Anda di halaman 1dari 8

Rasional

Seperti lurusnya huruf Alif, penggunaan huruf 'I' melambangkan INSAN, ILMU dan
IMAN. 3 'l' ini ada lah teras konsep logo ini. Pendekatan menggunakan huruf atau
typography adalah berdasarkan pengertian bahawa manusia yang pada masa
hidupnya, berada pada jalan yang lurus sebagaimana huruf I itu. Kegunaan huruf
'I' umpama lurusnya 'Alif' melambangkan insan dan iman, juga membawa
pengertian ILMU kerana Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan
orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa darjat. Ilmu juga diklasifikasikan
sebagai pengetahuan atau kepandaian yang merangkumi semua bidang yakni
duniawi mahupun ukhrawi. Ilmu juga di takrifkan sebagai pemindahan roh atau
jiwa daripada kegelapan kepada kecerahan dan sebagai suatu kebenaran dan
keyakinan.
Logo ini menggunakan dua P dan dua I melambangkan dua peringkat
pendidikan iaitu Sistem Sekolah dan Sistem Pengajian Tinggi. Hurup P yang
bertingkat ke arah 'I' melambangkan tahap-tahap kecemerlangan pendidikan
Malaysia. Bentuk Bulat melambangkan Malaysia sebagai pusat pendidikan yang
bersifat global. Dari segi warna, biru bermaksud profesionalisma dalam sistem
pendidikan negara. Kuning keemasan melambangkan kecemerlangan. Putih
melambangkan sistem pendidikan yang bermutu tinggi dan membentuk insan
yang berkualiti dan berakhlak mulia.

Rekabentuk oleh :
Prof. Dato Dr Ahmad Zainuddin & Mohd Faizal Ahmad
(Majlis Rekabentuk Malaysia)

BASIC LOGO &


IDENTITY GUIDELINES
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / MINISTRY OF EDUCATION

BASIC LOGO & IDENTITY GUIDELINES

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / MINISTRY OF EDUCATION

Primary Logo

English version

MINISTRY OF
EDUCATION
MALAYSIA

BASIC LOGO & IDENTITY GUIDELINES

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / MINISTRY OF EDUCATION

Logo grid

MINISTRY OF
EDUCATION
MALAYSIA

BASIC LOGO & IDENTITY GUIDELINES

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / MINISTRY OF EDUCATION

Clear space
Blue indicates Clear Space. The blue area must be kept free of other element.

MINISTRY OF
EDUCATION
MALAYSIA

BASIC LOGO & IDENTITY GUIDELINES

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / MINISTRY OF EDUCATION

Typeface
Adobe Garamond Pro - Bold

Adobe Garamond Pro - Regular

Adobe Garamond Pro - Bold


Adobe Garamond Pro - Regular

MINISTRY OF
EDUCATION
MALAYSIA
Adobe Garamond Pro - Bold
Adobe Garamond Pro - Regular

Minimum logo width

MINISTRY OF
EDUCATION
MALAYSIA

27mm

27mm

BASIC LOGO & IDENTITY GUIDELINES

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / MINISTRY OF EDUCATION

Black & white

Color scheme

C
M
Y
K

100 %
91.82 %
18.82 %
5.99 %

C
M
Y
K

0%
34.85 %
81.13 %
0%

Dark background

Black : 100%

Black : 30%

BASIC LOGO & IDENTITY GUIDELINES

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / MINISTRY OF EDUCATION

Dont abuse

Dont change element position

Dont change element position

Dont change element position

Not complete

Dont stretch or distort

MINISTRY OF
EDUCATION
M ALAYSIA
Dont change colour

Dont change fonts