Anda di halaman 1dari 5

CONTOH KARANGAN TERBAIK BAHAGIAN B

KATEGORI : CEMERLANG ATAS


ISU : Masyarakat dalam era globalisasi sering dihujani dengan masalah sosial
remaja. Langkah-langkah masyarakat untuk membanteras masalah berkenaan.
Remaja merupakan aset negara yang amat berharga dan bernilai pada zaman
globalisasi ini. Mereka ini umpama permata yang diselaputi lumpur yang perlu
digilap agar bersinar. Mereka masih mencari-cari identiti diri mereka sendiri. Mereka
perlu bijak memilih haluan hidup agar tidak terpesong dari landasan yang benar.
Walau bagaimanapun, terdapat juga remaja yang sudah terpesong ke jalan yang
gelap gelita tanpa disuluh cahaya. Mereka ini tidak sedar bahawa mereka ini bakal
menjadi pemimpin negara pada suatu hari nanti. Mereka sepatutnya sedar bahawa
mereka bakal menerajui dan menyambung legasi kepimpinan negara. Oleh itu,
mereka perlulah mempunyai minda kelas pertama sebagai persediaan menjadi
seorang pemimpin negara suatu hari nanti. Namun begitu, kebanyakan remaja tidak
seperti yang diharapkan. Mereka lebih memilih lorong-lorong gelap berbanding
lorong hidup yang cerah. Pada zaman yang sungguh mencabar ini, permasalahan
remaja sering meniti dari bibir ke bibir segenap lapisan masyarakat tidak kira sama
ada tua atau muda. Terlalu banyak masalah sosial yang dilakukan oleh para remaja
tanpa memikirkan dan menghiraukan akibat daripada perbuatan mereka. Justeru,
masyarakat perlu merangka dan mencari solusi bagi permasalahan remaja ini.
Bagi mengatasi masalah dalam kalangan remaja, masyarakat perlulah mengambil
peranan masing-masing terutamanya para ibu bapa. Ibu bapa haruslah mendidik
anak-anak dengan nilai-nilai murni agar mereka menjadi seorang yang berakhlak
mulia. Nilai-nilai ini perlu diterapkan dari kecil bak kata pepatah, melentur buluh
biarlah dari rebungnya supaya mereka dapat mempraktiskan nilai tersebut. Namun,
seperti yang kita lihat sekarang, anak-anak terutamanya para remaja lebih
mementingkan kawan berbanding ibu bapa. Mereka lebih mengutamakan
keseronokan dan hiburan bersama kawan daripada darah daging mereka sendiri.
Disebabkan hiburan dan keseronokan yang terlampau ini, mereka terlibat dengan
masalah sosial seperti pergaulan bebas. Statistik pada tahun 2011 menunjukkan
bilangan anak luar nikah yang tertinggi yang dilahirkan pada tahun tersebut.
Sebanyak 10000 bayi yang dijumpai terbuang di tempat yang tidak sepatutnya
seperti tong sampah, masjid, tandas dan sebagainya. Perbuatan sebegini tidak

wajar dilakukan kepada bayi yang tidak berdosa disebabkan perbuatan yang tidak
bermoral oleh ayah dan ibu bayi tersebut. Hal ini terjadi disebabkan pergaulan bebas
antara lelaki dan perempuan yang melampaui batas. Oleh itu, ibu bapa haruslah
mengambil insentif untuk mengawal dan mengawasi anak-anak agar mereka tidak
terlibat dengan masalah sosial. Selain itu, ibu bapa perlulah banyak meluangkan
masa bersama anak-anak. Dengan ini, mereka tidak akan terasa tersisih dan terabai
apabila ibu bapa meluangkan masa dengan mereka. Secara tidak langsung,
hubungan antara anak dengan ibu bapa dapat dieratkan bak kata pepatah, air
dicincang tidak akan putus. Natijahnya, ibu bapa perlulah mengawasi pergerakan
anak dan banyak meluangkan masa bersama mereka untuk membanteras masalah
sosial ini.
Bicawara selanjutnya, media massa juga penting bagi membendung masalah sosial
remaja ini. Salah satu langkah yang boleh dilakukan adalah dengan mengurangkan
penyiaran program televisyen yang tidak berfaedah. Seiring dengan kemajuan
teknologi maklumat yang semakin canggih ini, remaja perlu menghadapi cabaran
yang besar dan berat bagi menangani masalah sosial. Salah satu pengaruh media
massa ialah budaya Barat. Ketika di usia remaja ini, remaja masih belum tahu
identiti diri lagi. Ketika inilah mereka mahu mencari identiti masing-masing. Oleh
yang demikian, mereka mudah terpengaruh dengan budaya Barat. Tamsilnya,
kebanyakan filem Inggeris yang terdapat di siaran televisyen mengandungi unsurunsur lucah yang tidak sesuai ditonton oleh para remaja. Apabila mereka menonton
filem begini, mereka akan mudah terangsang ke arah perbuatan negatif. Minda dan
hati mereka dicemari dengan perbuatan yang tidak senonoh yang dipaparkan di
siaran tersebut. Disebabkan filem yang ditonton itu, berlakulah gejala-gejala sosial
seperti sumbang mahram dan seks bebas yang dilakukan remaja itu sendiri. Bagi
kejadian sumbang mahram, mereka melampiaskan nafsu mereka kepada orang
yang tidak bersalah seperti kakak dan adik perempuan. Budaya Barat pula dijadikan
ikutan seperti seks bebas oleh remaja. Budaya seperti ini harus dihapuskan agar
para remaja mempunyai masa depan yang cerah. Oleh itu, penyiaran program di
televisyen perlulah ditapis sebelum disiarkan di televisyen. Selain itu, mana-mana
filem yang tidak menepati syarat dan mengandungi unsur lucah yang terlampau
perlulah disekat daripada menyiarkannya. Semua ini perlu dilakukan bagi
membendung masalah sosial remaja daripada terus meningkat bak kata pepatah,
mencegah lebih baik daripada merawat. Intihanya, media massa perlulah

mengurangkan penyiaran program di televisyen supaya masalah dalam kalangan


remaja dapat dikurangkan.
Seterusnya, mari kita fokuskan lensa perbincangan mengenai peranan guru di
sekolah. Guru juga memainkan peranan penting dalam pembentukan akhlak para
pelajar selain daripada ibu bapa. Ketika menghantar anak ke sekolah, para ibu bapa
meletakkan seratus peratus tanggungjawab dan amanah kepada guru untuk
mendidik anak mereka menjadi seorang yang berguna. Tugas sebagai guru bukan
sahaja untuk mendidik para pelajar dalam konteks akademik sahaja, malah mereka
perlu membentuk akhlak para pelajar agar tidak berlakunya gejala sosial di sekolah.
Sepatutnya, warga sekolah perlulah mengutamakan kegemilangan akhlak daripada
akademik. Hal ini demikian kerana, akhlak merupakan cerminan kepada peribadi
seseorang. Masyarakat akan memandang keperibadian seseorang bukannya
kecerdikan. Di samping itu, guru juga perlu menyelitkan unsur-unsur kerohanian
semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Hal ini dapat
mengukuhkan pembentukan akhlak para pelajar. Namun begitu, pelajar kini
terutamanya para remaja sering tidak mengamalkan dan mempraktiskan nasihat dan
ajaran yang disampaikan oleh guru. Dalam hadis Rasulullah S.A.W, ilmu yang tidak
diamalkan umpama pohon yang tidak berbuah. Disebabkan kurangnya penghayatan
terhadap ilmu yang dipelajari di sekolah, berlakulah masalah disiplin di sekolah
seperti kes buli, vandalisme dan merokok. Mereka yang melakukan masalah sosial
ini perlulah mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka. Tambahan
pula, guru perlulah menyelami perasaan jiwa anak-anak muda ini untuk mengetahui
permasalahan yang dihadapi oleh golongan remaja ini di sebalik perbuatan jenayah
yang mereka lakukan. Kadang- kadang, para pelajar yang melakukan masalah ini
memerlukan perhatian daripada seorang guru agar mereka merasakan diri mereka
tidak terabai dan tersisih. Oleh hal yang demikian, para pelajar yang bermasalah ini
perlu diberi perhatian khusus dalam menjalankan misi membanteras gejala sosial
yang berlaku di sekolah. Justeru, guru perlulah mendidik para pelajar menjadi insan
yang berguna.
Indikator seterusnya, pihak kerajaan iaitu Kementerian Pelajaran perlulah merangka
undang-undang bagi membentuk pelajar yang berdisiplin di sekolah. Undangundang yang ditetapkan perlulah menyenangkan para pelajar. Selain itu,
Kementerian Pelajaran juga hendaklah menetapkan hukuman yang setimpal atas

kesalahan yang dilakukan oleh para pelajar. Hal ini dapat memudahkan dan
menyenangkan para guru untuk menjatuhkan hukuman kepada para pelajar yang
melakukan kesalahan. Selain itu, melalui peraturan ini juga, para pelajar akan
menjadi seorang yang berakhlak mulia. Walau bagaimanapun, pelajar pada zaman
kini terutamanya remaja amat susah untuk mengikuti peraturan yang ditetapkan.
Mereka berasa peraturan itu suatu yang membebankan bukan memudahkan. Bagi
mereka, peraturan itu dicipta untuk dilanggar bukan untuk diikuti. Realiti hari ini telah
menunjukkan gejala sosial dalam kalangan remaja semakin hari semakin meningkat
disebabkan kekurangannya sifat disiplin dalam diri. Mereka ini tidak sedar bahawa
mereka ini ialah pelapis tokoh kepimpinan negara. Di samping itu, pihak berkuasa
seperti polis perlulah menjalankan rondaan di tempat-tempat tertentu seperti di pusat
siber kafe, pusat permainan snooker dan pusat perjudian. Biasanya, para remaja
akan pergi ke tempat sebegini untuk mencari keseronokan sehingga kadangkala
mereka mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Mereka sanggup
ponteng sekolah semata-mata untuk mencari hiburan yang tidak bermanfaat. Pihak
polis perlulah menjalankan kempen Ops Sifar Ponteng secara besar-besaran
dengan kerjasama dari pihak kerajaan dan warga sekolah. Diharapkan dengan
peranan dan tanggungjawab yang diamanahkan dapat membendung gejala sosial
daripada terus merebak dan menular sehingga mempengaruhi remaja yang lain.
Intihanya, kerjasama daripada pihak kerajaan iaitu Kementerian Pelajaran dan juga
pihak berkuasa dapat mencegah gejala sosial ini.
Langkah yang terakhir merupakan peranan komuniti masyarakat di kawasan
perumahan. Acapkali kira dengari berita-berita yang sering dipaparkan mengenai
kes pecah masuk. Ketika ini, kes pecah masuk ini telah meningkat dari semasa ke
semasa. Kes ini telah menjadi buah mulut orang ramai dalam kawasan perumahan
yang terbabit. Lebih mengejutkan lagi, kes ini telah dilakukan oleh para remaja.
Perkara ini amat membimbangkan dan merisaukan penduduk setempat akan
keselamatan diri dan keluarga. Banyak kerosakan yang dilakukan oleh para remaja
ketika kes pecah masuk dilakukan. Mereka menyelongkar laci-laci untuk mencari
barang berharga seperti emas, wang dan lain-lain. Hasil daripada kajian yang
dilakukan, mereka menggunakan hasil daripada mencuri itu untuk berjudi. Berjudi
merupakan salah satu perbuatan yang haram di sisi Islam. Oleh itu, kita perlulah
melakukan amar makruf nahi mungkar terhadap para remaja yang bermasalah ini.
Kita perlu mengambil langkah inisiatif bagi mencegah sebarang masalah sosial yang

berlaku di kawasan perumahan yang terlibat. Dengan ini, kita perlulah menubuhkan
sebuah komuniti masyarakat seperti Rukun Tetangga dalam sesebuah kawasan
kediaman. Peranan komuniti ini ialah mengawal dan meronda tempat kediaman
pada waktu malam terutamanya tengah malam. Biasanya remaja yang melakukan
kegiatan ini ketika waktu tengah malam. Oleh hal yang demikian, ahli Rukun
Tetangga perlulah bekerjasama dalam menjalankan tanggungjawab yang diberikan
demi kesejahteraan sejagat bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita
roboh. Kesimpulannya, komuniti masyarakat perlulah muafakat dalam usaha
membanteras masalah sosial dalam kalangan remaja.
Berdasarkan langkah-langkah yang diulas di atas, masyarakat perlulah menjalankan
tanggungjawab dan peranan yang diberikan untuk membendung fenomena masalah
sosial dalam kalangan remaja. Gejala sosial ini dapat dikurangkan jika masyarakat
bermuafakat dalam menjalankan misi menghapuskan gejala sosial. Selain itu,
kesedaran daripada para remaja itu sendiri akan menjadikan negara ini sifar gejala
sosial. Di samping itu, nama negara juga akan bersih daripada gejala sosial
sekaligus dapat menarik perhatian para pelancong luar untuk melawat Malaysia.
Oleh itu, masyarakat perlulah menjalankan tanggungjawab dengan sabar dan
secara perlahan-lahan untuk menarik para remaja yang bermasalah ke jalan yang
benar. Para remaja yang bermasalah juga perlu mencuba untuk menghindarkan diri
daripada melakukan perbuatan silam secara perlahan-lahan. Sehubungan itu,
masyarakat hendaklah memberikan sokongan dan dorongan kepada para remaja
supaya mereka lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan yang baru setelah
insaf daripada melakukan perbuatan dahulu. Kita janganlah mencemuh dan mencaci
mereka dan anggaplah mereka ini suci daripada dosa dahulu. Kita janganlah
memandang mereka dengan kebencian tetapi tunjukkanlah kasih sayang kita
kepada mereka. Konklusinya, masyarakat perlulah bersatu-padu dalam
membanteras gejala sosial.

Anda mungkin juga menyukai