Anda di halaman 1dari 2

Kaedah

Komunikasi

Kaedah Oral/
Lisan

Auditory-verbal
Aural-oral
Speech-reading

Kaedah Manual

Bahasa isyarat
Kod tangan
Ejaan jari

Kaedah Kombinasi
Oral dan Manual

Pertuturan Kiu
Komunikasi Seluruh

Kaedah Oral/ Lisan


Auditory-verbal
Guna sisa
pendengaran kanakkanak.
Tidak menggunakan
kiu visual.
Menggalakkan kanakkanak
menggembangkan
kemahiran
mendengar.
Semasa sesi terapi,
ahli terapi pertuturan
menutup mulut
supaya kanak-kanak
tidak melihat kiu visual
dan menggunakan
kemahiran
mendengar.

Aural-oral
Menggalakkan kanakkanak bertutur.
Tidak menggalakkan
kanak-kanak
menggunakan bahasa
isyarat.
Melatih kanak-kanak
mengembangkan
kemahiran
mendengar,
kemahiran bertutur
dan bacaan bibir.

Speech-reading
Teknik memahami
pertuturan secara
visual dengan
mengintpretasi
pergerakan bibir,
muka dan lidah.
Cara komunikasi yang
selalu digunakan
kanak-kanak masalah
pendengaran.