Anda di halaman 1dari 2

( AMALAN ) MELINDUNGI ANAK DARI GODAAN SYETAN DLL

Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam
memohonkan perlindungan untuk Hasan dan Husain, (beliau membaca)

Aku memohon perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna untuk kalian berdua, dari
gangguan setan dan binatang berbisa, dan dari pandangan mata (ain) yang membuat sakit. (HR.
Bukhari 3371 & Abu Daud 4737)
Dalam hadis Ibnu Abbas di atas, setelah Rasulullah mengajarkan doa tersebut, beliau bersabda,

Ayah kalian (Ibrahim) memohon perlindungan untuk Ismail dan Ishaq dengan kalimat doa
tersebut. (HR. Abu Daud 4737). Dari Muhammad bin Ali dari ayahnya, bahwa Nabishallallahu
alaihi wa sallam memohonkan perlindungan untuk Hasan dan Husain, beliau membaca,

Aku memohon perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna untuk kalian berdua, dari
gangguan setan dan binatang berbisa, dan dari pandangan mata (ain) yang membuat sakit.
Kemudian Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

Jadikanlah kalimat ini untuk memohon perlindungan dari gangguan setan bagi anak kalian.
Karena Ibrahim alaihis salam, beliau memohon perlindungan untuk Ismail dan Ishaq dengan
kalimat doa tersebut. (HR. Abdur Razaq dalam Mushannaf, no. 7987).
Sebagai umat Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang baik, selayaknya kita perlu melestarikan
kebiasaan tersebut.
Karena Salah satu tradisi orang salih yang mulai banyak terlupakan, mendoakan perlindungan
untuk anak, dari godaan setan dan gangguan jin.
Istri Imran (Neneknya Nabi Isa)

()

(Ingatlah), ketika isteri Imran berkata: Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku menazarkan kepada
Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul
Maqdis). karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha
mendengar lagi Maha Mengetahui.Tatkala isteri Imran melahirkan anaknya, diapun berkata:
Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih
mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.
Sesungguhnya aku telah menamainya Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta
anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk., (QS.
Ali Imran: 35 36)
Allah kabulkan doa wanita salihah ini, dan Allah memberikan perlindungan kepada
keturunannya dari gangguan jin dan godaan setan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

Setiap anak manusia pasti diganggu setan ketika dia dilahirkan, sehingga dia teriak menangis,
karena disentuh setan. Kecuali Maryam dan putranya. Kemudian Abu Hurairah membaca surat
Ali Imran: 36. (HR. Bukhari 3431).