UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI, JOHOR BORANG TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI BULAN ____________ (dikemukakan dalam masa

2 minggu selepas perjalanan sebenar)
MAKLUMAT PEGAWAI

Nama : ………………………………………….. No. Pekerja : ………………………………………….. No. K/P (jika bukan staf) : ………………………………………….. Pejabat/Fakulti : ………………………………………….. Gred Jawatan (SSM) : ………………………………………….. Vot digunakan : ………………………………………….. Alamat kediaman : ………………………………………….. …. ……………………………………….. * Jika menggunakan kenderaan sendiri No. Pendaftaran Kenderaan : ……………………………………........ Ukuran Selinder : …………………………………………... * (jika berkaitan)

Jawatan : ……………………………………… * Memangku Jawatan : ……………………………………… Gaji Pokok : ……………………………………… Kategori : ……………………………………… Samb. Telefon/No. h/p : ……………………………………… Email : ……………………………………… Alamat penginapan : ……………………………………… ……………………………………… * Jika telah memohon Pendahuluan Perjalanan Jumlah : ……………………………………… No. baucer : ………………………………………

KENYATAAN TUNTUTAN

Tarikh

Masa Bertolak Sampai

Dari

Destinasi

Tujuan perjalanan

Pengangkutan (KM/Tamban g)

# Sila guna lampiran jika ruangan tidak mencukupi

1/4

A : TUNTUTAN PERBATUAN/TAMBANG GANTIAN

i) ELAUN PERJALANAN KENDERAAN(EPK)
Sen tiap-tiap kilometer A 70 65 55 50 B 60 55 50 45 C 50 45 40 35 D 45 40 35 30 E 40 35 30 25 500km pertama 501 – 1,000 km 1,000 – 1,700 km 1,701 km dan seterusnya Jumlah Jumlah Kilometer kadar sen/km Jumlah tuntutan

ii) atau TUNTUTAN TAMBANG GANTIAN tidak disertakan rujuk RM………………
B : TUNTUTAN ELAUN MAKAN/HARIAN

(Jika resit tol

para G(iii) untuk pengesahan Dekan/Ketua Bahagian

i) Elaun Makan (bagi perjalanan melebihi 24 jam) Sarapan pagi(20%) Makan tengahari(40%) disediakan/tidak disediakan * disediakan/tidak disediakan Tarikh : ………………….…. RM …………..…. Tarikh : ………………….…. RM …………..…. Tarikh : ………………….…. RM …………..….

Makan malam(40%) *disediakan/tidak disediakan X ………. % = X ………. % = X ………. % =

Elaun makan RM …………..…. X ……….. hari Elaun makan RM …………..…. X ……….. hari Elaun makan RM …………..…. X ……….. hari

ii) Elaun Harian (Dibayar separuh dari Elaun Makan iaitu bagi perjalanan melebihi 8 jam tetapi kurang dari 24 jam) Tarikh : ………………….…. RM …………..…. Tarikh : ………………….…. RM …………..…. Elaun Harian = Elaun Harian = Jumlah RM………………
C : TUNTUTAN PENGINAPAN

=

*penginapan adalah disediakan/tidak disediakan oleh pihak penganjur @ diurus sendiri Tarikh : ………………….…. Sewa Hotel RM …………..…. X ……….. hari = RM …………..…. (No.Resit Hotel : …………………………….) Tarikh : ………………….…. Sewa Hotel RM …………..…. X ……….. hari = RM …………..…. (No.Resit Hotel : …………………………….) Tarikh : ………………….…. Elaun lojing RM …………..…. X ……….. hari = RM …………..…. Tarikh : ………………….…. Elaun lojing RM …………..…. X ……….. hari = RM …………..…. Jumlah RM……………… =

* Sila Potong mana yang tidak berkaitan # Rujuk Jadual Kadar & Kelayakan bagi Tuntutan A,B & C di muka surat 4

D : TUNTUTAN PELBAGAI

(Resit perlu disahkan oleh Dekan/Ketua Bahagian) Bayaran Tol/Touch & Go RM …………..…. Tambang teksi (No.resit……………………) … Bayaran letak kereta (No.resit……………………) … Telefon/Fax (No.resit……………………) … Dobi(Urusan rasmi tidak kurang 3 malam) (No.resit……………………) … Bayaran feri (No.resit……………………) … ERL … Pelbagai … Jumlah

Catatan = RM ………….. = RM ………….. = RM ………….. = RM ………….. = RM ………….. = RM ………….. = RM ………….. = RM………………

JUMLAH BESAR (A hingga D) = RM

2/4
E. PENGAKUAN PEMOHON Saya mengaku bahawa semua butir-butir perjalanan & tuntutan di atas adalah bagi urusan rasmi UTM dan semua tuntutan perbelanjaan tersebut adalah benar belaka berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2003 /Bil. 3 Tahun 2005 dan saya bertanggungjawab penuh terhadapnya. Tarikh : ………………….…. ………………………………………………….. Tandatangan pegawai

F. KELULUSAN DEKAN/KETUA BAHAGIAN BAGI TUNTUTAN PERJALANAN (MELEBIHI 240 KM) MENGGUNAKAN KENDERAAN SENDIRI (sekiranya surat kebenaran tidak disertakan) Mengambilkira kos keseluruhan tuntutan hitungan kilometer yang perlu ditanggung, disahkan bahawa saya telah membenarkan pegawai ini membawa kenderaan sendiri dan menuntut hitungan kilometer atas sebab-sebab berikut ……………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. …………..… ……………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. …………..… ……………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. …………..… ……………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. …………..… Tarikh : ………………….….

…………………………………………………..

Tandatangan Dekan/Ketua Bahagian

G.

PENGESAHAN OLEH DEKAN/KETUA BAHAGIAN/NC (i) Pegawai di atas disahkan telah bertugas di ………………………..………………. dari tarikh …………….… hingga …………….… (ii) Saya bersetuju mengesahkan kesemua tuntutan pegawai di atas berjumlah RM ………………….……….kecuali (jika ada) ……………. ………………………………………………………………………………………………………………………… .….……… ……………. ………………………………………………………………………………………………………………………… .….……… (iii) Bagi maksud tuntutan tambang gantian, pegawai ini disahkan tidak menggunakan tol beresit sebaliknya menggunakan kemudahan Touch & Go atau pegawai ini disahkan telah kehilangan resit tol berjumlah RM………………………………. (* potong yang mana tidak berkenaan) Tarikh : ………………….…. ………………………………………………….. Tandatangan Dekan/Ketua Bahagian/NC dan cop rasmi

PERHATIAN: 1. Sila sertakan perkara berikut mengikut kesesuaian tuntutan : a) Salinan surat arahan bertugas rasmi/surat sokongan perjalanan /surat panggilan mesyuarat. b) Salinan surat tawaran dan salinan aturcara jika menghadiri seminar/kursus/ bengkel. c) Tiket kapal terbang atau boarding pass. 2. Sila tampalkan resit-resit yang kecil di kertas kosong bagi mengelakkan kehilangan dan terlepas pandang dan semua resit-resit perbelanjaan perjalanan perlu disahkan. i) Bagi tuntutan perbatuan melebihi 240 km,syarat berikut perlu dipatuhi bersama : a) Apabila seorang pegawai dikehendaki juga menjalankan tugas rasminya dibeberapa tempat disepanjang perjalanan. b) Apabila didapati mustahak dan terpaksa bagi seseorang pegawai berkenderaan sendiri c) Apabila seorang pegawai mustahak dan terpaksa membawa pegawai-pegawai lain sebagai penumpang yang juga menjalankan tugas rasmi. ii) Bagi tuntutan perjalanan kurang daripada 240km, kaedah perjalanan perlu wajar dan bersesuaian. Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap. Borang yang tidak lengkap akan dikembalikan.

3.

4.

3/4

JADUAL KADAR & KELAYAKAN
KADAR ELAUN PERJALANAN KENDERAAN (Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/2006)
KELAS TUNTUTAN GAJI PEGAWAI (RM) A Tidak kurang dari RM2,020.36 sebulan B Tidak kurang dari RM1,795.30 sebulan C Tidak kurang dari RM1,193.54 sebulan D kurang dari RM1,193.54 sebulan E Kurang dari RM1,193.54

C. C KENDERAAN

1400 c.c dan ke atas

1000 c.c dan ke atas

di bawah 1000.00 c.c

tidak kurang 175 c.c

di bawah 175 c.c

KADAR TUGAS RASMI(Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/2003)
Kelayakan Penerban gan Bisnes / Ekonomi Bisnes Bisnes Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Semenanjung /Kalimantan & * * Selatan Thai Makan (RM) 115.00 100.00 85.00 60.00 4500 40.00 40.00 40.00 40.00 30.00 Elaun hotel (RM) Sebenar (standard Suite) Sebenar (Bilik Superior) Sebenar (Bilik Biasa) 180.00 160.00 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00 Lojing (RM) 80.00 75.00 70.00 60.00 55.00 35.00 35.00 35.00 35.00 30.00 Sabah, Labuan dan Sarawak Makan (RM) 165.00 130.00 115.00 80.00 65.00 55.00 55.00 55.00 55.00 50.00 Elaun hotel Sebenar (standard Suite) Sebenar (Bilik Superior) Sebenar (Bilik Biasa) 200.00 170.00 120.00 120.00 120.00 120.00 100.00 Lojing 85.00 80.00 75.00 70.00 60.00 40.00 40.00 40.00 40.00 35.00

Gred/Kategori SSM) Gred Utama/Khas ‘A’ dan ke atas Gred Utama/Khas ‘B’ dan ‘C’ Gred 53 dan 54 Gred 45 hingga 52 Gred 41 hingga 44 Gred 31 hingga 40 Gred 27 hingga 30 Gred 21 hingga 26 Gred 17 hingga 20 Gred 1 hingga 16

Nota : ** SELATAN THAILAND merangkumi Phuket, Hadyai, Songkla, Pattani dan ke Selatan

KADAR KURSUS (Pekeliling Perbendaharaan Bil.3/2005)
Gred/Kategori (SSM) Makan Gred Utama/Khas ‘A’ dan ke atas Gred Utama/Khas ‘B’ dan ‘C’ Gred 53 dan 54 Gred 45 hingga 52 Gred 41 dan 44 Gred 17 hingga 40 Gred 1 hingga 16 90.00 90.00 70.00 60.00 45.00 40.00 35.00 Semenanjung/Kalimantan & ** SelatanThai Elaun Lojing Makan Hotel Bilik 80.00 120.00 Biasa Bilik 75.00 120.00 Biasa Bilik 70.00 90.00 biasa 145.00 130.00 80.00 65.00 60.00 55.00 35.00 30.00 80.00 65.00 55.00 50.00 Sabah, Labuan dan Sarawak Elaun Lojing Hotel Bilik 85.00 Biasa Bilik 80.00 biasa Bilik 75.00 biasa 160.00 140.00 100.00 80.00 70.00 60.00 40.00 35.00

Nota : ** SELATAN THAILAND merangkumi Phuket, Hadyai, Songkla, Pattani dan ke Selatan

ABS/aja/TPDMpind.06

4/4