Anda di halaman 1dari 1

Arahan : Tandakan (/) atau (X) pada amalan dibawah.