Anda di halaman 1dari 3

ANTENNE BIG-WHEEL

Radio relay adalah penentuan arah perambatan semasa pemancaran dan


penerimaan.Dalam radio relay juga ia mempunyai sistem duplik iaitu sistem 2 hala di
mana aras isyaratnya tinggi dari kadar hangar.
Ia mempunyai gandaan yang tinggi sama juga dengan kebanyakan antenna.
Isyaratnya pancaan dan penerimaannya sama seperti isyarat telekomunikasi yg sedia ada.