Anda di halaman 1dari 16

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.

com

SULIT

4551/3

NAMA:

TINGKATAN

4551/3

Biologi
KERTAS 3
Oktober 2011

1 Vi jam

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011


TINGKATAN EMPAT
BIOLOGI
Kertas 3

Satu jam tiga puluh minit


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERTTAHU

1. Tuliskan noma dan tingkatan anda pada


ruangyang disediakan
2.

Kod

Pemeriksa
Soalan

Jawab semua soalan

3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam


ruangyang disediakan dalam kertas

Markah

Markah

Penuh

Diperolehi

33

Respons dan

soalan

4. Rajah yang mengiringi soalan

Data

dimaksudkan untuk memberi maklumat

yang berguna bagi menjawab soalan.


Rajah tidak dilukis mengikut skala
kecuali dinyatakan.

17

TOTAL

5. Markah yang diperuntukkan bagi setiap


soalan dan ceraian soalan ditunjukkan
dalam kurungan
6. Anda dibenarkan menggunakan
kalkulator saintifik yang tidak boleh
diprogram.

Disediakan oleh:

Guru AKRAM Terengganu

Dengan kerjasama
MPSM Negeri Terengganu

Dibiayai oleh:
Kerajaan Negeri Terengganu

TERENGGANU NEGERI ANJUNG ILMU


Dicetak Oleh:

Percetakan Yayasan Islam TerengganuSdn. Bhd.


Tel: 609-666 8611/6652/860J Faks: 609-666 06J1/0063

Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak

4551/3 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

[Lihat sebelah
SULIT

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com