Anda di halaman 1dari 6

PELAN TAKTIKAL 2015

Bidang/Unit*: KURIKULUM (Panitia Sejarah)


NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: LINUS, SBT dan Tawaran Baru
PPPM: memantapkan Standard Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/PGB:
Bil.

Program

Objektif

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/ Sumber

Indikator
Pencapaian

TOV

ETR

15%

20%

20%

27%

1.Pelajar dapat mengenalpasti


teori dan konsep pembelajaran
Sejarah
KLINIK
PEMBIMBING

( HALAQAH
SEJARAWAN)

PROGRAM
BESTARI

( WAHANA
ILMU)

2.Pelajar lebih yakin untuk


menjawab soalan peperiksaan

Ketua unit, guru


Sejarah

3.pelajar dapat memberikan


prestasi terbaik dalam
peperiksaan

Jan - Okt 2015

1.Pelajar dapat mengenalpasti


fakta dan menulis esei dengan
berkesan
2.Pelajar dapat memberikan
jawapan berkesan menurut
Rubric
3.Pelajar dapat menunjukkan

GKMP, KP dan
guru sejarah

FebruariOkt 2015

RM 400.00
sumbangan
program
kecemerlangan

RM 700.00
sumbangan
program
kecemerlangan
PIBG untuk SPM
dan PT3

Peratus murid
yang mendapat
band 6 dan
peratus Gred A
dalam SPM

prestasi terbaik dalam


peperiksaan

1.Pelajar dapat mengulangkaji


secara terperinci soalan dan
jawapan
BENGKEL
SEJARAH

( TARGET
CEMERLANG )

2.Pelajar dapat menguasai


konsep dan fakta sejarah
dengan baik
3.pelajar dapat menghasilkan
prestasi terbaik dalam
peperiksaan

Februari
GKMP, KP dan
guru sejarah

Jun
Okt
2015

RM 1000.00
sumbangan
program
kecemerlangan
dan PIBG untuk
PBSMR

Peratus lulus
dalam PBSMR
dan SPM

90%

100%

Pelan 0Perasi Bidang/Unit*: PANITIA SEJARAH 2015


Nama Program (1)

KLINIK PEMBIMBING ( HALAQAH SEJARAWAN)

Objektif

Pelajar dapat mengetahui dan menguasai konsep dan teori Sejarah dengan baik

Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

JAN - OKT 2015


Semua pelajar tingkatan 3 dan calon SPM 2015
Semua guru panitia sejarah
1. Taklimat program pada Jan 2015
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan...............Set soalan @RM100, ........
Jumlah = RM700

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang).

Tandatangan Penilai
Nama Penilai

:
:

Tarikh

Pelan 0Perasi Bidang/Unit*: PANITIA SEJARAH 2015


Nama Program (2)

PROGRAM BESTARI ( WAHANA ILMU)

Objektif

Pelajar dapat mengenalpasti teknik menjawab soalan esei dengan cekap dan tepat

Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

JAN - OKT 2015


Semua pelajar tingkatan 3 dan calon SPM 2015
Semua guru panitia sejarah
1. Taklimat program pada Jan 2015
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan...............Set soalan @RM100, ........
Jumlah = RM4000

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang).

Tandatangan Penilai
Nama Penilai

:
:

Tarikh

Pelan 0Perasi Bidang/Unit*: PANITIA SEJARAH 2015


Nama Program (3)

BENGKEL SEJARAH ( TARGET CEMERLANG )

Objektif

Pelajar dapat menguasai teknik menghasilkan jawapan yang dikehendaki dalam peperiksaan sebenar PT3 dan SPM

Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

JAN - OKT 2015


Semua pelajar tingkatan 3 dan calon SPM 2015
Semua guru panitia sejarah
1. Taklimat program pada Jan 2015
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan...............Set soalan @RM100, ........
Jumlah = RM1000

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang).

Tandatangan Penilai
Nama Penilai

:
:

Tarikh