Anda di halaman 1dari 46

SK Kg Serdeng

Matematik Tahun
2

NAMA :.
..

KELAS :

KOD : B2D2E1
MENYATAKAN NILAI TEMPAT DAN NILAI DIGIT BAGI NOMBOR
BULAT SEHINGGA 1 000
Arahan :
1 Nyatakan nilai digit bagi nombor yang digaris.
a) 215
b) 638
2

Tuliskan nilai tempat bagi digit yang bergaris.


a) 187
b) 592

3 Tuliskan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberi.
a) 375
Nilai digit

Nilai tempat

Nilai digit

Nilai tempat

3
7
5

b) 491

4
9
1

SK Kg Serdeng

Matematik Tahun
2

Padankan mengikut nilai tempat yang betul.


a) 253
2
5

Pulu
h

Sa
ratus

b) 704

Puluh

Sa

ratus

Nyatakan nilai digit pada manik yang berwarna kelabu.


a)

..................................
b)

.................................

MENGUASAI
T/TANGAN : ..
BELUM MENGUASAI
TARIKH:

SK Kg Serdeng

Matematik Tahun
2

NAMA :. KELAS :..


KOD : B3D1E3
MENULIS AYAT MATEMATIK DARAB DAN BAHAGI BERDASAR4KAN
SITUASI
Arahan : Tuliskan ayat matematik bagi darab di bawah.
1

SK Kg Serdeng

Matematik Tahun
2

MENGUASAI
T/TANGAN : ..
BELUM MENGUASAI
TARIKH:

NAMA :. KELAS :..

SK Kg Serdeng

Matematik Tahun
2

KOD : B2D2E2
MENCERAKINKAN SEBARANG NOMBOR DALAM RATUS, PULUH DAN
SA.
Arahan :
1

Cerakinkan nombor berikut mengikut nilai digit.


a) 408 =>

b) 940 =>

Cerakinkan nombor berikut mengikut nilai tempat.


a) 345 =>
b) 606 = >

ratus +
ratus +

puluh +

sa

puluh +

sa

Tuliskan nombor di bawah.


a) 2 ratus, 5 puluh dan 7 sa =
b) 8 ratus, 0 puluh dan 9 sa =

Padankan nilai digit yang telah dicerakinkan dengan nombor yang


betul.
300 + 40 + 3

52

600 + 0 + 5

933

200 + 50 + 8

343

900 + 30 + 3

258

0 + 50 + 2

343

SK Kg Serdeng

Matematik Tahun
2

Padankan nilai tempat yang telah dicerakinkan dengan nombor yang


betul.

5 ratus + 0 puluh + 3 sa

151

9 ratus + 8 puluh + 0 sa

980

0 ratus + 7 puluh + 9 sa

709

1 ratus + 5 puluh + 1 sa

79

7 ratus + 0 puluh + 9 sa

503

MENGUASAI
T/TANGAN : ..
BELUM MENGUASAI
TARIKH:

SK Kg Serdeng

Matematik Tahun
2

SK Kg Serdeng

Matematik Tahun
2

NAMA :.

KELAS :..

KOD : B3D2E1
MEMBUNDARKAN NOMBOR BULAT SEHINGGA 1000 KEPADA
PULUH DAN RATUS YANG TERDEKAT
Arahan : Cari jawapan bagi setiap masalah yang diberi
1

Bundarkan 853 kepada ratus yang terdekat.

Bundarkan dan tuliskan jawapan kepada puluh yang terdekat


a. 264

b.

266

Tandakan ( / ) pada jawapan yang betul

63
7

Bundarkan kepada puluh yang terdekat :


630
640
647

4
Pilih dan bulatkan nombor yang paling hampir dengan nombor
yang
terdapat di dalam kotak
72
5
720

730

SK Kg Serdeng

Matematik Tahun
2

Apakah nombor yang paling hampir kepada nombor 423.


Warnakan jawapan anda.

415

MENGUASAI
T/TANGAN : ..
BELUM MENGUASAI
TARIKH:

420

425

SK Kg Serdeng

Matematik Tahun
2

NAMA :

KELAS:..

KOD B3D1E1
MELAKUKAN OPERASI ASAS TAMBAH BAGI SEBARANG 3 NOMBOR
BULAT HINGGA
3 DIGIT DAN HASIL TAMBAHNYA TIDAK MELEBIHI 1000.
Arahan : Selesaikan dalam bentuk lazim.
1

113 + 251 + 34 =
ratus

puluh

ratus

sa

ratus

puluh

sa

231 + 124 + 232=


ratus

sa

puluh

sa

215 + 352 + 121 =


ratus

puluh

142 + 200 + 150 =

436 + 41 + 112 =

puluh

21 + 206 + 331 =
ratus

sa

puluh

sa

SK Kg Serdeng

Matematik Tahun
2

25 + 462 + 10 =
ratus

puluh

ratus

sa

113 + 25 + 137 =
puluh

sa

239 + 42 + 181 =

ratus

puluh

10

65 + 177 + 398 =

ratus

sa

MENGUASAI
T/TANGAN : ..
BELUM MENGUASAI
TARIKH:

puluh

sa

NAMA :

KELAS :..

KOD B3D1E2
MELAKUKAN OPERASI ASAS TOLAK BAGI SEBARANG 2 NOMBOR
BULAT HINGGA
3 DIGIT.
Arahan : Jawab semua soalan.
1

305 - 15

284 - 9

0
1

5
5

5 5 1 - 40

351 - 160

230 199

999 - 222

630 200

701 - 201

789 456

_
MENGUASAI
T/TANGAN : ..
BELUM MENGUASAI
TARIKH:

10

891 - 209

NAMA :

KELAS :..

KOD B4D1E3
PENYELESAIAN MASALAH YANG MELIBATKAN PENOLAKAN DUA
NOMBOR.
ARAHAN : Cari jawapan setiap masalah yang diberi.
1
Di dalam sebuah bakul ada 104 biji bola merah dan biru. 70 biji
bola
berwarna merah. Berapakah bilangan bola biru?

Siti ada 248 biji guli. Ayu ada 123 biji guli kurang daripada Siti.
Berapakah bilangan guli Ayu?

Emak membeli 196 biji telur. 24 biji telur itu didapati telah pecah.
Hitung bilangan telur yang masih elok.

Di dalam baling A ada 615 biji butang. Balang B ada 329 biji butang.
Cari beza bilangan butang di dalam 2 buah baling itu.

Zamri menternak 743 ekor ayam. 69 ekor ayam itu telah dijual di
pasar malam. Berapakah jumlah ayam yang diternak oleh Zamri
sekarang?
MENGUASAI
T/TANGAN : ..
BELUM MENGUASAI
TARIKH:

NAMA :KELAS :..


KOD B4D1E1
MENYELESAIKAN MASALAH YANG MELIBATKAN PENAMBAHAN
DUA NOMBOR DAN HASIL TAMBAHNYA TIDAK MELEBIHI 1000
Arahan : Selesaikan masalah berikut .
1

Di dalam sebuah bekas ada 212 biji guli biru dan 126 biji guli merah.
Berapakah jumlah guli kesemuanya?

Di taman A terdapat 275 ekor rama- rama . Di taman B terdapat


523
ekor rama rama. Berapakah jumlah rama-rama yang terdapat di
kedua dua taman tersebut?

Encik Amin telah menghantar 132 pucuk surat pada waktu pagi dan
146 pucuk surat pada waktu petang. Berapakah jumlah pucuk
surat yang telah Encik Amin hantar kesemuanya?

Puan Siti telah membeli 236 biji manik.Dia sudah ada 41 biji manik.
Berapakah jumlah biji manik yang dia ada sekarang?

5
Ben mempunyai 365 keping setem .Emaknya telah memberi
sebanyak
45 keping setem lagi kepadanya.Berapakah jumlah setem yang dia
ada
kesemuaanya?

MENGUASAI
T/TANGAN : ..
BELUM MENGUASAI
TARIKH:

MATEMATIK TAHUN 1
NAMA :.
..

KELAS

KOD B4D1E5 : Menyelesaikan Masalah Tambah Dan Tolak Yang


Melibatkan
Wang
Arahan : Selesaikan masalah berikut.
1. Lani membeli sekotak pensel warna yang berharga
RM7.80
dan sebatang pensel yang berharga 70 sen.
Berapakah jumlah wang yang perlu dibayarnya?

Lani perlu membayar

2. Sebatang pensel berharga 80 sen. Afiqah ada 50 sen.


Berapakah wang yang diperlukannya lagi untuk
membeli pensel itu ?

Afiqah perlukan

lagi.

3. Amalina ada wang sebanyak RM15. Dia membeli


sekeping
kad ucapan harijadi yang berharga RM3.50 dan
sebungkus coklat yang berharga RM4.75. Berapakah
wang baki yang akan dia perolehi.

Wang baki Amalina adalah

4. Nenek Nurul memberi wang kepadanya sebanyak


RM3.
Bapanya memberi wang sebanyak RM6 dan ibunya
pula memberi wang sebanyak RM4. Dia membeli
sebuah majalah Kuntum yang berharga RM2.50.
Berapakah baki yang akan diperolehinya nanti ?

Baki yang akan diperoleh oleh Nurul ialah

5. Jumlah harga sebotol sos tomato dan sebotol jus


strawberi ialah RM22.85. Jika harga sos tomato
ialah
RM3.90, cari harga bagi sebotol jus strawberi itu.

Harga sebotol jus strawberry ialah

MATEMATIK TAHUN 2
NAMA :.KELAS :..

B3D1E3: Menulis ayat matematik darab dan bahagi berdasarkan


situasi. ARAHAN : Tuliskan ayat matematik bagi setiap penyataan di
bawah.
1.

Ana membeli 6 beg epal. Setiap beg berisi 5 biji epal.

Jumlah epal yang dibelinya ialah 30 biji.

Ayat matematik
2.
telah

Sue Ling minum 2 gelas susu setiap hari. Dalam 4 hari, dia

minum 8 gelas susu.

Ayat matematik

3. Halim membahagikan 24 biji kek secara sama banyak ke dalam 4 buah


kotak. Terdapat 6 biji kek dalam setiap kotak.
Ayat matematik

4.30 batang pokok ditanam dalam 5 baris yang sama.


Bilanganpokok
yang ditanam dalam setiap baris ialah 6 batang.
Ayat matematik
5.

Terdapat 20

biji

rambutan dalam sebuah bakul. Nani

membahagikannya sama banyak kepada 2 orang kanak-kanak.


Seorang kanak-kanak mendapat 10 biji rambutan.
Ayat matematik

NAMA :. KELAS :..


KOD B3D1E4
MELAKUKAN OPERASI ASAS DARAB ( SIFIR DUA, LIMA SEPULUH
DAN EMPAT)
BAHAGI (MELIBATKAN PEMBAHAGIAN DENGAN DUA, LIMA ,
SEPULUH DAN EMPAT).
ARAHAN

Lengkapkan ayat matematik di bawah.

1.

x 2

= 12

2. 4 x

= 16

3. 20

= 4

4.

= 5

10

5. 32 = 8 x

6.

7. 4 x

x 2 = 14

= 8

8. 30

9.

10. 40

= 6

10

= 8

= 1

MATEMATIK TAHUN 2
NAMA :.
..
B4D1E4 :

KELAS

Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan


pembahagian dengan dua ,lima, sepuluh dan empat.

ARAHAN: Cari jawapan setiap masalah yang diberi.


1) Ali ada 20 batang pensel. Dia agihkan sama banyak
kepada 4 orang rakannya. Hitungkan bilangan pensel
seorang
rakannya dapat ?

2) Dalamsebuahkumpulan, terdapat 40 orang kanak-kanak.


Mereka telah diagihkan kepada 10 kumpulan yang sama
banyak. Berapakah bilangan kanak-kanak di setiap
kumpulan ?

3)Lim membeli 18 biji oren.Dia memasukkan setiap dua biji


oren itu ke dalam sebuah bakul. Berapakah jumlah bakul
yang diperlukannya?

4)5 orang budak lelaki berkongsi 30 biji gula-gula secara


sama banyak. Berapakah jumlah gula-gula yang diperoleh
setiap budak lelaki itu?

5)Mariam membahagikan 70 biji bola secara sama banyak


ke dalam 10 buah kotak. Berapakah bilangan bola di dalam
setiap kotak?

MATEMATIK TAHUN 2
NAMA :
.
..
masala
:
B5D1E1
h
(Menyelesaikan
melibatkan operasi
asas mengikut prosedur)
KOD EVIDENS

ARAHAN

1.

KELAS

matemat
ik

: CARI JAWAPAN BAGI SETIAP MASALAH YANG DIBERI

En.Afdlin membelikan 20 cawan aiskrim untuk 4 orang


anaknya. Anak- anaknya telah membahagikan aiskrim itu
dengan sama rata. Berapakah jumlah aiskrim yang diterima oleh
setiap seorang anaknya ?

2. Mr.Khan membeli 45 biji epal. Dia telah memasukan setiap 5


biji epal kedalam sebuah bakul. Berapakah jumlah bakul yang
diperlukan olehnya
?

3. Andy Lau telah membeli sebuah buku cerita yang mempunyai


70 muka
surat dan ingin membacaanya dalam masa 10 hari sahaja.
Berapakah helaian yang perlu Andy Lau baca pada setiap hari ?

4. Seorang guru telah membahagikan 35 buah buku latihan


kepada
5 orang muridnya secara sama rata. Berapakah
bilangan buku yang akan diterima oleh setiap orang murid ?

5.

Pn.Maya mempunyai 32 kuntum bunga ros dan dikongsikan


bersama 3 orang kawannya. Berapakah jumlah yang akan
diperolehi oleh Pn.Maya.

MATEMATIK TAHUN 2
NAMA :.
..

KELAS :

KOD B2D3E1:Menyatakan pecahan wajar yang pengangkanya satu


hingga sembilan dan penyebutnya hingga 10.

Arahan : Nyatakan pecahan bagi bahagian yang berwarna daripada


seluruh rajah.

Gambar
pecahan

2
Contoh:

2.

3.

4.

5.

3
4

1
3

6
7

2
6

Arahan : Suaikan pecahan dengan gambar yang sesuai.

MATEMATIK TAHUN 2
NAMA :.
..

KELAS :

KOD B3D3E1 : Melorek dan menulis pecahan wajar


yang pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya
hingga 10.
Lorekkan rajah mengikut pecahan yang diberi.

a) satu perlapan

b) Satu perempat

c) Satu perlima

Tuliskan pecahan wajar bagi setiap gambarajah di bawah.

a)

b)
=

c)

MATEMATIK TAHUN 2
NAMA :.KELAS :
..
KOD B3D4E1: Melorek dan menulis pecahan
persepuluh kepada perpuluhan

Arahan: Warnakan pecahan. Kemudian tuliskan


pecahan kepada perpuluhan.
1.

2.

3.

7
10

4.

=
5.

1
10 =

MATEMATIK TAHUN 2
NAMA :.
..

KELAS

KOD B5D1E2 : Menyelesaikan projek Matematik yang


diberi mengikut prosedur dengan
menggunakan pelbagai strategi.

Hasilkan buku skrap dengan melekatkan gambargambar yang diberi dan nyatakan jawapan yang
betul di bawah hasil kerja tersebut mengikut arahan
yang diberi..

1. Cikgu suzi menyusun 14 buah buku sama banyak


ke dalam 2 kotak. Berapakah buah buku yang ada
dalam setiap kotak?

2. Tuliskan ayat matematik.

3. Lukis gambar rama-rama bagi ayat matematik


bahagi ini.

10 2 = 5

4. Bina satu garis nombor yang menunjukkan


operasi bahagi.

30 2
=

5. Tampalkan gambar dan tulis ayat matematik


daripada gambar tersebut. Ceritakan situasi
berdasarkan gambar tersebut.

Tempoh : seminggu

Gambar untuk soalan 1.

Gambar untuk soalan 2.

Gambar untuk soalan 5.

MATEMATIK TAHUN 2
NAMA :.
..

KELAS

KOD B3D3E2 : Membandingkan nilai dua pecahan


wajar yang pengangkanya satu dan penyebutnya
hingga 10.

Nama :

Tarikh :

Kelas : .
Arahan: Bandingkan nilai dua pecahan wajar di
bawah. Isikan tempat kosong dengan jawapan
yang betul.
1.

lebih besar daripada


2.

lebih kecil daripada

3.

lebih besar daripada

4.

lebih kecil daripada

5.

lebih besar daripada

Anda mungkin juga menyukai