Anda di halaman 1dari 14

Khalifah ‘Uthman b.

‘Affan (r.a.) dan al-


Fitnah al-Kubra
SIAPA ‘UTHMAN?
Nama: ‘Uthman b. ‘Affan.
Gelaran: Abu ‘Amr, Abu ‘Abd Allah
Abu Layla.
Suku: Quraysh Makkah.
Puak: Umayyah b. ‘Abd Shams.
Datuk: Abu al-‘As b. Umayyah,
bangsawan Quraysh.
Menerima Islam daripada Abu Bakr al-
Siddiq (r.a.).
Berhijrah dua kali ke Habshah dan
juga ke Yathrib (Madinah).
PELANTIKAN ‘UTHMAN
‘Umar (r.a.) tidak menetapkan
penggantinya.
Beliau menyerahkan isu perlantikan
Khalifah kepada Majlis Shura (MS).
MS terdiri daripada 6 orang Sahabat
Kanan yang dijamin masuk syurga, iaitu:
◦ ‘Uthman b. ‘Affan (r.a.)
◦ ‘Ali b. Abi Talib (r.a.)
◦ Talhah b. ‘Ubayd Allah (r.a.) ~ TU
◦ al-Zubayr b. al-‘Awwam (r.a.) ~ ZA
◦ ‘Abd al-Rahman b. ‘Awf (r.a.) ~ ARA
◦ Sa’d b. Abi Waqqas (r.a.) ~ SAW
 ‘Abd Allah b. Umar (r.a.)
PELANTIKAN (Samb.)
‘Umar mencadangkan MS agar
memilih seorang daripada
mereka sebagai Khalifah.
Keputusan mesti dicapai
dalam masa 3 hari selepas
tarikh kewafatan beliau.
Abu Talhah al-Ansari diberi
mandat untuk menjadi imam
solat dalam tempoh tersebut.
PELANTIKAN (Samb.)
Abu Talhah juga diminta untuk
menyediakan 50 orang Ansar sebagai
pemerhati dan memastikan
perbincangan mengenai pemilihan
Khalifah berjalan lancar.
Setelah kewafatan ‘Umar (r.a.),
proses pemilihan Khalifah diketuai
oleh ‘Abd al-Rahman b. ‘Awf (r.a.) -
ARA.
PELANTIKAN (Samb.)
Dalam proses itu, ARA, ZA & SAW
menarik diri; MS bersetuju.
Setelah berbincang lama, ARA
mendapati ‘Uthman dan ‘Ali peroleh
undi majoriti.
ARA memanggil mrk berdua dan
meminta agar mrk tidak melakukan
penyelewengan.
Beliau juga minta agar mrk
meneruskan polisi pemerintahan
Rasulullah (s.a.w.), Abu Bakr (r.a.)
dan ‘Umar (r.a.).
PELANTIKAN (Samb.)
‘Uthman b. ‘Affan (r.a.) lebih bersedia
berbanding dengan ‘Ali b. Abi Talib
(r.a.) untuk melaksanakan polisi
pemerintah sebelum ini.
‘Uthman b. ‘Affan (r.a.) dilantik
sebagai Khalifah yang ke-3 pada Dhu
al-Hijjah 23H dan perlantikan beliau
turut menerima persetujuan ‘Ali
(r.a.).
FITNAH TERHADAP ‘UTHMAN
‘Uthman mengabaikan hudud.
◦ Isu ini tercetus setelah ‘Ubayd Allah
membunuh tiga orang yang terlibat dengan
pembunuhan ‘Umar; lelaki Nasrani,
Jufaynah & Harmuzan.
◦ ‘Uthman jatuhkan qisas terhadap ‘Ubayd
Allah tapi waris maafkan.
◦ Malah turut dilaksanakan peruntukan
membayar diyat.
◦ Sumber dari al-Tabari dan ibn al-‘Arabi.
FITNAH TERHADAP ‘UTHMAN
‘Uthman tidak menyertai Perang
Uhud, Badr dan Bay’at al-Ridwan.
◦ Kata Ibn ‘Umar (riwayat al-Bukhari):
“Adapun ia telah lari pada hari perang
Uhud, Allah telah maaf dan ampunkannya,
adapun ia hilang pada hari perang Badr,
kerana ia sedang menjaga puteri Nabi
(isternya), iaitu Ruqayyah. Ketiadaan
beliau dalam Bay’t al-Ridwan kerana beliau
telah bertolak ke Makkah lebih awal”.
FITNAH TERHADAP ‘UTHMAN
‘Uthman bersikap cuai hingga cincin
Nabi hilang.
◦ Cincin cop mohor Nabi yang diwarisi
semenjak Abu Bakar dan ‘Umar.
◦ Cincin ini hilang ketika ‘Uthman turut serta
dalam proses menggali perigi sebagai
sember air Madinah.
◦ Cincing hilang dengan sahaja tidak
menunjukkan beliau cuai.
◦ Jika cuai, Nabi tidak akan serah dua
anaknya menjadi isteri ‘Uthman.
Kuliah M4: 20 Januari 2006 / 12
RUMUSAN
Biografi dan keperibadian ‘Uthman
b. ‘Affan (r.a.) yang mempunyai
nilai budi yang luhur, menantu
Rasulullah (s.a.w.).
Proses pelantikan ‘Uthman b.
‘Affan (r.a.) sebagai khalifah
dengan persetujuan Majlis Syura.
Pelbagai tuduhan atau fitnah
dilemparkan terhadap ‘Uthman.
Sejarah dengan jelas membuktikan
fitnah ini semua adalah palsu.