Anda di halaman 1dari 8

PENTERNAKAN

5.0 Penternakan haiwan


5.1. Pengenalan
Komponen penternakan haiwan memberi pengetahuan asas tentang
ilmu-ilmu

penternakan,

memupuk

minat

murid

dalam

bidang

penternakan dan memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan


bakat dan kebolehan secara individu yang akhirnya mampu untuk
dijadikan punca pendapatan dalam kehidupan harian apabila tamat alam
persekolahan.
.
5.2. Definisi
Penternakan bermaksud perihal memelihara dan membiakkan
binatang, pemeliharaan dan pembiakan binatang ( Kamus Dewan 2013).

5.3. Komponen Kemahiran Hidup (Penternakan) dalam KSSRPK


i. memberi kemahiran dan menjalani latihan asas dalam bidang
penternakan
ii. membina keyakinan murid untuk berdikari
iii. memberi kefahaman yang betul tentang amalan dalam
penternakan seterusnya mengaplikasikan kemahiran
penternakan haiwan dalam kehidupan harian
iv. menyediakan murid berkeperluan khas ke arah membina
kerjaya dalam bidang penternakan

5.4. Sub topik asas penternakan dalam kemahiran Hidup


1. Keselamatan
2. Kebersihan
3. Alatan penternakan
4. Pemeliharaan haiwan
5. Tempat tinggal haiwan ternakan
6. Pemasaran haiwan ternakan

5.5. Langkah-langkah keselamatan


5.5.1 mengenal peraturan keselamatan di ruang kerja, keselamatan
diri, alatan dan bahan contoh:
1. memakai pakaian yang bersesuaian.
2. menyimpan alatan di tempat yang selamat.
5.5.2. Mengenalpasti alatan dan bahan di dalam peti pertolongan cemas
contoh:
1. menamakan/ menunjukkan alatan dan bahan di dalam peti
pertolongan cemas
2. mengetahui tarikh luput setiap bahan yang terdapat di dalam
peti pertolongan cemas.
5.5.3. Mengenal dan menamakan alatan dan bahan yang digunakan
untuk memadam api
1. Air
2. Pasir
3. Alat pemadam api

5.6. Langkah-langkah kebersihan


5.6.1. Mengetahui langkah-langkah kebersihan sebelum, semasa dan
selepas mengendalikan haiwan ternakan.
5.6.2. Mengenal bahan dan alatan yang digunakan untuk menjaga
kebersihan.
5.6.3. Memastikan ruang kerja sentiasa dalam keadaan bersih,
kemas dan teratur.

5.7. Peralatan penternakan (contoh arnab)


1. sangkar arnab
2. bekas air
3. bekas makanan
4. makanan arnab
5. peralatan penjagaan kebersihan diri dan tempat tinggal arnab

5.8.Jenis-jenis haiwan ternakan


1. ikan
2. burung (puyuh)
3. arnab
4. ayam/itik
5. lembu
6. kambing

5.9. Kaedah pembiakan ternakan


5.9.1. Bertelur
5.9.2. Melahirkan anak

6.0 PROGRAM
Tajuk Program : Ayam Didik
Pengenalan
Ayam Didik merupakan program untuk membantu murid
ketidakupayaan pendengaran (LINUS) mengaplikasikan kemahiran
penternakan.

Objektif jangka panjang


Murid dapat mengaplikasikan kemahiran penternakan ayam.

Objektif jangka pendek


Murid dapat menternak ayam dengan teknik yang betul.

Sasaran
Murid yang tidak dapat melepasi tiga kali saringan domain

Ahli Jawatankuasa
Guru / Pembantu Pengurusan murid (PPM).

Kos
RM 500.00

Sumber
Duit Unit Ko-Kurikulum.

Jangka masa aktiviti


42 hari

Rancangan Program
Interaksi guru-murid

: Secara individu

Tempoh

: 120 minit (seminggu sekali)

Lokasi

: luar bilik darjah

Kaedah

: program khas.

Intervensi Kemahiran Hidup : Ternakan

Analisis Tugasan:
Objektif jangka panjang : Murid dapat mengaplikasikan kemahiran
penternakan ayam.
BIL

OBJEKTIF KECIL

MENGUASAI
Ya

1.

Interaksi dalam kumpulan.

2.

Tayangan video ternakan ayam

3.

4.

5.

6.

7.

Murid melakukan aktiviti suai padan bahan


dan gambar bahan.
Murid mengamalkan langkah-langkah
keselamatan
Murid diterangkan jenis-jenis bahan dan
peralatan
Murid memerhatikan guru menunjuk cara
penjagaan ternakan.
Murid melaksanakan tugasan dalam masa
yang ditetapkan.

8.

Mengemaskan ruang kerja dalam kumpulan

9.

Guru memberi ganjaran kepada murid.

Tidak

Objektif Jangka Pendek:


Murid dapat menternak ayam dengan teknik yang betul.

Aktiviti Pengajaran dan Pemudahcaraan:


LANGKAH

AKTIVITI

BBB

CATATAN

Komputer
riba

1.

Murid diajak menari chicken


dance.

2.

Murid menamakan bahan dan


peralatan penternakan

3.

Murid diajar teknik memberi ayam


Bahan
makan dengan kuantiti dan cara
maujud
yang betul.

4.

Murid diajar cara menjaga


kebersihan dan penjagaan reban.

5.

Murid melakukan aktiviti mengikut


jangka masa tertentu.

6.

Murid yang berjaya diberi token

Bahan
maujud

CATATAN
----------------------------------------------------------------------------------------Disediakan Oleh :

Anda mungkin juga menyukai