Anda di halaman 1dari 13

KUMPULAN TUTORIAL 1

Ahli Kumpulan:
Liberia Adtak
Norliana Japirin
Nur Akma Pahin
Sitti Nuur Khairunnisa

KEPENTINGAN ETIKA
KEPADA SEORANG
GURU

Apa itu

Maksud Etika
Satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah
laku atau kesusilaan (DBP, 1195)

Tanggungjawab dan akibat tingkah laku


seseorang atau profesion terhadap
masyarakat.

KEPENTINGAN
SEORANG GURU

KEPADA

Kepentingan
1.

Sebagai garis
3.
panduan tingkah
laku kepada seorang
guru dalam
profesion
perguruan.
2. Supaya guru dapat
menyatakan dengan jelas
tentang tanggungjawab
guru terhadap pemegang
amanah dalam bidang
pendidikan.

Guru dapat
melihat keunikan
etika yang
diamalkan.
(negara kita @
negara luar)

Kepentingan

4. Guru dapat
meningkatkan lagi
imej profesion
perguruan secara
hitam putih dan
rasmi.

5. Pengamalan etika dapat


mengekalkan dan
memelihara kepercayaan
yang diberi dalam
menjalankan tugas, serta
memupuk tanggungjawab
bersama dan mengeratkan
perhubungan antara ahli
dalam organisasi.