Anda di halaman 1dari 6

Ulang kaji Persuratan dan kesenian Melayu

Bahagian A ( Objektif)

1) Nyatakan konsep teater.


2) Konsep masyarakat Melayu tradisional
- Konsep aspek drama diterjemahkan dalam kehidupan masyarakat melayu
tradisional.
3) Kesedaran ruang
4)

Konteks teater ada pengarah , pelakon, pelatar cahaya. Berdasarkan ciri ciri
fisiologi, sosiologi, fizikal. Adakah pelatar memerlukan aspek ini?

5) Sebagai pengarah teater. Apakah tindakan utama yang diambil? Bab pengarahan
teater
- Kaji skrip
-Jadual latihan
-rangka persembahan
-pemilihan teater
6) Teater dipilih sebagai skrip. Apakah ciri ciri pembinaan skrip teater yang terbaik?
-Nilai komersial
-mudah dilakonkan oleh pelakon
-mudah dilaksanakan oleh pengarah
7) Tujuan elemen penerangan dalam skrip

8) Tujuan pergerakan bermakna


-Realistik kecergasan pelakon wujud komunikasi dalam lakonan tajam lokomotor
9) Latihan pergerakan kreatif ( gabung dengan ap) merangkumi ap)
Loko manual.

10) Latihan pernafasan kepentingan dalam teater ?


A ) Lontaran suara jelas, suara merdu, elak gugup, xkepenatan semasa menyebut
dialog yang panjang.
11) Pelakon (Teknik projeksi suara) kelebihan?
A) Suara tidak mendatar

12) Apakah teknik improvisasi individu?


13) Kebaikan improvisasi secara berkumpulan ?
Kooperatif dan sosial.
14) Sebelum memilih pelakon yang sesuai . Apakah kepentingan sesi ujibakat?
-menjiwai watak , pelakon berwibawa.
15) Apakah tugas tugas pengarah teater ?
-membina skrip, penilaian kepada pelakon.
16) Pementasan tentang pengarah pengurusan untuk menentukan kelicinan teater.
- Pengurus pemasaran dan pentas.
-Menentu protokol
-mengurus produksi

17) Pengarah seni muzik dan busana apakah fungsi busana?


-mencantikan pelakon, mewujudkan minat, membezakan pelakon

18) Pereka set dan kostum merupakan tugas terpenting. Kaedah manakah sebagai pereka
set?
-pemilihan peralatan sesuai dengan jiwa pelakon
-kesesuaian daripada peralatan (pelakon dan watak)

19) Mengapakah latihan membaca skrip penting?


20) Pengarah menjadikan teater sebagai persembahan. Sebelum
berlangsung, apakah perkara yang perlu diberi perhatian?
-posisi tokoh, pemilihan watak, busana

persembahan teater

Soalan subjektif
1) Teater rakyat dan teater istana
a) Jelaskan teater rakyat dan teater istana (6 m)
-teater rakyat - teater tradisional contoh tarian, upacara ritual, permainan misalnya
perkahwinan, nikah.
-teater istana Di istana misalnya tarian wayang kulit, gerak geri persembahan yang
halus contohnya wayang kulit, kuda kepang.
b) Motif moral, hiburan, perubatan dan ritual. Fokus penilaian moral dan perubatan.
Jelaskan kefahaman anda tentang penilaian aspek moral dan aspek perubatan
Moral- memberi nasihat dan pengajaran
Perubatan untuk menjampi mantera, hubungan dengan orang halus.
Ritual upacara keagaamaan.
2) A) Tafsir 3 pemilihan ciri ciri skrip.
-penerangan
-watak perwatakan
-buat penilaian terhadap skrip yang bermakna
- skrip filem dan drama ada elemen
b) Maksud skrip (filem / drama). Buat penilaian elemen-elemen terhadap skrip tersebut.

Dialog
penerangan
watak
situasi
aksi
3) Nyatakan definisi improvisasi
Mengubah, membaca, mengucap atau melakukan sesuatu tanpa persiapan.
Perlakuan yang dihasilkan secara tiba-tiba, secara bebas dan bersahaja.
a) Nyatakan jenis jenis improvisasi
-Improvisasi gambar
- improvisasi watak
- improvisasi objek
-Improvisasi gambar
-improvisasi muzik
b) Tujuan improvisasi
Improvisasi adalah satu bentuk persembahan yang menghiburkan dan sebagai alat
untukmeneroka dalam persembahan. Proses kreativiti memainkan peranan penting
untuk melahirkan watak dan idea melalui aksi.
4) a) Ciri yang perlu ada pada seorang pelakon
-pelakon berbakat dan berwibawa

c)
-

Kepentingan latihan dalam bengkel teater. Nyatakan jenis- jenis latihan


Latihan vokal
Latihan imej iaitu cermin
Latihan mengikut arahan
Latihan mengenal diri

ESEI
1) Etika pengarah dalam pengurusan dalam produksi teater. Bincangkan (20m)
- Orang terpenting dalam teater
- Menkaji skrip
- Menyediakan jadual latihan

2) Pergerakan mekanikal , kreatif dan bermakna. Huraikan 20m

Pergerakan adalah sebarang bentuk gerak yang dilakukan oleh seseorang yang akan
menyebabkan perubahan kedudukan atau kekal di tempat asal adalah sebarang
bentuk gerak yang dilakukan oleh seseorang yang akan menyebabkan perubahan
kedudukan atau kekal di tempat asal. Pergerakan merupakan salah satu cara untuk
mengungkapkan perasaan.
Pergerakan mekanikal
ialah pergerakan yang dikawal secara terus oleh manusia Pergerakan ini dilakukan secara
i. Manual
ii. menggunakan enjin
iii. menggunakan elektrikmekanikal
Pergerakan bermakna
yang dilakukan mempunyai makna disebalik gerak atau ekspresi. Pergerakan ini adalah untuk
berkomunkasi melalui pergerakan.
Contoh pergerakan :
Bergerak dengan gembira
Bergerak dengan sedih
Bergerak sekeliling bilik seperti arnab
Bayangkan diri anda seperti belon yang leper, dengan perlahan lahan tiupkan diri anda
Bergerak seolah olah anda dalam salji yang tebal, menyeberangi sungai, pasir yang panas, dan ais
yang sejuk

Pergerakan kreatif
merupakan satu bentuk aktiviti yang menggabungkan gerakan fizikal anggota badan secara
menyeluruh dan dilakukan secara kreatif.
Pergerakan kreatif terbahagi kepada tiga iaitu pergerakan lokomotor (melompat dari satu
titik ke satu titik yang lain) pergerakan bukan lokomotor (melompat setempat), dan
kemahiran manipulatif (mempunyai alatan).
3) Tenaga produksi penerbitan petugas ialah pengurus pentas serta pengurus
produksi, pemasaran , pengurus produksi . Bincangakan tenaga tugas produksi
yang melaksanakan teater.
Peranan Tenaga Kerja Produksi dan Kreatif
menyediakan dan melaksanakan bahan produk berupa seni persembahan.
mengurus dan memantau proses kreatif bersama karyawan atau seniman yang
terlibat daripada hasil seni berbentuk teori atau idea hingga dapat dipamerkan
Tata Busana - seni pakaian dan segala kelengkapan termasuk segala aksesori seperti
topi, kasut, skaf, rantai, gelang dan segala unsur yang ada pada pakaianuntuk
menggambarkan watak
Tatarias seni mengubah penampilan wajah menjadi lebih sempurna / seni mengubah
wajah untuk menggambarkan karakter.
Sinografi adalah bersifat visual di mana ia menceritakan tentang set, kostum, solekan,
props, cahaya dan bunyi.

- penerbit
- petugas pentas
-pengurus kewangan
- pengurus pemasaran dan pentasan
- pengurus produksi dan pelakon.