Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 2014

MINGGU
1

TEMA
SAINS
HAYAT

TAJUK
BENDA HIDUP DAN
BENDA BUKAN
HIDUP

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Memahami ciri benda
hidup dan benda bukan hidup.

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh:
1.1.1 Mengenal pasti benda hidup dan benda
bukan hidup.

2/1/14
3/1/14

1.1.2 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup


iaitu: perlukan air dan makanan, bernafas,
bergerak, membesar dan membiak

6/1/14
10/1/14

KPS/KMS/KBKK
KPS
memerhati
mengelas
mengukur menggunakan nombor
mentafsir data
menggunakan perhubungan ruang dan
masa
KMS
Mengendalikan spesimen dengan betul
dan selamat
Menggunakan dan mengendalikan
peralatan sains dengan betul.

CATATAN
BAND 1
Menamakan benda hidup dan benda
bukan hidup dengan betul.
BAND 2
Mengenal pasti benda hidup dan
benda bukan hidup di sekeliling
dengan tepat.

KBKK
menghubungkaitkan
mencirikan
mengumpulkan dan mengelaskan
SS dan NM
menghargai keseimbangan alam semula
jadi.
Berfikir secara rasional
Jujur dan tepat dalam merekod dan
mengesahkan data.
PROGRAM TRANSISI TAHUN 1

2
13/1/14
17/1/14

TMK

PENGGUNAAN
PERKAKASAN
KOMPUTER DAN
SUMBER TMK

1.0 Menggunakan TMK


secara bertanggungjawab
dan beretika

1.1

2/1/14 10/1/14

Mengenal pasti bahagian komputer


(monitor, tetikus ,papan kekunci, unit
sistem).

1.2 Menghidupkan dan mematikan suis (turn


on,turn off), menghidupkan dan mematikan
komputer (turn on, turn off) mengikut
tatacara yang betul.

3
20/1/14
24/1/14

1.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad


dan nombor.
1.4 Menyatakan fungsi kekunci enter,
spacebar, backspace dan delete.
1.5 Menggunakan tetikus untuk klik dan klik
dua kali.
1.6 Menunjukkan sikap yang positif semasa
menggunakan TMK.
1.7 Bekerjasama dengan rakan sekelas
semasa
menggunakan komputer.

BAND 1
Mengoperasikan komputer (turn on,
turn off) mengikut tatacara yang
betul dengan mematuhi peraturan
makmal komputer
BAND 2
Mengenal kedudukan kekunci
abjad dan nombor serta
menentukan fungsi papan kekunci
seperti enter,spacebar,backspace,
delete dengan betul

SEKOLAH GANTI TAHUN BARU CINA 25/1/14 ( SABTU )

SAINS
HAYAT

MANUSIA

2.1 Memahami bahagian dan


fungsi tubuh manusia.

27/1/14
29/1/14

2.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia


iaitu mata, telinga, hidung, mulut, lidah,
tangan dan kaki

KPS
Memerhati
Berkomunikasi

BAND 1
Menamakan bahagian tubuh
manusia dengan betul.

KMS
Melakar spesimen , peralatan dan bahan
sains dengan betul
KBKK
mencirikan
SS dan NM
mensyukuri nikmat yang dikurniakan
Tuhan.
CUTI PERISTIWA TAHUN BARU CINA 30/1/14 , CUTI TAHUN BARU CINA 31/1/14 , CUTI BERGANTI 3-4/1/14

5
5/2/14
7/2/14

SAINS
HAYAT

MANUSIA

2.1 Memahami bahagian dan


fungsi tubuh manusia.

2.1.2 Menceritakan tentang fungsi dan


kepentingan bahagian-bahagian tubuh
manusia.

Memerhati
Berkomunikasi

KPS

2.2.1 Menghormati dan menerima keadaan diri


seseorang

mencirikan

KBKK
SS dan NM
mensyukuri nikmat yang dikurniakan
Tuhan.

BAND 2
Mengenal pasti bahagian tubuh
manusia dengan tepat
BAND 3
Melakar bahagian tubuh manusia
dengan jelas.

SAINS
HAYAT

HAIWAN

3.1 Menganalisis haiwan dan


bahagian tubuh haiwan.

10/2/14
14/2/14

Murid boleh :
3.1.1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat di
sekeliling seperti kucing,ikan,burung,
ular,katak,lipas,siput dan rama-rama .

KPS
Memerhati
Mengenal pasti
Berkomunikasi
Mengelaskan

BAND 1
Menamakan haiwan yang terdapat
di sekeliling dengan betul.
BAND 2
Mengenal pasti bahagian tubuh
haiwan dengan tepat

3.1.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh


haiwan iaitu mata,mulut,telinga,paruh,sayap,
kaki,ekor,sirip,sisik,bulu,tanduk,sesungut
dan cangkerang .

SS dan NM
Minat dan sifat ingin tahu tentang alam
sekeliling

17/2/14
21/2/14

3.1.3 Membanding dan membezakan bahagian


tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh
haiwan-haiwan yang lain.

KMS
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
sains dengan tepat.

BAND 4
Membanding bezakan bahagian
tubuh haiwan dengan bahagian
tubuh haiwan yang lain dengan
tepat.

3.1.4 Mengitlak bahawa ada haiwan yang


mempunyai ciri yang sama dan berbeza .

KBKK
mencirikan
menjana idea
mengitlak
menganalisis
membanding dan membeza

BAND 5
Mengitlak dengan tepat bahawa ada
haiwan yang mempunyai ciri yang
sama dan berbeza.

8
24/2/14
28/2/14

3.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran,TMK ,penulisan atau lisan .
SEKOLAH GANTI 15/2/14 ( SABTU )

SAINS
HAYAT

HAIWAN

3.2 Menghargai pelbagai


haiwan di sekeliling kita .

3/3/14
7/3/14

Murid boleh :
3.2.1 Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang
pernah mereka dengar.
3.2.2 Menunjukkan cara pelbagai haiwan
bergerak secara simulasi.
3.2.3 Menunjukkan kasih sayang terhadap
haiwan dengan cara tidak menganiaya
haiwan .

10
10/3/14
14/3/14

Sains Fizikal

4. Tumbuhan

4.1 Menganalisis tumbuhan


dan bahagian tumbuhan

4.1.1 Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat


di sekeliling seperti rumput , paku pakis ,
pokok mangga , pokok kelapa , pokok bunga
bunga raya , pokok nanas , pokok keembong ,
pokok bunga bunga ros , pokok bunga orkid
dan pokok pisang.
4.1.2 Mengenal pasti bahagian bahagian
tumbuahan iaitu pucuk , daun , bunga , buah ,
dahan , batang dan akar. Dengan memerhati
tumbuhan sebenar.

KPS
-

Memerhati
Berkomunikasi

SS dan NM
Mensyukuri nikmat yang
dikurniakan Tuhan.
Baik hati dan penyayang.

BAND 3
Mengajuk bunyi pelbagai haiwan
dan membuat simulasi cara-cara
haiwan bergerak dengan kreatif

KBKK

Menghubungkaitkan

KPS
Memerhati
Berkomunikasi
Mengelaskan
KMS
Mengendali spesimen dengan betul
dan selamat.
Melakar spesimen peralatan dan
bahan Sains dengan tepat
KBKK
Mengumpul dan mengelaskan
Meramalkan
SS / NM
Minat dan bersifat ingin tahu tentang
alam sekitar

BAND 1
Menamakan tumbuhan yang
terdapat di sekeliling dengan betul.

BAND 2
mengenal pasti bahagian-bahagian
tumbuhan dengan tepat.

11

Sains Fizikal

4. Tumbuhan

4.1 Menganalisis tumbuhan


dan bahagian tumbuhan

17/3/14
21/3/14

4.1.3 Membanding dan membezakan bahagian


satu tumbuhan dengan tumbuhan tumbuhan
yang lain melalui penyiasatan.

4.1.4 Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang


mempunyai ciri yang sama dan ada ciri yang
berbeza.

KPS
Memerhati
Mengelas
KMS
Mengendali spesimen dengan betul
dan selamat.
Melakar spesimen dengan betul dan
cermat.
KBKK
Mencirikan
Membanding dan membezakan
mengitlakkan

BAND 3
Membanding bezakan bahagian
pada satu tumbuhan dengan
bahagian tumbuhan yang lain
dengan tepat.
BAND 4
Mengitlak dengan tepat bahawa ada
tumbuhan yang mempunyai ciri
yang sama dan berbeza.

SS / NM
minat dan bersifat ingin tahu tentang
alam sekitar
bertanggungjawab
ke
atas
keselamatan diri dan rakan serta
terhadap alam sekitar
menyedari bahawa Sains merupakan
satu daripada cara untuk memahami
alam
menghargai keseimbangan alam
semula jadi.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 22/3/14 30/3/14
12

3.0 TMK 3

31/3/14
4/4/14

3.0 Menggunakan TMK untuk


mencari , mengumpul ,
memproses dan menggunakan
maklumat

3.1Mengenal pasti lokasi dan mencapai


maklumat yang disimpan.
3.2 Menggunakan pelayar untuk melayari
Internet.
3.3 Mencari imej menggunakan enjin Internet.
3.4 Menyimpan imej daripada laman web.
3.5 Menunjukkan dan menerangkan
bagaimana mencapai imej yang disimpan.

BAND 3
Menyatakan lokasi dan mencapai
maklumat yang disimpan dengan
teratur

SEKOLAH GANTI HARI RAYA PUASA 5/4/14 ( SABTU )


13

Sains Fizikal

4. Tumbuhan

4.2 Mencipta produk daripada


bahagian bahagian tumbuhan

7/4/14
11/4/14

14

SAINS
FIZIKAL

MATA UNTUK
MELIHAT

5.1 Mengaplikasikan
pengetahuan tentang

4.2.1 Mereka bentuk produk seperti penanda


buku , potpur , kolaj dan kraftangan seperti
tikar , topi , penyapu , bakul , ketupat dengan
menggunakan bahagian bahagian tumbuhan.

Murid boleh:
5.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh

KPS
- Mengeksperimen
KMS
Mengendali spesimen dengan betul
dan selamat.
KBKK
semua kemahiran KBKK
SS / NM
minat dan bersifat ingin tahu tentang
alam sekitar
rajin dan tabah dalam menjalankan
atau menceburi sesuatu perkara.
KPS
-Memerhati

BAND 6
Mereka bentuk produk
menggunakan bahagian-bahagian
tumbuhan dengan kreatif.

BAND 1
Mengenal pasti dan menamakan

pelbagai warna.
14/4/14
18/4/14

manusia yang berkaitan dengan deria


penglihatan.

- Mengelaskan
- Berkomunikasi

mata sebagai deria penglihatan


dengan tepat.

KMS
5.1.2

Mengenal pasti warna iaitu


hitam,putih,biru, merah, hijau,
kuning, ungu, dan jingga.

5.1.3

Menaakul kepentingan warna dalam


kehidupan secara lisan.

15
21/4/14
25/4/14

5.1.4

16

5.2

28/4/14
2/5/14

Memahami pengetahuan
tentang pelbagai bentuk.

Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Murid boleh:
5.2.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas
iaitu segi empat tepat, segi empat
sama, segi tiga dan bulatan yang
terdapat pada objek di persekitaran
murid.
5.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Mengguna dan mengendalikan


peralatan sains dengan betul

KBKK
- Membandingkan dan
Membezakan

5/5/14
9/5/14

KPS
-Memerhati
- Berkomunikasi
KMS
- Melakar spesimen, peralatan dan bahan
sains dengan tepat

SS & NM
- Minat dan bersifat ingin tahu tentang
alam sekeliling.
- Yakin dan berdikari

CUTI HARI PEKERJA 1/5/14 ( KHAMIS )

, SEKOLAH GANTI HARI RAYA PUASA 10/5/14 ( SABTU )

BAND 4
Menaakul kepentingan warna dan
saiz dalam kehidupan dengan tepat.

SS & NM
- Minat dan bersifat ingin tahu tentang
alam sekeliling.
- Mensyukuri nikmat yang dikurniakan
Tuhan.

KBKK
- Membandingkan dan
Membezakan
-Menyusun mengikut keutamaan

17

BAND 2
Mengenal pasti warna, bentuk asas
dan saiz objek dengan tepat.

BAND 2
Mengenal pasti warna, bentuk asas
dan saiz objek dengan tepat.

18

SAINS
HAYAT

MATA UNTUK
MELIHAT

12/5/14
16/5/14

DST:
5.3 Menganalisis pengetahuan
tentang pelbagai saiz.

5.3.1 Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu besar,


kecil, panjang, pendek, tinggi,
rendah.
5.3.2 Menyusun objek mengikut urutan saiz.
5.3.3 Menaakul secara lisan kepentingan saiz
dalam kehidupan.

19
19/5/14
23/5/14

5.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

5.4 Memahami ciri objek


berdasarkan warna, saiz dan
bentuk.

16/6/14
20/6/14

5.4.1 Mengelaskan objek mengikut ciri yang


dipilih sama ada warna, saiz atau
bentuk.
BAND 5
Mencipta objek dengan
menggabungkan objek yang
mempunyai ciri yang sama atau
berbeza dengan inovatif

5.4.2 Menggabungkan objek yang mempunyai


ciri yang sama.
5.4.3
Menggabungkan objek yang mempunyai ciri
yang berbeza.

22
23/6/14
27/6/14

BAND 6
Memperihalkan dengan terperinci
tentang hasil ciptaan dengan kreatif

5.4.4
Menceritakan tentang ciptaan secara lisan.
Sains Fizikal

6. Hidung untuk
menghidu

6.1 Mengaplikasi pengetahuan


tentang pelbagai bau.

6.1.1 Mengenalpasti bahagian tubuh manusia


yang berkaitan dengan deria bau.

30/6/14
4/7/14

24
7/7/14
11/7/14

KBKK
- Membandingkan dan
Membezakan
-Menyusun mengikut keutamaan

PKBS 1 20/5/14-22/5/14 , CUTI PERTENGAHAN TAHUN 28/5/14 15/6/14

21

23

KMS
- Melakar spesimen, peralatan dan bahan
sains dengan tepat

BAND 3
Menyusun objek mengikut urutan
saiz dan mengelaskan objek
berdasarkan warna, saiz atau
bentuk dengan tepat

SS & NM
- Minat dan bersifat ingin tahu tentang
alam sekeliling.
- Yakin dan berdikari

20
26/5/14
27/5/14

KPS
-Memerhati
- Berkomunikasi

KPS:
- Memerhati
- Mengelas
- Mendefinisi secara operasi

BAND 1
Mengenal pasti dan menamakan
hidung sebagai organ deria bau
dengan tepat.

KMS:
- Melakarkan specimen dengan betul dan
selamat

BAND 2
Menamakan benda yang berbau dan
tidak berbau di sekeliling dengan
betul.

KBKK:
- Mengumpulkan dan mengelaskan
- Menghubungkait
6.1.2 Mengelaskan benda-benda yang berbau
dan tidak berbau berdasarkan penyiasatan.
6.1.3 Menaakul tentang kepentingan bau
secara lisan.
6.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui

SS dan NM
- Mensyukuri nikmat yang dikurniakan
Tuhan.

BAND 3
Mengelaskan benda yang berbau
dan tidak berbau melalui
penyiasatan dengan sistematik .
BAND 4
Menaakul kepentingan bau dengan
tepat

lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

CUTI GEORGETOWN TAPAK WARISAN SEJARAH 7/7/14 (ISNIN)


6.2 Menghargai deria bau

6.2.1 Menaakul kepentingan deria bau secara


lisan.

KPS:
- Berkomunikasi

25

BAND 5
Merumuskan kepentingan deria bau
dengan tepat
BAND 6
Menghargai dan memerihalkan
kepentingan menjaga kebersihan
organ deria bau dengan rasional.

14/7/14
18/7/14
NUZUL QURAN 15/7/14
26

TMK

5.0 Menggunakan TMK untuk


menyelesaikan masalah dan
membuat keputusan.

21/7/14
25/7/14

5.1 Menggunakan perisian aplikasi dan


sumber TMK yang bersesuaian MS Word, MS
Powerpoint, Paint) untuk menghasilkan
tugasan yang diberi.

BAND 5
Mengaplikasikan perisian dan
sumber TMK yang bersesuaian
untuk menghasilkan tugasan yang
diberi dengan baik

CUTI HARI RAYA PUASA 28-29/7/14 , CUTI PERISTIWA 30/7/14 , CUTI BERGANTI 31/7/14 - 1/8/14
27

Sains Fizikal

7. Lidah untuk merasa

7.1 Mengaplikasi pengetahuan


tentang pelbagai rasa.

7.1.1 Mengenalpasti bahagian tubuh manusia


yang berkaitan dengan deria rasa.

4/8/14
8/8/14

7.1.2 Mengelas pelbagai bahan makanan


berdasarkan rasa manis, masin, pahit dan
masam dengan menjalankan penyiasatan.

KPS
- memerhati
- mengelas
- mengeksprimen

BAND 1
Mengenal pasti dan menamakan
lidah sebagai organ deria rasa
dengan tepat

KMS
- Menggunakan dan kendalikan dengan
betul peralatan dan bahan sains.

BAND 2
Menamakan pelbagai bahan
makanan berdasarkan rasa dengan
betul

KBKK
- Mencirikan
- SS & NM
- - Berani mencuba

BAND 3
Mengelaskan pelbagai bahan
makanan berdasarkan rasa melalui
penyiasatan dengan sistematik

28

Sains Fizikal

7. Lidah untuk merasa

7.2 Menghargai deria rasa

12/8/14
15/8/14

7.2.1 Menaakul kepentingan deria rasa dengan


tidak mengambil makanan yang terlalu
masin, manis, pahit atau masam yang
memudaratkan kesihatan.

KPS
- Meramalkan
- Mendefinisikan secara operasi
- Membuat inferens
KMS
KBKK
- menilai
SS & NM
- Mensyukuri nikmat Tuhan

BAND 4
Menaakul kepentingan rasa dengan
tepat
BAND 5
Merumuskan kepentingan deria
rasa dengan tepat
BAND 6
Menghargai dan memerihalkan
kepentingan menjaga kebersihan
deria rasa dengan rasional

SEKOLAH GANTI HARI RAYA PUASA 16/8/14 (SABTU )


29

Sains Fizikal

18/8/14
22/8/14

8. Kulit Untuk
Menyentuh
dan Merasa

8.1 Menganalisis ciri


fizikal bahan.

8.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia


yang berkaitan dengan deria sentuh.

8.1.2 Membezakan ciri bahan iaitu panas,


sejuk, kasar, halus, keras dan lembut
melalui penyiasatan.

KPS:
Memerhati
Berkomunikasi
Meramal
Membuat inferens
Mengeksperimen
KMS:
Menggunakan dan mengendalikan
spesimen dengan betul dan selamat.

BAND 1
Mengenal pasti dan menamakan
kulit sebagai organ deria rasa
dengan tepat
BAND 2
Mengenal pasti ciri bahan dengan
menyentuh dan merasa objek
melalui penyiasatan dengan tepat

KBKK:
Membandingkan dan
membezakan
SS & NM:
Jujur dan tepat dalam merekod dan
mengesahkan data.
HARI KEBANGSAAN 31/8/14 ( AHAD)
30
25/8/14
29/8/14

31
1/9/14
5/9/14

Sains Fizikal

8. Kulit Untuk
Menyentuh
dan Merasa

8.1 Menganalisis ciri


fizikal bahan.

8.1.3 Mengelaskan bahan mengikut ciri bahan.

8.1.4 Menaakul kepentingan ciri bahan dalam


kehidupan.

8.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

KPS:
Mengelaskan
Membuat inferens
Berkomunikasi
KMS:
Mengendalikan spesimen dengan betul
dan selamat
KBKK:
Mengumpulkan dan
mengelaskan
Menganalisis
SS & NM:
Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam

BAND 3
Mengelaskan bahan mengikut ciri
bahan melalui sentuhan dengan
sistematik
BAND 4
Menaakul kepentingan ciri bahan
dalam kehidupan melalui sentuhan
dengan tepat
BAND 5
Merumuskan kepentingan deria
sentuh dengan tepat
BAND 6
Menghargai dan memerihalkan
kepentingan menjaga kebersihan

sekeliling.
32

Sains Fizikal

9. Telinga Untuk
Mendengar

9.1 Memahami pelbagai bunyi


dan kepentingannya.

8/9/14
12/9/14

9.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia


yang berkaitan dengan deria pendengaran.

KPS:
Memerhati
Meramalkan

deria sentuh dengan rasional


BAND 1
Mengenal pasti dan menamakan
telinga sebagai organ deria
pendengaran dengan tepat.

9.1.2 Mengenal pasti pelbagai bunyi yang


diperdengarkan.

KMS:
Menggunakan dan mengendalikan
spesimen dengan betul dan selamat.

BAND 2
Mengenal pasti pelbagai bunyi
yang diperdengarkan dengan tepat.

KBKK:
Membandingkan dan
membezakan

BAND 3
Membezakan bunyi dengan betul.

33
22/9/14
26/9/14

34

SS & NM:
Mensyukuri nikmat yang dikurniakan
Tuhan
Sains Fizikal

Menggunakan semua
deria

10.1.Mengaplikasi
pengetahuan tentang deria.

10.1.1. Mengelaskan objek mengikut ciri


dengan menggunakan deria.

29/9/14
3/10/14
10.1.2. Menggunakan deria untuk mengenal
pasti objek melalui penyiasatan.
35

KPS
Memerhatikan
Mengelaskan
Berkomunikasi

BAND 1

KMS
- Menggunakan dan mengendalikan
peralatan dan bahan sains dengan betul

BAND 2

- Menyimpan peralatan dan bahan sains


dengan betul dan selamat

6/10/14
10/10/14

10.1.3. Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

BAND 3

KBKK
Mencirikan
Mengumpulkan dan mengelaskan
BAND 4
SS&NM
Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam
sekeliling

CUTI HARI RAYA QURBAN 5/10/14 -6/10/14 ( AHAD, ISNIN)

36

Sains Bahan

11.Timbul dan
Tenggelam

11.1 Mengaplikasikan konsep


timbul dan tenggelam.

13/10/14
17/10/14

Murid boleh:
11.1.1 Mengenalpasti objek yang timbul dan
objek yang tenggelam melalui penyiasatan.

KPS
Berkomunikasi
Membuat hipotesis
Meramalkan
KMS

11.1.2
Mengubah suai objek yang tenggelam supaya
timbul dan objek yang timbul supaya
tenggelam
11.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan

KBKK
Menilai
Menghubungkaitkan
SS&NM
- Bertanggungjawab ke atas keselamatan
diri dan rakan serta terhadap alam sekitar
- Menghargai dan mengamalkan
kehidupan yang bersih dan sihat.

37

12.0 Reka Bentuk

12.1 Mencipta binaan daripada


bentuk asas bongkah

27/10/14
31/10/14

Murid boleh:
12.1.1 Mengenalpasti bentuk asas bongkah
iaitu kiub, kuboid, piramid, prisma,
kon,silinder dan sfera.
12.1.2 Mereka bentuk objek atau struktur
menggunakan bentuk asas dan bentuk asas
bongkah.
12.1.3 Menaakul kepentingan kepelbagaian
bentuk bongkah secara lisan.
12.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran , TMK, penulisan atau lisan.

PKBS 2 28/10/14 30/10/14

38
3/11/14
7/11/14

6.0 Menggunakan TMK untuk


meningkatkan produktiviti dan
pembelajaran.

6.1 Mengukuhkan persembahan multimedia


(MS PowerPoint) sedia ada seperti masukkan
fail audio.

BAND 2
Mengenal pasti objek yang timbul
dan tenggelam melalui penyiasatan
dengan betul.
BAND 3
Mengelas objek yang timbul dan
tenggelam dengan sistematik.
BAND 4
Mengubah suai objek yang
tenggelam supaya timbul dan
objek yang timbul supaya
tenggelam.
BAND 5
Memperihalkan mengenai
pengubahsuaian objek yang
tenggelam supaya timbul dan objek
yang timbul supaya tenggelam
dengan terperinci.

CUTI BERGANTI HARI DEEPAVALI 20/10-22/10/14 , CUTI HARI DEEPAVALI 23/10/14 , CUTI PERISTIWA 24/10/14

Teknologi dan
Kehidupan
Lestari

BAND 1
Menamakan objek yang timbul dan
tenggelam dengan betul.

KPS
Berkomunikasi
Membuat hipotesis
Meramalkan
KMS
KBKK
Menilai
Menghubungkaitkan
SS&NM
- Bertanggungjawab ke atas keselamatan
diri dan rakan serta terhadap alam sekitar
- Menghargai dan mengamalkan
kehidupan yang bersih dan sihat.

BAND 1
Menamakan bentuk asas bongkah
dengan betul.
BAND 2
Mengenal pasti bentuk asas
bongkah di sekeliling dengan tepat
BAND 3
Melakar bentuk asas bongkah
dengan jelas
BAND 4
Mereka bentuk objek atau struktur
menggunakan bentuk asas dan
bentuk asas bongkah dengan kreatif
BAND 6
Menaakul kepentingan
kepelbagaian bentuk bongkah
dengan tepat
BAND 4
Menaplikasikan perisian sedia ada
bagi merekod suara dan simpan
untuk digunakan dalam perisian
persembahan multimedia (MS PP )
dengan baik

39
10/11/14
14/11/14

40
17/11/14
21/11/14

7.0 Menggunakan TMK untuk


mengemukakan idea dan
maklumat secara kreatif dan
inovatif.

7.1 Menggunakan perisian grafik (Paint),


Pemprosesan perkataan
(MS Word) atau perisian persembahan (MS
PowerPoint)
secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan
bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep
sedia ada.

BAND 6
Menguasai penggunaan perisian
grafik (Paint ), perisian
pemprosesan kata (MS Word ) @
perisian persembahan (P.Point)
secara kreatif untuk menyampaikan
idea @ konsep sedia ada utk
dijadikan contoh.