Anda di halaman 1dari 6

KERTAS KERJA:

BENGKEL ASAS IKATAN DAN SIMPULAN BERSAMA


BADAN BERUNIFORM PANDU PUTERI TUNAS
S.J.K (T) LADANG SHANGHAI 2014
TARIKH:
16 JULAI 2014
TEMPAT:
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL)
LADANG SHANGHAI ,NEGERI SEMBILAN
ANJURAN:
GURU-GURU PELATIH IPG KAMPUS RAJA MELEWAR,
SEREMBAN
DENGAN KERJASAMA:
WARGA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG
SHANGHAI

KERTAS KERJA:
BENGKEL ASAS IKATAN DAN SIMPULAN BERSAMA
BADAN BERUNIFORM PANDU PUTERI TUNAS S.J.K (T) LADANG SHANGHAI
1.0

Pendahuluan

Bengkel Asas Ikatan dan Simpulan adalah salah satu aktiviti kokurikulum
yang dianjurkan oleh pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Institut
Pendidikan Guru Malaysia Kampus Raja Melewar yang menjalankan program
internship di SJK(T) Ladang Shanghai. Bengkel ini boleh disertai oleh muridmurid tahun 4 dan tahun 5 dari badan unit beruniform Pandu Puteri Tunas.
Aktiviti ini dilaksanakan selaras dengan kehendak Kementerian Pendidikan
Malaysia yang ingin mewujudkan modal insan yang seimbang dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani melalui penyertaan dalam bidang kokurikulum.
Seseorang

pelajar

itu

wajib

menyertai

aktiviti

kokurikulum

untuk

menyeimbangkan tahap sosial mereka dalam melangkah ke alam kehidupan


yang lebih mencabar. Pengalaman yang ditimba melalui aktiviti ini bakal
diaplikasikan oleh mereka apabila menempuhi alam kedewasaan kelak.
2.0

Matlamat
Matlamat bengkel ini adalah untuk memberi pendekatan berkaitan dengan
kemahiran asas ikatan dan simpulan kepada murid-murid.

3.0

Objektif
1. Memberi peluang kepada pelajar merasai pengalaman dalam menyertai
program kepimpinan.
2. Membentuk pelajar yang mampu berdikari dan mampu menyesuaikan diri
dalam setiap situasi.
3. Melatih para pelajar untuk memupuk sikap toleransi, bertanggungjawab
dan menghargai alam sekitar.
4. Meningkatkan keberanian dan keyakinan diri semasa menyertai aktiviti
yang disediakan.

5. Melahirkan para pelajar yang berupaya untuk mengeluarkan idea-idea


yang bernas semasa mereka menyertai aktiviti dalam kumpulan.
6. Memupuk semangat bekerjasama antara kumpulan serta mengikis sikap
mementingkan diri sendiri.
7. Melahirkan pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan
sosial.

4.0

Penganjur
Guru-guru pelatih IPG Kampus Raja Melewar, Seremban dengan kerjasama
warga Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Ladang Shanghai

5.0

Tarikh

16 Julai 2014

6.0

Tempat
Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Ladang Shanghai ,Negeri Sembilan

7.0

Masa
2.00 4.00 petang

8.0

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Pandu Puteri Tunas Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Ladang
Shanghai.

9.0

Jawatankuasa Pelaksana

JAWATANKUASA INDUK
BENGKEL ASAS IKATAN DAN SIMPULAN BERSAMA
BADAN BERUNIFORM PANDU PUTERI TUNAS S.J.K (T) LADANG SHANGHAI

Pengerusi

: Malathi a/p P.Murugan

Timbalan Pengerusi

: Mala a/p P.Murugan

Setiausaha

: Malathi a/p P.Murugan

Bendahari

: Mala a/p P.Murugan

AJK KERJA:
Persiapan Tempat

: Mala a/p P.Murugan

Disiplin dan Kawalan Murid

: Mala a/p P.Murugan

Hadiah dan Siaraya

: Malathi a/p P.Murugan

Dokumentasi

: Malathi a/p P.Murugan

10.0

Tentatif bengkel
TENTATIF BENGKEL
BENGKEL ASAS IKATAN DAN SIMPULAN BERSAMA

BADAN BERUNIFORM PANDU PUTERI TUNAS S.J.K (T) LADANG SHANGHAI

HARI / MASA
16 JULAI 2014
Rabu

AKTIVITI

11.0

Persembahan Multimedia tentang Asas Ikatan dan


Simpulan kepada murid-murid Pandu Puteri Tunas
Murid dibimbing cara membuat ikatan dan simpulan
Sesi Soal Jawab
Kuiz

Anggaran Perbelanjaan

Bil

Perkara

1.

Tali

RM 15.00
JUMLAH

12.0

Perbelanjaan (RM)

RM 15.00

Penutup
Diharapkan agar apa yang dirancang ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan
berkesan. Semoga segala ilmu dan pelajaran yang kami sampaikan melalui
bengkel ini akan dipraktikkan dalam kehidupan seharian mereka demi untuk
melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Oleh itu,
Kerjasama daripada pihak Tuan amat kami hargai dan didahului dengan ucapan
terima kasih.
.

Disediakan oleh ;

.........................................
(Malathi a/p P.Murugan)
Ketua Projek
Bengkel Asas Ikatan Dan Simpulan
S.J.K (T) Ladang Shanghai

Disahkan oleh;

...............................................

...............................................

(Pn.Mageswari a/p Kesavan)

(Pn. Shuba a/p Marimuthu)

Guru Penolong Kanan 1

Guru Penolong Kanan Kokurikulum

(SJKT) Ladang Shanghai

(SJKT) Ladang Shanghai

Diluluskan oleh;

.........................................
(Pn.Rajeswary a/p Ramasamy)
Guru Besar
(SJKT) Ladang Shanghai