Anda di halaman 1dari 9

Taman

Permainan
dan Pusat
rekreasi

Bekalan air
dan elektrik

Contohcontoh
kemudahan
awam

Tempat
menunggu
bas dan teksi

Pengangkutan
awam