Anda di halaman 1dari 2

A.

Anda dikehendaki mengambil 4 gambar foto dengan meggunakan memberi


perhatian kepada fungsi apatur, shutter speed, dan ISO/ASA filem. Cetak foto
tersebut dan nyatakan nilai

i.

Apatur

ii. Shutter speed

iii. ISO/ASA yang filem digunakan

B.

Bagaimanakan mengintegrasikan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran


dijalankan?

C.

Apakah perisian-perisian aplikasi yang sesuai digunakan untuk proses pengajaran


dan pembelajaran?

D.

Teroka dan bincangkan ciri-ciri utama beberapa aplikasi pangkalan data. (sila rujuk
satu sistem yang digunakan di sekolah anda)

E.

Apakah contoh perisian yang boleh dikategorikan sebagai alat pengarang?


(nyatakan nama perisian tersebut beserta logonya)

F.

Pilih satu koswer pendidikan yang terdapat di sekolah anda dan kenalpasti
elemen-elemen media interaktif yang terdapat di dalamnya.

G.

Apakah yang dimaksudkan dengan Hak Cipta Terpelihara. Bagaimanakah Hak


Cipta Terpelihara boleh diaplikasikan dalam pendidikan yang berasaskan
komputer? Bagaimanakah cara yang beretika untuk menggunakan bahan-bahan
yang ada bagi membina bahan pengajaran dan pembelajaran tanpa melanggar
Akta Hak Cipta?

H.

Apakah implikasi yang wujud berkaitan dengan keselamatan dan privasi murid di
sekolah? Apakah peranan guru dalam isu keselamatan dan privasi?