Anda di halaman 1dari 3

Soalan 40 hingga Soalan 44

Penuhkan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Kerja gotong-royong itu (40)..................... pada pukul 8.00 pagi.


Ramai ibubapa yang hadir dengan membawa berbagai-bagai
.......................................(41) yang sesuai untuk membersihkan
kawasan

di

luar

...........................(42)

pagar

sekolah.

tapak

Kawasan

itu

ria

yang

pasar

......................................(43)

pada

.....................................(44) ulang tahun kemerdekaan


Malaysia.
40. A. mula-mula
B. berterusan

41. A. minuman

C. bersempena
D. Bermula

C. cara

B. peralatan

D. makanan

42. A. dijadikan

C. Didirikan

B. disemaikan

43. A. diraikan
B. dibersihkan

44. A. hari raya


B. awal

D. Ditanamkan

C. diadakan
D. Ditanamkan

C. perayaan
D. diumumkan

hendak
akan
hari