. Watu urip
K. Jatiroto
K. Boto
K.Banter
K. Pepe
K. Blukon
K. Tanjung
K. Tangkil
K. Laban
K. Ireng ireng
K. Argosoni
K. Betoto
K. B.Kulon
K. Lanteng
K. Ked. Sengku
K. Crh. Menjangan
K. Ungup ungu
K. KreteK
K. PojoK
K. KreseK
K. PengkoK.
K. Pronggol
K. Bence
K. Watu lumpang
K. Dadapan

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

*
*

Lokal

Jember
Jember
Jember
Jember

*
*
*

Lumajang, Jember
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.

C.A.

( Km2)

(Km)

12.00
18.42
8.02
20.25
129.85
15.00
5.00
40.25
20.25
18.25
8.60
66.00
21.00
5.00
10.00
6.00
45.00
155.52
35.00
12.00
11.00
12.00
29.70
12.70
2.00
4.00
6.00
5.00

8.00
7.80
9.80
20.00
27.50
7.50
5.00
12.50
7.50
7.00
9.00
28.00
13.00
8.00
15.00
5.00
17.00
16.00
34.00
11.00
10.50
4.60
11.00
4.60
4.50
7.60
8.50
9.80

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

3
4
5
6

Mujur

Rejali
Welang
Rawaan.
Glidik

K. Bodang
K. Lajaran
K. Tanjung
K. Grobokan
K. Klakah
K. Pakem
K. Mayit
K. Ledoktempero
K. Crh.Langsat
K. Gendong Mas
K. Mujur
K. Pancing
K. DureK.
K. Besuk Semut
K. Besuksat
K. Poh
K. Besuktompo
K. Tunggeng
K. Klatakan
K. Rejali
K. Welang
K. Rawaan
K. Krai
K. Glidik
K. Lebak
K. Majing
K. Besukbang

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang
Lumajang
Lumajang.
Lumajang.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Lumajang, Malang
*

Malang
Malang

*
*

Lumajang, Malang

C.A.

( Km2)

(Km)

31.82
19.67
12.15
17.82
7.80
3.70
59.00
15.00
14.00
30.00
274.70
44.78
20.78
24.00
20.17
37.89
23.00
6.79
8.10
135.70
56.36
71.84
38.40
142.80

34.00
15.00
9.40
10.00
9.00
8.90
10.00
6.40
4.80
10.00
34.00
7.00
15.00
34.00
16.00
4.00
7.00
4.00
4.00

14.60
9.60
9.00

10.00
4.00
5.00

10.00
8.00
24.00

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bango Gedangan
Bondoyudo Mayang

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

7
8

Tanggul
Bedadung

Mayang

K. Tanggul
K. Bedadung
K. Petung
K. KetajaK.
K. Dinoyo
K. Putih
K. Cemondong
K. Wates
K. Polo
K. Jompo
K. Puring
K. Ampirogo
K. Kramat apung
K.Pangbang
K. Lingo
K. Mayang
K. Ambulu
K. JeruK.
K. Jenggawa
K. Wonojali
K. Angsana
K. Sruni
K. Mati
K. Sanen
K. Mrawan
K. Sbr.Jambe
K. Bejing
K. Mendigu

Lokasi

Orde
2

*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

C.A.

( Km2)

(Km)

Jember

449.00
1,258.00

Jember.
Jember.
Jember.
Jember.
Jember.
Jember.
Jember.
Jember.
Jember.
Jember.
Jember.
Jember.
Jember.
Jember
Jember.
Jember.
Jember.
Jember
Jember
Jember
Jember
Jember
Jember
Jember
Jember
Jember

178.17
163.20
60.82
44.38
155.30
143.35
144.38
136.50
27.74
110.40
117.40
3.35
41.30
1,162.00
34.66
25.35
24.58
12.35
8.60
3.75
32.86
80.18
53.57
3.35
7.74
3.35

Bondoyudo Mayang
48.75 Bondoyudo Mayang
Sampean Baru
15.00 Bondoyudo Mayang
3.12 Bondoyudo Mayang
5.60 Bondoyudo Mayang
8.60 Bondoyudo Mayang
9.60 Bondoyudo Mayang
8.50 Bondoyudo Mayang
8.60 Bondoyudo Mayang
7.80 Bondoyudo Mayang
6.80 Bondoyudo Mayang
13.00 Bondoyudo Mayang
23.00 Bondoyudo Mayang
8.50 Bondoyudo Mayang
9.60 Bondoyudo Mayang
46.50 Bondoyudo Mayang
7.60 Bondoyudo Mayang
6.50 Bondoyudo Mayang
6.40 Bondoyudo Mayang
8.70 Bondoyudo Mayang
9.00 Bondoyudo Mayang
7.50 Bondoyudo Mayang
7.40 Bondoyudo Mayang
6.70 Bondoyudo Mayang
33.50 Bondoyudo Mayang
33.50 Bondoyudo Mayang
6.80 Bondoyudo Mayang
8.50 Bondoyudo Mayang

Lokal

Jember, Bondowoso
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

10
11

12

Gede
Rajawali.

Besini.

K. Suco
K. Crh Tangkir
K. Mumbul
K. Dampar
K. Merapen
K. Silo
K. Penjalinan
K. Kujar
K. Crh Berkong
K. Mendilis
K. Crh Mendilis
K. Gadung
K. Watu Ampar
K. Dampar
K. Gila
K. Suren
K. Lembengan
K. Ajung
K. Slating
K. Gede
K. Rajawali
K. Regoyo
K. LepraK.
K. Besukkobokan
K. Rejali
K. Besini
K. Karang Semanding
K. Klatakan

Lokasi

Orde
2

4
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Lokal

Jember
Jember
Jember
Jember
Jember
Jember
Jember
Jember
Jember
Jember
Jember
Jember
Jember
Jember
Jember
Jember
Jember
Jember
Jember
Lumajang
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Lumajang.
Jember.
Jember.
Jember.

C.A.

( Km2)

(Km)

4.34
5.02
3.97
1.35
3.75
9.35
6.00
5.35
3.54
10.84
4.33
3.75
4.15
4.34
0.86
22.15
2.34
12.89
7.20
59.00
89.91
10.14
8.47
9.75
6.75
226.73
226.73
21.60

8.40
9.40
7.30
1.50
7.50
11.50
10.00
6.50
7.25
4.25
8.30
2.50
9.50
8.20
1.20
20.50
8.40
12.00
3.00
11.00
6.00
7.00
8.00
12.50
27.00
12.00
7.00
6.00

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

13

Dampar.

K. Paleran
K. Jetis
K. KlobogowoK.
K. Langet
K. Sbr. Tampur
K. Bangsal
K. Dampar

*
*
*
*
*

K. Bangkalan
K. Kepang
K. Janjang
K. Sumberpucung
Kali Tlegung
K. Pakem
K. Dlambah Laget
K. Angkota
K. Sumberlanjang
K. Batupao
K. Baratan
K. Sumberpetung
K. Pangkah
K. Pangliyan
K. Labuan
K. Olbek

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

*
*

VII. Kepulauan Madura


1 Blega
K. Blega

Bangkalan

Lokasi

Orde

Lokal

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

( Km2)

(Km)

Jember.
Jember.
Jember.
Jember.
Jember.
Jember.
Lumajang.

38.40
166.73
38.40
101.40
26.93
43.35
78.76

Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan

4,575.00
522.00
395.90
126.10
157.90
5.88
3.40
5.78
2.21
5.78
8.41
0.41
4.81
10.87
7.22
3.65
52.51
12.01
14.58
25.92

Bangkalan, Sampang
Bangkalan
Sampang
*
*
*

C.A.

8.00
5.60
8.00
13.00
6.70
8.50
7.00

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang
Bondoyudo Mayang

4.89 Madura

5.93
50.50
3.40
8.80
2.10
3.40
4.10
0.90
3.10
5.40
3.80
2.70
3.50
4.90
5.40
7.20

Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24

AsemTanto

K. Asem Tanto
K. Nyataan
K. Glagah
K. Calteng
K. Sonda
Budur
K. Budur
Bumi Anyar
K. Bumi Anyar
Galadaklanjang
K. Galadaklanjang
Glintong
K. Glintong
Gunungan
K. Gunungan
Janjang
K. Janjang
K. Jongklom
Jilanbune
K. Jilanbune
Julang
K Julang
Kebun
K. Kebun
Koalas
K. Koalas
Lembung Paseser K. Lembung Paseser
Mencel
K. Mencel
Morombuh
K Morombuh
Paloh
K Paloh
Pandan
K Pandan
Pangpong
K Pangpong
Petesan
K Petesan
Rojing
K Rojing
Sabiyan
K. Sabiyan
K. Bubut
K. Durga
Sbr Kolla
K. Sbr Kolla
Sukolilo
K Sukolilo

Lokasi

Orde
2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Lokal

Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan

C.A.

( Km2)

(Km)

27.84
17.41
3.13
3.92
4.81
52.10
12.56
16.67
3.15
43.45
23.71
5.46
4.54
30.41
17.64
16.06
1.12
7.43
8.56
10.83
9.74
4.79
8.39
10.05
13.97
5.12
3.92
39.61
9.92

25.00
5.90
2.50
2.80
3.10

2.20
8.25
4.39

5.50
3.20
2.80

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

25

26
27
28
29
30
31

Tambangan

Torpang
Bangsana
Durbuk
Isatur
Lekasepat
Pangarengan

K. Tambangan
K. Bindeng/Karangasem
K. Marmen
K. Daya lorong
K. Manunggal
K. Larangan
K. Dungruduk
K. Torbuk
K. Pancaran
K. Pakem
K. Torpang
K. Bangsana
K. Durbuk
K. Isatur
K. Lekasepat
K. Pangarengan
K. Langgelang
K. Gangsean
K. Sumber Mata
K. Langgelang
K. Lekesanga
K. Cetak
K. Kanyak
K. Jangmarang
K. Serpang
K. Pangereman
K. Teloga
K. Songatan

Lokasi

Orde
2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Lokal

Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan

C.A.

( Km2)

(Km)

142.20
13.06
3.13
3.13
3.38
12.50
31.13
6.13
12.50
12.50
33.29
23.12
42.32
55.68
13.00
42.35
9.26
1.53
3.98
3.75
1.34
0.93
5.58
4.55
2.10
4.44
1.91
1.57

9.97
6.66
2.50
2.50
2.60
5.00
5.50
3.50
5.00
5.00

4.50

7.90
4.53
3.91
6.74
4.00
5.70
1.80
5.20
1.90
2.10
7.56
3.25
2.67

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49

Penyeburan
Saga
Sbr.Gening
Sbr.Kolbuk
Sikecil
Jambu
GladagCina
Kolpoh
SumberNangger
Bancaran
Taburjan
Brumbang

Gladagmati
Nangsoka
Srogan
Mocangan
Lembung
Tombok

K. Dulkalas
K. Umbul
K. Kikir
K. Purwa
K. Penyeburan
K. Saga
K. Sbr. Gening
K. Sbr. Kolbuk
K. Sikecil
K. Jambu
K. Gladag Cina
K. Kolpoh
K. Sumber Nangger
K. Bancaran
K. Taburjan
K. Brumbang
K. Ganggakap
K. Torbang
K. Gladagmati
K. Nangsoka
K. Srogan
K. Mocangan
K. Lembung
K. Tombok/Torpong
K. Semparseh
K. Lanjang
K. Poce
K. Petong

Lokasi

Orde
2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Lokal

Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan

C.A.

( Km2)

(Km)

6.68
3.60
3.60
6.90
35.40
18.00
12.50
15.00
16.00
20.93
26.70
20.80
28.03
102.64
35.48
8.13
2.00
6.13
23.23
21.87
60.75
27.00
57.00
19.70
6.13
4.21
5.45
3.92

11.37
3.70
3.60
6.80

6.44
15.00
3.10
5.00
8.50
24.21
11.20
4.10
2.00
3.50
3.50
4.50
7.50
5.00
5.00
10.63
3.50
2.90
3.30
2.80

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

50

51
52
53

Budduk

Kemuning
Klampis
Nipah

K. Budduk
K. Pandean
K. Temulawak
K. Palengleng
K. Olar
K. Sumber Lelor
K. Sawah landung
K. Aengkonok
K. Larangan
K. Gangsian
K. Ngatah
K. Tlaga
K Kemuning
K Klampis
K. Nipah
K. Montor
K. Sumber Kemuning
K. Batuampar
K. Durbuk
K. Prengkeles
K. Brumbung
K. Batukenong
K. Durbungan
K. Pandian
K. Gajur
K. Sumberpandan
K. Bungkepet
K. Sumberjangjang
K. Palengguran

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan

*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Bangkalan, Sampang
*
*
*
*

Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Bangkalan
Sampang, Pamekasan

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang

C.A.

( Km2)

(Km)

25.45
6.13
4.50
5.87
1.45
2.42
2.00
13.46
2.21
3.13
6.13
2.00
350.30
133.50
89.44
10.24
71.89
8.11
8.27
4.50
12.39
4.50
4.50
3.13
3.13
3.91
3.13
18.31
3.13

7.70
3.50
3.00
2.00
1.70
2.20
2.00
3.70
2.10
2.50
3.50
2.00

2.97
4.14
16.81
5.06
5.16
3.00
7.46
3.00
3.00
2.50
2.50
8.00
2.50
7.41
2.50

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

54
55

Sodug
Patemon

56
57

Gumorong
Sowaan

58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Brambang

Mandiri
Panjegan
Dempoan
Geluran
Masaran
Rabian
Anggrek
Bahung
Camplong
Ganduran
Kotok
Lampenan

K. Torbuk
K. Kayuamper
K. Kadur
K Sodug
K. Patemon

K Gumorong
K. Sawaan
K. Tuan
K. Rapropan
K. Amparo
K. Tesang
K. Brambang
K. Cangkok
K. Sumber Jranggo
K Mandiri
K. Panjegan
K. Dempoan
K. Gantangan
K Geluran
K Masaran
K. Rabian
K. Anggrek
K. Bahung
K. Camplong
K. Ganduran
K. Kotok
K. Lampenan

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

*
*
*
*
*

Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang, Pamekasan
Sampang
Pamekasan

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang

C.A.

( Km2)

(Km)

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

4.50
2.00
1.13
69.93
38.16

3.00 Madura
2.00 Madura
1.50 Madura

29.23
21.55
1.92
5.09
0.84
1.15
20.54
3.13
6.30
15.94
13.09
13.95
0.81
13.70
8.17
5.53
25.00
23.12
18.00
31.21
7.05
8.87

Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura

7.07 Madura

9.27
2.01
4.95
3.12
2.93
7.00
2.50
2.50

8.52
2.07

4.50

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

71
72
73
74
75

Pagigi
Panganding
Panyeburan
Taberi
Sampang

K. Pagigi
K. Panganding
K. Panyeburan
K. Taberi
K. Sampang
K. Gunung Mada
K. Baban
K. Anggresek
K. Colok
K. Karongan
K. Pangetongan
K. Gelanggang
K. Gangsian
K. Peeg
K. Terbang
K. Lembanah
K. Bahkomis
K. Bungsambi
K. Bundalem
K. Bararaja
K. Romanah
K. Klampok
K. Kacodur
K. Belengkon
K. Bungkeh
K. Lanalayaran
K. Jalegung
K. Sergang
K. Kolpoh

Lokasi

Orde
2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Lokal

Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang

C.A.

( Km2)

(Km)

7.05
8.02
5.57
7.46
133.09
21.39
7.40
13.99
6.13
9.03
2.25
1.28
3.92
4.35
0.72
1.20
6.13
0.61
0.98
4.45
2.76
40.16
5.34
14.58
5.28
8.72
6.24
38.45
1.26

18.00
3.55
4.20
11.88
3.50
4.25
5.77
1.60
2.80
2.95
1.20
1.55
3.50
1.10
1.40
1.70
2.35
14.50
10.00
5.40
3.25
8.80
6.00
22.09
0.64

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

76
77

78
79

Sbr.Jongjing
Sodung

Sorok
Ragung

K. Gumno
K. Dabungan
K. Durbungan
K. Tanahraja
K. Mandukan
K. Lekuadang
K. Bungkesek
K. Angpang
K. Babarampar
K. Lancaran
K. Bunglanwan
K. Bungcraba
K. Sbr. Jongjing
K. Sodung
K. Bakrengga
K. Bungcarang
K. Balang
K. Kongberkong
K. Malengku
K. Dabung
K. Sumber Klumpang
K. Taji
K. Sorok
K. Ragung
K. Majangan
K. Ceko
K. Bungkan
K. Bangcelo
K. Baturasang

Lokasi

Orde
2

3
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Lokal

Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang

C.A.

( Km2)

(Km)

3.13
1.53
3.13
3.13
4.50
3.24
2.00
2.00
3.65
2.65
6.13
2.13
115.33
90.63
17.80
1.66
1.98
2.88
1.62
2.65
4.21
36.98
49.01
228.91
45.38
6.13
18.00
6.13
15.13

2.50
1.75
2.50
2.50
3.00
3.00
2.00
2.00
2.70
2.30
3.50
6.50
22.00
7.00
4.19
5.01
2.40
1.80
2.30
2.90
8.60
7.00
8.50
3.50
6.00
3.50
5.50

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

80
81

Kangkongan
Cangkereman

K.
K.

82

Gulbung

K.

83
84
85

Madegan
Taddan
Tambakbato

K.
K.
K.

86
87

Kalah
Bakbaji

K.
K.

88

89
90

Mandirah

Sumberbira
Pajegan

K.

K.
K.

K. Klampis
K. Dempol
K. Lambung
K. Bakrongsi
K. Marong
K. Bungpandan
K. Badang
K. Ranjan
K. Papan
Kangkongan
Cangkereman
K. Bakung
Gulbung
K. Lampenang
Madegan
Taddan
Tambakbato
K. Ampadan
Kalah
Bakbaji
K. Sumberbanger
K. Arcak
K. Bungbunter
Mandirah
K. Aenglembung
K. Sumberpandan
Sumberbira
Pajegan

Lokasi

Orde
2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Lokal

Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang

C.A.

( Km2)

(Km)

60.60
8.00
11.52
1.30
1.31
4.50
0.85
15.13
18.00
15.60
17.28
4.38
5.62
4.28
23.93
8.17
24.50
3.13
26.75
84.67
31.25
3.13
28.13
43.22
2.00
2.00
27.00
28.30

21.20
4.00
4.80
3.40
4.50
3.00
1.30
5.50
6.00
3.80
4.00
2.23
2.00
3.50
3.50
2.75
13.50
2.50
2.50
13.50
8.00
2.50
7.50
12.10
2.00
2.00
5.00
4.70

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

91

92

Semajid

Tamberu

K. Semajid
K. Bahlaseng
K. Klowang
K. Bungcarok
K. Peroklopoh
K. Jombang
K. Sampun
K. Karangtangga
K. Sumberpayung
K. Mapar
K. Lancaran
K. Aengrosok
K. Lombungbundor
K. Bungmaka
K Tamberu
K. Bubut
K. Sadeng
K. Raja
K. Kenek
K. Dorbuk
K. Songlesong
K. Bungur
K. Balengkengkeng
K. Bawarokom
K. Nanglendeng
K. Sopen
K. Jatiglegung
K. Kongberkong

Lokasi

Orde
2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Lokal

Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan, Sumenep Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan

C.A.

( Km2)

(Km)

280.70
95.84
91.13
3.38
6.13
94.58
2.21
6.33
131.20
38.38
40.13
52.69
75.63
10.13
107.00
10.19
56.20
22.24
4.50
5.67
3.01
5.00
4.06
18.37
4.50
6.13
6.13
1.62

14.09
3.30
13.50
2.60
3.50
7.00
2.10
10.06
16.14
4.20
8.50
13.62
10.00
4.50
8.65
6.50
6.22
3.00
7.22
3.84
6.50
8.10
18.00
3.00
3.50
3.50
1.80

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

93

94
95

96
97
98

Pasean

Panyepen
Lesong

Klompang
Sbr Nangka
Angsoka

99 Gangsian
100 Kramat
101 Juiket

102
103
104
105

Bancungi
Bates
Taman
Beringin

106 Cemongan
107 Enggrang
108 Leun

Lokasi

Orde

K Pasean
K. Longsoran
K. Kayuanyang
K. Bangdadap
K. Bungpao
K. Banyar
K. Lenteng
K. Burai
K Panyepen
K. Lesong
K. Tambok
K. Campalok
K Klompang
K Sbr Nangka
K. Angsoka
K. Bertaman
K Gangsian
K. Kramat
K. Juiket

K. Bancungi
K. Bates
K. Taman
K. Beringin
K. Dingin
K. Cemongan
K. Enggrang
K. Leun

*
*
*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5
Pamekasan, Sumenep

*
*
*
*
*
*
*

Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan, Sumenep
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Pamekasan, Sampang
Pamekasan
Sampang

*
*
*
*

Lokal

Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan

C.A.

( Km2)

(Km)

44.46
6.23
2.71
1.57
9.25
2.77
1.94
14.58
62.55
25.94
11.03
2.88
21.42
12.79
11.73
29.96
9.21
5.48
5.91
5.54
0.37
23.13
55.13
8.00
34.20
1.41
37.85
24.70
90.26

10.61
3.44
2.67
4.30
5.89
4.13
5.40
6.00
5.62
2.40

6.70
7.33
4.69

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura

Madura
3.90 Madura
Madura
2.18 Madura
2.38 Madura
12.94 Madura
Madura
Madura

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

109 Langsoran
110 Pangatosan

115 TambakPonteh
116 Bahlanjang
117 Sarokah

K. Langsoran
K. Pangatosan
K. Legung
K. Panyarangan
K. Sarpao
K. Tembok
K. Galuran
K. Bantar
K. Panyabagan
K. Tambak Ponteh
K. Bahlanjang
K. Sarokah

118 Marengan

K. Anjuk
K. Batuampar
K. Pabukaan
K. Jebungan
K. Palampat
K. Rombukambang
K. Durbung
K. Taman
K. Terrosan
K. Bakondang
K. Sumberjati
K. Sidalam
K. Pangrebaan
K. Marengan

111
112
113
114

Panyarangan
Sarpao
Tembok
Galuran

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

*
*

Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Sumenep, Pamekasan
Sumenep
Pamekasan
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep

C.A.

( Km2)

(Km)

84.76
28.13
2.00
55.85
38.72
169.24
13.70
1.62
1.81
72.62
31.17
370.90
328.20
42.70
43.53
8.94
21.13
4.21
6.13
3.13
12.50
8.00
84.50
3.13
6.13
6.13
1.10
105.60

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

7.50
1.80
1.90
8.20
4.64
8.50

Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura

16.68
7.59
6.50
7.15
3.50
2.50
5.00
4.00
13.00
2.50
3.50
3.50
1.86
5.78

Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura

2.00

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

119 Pasongsongan

K Pasongsongan

120 Tambak Agung


121 Pakamban

K Tambak Agung
K Pakamban

*
*

122 Tambak Bakul


123 Dungkek
124 Burok/Bakul

K Tambak Bakul
K Dungkek
K. Burok/Bakul
K. Penanggangsa
K. Gangsean
K Kodes
125 Kodes
126 Kapang Panggang K Kapang Panggang
K Batu Putih
127 Batu Putih
Beluk
Raja
K Beluk Raja
128
K Bantelan
129 Bantelan
130 Longos
K. Longos
K Bajung
131 Bajung
Pendi
K. Pendi
132
K Sbr Payung
133 Sbr Payung
K Prenduan
134 Prenduan
K. Tolesan
135 Tolesan
K. Bokek
136 Bokek
K. Bodokan
137 Bodokan
K. Gocoreng
138 Gocoreng
K. Jobabaung
139 Jobabaung
K. Jodung
140 Jodung

Lokasi

Orde
2

Lokal

Sumenep, Pamekasan
Sumenep
Pamekasan
Sumenep
Sumenep, Pamekasan
Sumenep
Pamekasan

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep

C.A.

( Km2)

(Km)

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

64.24
56.21
8.03
54.87
42.56

Madura
Madura

34.86
34.11
22.91
0.46
0.63
25.40
12.27
13.65
11.42
7.19
7.24
6.60
8.24
4.09
6.38
128.45
33.62
15.68
30.42
76.50
36.13

Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura

16.89
1.16
1.61

5.71

2.35

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

Kedeblek
Kengka
Kerung
Kiban
Kotta
Parobah
Plaringan
Palangan
TambakBukkoi
Tanduk
Torbungan
Kep.KangeanSapudi
Kekbau
Jadung
Polagan
Paneleh

157 Lasong/Patreyan

Lokasi

Orde

K. Kedeblek
K. Kengka
K. Kerung
K. Kiban
K. Kotta
K. Parobah
K. Plaringan
K. Palangan
K. Tambak Bukkoi
K. Tanduk
K. Torbungan
K. Kep. Kangean - Sapudi

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

K. Kekba
K. Jadung
K. Polagan
Paneleh
K. Majung
K. Longkang
K. Butak
K. Panabasin
K. Batuampar
K. Lasong/Patreyan
K. Ambat
K. Bringin
K. Gedangbigi
K. Sesong
K. Sumberklompek/Braji
K. Museng

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Lokal

Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep

C.A.

( Km2)

(Km)

43.35
56.45
43.35
56.45
76.07
25.35
4.64
4.06
29.40
32.86
41.03
400.00
44.34
25.21
24.06
31.15
5.19
12.50
6.13
2.00
1.45
117.12
11.72
3.96
2.00
1.44
2.01
2.31

Wilayah Kerja
Balai PSAWS

Madura
5.16 Madura
Madura
Madura
6.53 Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
5.58 Madura
Madura
Madura
Madura
19.94 Madura
3.61 Madura
2.40 Madura
6.53 Madura
6.60 Madura
5.00 Madura
3.50 Madura
2.00 Madura
1.70 Madura
2.90 Madura
1.00 Madura
5.05 Madura
2.00 Madura
2.45 Madura
3.43 Madura
2.92 Madura

No

Wilayah Sungai
DAS

Nama Sungai
1

158
159
160
161

Ponjukjati
Aengruan
Sumberpaoh
Lantong

162 Dorbungan

163 Sumberbaju
164 Buddagan
165 Pekanban

166 Sabuntar

167 Kebedda
168 Bunglanjang

K.
K.
K.
K.

K.

K.
K.
K.

K.

K.
K.

K. Pangeburan
K. Campong
K. Codol
Ponjukjati
Aengruan
Sumberpaoh
Lantong
K. Polagan
K. Bonabang
K. Madek
Dorbungan
K. Sarin
K. Tamben
Sumberbaju
Buddagan
Pekanban
K. Lembung
K. Trabah
Sabuntar
K. Pendi
K. Bulu
K. Durbuk
K. Aenglor
K. Bugjeruk
K. Gangsean
Kebedda
Bunglanjang
K. Bungkar Atas
K. Leun
K. Jinten

Lokasi

Orde
2

Lintas Propinsi / Kab./


Kota
5

Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lokal

Sumenep, Pamekasan
*
*

Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep
Sumenep

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Sumenep, Pamekasan
*
*
*

Sumenep
Sumenep
Sumenep

C.A.

( Km2)

(Km)

40.50
1.13
2.00
22.55
22.76
25.46
32.75
3.38
0.72
1.81
37.54
1.25
3.40
11.76
7.28
38.42
2.10
6.43
12.83
4.34
6.13
18.63
6.13
12.50
0.72
29.05
43.09
3.73
10.58
5.64

9.00
1.50
2.00
2.00
1.60
3.23
3.80
2.60
1.20
1.90
4.03
0.88
0.99
3.30
4.30
9.50
2.68
8.19
5.53
3.50
4.45
3.50
5.00
1.20
5.33
5.07
4.76
13.46
7.19

Wilayah Kerja
Balai PSAWS
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Madura
Buku PDA 2008

Beri Nilai