Anda di halaman 1dari 3

Mata pelajaran : Pendidikan Islam

Kelas : 1 Umar
Tarikh : 8 Jun 2009 ( Isnin )
Masa : 9.00 – 9.30 pagi ( 30 minit )
Bilangan murid : 36 orang
Bidang pembelajaran : Tauhid
Tajuk : Sifat wajib bagi Allah
Pengetahuan sedia ada : Murid sudah boleh menyebut ciptaan Allah
Hasil pembelajaran : Pada akhir pengajaran, murid akan dapat :
1. Menyebut sekurang-kurangnya dua sifat
wajib bagi Allah melalui bantuan guru.
2. Menyebut sekurang-kurangnya empat sifat
wajib bagi Allah.
3. Menyusun sifat wajib bagi Allah mengikut
urutan.

Kemahiran berfikir : 1. Menghimpun maklumat.


2. Membanding membeza.
3. Menyusun atur.
Penerapan nilai : Disiplin, bersyukur, kerjasama, berani,
tanggungjawab, ikhlas, sabar..
Penggabungjalinan : Akhlak, bahasa arab, nasyid, matematik, sains.
Bahan Bantu mengajar : Radio, kaset, kad huruf, kad perkataan.
Langkah / Catatan / Nilai /
Isi pelajaran Aktiviti p & p
masa BBM
Pendahuluan Bacaan doa 1. Guru meminta murid Disiplin,
( 2 minit ) belajar membaca doa bersama- bekerjasama,
sama. bersyukur.
2.Murid membaca doa
beramai-ramai.
Set induksi Mengisi 1. Guru menulis Kad-kad huruf,
( 5 minit ) tempat perkataan di papan tulis. Kerjasama,
kosong. 2. Guru menampal disiplin, berani.
Kad-kad huruf huruf-huruf di papan
‫ ة‬---‫ص‬ tulis.
‫ ب‬--- ‫و ا‬ 3. Guru meminta murid-
‫ ك ي‬--- ‫ب‬ murid meneka huruf.
-- ‫ا ل ل‬ 4.Murud-murid meneka
huruf dan menampal di
‫ه‬
‫ف‬ papan tulis.
5. Guru mengaitkan
‫ا‬ ‫ج‬
perkataan tersebut
dengan isi pelajaran.
Langkah 1 Sifat wajib 1. Guru mempamerkan Kad
( 8 minit ) bagi Allah. kad perkataan. perkataaan,

‫قدم‬ ‫وجود‬ 2. Guru menyebut Disiplin,


berulang-ulang dan kerjasama,
‫بقأ‬ murid-murid ikut. berani, sabar.
3.Murid membaca
‫مخلفته تعالى‬
‫للحودث‬ secara berpasangan.

‫قيامه تعالى‬
‫بنفسه‬

Langkah 2 Nasyid sifat 1. Guru memasang Radio, kaset,


( 12 minit ) wajib bagi keset nasyid ' Sifat wajib kad perkataan.
Allah. bagi Allah '. Disiplin, berani,
2. Murid diminta bekerjasama,
‫قدم‬ ‫وجود‬ mendengar dan tanggungjawab,
mengikut guru menyebut ikhlas, sabar.

‫بقأ‬ nasyid tersebut.


3.Murid bernasyid
‫مخلفته تعالى‬
‫للحودث‬ bersama-sama.
4. Guru meminta murid
‫قيامه تعالى‬
menyusun sifat wajib
‫بنفسه‬
bagi Allah mengikut
urutan.
5. Murid menyusun kad
sifat wajib bagi Allah
mengikut urutan.
6. Murid membaca
bersama-sama.
Penutup Rumusan 1. Guru merumuskan isi Ikhlas,
( 3 minit ) pelajaran. pembelajaran hari ini. bersyukur.
2.Guru mengucapkan
terima kasih atas
kerjasama yang
diberikan.

Refleksi kendiri :
Ulasan penyelia / pembimbing :