Anda di halaman 1dari 2

PENGHARGAAN

Alhamdullilah ,setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah s.w.t dan


junjungan Nabi Muhammad s.a.w, tugasan SCE3112 Pengurusan Makmal dan
Sumber ini telah berjaya disiapkan dengan ilham, kurnia dan petunjuk yang telah
dianugerahkan olehNya.
Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pn Hjh
Asmah Bt Samin selaku pensyarah pembimbing yang terlalu banyak membantu,
dan juga sebagai pemudahcara sepanjang proses menyiapkan tugasan ini. Tanpa
tunjuk ajar yang begitu jitu dan padu daripada beliau, mana mungkin saya dapat
menghasilkan tugasan ini dengan baik. Terima kasih di atas segala nasihat dan
motivasi serta bantuan yang telah diberikan terutamanya penerangan yang jelas
beliau tentang aspek pengurusan makmal dan penyediaan belanjawan sekolah.
Akhir tinta, sekali lagi saya menitipkan sekalung penghargaan terima kasih
kepada semua yang membantu menyiapkan tugasan ini mendapat ilmu..Segala
perkongsian adalah untuk kebaikan, namun jika terdapat kekurangan, semuanya
bukan disengajakan. Sesungguhnya perkongsian itu sesuatu yang terindah. Yang
Baik Itu Dari Allah s.w.t, Yang Buruk Itu Adalah Kelemahan Sendiri.

ISI KANDUNGAN
ISI KANDUNGAN HALAMAN
PENGAKUAN
PENGHARGAAN
ISI KANDUNGAN
1.0 PENDAHULUAN 1
2.0 PEMULIHAN 3
2.1 Rasional dan Objektif Pendidikan Pemulihan 4
3.0 KONSEP PENDIDIKAN PEMULIHAN DALAM
KELAS BIASA DAN KELAS KHAS 8
4.0 PERBEZAAN PENGELOLAAN DAN STRATEGI PENGAJARAN
PEMULIHAN DALAM KELAS BIASA DAN KELAS KHAS 10
5.0 PENGAYAAN 16
5.1 Rasional dan Objektif Pendidikan Pengayaan 17
6.0 PENUTUP
PENUTUP
REFLEKSI
RUJUKAN
LAMPIRAN
BORANG KOLABORASI

Anda mungkin juga menyukai