Anda di halaman 1dari 1

“ SOLAT BERJEMAAH ADALAH MELEBIHI SOLAT

SENDIRIAN, SEBANYAK DUA PULUH TUJUH


DARJAT ”.
– Hadis Riwayat Bukhari & Muslim

Pertama : Pahala memenuhi seruan muazin dengan niat solat berjemaah .


Ke 2 : Pahala bersegera pergi kepada jemaah di awal waktu .
Ke 3 : Pahala pergi ke masjid dengan tenang dan dengan sikap terhormat .
Ke 4 : Masuk ke dalam masjid dengan berdoa .
Ke 5 : Mengerjakan tahiyyatul masjid .
Ke 6 : Menanti jemaah .
Ke 7 : Memperoleh istighfar para malaikat .
Ke 8 : Para malaikat menyaksikan sembahyang yang dikerjakan dalam Jemaah .
Ke 9 : Pahala menyahut iqamat .
Ke 10 : Sejahtera dari syaitan yang lari ketika mendengar iqamat .
Ke 11 : Tegak berdiri menanti imam bertakbir .
Ke 12 : Dapat langsung bertakbir sesudah imam .
Ke 13 : Meratakan saf dan menyumbat lapangan – lapangannya .
Ke 14 : Menjawab ucapan imam di kala ia membaca “ sami Allahu liman Hamidah ” .
Ke 15 : Terpelihara dari lupa dan mengingatkan imam apabila dia lupa .
Ke 16 : Memperoleh khusyu’ dan terlepas dari yang melalaikan .
Ke 17 : Membangunkan keadaan solah .
Ke 18 : Mendapat naungan malaikat .
Ke 19 : Melatih diri untuk tajwid bacaan dan mempelajari tatacara solah .
Ke 20 : Melahirkan syiar agama .
Ke 21 : Mengalahkan syaitan dengan jalan bersama – sama berkumpul untuk beribadat .
Ke 22 : Sejahtera dari sifat munafikdan terlepas dari salahsangka orang .
Ke 23 : Menjawab salam imam .
Ke 24 : Memperoleh hasil dari berkumpul untuk berdoa dan berzikir dengan jalan orang
yang kurang memperoleh berkat dari orang yang cukup .
Ke 25 : Lahir kerukunan , lahir di antara penduduk dan dapat lihat –melihat .
Ke 26 : yang tersebut ini diperoleh dari hadis-hadis yang menggemarkan kita kepada
memperolehnya . Bagi masing – masingnya ada hadis .
Ke 27 : Memperhatikan bacaan Fatihah imam dan membaca amin bersama imam
serta mendengar ayat di kala imam membacanya .