Anda di halaman 1dari 2

BERLAPANG DADA PADA PERBEZAAN PENDAPAT

Ikhtilaf atau perbezaan pendapat adalah lumrah bagi manusia. Ia berlaku di kalangan
para anbiya’, dan turut berlaku di kalangan para sahabat. Ia juga berlaku di zaman
Rasulullah, sama ada sewaktu Baginda masih hidup apatah lagi setelah Baginda wafat.

Ikhtilaf berlaku dalam belbagai keadaan sama ada berpunca dari penafsiran sesuatu
nas dalil yang mempunyai pelbagai makna, lahjah yang berbeza atau sudut pandangan
seseorang. Namun ianya tidak pernah dianggap negatif dalam sejarah para ulama'
sehingga terkeluar kata-kata mahsyur:

“Perbezaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat"

Kata-kata ini ditahkik oleh Dr Yusuf Qardhawi sebagai ‘la aslalah’ (tidak diketahui
punca riwayat sebenar), kerana beliau melihat kalau perbezaan pendapat menjadi
rahmat, bermakna muafakat adalah bala’, dan ini tentunya bertentangan dengan sifat
Islam sebagai rahmat, serta dalil-dalil yang lain.

Saya tidak berhasrat membicarakan persoalan tersebut dari sudut tahqiq atau para
perawi, tetapi ianya adalah mahsyur. Lantaran itu rahmat yang disebut dalam kata-kata
itu tentulah lahir dari pelbagai natijah hasil ikhtilaf tersebut.

Para ulamak telah membuat huraian panjang lebar berhubung dengan persoalan adab
dalam ikhtilaf. Namun adab hanya akan diikuti bila mana adanya tasawur yang jelas
terhadap apa yang diikhtilafkan. Sebagai sebuah jamaah Islam, ikhtilaf hendaklah
berjalan di atas landasan ukhuwah, bukan kebencian dan memandang rendah kepada
sahabat. Ikhtilaf boleh berlaku di kalangan pimpinan dan pengikut demi
memperkukuhkan jamaah, ia akan lahir setelah adanya sikap hormat kepada
perbezaan pandangan, kerana kemampuan berfikir manusia tidak sama.

Dari sudut jamaah, kita terikat dengan akhlak dan adab jamaie, yang menuntut kita agar
berlapang dada dengan perbezaan pendapat, dan tidak memaksa pandangan kita ke
atas jamaah, kecuali dalam perkara yang terikat dengan nas yang bersifat qatie. Selagi
ianya bersifat ijtihadi, maka ia terikat untuk dibahas, dibincang, diterima atau ditolak.

Sikap Tasaamuh (berlapang dada) dalam ikhtilaf sangat-sangat dituntut. Terkadang kita
memandang baik kepada sesuatu perkara, sedangkan ianya tidak baik bagi kita,
bahkan terkadang kita membenci sesuatu, sebaliknya ia baik bagi kita. Itulah yang
diingatkan oleh Allah - “dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi ianya baik
bagi kamu, dan boleh jadi kamu mengasihi sesuatu, tetapi ia tidak baik bagi
kamu; Allah mengetahui, sedangkan kamu sebenarnya tidak mengetahui."

Oleh kerana perkara masa depan adalah dalam ilmu Allah, maka setiap perbezaan
pandangan hendaklah mengharapkan kebaikan dari Allah. Berlapang dadalah dengan
perbezaan ini. Apatah lagi kalau kedua-duanya untuk kebaikan jamaah. Kita
mempunyai saluran dalam melahirkan perbezaan pandangan, maka gunakan saluran
parti bagi menyatakan perbezaan pandangan agar ia tidak merosakkan ukhuwah dalam
jamaah.

Kita mempunyai pengikut yang ada kecenderungan tersendiri, sama ada untuk
mengikuti pandangan seseorang atau membencinya. Kebencian ini akan memberi
ruang kepada musuh untuk memasukkan jarum fitnah, yang boleh menjurus kepada
hilangnya wala’ pada pimpinan sedangkan wala’ adalah rukun dalam jamaah.

Sebagai pimpinan kita tidak seharusnya meletakkan ahli dan pengikut dalam situasi
serba salah, antara bersetuju dengan sesuatu pendapat dan pandangan atau
sebaliknya. Kerana rasa bersalah yang wujud dalam diri ahli untuk menerima atau
menolak sesuatu pandangan pimpinan, mendorong kepada dua situsi;

• Apa orang lain akan kata kepadanya, dan sekiranya ia berlaku, ia mendatangkan
kesan besar selepas itu. Tidak mustahil ada yang akan tersinggung, menyisih
diri, merajuk dan seterusnya hilang dari jamaah

• Menjadi golongan kecewa dengan apa yang berlaku dan terus mengambil sikap
berdiam diri dari aktif dalam jamaah.

Kedua-dua situasi ini tidak menguntungkan jamaah dan paling besar merugikannya bila
mana ia mengadap Allah di akhirat. Lantaran itu, ikhtilaf hendaklah di dalam lingkungan
adab berjamaah, ia dikawal dari sikap melampau, membuka ruang kepada musuh,
apatah lagi menjerumus kepada hilangnya sikap hormat, kecewa, dan tidak
memperdulikan jamaah.

Awasi perangkap musuh yang membesar-besar perbezaan pendapat, meracuni


pemikiran ahli agar hilang wala’ pada pimpinan, dan memberi peluru kepada musuh
untuk merosakkan jamaah.

Semoga Allah memelihara kita dari fitnah ini.