Anda di halaman 1dari 6

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

AZHARI : ILMU DAN TUNTUTANNYA

Muqaddimah

‫الحمد لله رب العالمين والصلة والسلم على اشرف النبياء والمرسلين‬


‫وعلى اله واصحا به اجمعين‬

Melangkah ke bumi Anbiyak denga niat untuk menuntut Ilmu kerana Allah swt.
bermakna kita telah menanggung satu tugas yang berat.
Firman Allah taala :
‫ولول نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا‬
‫قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون‬
Maksudnya :
"Hendaklah ada di kalangan mereka satu golongan yang keluar untuk memahami agama
dan memberi peringatan kepada kamu mereka apabila pulang kepada kaum mereka,
mudah-mudahan mereka beringat."
(At-Taubah : 122)

Kewajipan Setiap Muslim


Tuntutan (‫ )التفقه فى الدين‬bukan setakat berjaya membawa segulung ijazah
semata, sebaliknya kita juga mestilah :
i. Mampu menguasai ilmu (‫) التعمق فى الدين‬

ii. Memahami (‫) الفهم به‬

iii. Mengamalkannya (‫) العمل به‬

iv. Menyampaikan kepada masyarakat (‫) الدعوة به‬

v. Mengubah Masyarakat kembali kepada Islam yang sebenarnya (‫اصلح‬

‫) المجتمع‬

Dr. Yusof Qardawi di dalm bukunya (‫ ) واجب الشباب المسلم اليوم‬telah


menggariskan
bahawa , empat kewajipan yang mesti dilaksanakan oleh setiap individu muslim ialah:-
i. Memahami Islam (‫) فهم السلم‬

1
Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

‫طلب العم فريضة على كل مسلم و مسلمة‬


"menuntut ilmu adalah diwajibkan ke atas individu muslim mahupun muslimah"

ii. Beramal dengan Islam (‫) العمل به‬

‫يأيها الذين آمنوا وعملواالصالحات‬


"Wahai orang-orang yang beriman dan beramal soleh/ kebaikan"
iii. Menyampaikan Islam (‫) الدعوة به‬
‫ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة‬
"serulah kepada agama tuhanmu dengan hikmah serat bertimbang rasa dan
perangi mereka dengan sebaiknya "

iv. Berjemaah (‫) الترابط‬

‫التزم جماعة المسلمين و امامهم‬


"berpeganglah kamu dengan jamaah muslimin dan kepimpinannya "

Pada keseluruhanya ia adalah berhubungkait antara satu sama lain, di mana kita
tidak akan dapat mengamalkan Islam tanpa memahami apa itu Islam terlebih dahulu.

Ibnu Ruslan ada mengatakan :


‫ عماله مردودة ل تقبل‬# ‫وكل من بغير علم يعمل‬
Maksudnya :
"sesiapa yang beramal tanpa ilmu, amalannya tertolak tidak diterima"

Begitulah seterusnya kita tidak akan mampu menyampaikan Islam sebenar tanpa (
‫ )ثقافة السلمية‬Seterusnya menjadi kewajipan individu muslim berada di dalam
jemaah Islamiah supaya tidak tergolong bersama orang-orang yang gugur di dalam jalan
dakwah lantaran kekuatan tidak akan padu tanpa amal jamaie di saat belumterbentuknya
negara Islam.

Saqofah Para Daie

(‫ ) الثقافو الداعية‬merupakan antara syarat utama sebagai bekalan menuju ke

medan dakwah. Al Ustaz Said Hawa di dalam bukunya (‫) جندالله ثقافة و اخلقا‬
2
‫‪Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM‬‬

‫الثقافة السلمية( ‪telah membentangkan secara terperinci berkaitan dengan‬‬

‫‪ ) yang sewajarnya mantap di kalangan para daie.‬المتكاملة‬


‫‪i.‬‬ ‫علم الصول الثلثة‬
‫‪ii.‬‬ ‫الكتاب وعلومه‬
‫‪iii.‬‬ ‫السنه و علومها‬
‫‪iv.‬‬ ‫علم اصول الفقه‬
‫‪v.‬‬ ‫علم الفقه‬
‫‪vi.‬‬ ‫علم الخلق والتزكية السلوك‬
‫‪vii.‬‬ ‫السيرة والتاريخ السلمية‬
‫‪viii.‬‬ ‫علم العربية‬
‫‪ix.‬‬ ‫المؤمرات على السلم‬
‫‪x.‬‬ ‫الدراسات السلمية المعاصرة‬
‫‪xi.‬‬ ‫فقه الدعوة‬

‫‪ ) pula telah‬ثقافة الداعية( ‪Ustaz Abdullah Nasih Ulwan di dalam bukunya‬‬

‫‪ ) yang perlu dikuasai oleh para‬الثقافة( ‪membahaskan tentang enam bahagian‬‬


‫‪daie sebagaimana yang telah digariskan oleh Dr. Yusof Qardawi :‬‬

‫‪i.‬‬ ‫الثقافة السلمية‬


‫القران الكريم وتفسيره‬
‫السنة النبوية ةكتبها‬
‫السيرة النبوية واهميتها‬
‫علم التوحيد‬
‫الفقه واصوله‬
‫علم التربية واداب السلوك‬
‫النظام السلمى‬

‫‪ii.‬‬ ‫الثقافة التاريحية‬


‫‪iii.‬‬ ‫الثقافة اللغوىو الدبية‬
‫‪iv.‬‬ ‫الثقافةالنسانية‬

‫‪3‬‬
Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

‫علم النفسىوعلم القتصادية و علم الفلسفة‬


v. ‫الثقافةالعلمية‬
‫استخدام العلم فى تأييد الدين‬
vi. ‫الثقافة الواقعية‬
‫واقع العلم السلمى و غيره‬

Andainya kita telah berjaya melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu tersebut, maka kita
telah mempunyai (‫ ) الثقافة الداعية المتكاملة‬dan seterusnya mampu berdepan

dengan semuagolongan masyarakat (‫ ) المدعو‬InshaAllah.

Ciri-ciri Pendaei

Keberkesanan dakwah adalah bergantung kepada sifat-sifat para daie itu sendiri. Al
Ustaz Jumaat Amin dalam bukunya (‫ ) الدعوة الفرعى و اصول‬telah menggariskan
bahawa pendakwah mestilah
i. (‫) الصدق‬

ii. (‫) المانة‬


Kedua-duanya merupakan sifat asas yang mesti ada di dalam diri para daie, di
mana ia
merupakan sifat para nabi dan rasul yang memang diakui oleh musuh baginda saw. Ketika
Rasulullah bersabda :
‫ارأيتم ان أجبرتكم ات خيل تغير عليكم خلف هذا الوادى أكنتم مصدقنى‬
‫قالوا ما عهدنا عليك كذبا قط‬
Maksudnya:
" apa pendapat kamu jika aku mengatakan bahawa di sebalik lembah ini ada sepasukan
tentera hendak menyerang kamu, adakah kamu mempercayaiku ? Mereka menyatakan,
kami tidak pernah melihat engkau berdusta sama sekali."

Firman Allah :
‫اليس هو الصادق المين‬
Maksudnya :
" tiada dia (rasul) seorang yang benar lagi amanah"
iii. (‫) الخلص‬

4
Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Firman Allah swt.


‫وماأمروا ال ليعبدوا الله مخلصين له الدين‬
Maksudnya :
" Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan
ketaatan kepadanya di dalam menjalankan agama "

iv. (‫) الرحمة والحلم والرفق‬

FirmanNya :
‫محمد رسول الله والذين معه اشد على الكفار رحما بينهم‬
Maksudnya :
"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya adalah tegas
terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka."
v. (‫) الصبر‬

vi. (‫) المل والثقة فى نصر الله‬


Firman Allah Taala :
‫ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم‬
Maksudnya :
" Jika sekiranya kamu menolong agama Allah nescaya Allah akan menolong kamu dan
menetapkan pendirian kamu "

Kaedah-kaedah Dakwah

Langkah -langkah yang perlu diserlahkan oleh daie kepada mad'unya ialah :

i. ‫القدوة قبل الدعوة‬


ii. ‫التألف قبل التعربف‬
iii. ‫التعريف قبل التكليف‬
iv. ‫التدرج فى التكلف‬
v. ‫التيسير ل التعسير‬
vi. ‫الصول قبل الفروع‬
vii. ‫ الترغيب قبل الترهيب‬/‫البشارة قبل النذارة‬

5
‫‪Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM‬‬

‫‪viii.‬‬ ‫التفهيم لالتلقين‬


‫‪ix.‬‬ ‫التربية ل التعدية‬
‫‪x.‬‬ ‫التلميذ امام ل تلميذ كتب‬

‫‪6‬‬