Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

NAMA GURU
SEKOLAH
TAHUN

: MOHD KHALID BIN JAILANI


: SK UJONG PASIR, MELAKA
: 2014

KANDUNGAN
1. PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 1 PEREKODAN
PBS
2. PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 2 PEREKODAN
PBS
3. PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 3 PEREKODAN
PBS
4. PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 4 PEREKODAN
PBS
5. PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN TAHUN 5
6. PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN TAHUN 6
7. DUNIA SAINS & TEKNOLOGI KSSR TAHUN 1
PEREKODAN PBS
8. SAINS TAHUN 6
9. PENDIDIKAN KESIHATAN KSSR TAHUN 1
PEREKODAN PBS
10.
PENDIDIKAN KESIHATAN KSSR TAHUN 2
PEREKODAN PBS
11.
PENDIDIKAN KESIHATAN KSSR TAHUN 3
PEREKODAN PBS
12.
KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5