Anda di halaman 1dari 6

TAJUK 4

PERINGKAT-PERINGKAT
PERKEMBANGAN GURU

Lima Peringkat Perkembangan Guru


(Trotter, 1986)

Novis

Novis
lanjutan

Cekap

Pakar

Mahir

Peringkat 1
Novis (1 tahun)
mendaftar sebagai guru pelatih
belajar membentuk pandangan

untuk memahami pengertian


menjadi seorang guru
belum menguasai kemahiran
untuk mengendalikan pdp
Masalah penyesuaian diri
dengan realiti sekolah/bilik
darjah

Peringkat 2
Novis Lanjutan (3 tahun)

menambah dan memantapkan


kefahaman fakta, konsep,
prinsip berkaitan P&P.
pengalaman awal kepada
amalan bilik darjah
membantu membina
keyakinan diri
bimbingan guru mentor amat
penting dalam mengekalkan
minat dan motivasi guru novis
lanjutan

Peringkat 4

Peringkat 3
Cekap (5 tahun)
memiliki kelayakan ikhtisas
-lebih memberikan fokus kepada
pembelajaran murid
memiliki pelbagai strategi
pengajaran dan mampu
menyesuaikannya mengikut
keperluan pelajar yang berbeza
Mempunyai kecekapan dari
segi:
Profesionalisme

Melaksanakan visi dan misi

Keterampilan peribadi

Mengaplikasikan ICT

Kecerdasan mental dan


intelektual

Kestabilan emosi

Kebijaksanaan dan kepimpinan

Mahir (10 tahun)


Guru terbaik dalam bidangnya.
Menguasai kemahiran ICT
dan mengaplikasikan dalam
P&P.
Mempunyai kemahiran
komunikasi yang tinggi
Berkemampuan membentuk
suasana pembelajaran yang
kondusif
Menjadi teladan sebagai
seorang profesional
Mahir membuat jangkaan
terhadap murid dan tahu
menyelesaikannya.
Menunjukkan gaya
pengajaran yang tersendiri

Peringkat 5

Pakar (15tahun)
Sentiasa menyerlahkan
kepimpinan profesional.
Terlibat sepenuhnya dalam
pengurusan kurikulum.
Dianggap sebagai pihak
yang berautoriti bercakap
dalam bidang
profesionalnya.
Idea dan kemahirannya
boleh mempengaruhi polisi
pengendalian bilik darjah.

IMPAK KEPRIHATINAN TERHADAP P&P GURU


Berdasarkan pemerhatian guru terhadap kumpulan
pelajar dalam kelasnya, maka guru hendaklah :

Membuat persediaan
pengajaran yang baik

Menyediakan bahan
bantu mengajar yang
serasi dengan kaedah P&P
dan kesediaan pelajar.

Menggunakan
pendekatan dan kaedah
P&P yang berkesan

Menyediakan bahan
bantu mengajar yang
sesuai

Mengaplikasi kreativiti
dan inovasi dalam P&P