Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu Yang Ke : 7

Hari : ISNIN

KELAS :
MASA :
MATA
PElAJARAN :

KANDUNGAN

KELAS :
2 UPSI
MASA :
12:45 1:15
MATAPELAJAR
AN :
PEND.
KESIHATAN

Tema / Tajuk
Fokus
Standard
Kandungan

KELAS :
2 UITM
MASA :
4:35 5:05
MATAPELAJAR
AN :
PEND.
KESIHATAN

Objektif
pembelajaran

KELAS :
2 UM
MASA :
5:35 6:05
MATAPELAJAR
AN :
PEND.
KESIHATAN

Tarikh : 10 FEBRUARI 2014

Standard
Pembelajaran

: Kesihatan Diri dan Reproduktif Sentuhan Tidak Selamat


: Modul 1 Kesihatan Fizikal
: 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk
menangani pengaruh dalaman dan luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.
: 1.2.1 Menyatakan maksud dan situasi sentuhan tidak
selamat.
: 1.2.2 Berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :
1. Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk
menangani pengaruh dalaman dan luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran :


1.
2.
3.

4.
5.

Perbincangan tentang maksud sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat.


Demonstrasi dengan menggunakan murid sebagai model.
Bersoal jawab berdasarkan gambar pelbagai situasi yang selamat dan tidak
selamat. Contoh Bagaimanakah cara sentuhan yang anda rasa selamat dalam
keluarga?, Bahagian anggota badan manakah yang anda rasa tidak selamat
apabila disentuh oleh orang lain?.
Murid menyatakan bahagian-bahagian sentuhan selamat dan sentuhan tidak
selamat.
Memadankan kad perkataan.

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar
Penilaian P&P
Refleksi

: kreatif, fleksibel, peka


: TMK gambar dan lembaran kerja
: Penilaian melalui pemerhatian, aktiviti
pembelajaran, soal jawab dan lembaran kerja
:

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu Yang Ke : 7

Hari : ISNIN

KELAS :
MASA :
MATA
PElAJARAN :
KELAS :
2 UITM
MASA :
1:45 2:15

Tarikh : 10 FEBRUARI 2014

KANDUNGAN

Bidang
Tajuk
Standard
Kandungan
Objektif
pembelajaran

MATAPELAJAR
AN :
MATEMATIK

: Nombor dan Operasi


: 2. Tambah Dalam Lingkungan 1000
: 2.2 Menambah sebarang tiga nombor
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :
1. Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit tanpa
mengumpul semula.
2. Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit
dengan mengumpul semula dari:
a. sa ke puluh,
b. puluh ke ratus,
c. sa ke puluh dan puluh ke ratus.
hasil tambahnya hingga 1000.
3. Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan
abakus 4:1.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran :


1. Persediaan Pemerhatian Analisis
a. Tunjukkan 3 keping kad nombor kepada murid.
b. Minta mereka menyebut nombor tersebut.
c. Minta murid selesaikan operasi tambah tanpa mengumpul semula.
d. Ulang aktiviti a dan b yang melibatkan operasi tambah dengan
mengumpul semula.
e. Tegaskan penambahan bentuk ayat matematik dan bentuk lazim.
Ayat matematik : 119 + 234 + 15 = 368
Bentuk lazim :
119
353
+ 234
+ 15
353
368
2. Imaginasi Penjanaan Idea dan Sintesis Idea
a. Murid membuat penambahan dengan menggunakan abakus yang
melibatkan tiga nombor berpandukan soalan lisan yang diberikan oleh
guru.
b. Soal secara lisan.
3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai
a. Murid diberikan sekeping kertas setiap seorang yang mana terdapat lima
soalan untuk diselesaikan dalam masa lima minit.
b. Selepas lima minit, guru memberikan jawapan bagi soalan-soalan tersebut
dan murid menyemak jawapan sendiri.
c. Kukuhkan kefahaman murid dengan memberikan beberapa soalan latih
tubi secara lisan.
4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan
a. Edarkan lembaran kerja kepada setiap murid.
b. Beri murid masa menjawab.
c. Bincangkan jawapan.
Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar
Penilaian P&P
Refleksi

:
: buku teks, kad nombor, kertas A4, marker pen,
lembaran kerja
: Pemerhatian, latihan
:

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu Yang Ke : 7

Hari : SELASA

KELAS :
MASA :
MATA
PElAJARAN :

Tarikh : 11 FEBRUARI 2014

KANDUNGAN

KELAS :
2 UIA
MASA :
12:45 1:15
MATAPELAJAR
AN :
PEND.
KESIHATAN

Tema / Tajuk
Fokus
Standard
Kandungan

KELAS :
2 UKM
MASA :
2:45 3:15
MATAPELAJAR
AN :
PEND.
KESIHATAN

Objektif
pembelajaran

Standard
Pembelajaran

: Kesihatan Diri dan Reproduktif Sentuhan Tidak Selamat


: Modul 1 Kesihatan Fizikal
: 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk
menangani pengaruh dalaman dan luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.
: 1.2.1 Menyatakan maksud dan situasi sentuhan tidak
selamat.
: 1.2.2 Berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :
1. Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk
menangani pengaruh dalaman dan luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran :


1.
2.
3.

4.
5.

Perbincangan tentang maksud sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat.


Demonstrasi dengan menggunakan murid sebagai model.
Bersoal jawab berdasarkan gambar pelbagai situasi yang selamat dan tidak
selamat. Contoh Bagaimanakah cara sentuhan yang anda rasa selamat dalam
keluarga?, Bahagian anggota badan manakah yang anda rasa tidak selamat
apabila disentuh oleh orang lain?.
Murid menyatakan bahagian-bahagian sentuhan selamat dan sentuhan tidak
selamat.
Memadankan kad perkataan.

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar
Penilaian P&P
Refleksi

: kreatif, fleksibel, peka


: TMK gambar dan lembaran kerja
: Penilaian melalui pemerhatian, aktiviti
pembelajaran, soal jawab dan lembaran kerja
:

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu Yang Ke : 7

Hari : SELASA

KELAS :
MASA :
MATA
PElAJARAN :
KELAS :
2 UITM
MASA :
1:45 2:15

Tarikh : 11 FEBRUARI 2014

KANDUNGAN

Bidang
Tajuk
Standard
Kandungan
Objektif
pembelajaran

MATAPELAJAR
AN :
MATEMATIK

: Nombor dan Operasi


: 2. Tambah Dalam Lingkungan 1000
: 2.2 Menambah sebarang tiga nombor
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :
1. Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit tanpa
mengumpul semula.
2. Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit
dengan mengumpul semula dari:
a. sa ke puluh,
b. puluh ke ratus,
c. sa ke puluh dan puluh ke ratus.
hasil tambahnya hingga 1000.
3. Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan
abakus 4:1.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran :


1. Persediaan Pemerhatian Analisis
a. Tunjukkan 3 keping kad nombor kepada murid.
b. Minta mereka menyebut nombor tersebut.
c. Minta murid selesaikan operasi tambah tanpa mengumpul semula.
d. Ulang aktiviti a dan b yang melibatkan operasi tambah dengan
mengumpul semula.
e. Tegaskan penambahan bentuk ayat matematik dan bentuk lazim.
Ayat matematik : 119 + 234 + 15 = 368
Bentuk lazim :
119
353
+ 234
+ 15
353
368
2. Imaginasi Penjanaan Idea dan Sintesis Idea
a. Murid membuat penambahan dengan menggunakan abakus yang
melibatkan tiga nombor berpandukan soalan lisan yang diberikan oleh
guru.
b. Soal secara lisan.
3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai
a. Murid diberikan sekeping kertas setiap seorang yang mana terdapat lima
soalan untuk diselesaikan dalam masa lima minit.
b. Selepas lima minit, guru memberikan jawapan bagi soalan-soalan tersebut
dan murid menyemak jawapan sendiri.
c. Kukuhkan kefahaman murid dengan memberikan beberapa soalan latih
tubi secara lisan.
4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan
a. Edarkan lembaran kerja kepada setiap murid.
b. Beri murid masa menjawab.
c. Bincangkan jawapan.
Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar
Penilaian P&P
Refleksi

:
: buku teks, kad nombor, kertas A4, marker pen,
lembaran kerja
: Pemerhatian, latihan
:

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu Yang Ke : 7

Hari : SELASA

KELAS :
MASA :
MATA
PElAJARAN :
KELAS :
2 USM
MASA :
4:05 4:35
MATAPELAJAR
AN :
PEND. JASMANI
KELAS :
2 UM
MASA :
4:35 5:05
MATAPELAJAR
AN :
PEND. JASMANI
KELAS :
2 UPSI
MASA :
5:05 5:35
MATAPELAJAR
AN :
PEND. JASMANI
KELAS :
2 UTM
MASA :
5:35 6:05
MATAPELAJAR
AN :
PEND. JASMANI

Tarikh : 11 FEBRUARI 2014

KANDUNGAN

Bidang
Tema / Tajuk
Aktiviti
Fokus
Standard
Kandungan

Standard
Pembelajaran

Objektif
pembelajaran

: Aspek 1 Kemahiran Pergerakan ( Modul Kemahiran )


: Pergerakan Lokomotor
: Mencongklang (galloping)
: Berkebolehan mencongklang pelbagai arah dengan lakuan
yang betul.
: 1.2 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan
lokomotor asas dengan lakuan yang betul.
: 2.2 Berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam
melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
: 5.2 Mempunyai keyakinan, dan tanggungjawab kendiri
semasa melakukan aktiviti fizikal.
: 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, berlari,
mencongklang (galloping), menggelongsor, melompat,
melompat sebelah kaki (hopping), skip dan melonjak
(leaping).
: 2.2.3 Menyatakan postur badan yang betul semasa
melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
: 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :
1. Berkebolehan mencongklang pelbagai arah dengan
lakuan yang betul.
2. Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
3. Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran :


1. Memanaskan badan.
2. Penyampaian standard pembelajaran.
Aktiviti 1 : Mencongklang Individu
a. Mencongklang bebas ke pelbagai arah dan kelajuan sambil memegang tali.
Aktiviti 2 : Mencongklang Bulatan
a. Berdiri dan membentuk satu bulatan besar.
b. Mencongklang dalam bulatan mengikut arah jam.
c. Menukar arah mencongklang apabila guru meniup wisel.
d. Ulang dengan mencongklang mengikut arah lawan jam.
Permainan Kecil : Tembak Kuda
a. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan.
b. Satu kumpulan akan mencongklang melepasi sempadan pihak lawan.
c. Satu kumpulan lagi akan cuba menembak dengan membaling pundi
kacang ke kaki kuda sebelum berjaya melepasi sempadan tersebut.
d. Tukar peranan penembak dan mencongklang.
3. Menyejukkan badan.
4. Pentaksiaran.
Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Nilai Murni
Bahan Bantu Belajar
Penilaian P&P
Refleksi

: Kreativiti dan Inovasi


: Bekerjasama, hormat-menghormati
: Skital, pundi kacang atau bahan yang difikirkan
sesuai.
: Penilaian melalui pemerhatian, aktiviti
pembelajaran, dan perbincangan.
:

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu Yang Ke : 7

Hari : RABU

KELAS :
MASA :
MATA
PElAJARAN :
KELAS :
2 UITM
MASA :
1:15 2:15

Tarikh : 12 FEBRUARI 2014

KANDUNGAN

Bidang
Tajuk
Standard
Kandungan
Objektif
pembelajaran

MATAPELAJAR
AN :
MATEMATIK

: Nombor dan Operasi


: 2. Tambah Dalam Lingkungan 1000
: 2.2 Menambah sebarang tiga nombor
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :
1. Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit tanpa
mengumpul semula.
2. Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit
dengan mengumpul semula dari:
a. sa ke puluh,
b. puluh ke ratus,
c. sa ke puluh dan puluh ke ratus.
hasil tambahnya hingga 1000.
3. Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan
abakus 4:1.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran :


1. Persediaan Pemerhatian Analisis
a. Tunjukkan 3 keping kad nombor kepada murid.
b. Minta mereka menyebut nombor tersebut.
c. Minta murid selesaikan operasi tambah tanpa mengumpul semula.
d. Ulang aktiviti a dan b yang melibatkan operasi tambah dengan
mengumpul semula.
e. Tegaskan penambahan bentuk ayat matematik dan bentuk lazim.
Ayat matematik : 119 + 234 + 15 = 368
Bentuk lazim :
119
353
+ 234
+ 15
353
368
2. Imaginasi Penjanaan Idea dan Sintesis Idea
a. Murid membuat penambahan dengan menggunakan abakus yang
melibatkan tiga nombor berpandukan soalan lisan yang diberikan oleh
guru.
b. Soal secara lisan.
3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai
a. Murid diberikan sekeping kertas setiap seorang yang mana terdapat lima
soalan untuk diselesaikan dalam masa lima minit.
b. Selepas lima minit, guru memberikan jawapan bagi soalan-soalan tersebut
dan murid menyemak jawapan sendiri.
c. Kukuhkan kefahaman murid dengan memberikan beberapa soalan latih
tubi secara lisan.
4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan
a. Edarkan lembaran kerja kepada setiap murid.
b. Beri murid masa menjawab.
c. Bincangkan jawapan.
Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar
Penilaian P&P
Refleksi

:
: buku teks, kad nombor, kertas A4, marker pen,
lembaran kerja
: Pemerhatian, latihan
:

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu Yang Ke : 7

Hari : RABU

KELAS :
MASA :
MATA
PElAJARAN :
KELAS :
2 UITM
MASA :
4:05 4:35
MATAPELAJAR
AN :
PEND. JASMANI
KELAS :
2 UIA
MASA :
4:35 5:05
MATAPELAJAR
AN :
PEND. JASMANI
KELAS :
2 UPM
MASA :
5:05 5:35
MATAPELAJAR
AN :
PEND. JASMANI
KELAS :
2 UKM
MASA :
5:35 6:05
MATAPELAJAR
AN :
PEND. JASMANI

Tarikh : 12 FEBRUARI 2014

KANDUNGAN

Bidang
Tema / Tajuk
Aktiviti
Fokus
Standard
Kandungan

Standard
Pembelajaran

Objektif
pembelajaran

: Aspek 1 Kemahiran Pergerakan ( Modul Kemahiran )


: Pergerakan Lokomotor
: Mencongklang (galloping)
: Berkebolehan mencongklang pelbagai arah dengan lakuan
yang betul.
: 1.2 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan
lokomotor asas dengan lakuan yang betul.
: 2.2 Berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam
melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
: 5.2 Mempunyai keyakinan, dan tanggungjawab kendiri
semasa melakukan aktiviti fizikal.
: 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, berlari,
mencongklang (galloping), menggelongsor, melompat,
melompat sebelah kaki (hopping), skip dan melonjak
(leaping).
: 2.2.3 Menyatakan postur badan yang betul semasa
melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
: 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :
1. Berkebolehan mencongklang pelbagai arah dengan
lakuan yang betul.
2. Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
3. Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran :


1. Memanaskan badan.
2. Penyampaian standard pembelajaran.
Aktiviti 1 : Mencongklang Individu
a. Mencongklang bebas ke pelbagai arah dan kelajuan sambil memegang tali.
Aktiviti 2 : Mencongklang Bulatan
a. Berdiri dan membentuk satu bulatan besar.
b. Mencongklang dalam bulatan mengikut arah jam.
c. Menukar arah mencongklang apabila guru meniup wisel.
d. Ulang dengan mencongklang mengikut arah lawan jam.
Permainan Kecil : Tembak Kuda
a. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan.
b. Satu kumpulan akan mencongklang melepasi sempadan pihak lawan.
c. Satu kumpulan lagi akan cuba menembak dengan membaling pundi
kacang ke kaki kuda sebelum berjaya melepasi sempadan tersebut.
d. Tukar peranan penembak dan mencongklang.
3. Menyejukkan badan.
4. Pentaksiaran.
Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Nilai Murni
Bahan Bantu Belajar
Penilaian P&P
Refleksi

: Kreativiti dan Inovasi


: Bekerjasama, hormat-menghormati
: Skital, pundi kacang atau bahan yang difikirkan
sesuai.
: Penilaian melalui pemerhatian, aktiviti
pembelajaran, dan perbincangan.
:

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu Yang Ke : 7

Hari : KHAMIS

KELAS :
MASA :
MATA
PElAJARAN :
KELAS :
2 UITM
MASA :
1:15 2:15

Tarikh : 13 FEBRUARI 2014

KANDUNGAN

Bidang
Tajuk
Standard
Kandungan
Objektif
pembelajaran

MATAPELAJAR
AN :
MATEMATIK

: Nombor dan Operasi


: 2. Tambah Dalam Lingkungan 1000
: 2.3 Menyelesaikan masalah tambah.
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :
1. Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang
diberi.
2. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan
penambahan dua nombor.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran :


1. Persediaan Pemerhatian Analisis
a. Tunjukkan kepada murid kad yang mengandungi ayat matematik. Contoh
seperti berikut : 200 + 300 = 500
b. Minta murid bina cerita dari ayat matematik tersebut. Contoh : Abu ada
200 biji guli. Ayah beri 300 biji lagi. Kini Abu ada 500 biji guli.
c. Teruskan aktiviti dengan menggunakan ayat matematik yang lain.
2. Imaginasi Penjanaan Idea dan Sintesis Idea
a. Tunjukkan kad gambar yang mempunyai nilai nombor.
b. Bimbing murid untuk membina ayat matematik. Contoh ayat matematik
yang terhasil ialah: 290 + 100 = 390
c. Teruskan aktiviti dengan mengukuhkan kefahaman murid : Ada 365 orang
wanita dan 572 orang lelaki. Berapa orangkah semuanya?
d. Bimbing murid untuk membina ayat matematik. Ayat matematik yang
terhasil ialah : 365 + 572 = 937
3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai
a. Berikan ayat matematik : 100 + 50 = 150
b. Bimbing murid untuk mereka cerita situasi penyelesaian masalah harian
berdasarkan ayat matematik yang diberikan. Contohnya : Amirah ada 100
keping setem di dalam simpanan koleksi. Ibu beri 50 keping setem lagi.
Kini Amirah ada 150 keping setem.
c. Minta murid membina cerita berdasarkan ayat matematik yang diberi.
4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan
a. Edarkan lembaran kerja kepada setiap murid.
b. Beri murid masa menjawab.
c. Bincangkan jawapan.
Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar
Penilaian P&P
Refleksi

:
: buku teks, kad nombor, kertas A4, marker pen,
lembaran kerja
: Pemerhatian, latihan
:

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu Yang Ke : 7

Hari : KHAMIS

KELAS :
MASA :
MATA
PElAJARAN :
KELAS :
2 UIA
MASA :
4:05 4:35
MATAPELAJAR
AN :
PEND. JASMANI
KELAS :
2 UKM
MASA :
4:35 5:05
MATAPELAJAR
AN :
PEND. JASMANI

KANDUNGAN

Bidang
Tema / Tajuk
Aktiviti
Fokus
Standard
Pembelajaran

Objektif
pembelajaran

KELAS :
2 UTM
MASA :
5:05 5:35
MATAPELAJAR
AN :
PEND. JASMANI
KELAS :
2 UPM
MASA :
5:35 6:05
MATAPELAJAR
AN :
PEND. JASMANI

Tarikh : 13 FEBRUARI 2014

: Aspek 1 Kemahiran Pergerakan ( Modul Kemahiran )


: Pergerakan Lokomotor
: Menggelongsor
: Berkebolehan melakukan pergerakan menggelongsor
berdasarkan konsep pergerakan.
: 1.1.1 Melakukan pergerakan ke ruang am yang telah
ditetapkan.
: 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, berlari,
mencongklang (galloping), menggelongsor, melompat,
melompat sebelah kaki (hopping), skip dan melonjak
(leaping).
: 2.2.3 Menyatakan postur badan yang betul semasa
melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
: 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan
berkumpulan dengan seronok.
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :
1. Berkebolehan melakukan pergerakan menggelongsor
berdasarkan konsep pergerakan.
2. Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan
dengan seronok.
3. Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran :


1. Memanaskan badan.
2. Penyampaian standard pembelajaran.
Aktiviti 1 : Gelongsor Solo
a. Murid berselerak.
b. Menggelongsor kiri dan kanan mengikut arahan guru.
c. Menggelongsor tiga langkah, memusing 180 darjah dan menggelongsor
semula tiga langkah.
d. Ulang beberapa kali.
Aktiviti 2 : Gelongsor Berpasangan
a. Menggelongsor sambil memegang tangan rakan.
b. Menggelongsor ke kiri dan ke kanan sambil memegang tangan.
c. Menggelongsor ke arah bertentangan.
d. Menggelongsor membelakangkan rakan ke kiri dan ke kanan.
Permainan Kecil : Menggelongsor Pundi Kacang
a. Murid dalam kumpulan kecil membentuk barisan.
b. Berpasangan menggelongsor membawa pundi kacang ke arah bakul.
c. Masukkan pundi kacang ke dalam bakul dan kembali ke barisan.
d. Ulang dengan pasangan yang lain.
e. Kumpulan yang selesai dulu dikira pemenang.
3. Menyejukkan badan.
4. Pentaksiaran.
Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Nilai Murni
Bahan Bantu Belajar
Penilaian P&P
Refleksi

: Kreativiti dan Inovasi


: Bekerjasama, hormat-menghormati
: Skital, pundi kacang atau bahan yang difikirkan
sesuai.
: Penilaian melalui pemerhatian, aktiviti
pembelajaran, dan perbincangan.
:

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu Yang Ke : 7

Hari : JUMAAT

KELAS :
MASA :
MATA
PElAJARAN :
KELAS :
2 UTM
MASA :
3:15 3:35
MATAPELAJAR
AN :
PEND.
KESIHATAN

Tarikh : 14 FEBRUARI 2014

KANDUNGAN

Tema / Tajuk
Fokus
Standard
Kandungan
Standard
Pembelajaran
Objektif
pembelajaran

: Kesihatan Diri dan Reproduktif Sentuhan Tidak Selamat


: Modul 1 Kesihatan Fizikal
: 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk
menangani pengaruh dalaman dan luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.
: 1.2.1 Menyatakan maksud dan situasi sentuhan tidak
selamat.
: 1.2.2 Berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :
1. Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk
menangani pengaruh dalaman dan luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran :


1.
2.
3.

4.
5.

Perbincangan tentang maksud sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat.


Demonstrasi dengan menggunakan murid sebagai model.
Bersoal jawab berdasarkan gambar pelbagai situasi yang selamat dan tidak
selamat. Contoh Bagaimanakah cara sentuhan yang anda rasa selamat dalam
keluarga?, Bahagian anggota badan manakah yang anda rasa tidak selamat
apabila disentuh oleh orang lain?.
Murid menyatakan bahagian-bahagian sentuhan selamat dan sentuhan tidak
selamat.
Memadankan kad perkataan.

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar
Penilaian P&P
Refleksi

: kreatif, fleksibel, peka


: TMK gambar dan lembaran kerja
: Penilaian melalui pemerhatian, aktiviti
pembelajaran, soal jawab dan lembaran kerja
:

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu Yang Ke : 7

Hari : JUMAAT

KELAS :
MASA :
MATA
PElAJARAN :
KELAS :
2 USM
MASA :
4:05 4:35
MATAPELAJAR
AN :
PEND. JASMANI
KELAS :
2 UPSI
MASA :
4:35 5:05
MATAPELAJAR
AN :
PEND. JASMANI

KANDUNGAN

Bidang
Tema / Tajuk
Aktiviti
Fokus
Standard
Pembelajaran

Objektif
pembelajaran

KELAS :
2 UITM
MASA :
5:05 5:35
MATAPELAJAR
AN :
PEND. JASMANI
KELAS :
2 UM
MASA :
5:35 6:05
MATAPELAJAR
AN :
PEND. JASMANI

Tarikh : 14 FEBRUARI 2014

: Aspek 1 Kemahiran Pergerakan ( Modul Kemahiran )


: Pergerakan Lokomotor
: Menggelongsor
: Berkebolehan melakukan pergerakan menggelongsor
berdasarkan konsep pergerakan.
: 1.1.1 Melakukan pergerakan ke ruang am yang telah
ditetapkan.
: 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, berlari,
mencongklang (galloping), menggelongsor, melompat,
melompat sebelah kaki (hopping), skip dan melonjak
(leaping).
: 2.2.3 Menyatakan postur badan yang betul semasa
melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
: 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan
berkumpulan dengan seronok.
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :
1. Berkebolehan melakukan pergerakan menggelongsor
berdasarkan konsep pergerakan.
2. Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan
dengan seronok.
3. Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran :


1. Memanaskan badan.
2. Penyampaian standard pembelajaran.
Aktiviti 1 : Gelongsor Solo
a. Murid berselerak.
b. Menggelongsor kiri dan kanan mengikut arahan guru.
c. Menggelongsor tiga langkah, memusing 180 darjah dan menggelongsor
semula tiga langkah.
d. Ulang beberapa kali.
Aktiviti 2 : Gelongsor Berpasangan
a. Menggelongsor sambil memegang tangan rakan.
b. Menggelongsor ke kiri dan ke kanan sambil memegang tangan.
c. Menggelongsor ke arah bertentangan.
d. Menggelongsor membelakangkan rakan ke kiri dan ke kanan.
Permainan Kecil : Menggelongsor Pundi Kacang
a. Murid dalam kumpulan kecil membentuk barisan.
b. Berpasangan menggelongsor membawa pundi kacang ke arah bakul.
c. Masukkan pundi kacang ke dalam bakul dan kembali ke barisan.
d. Ulang dengan pasangan yang lain.
e. Kumpulan yang selesai dulu dikira pemenang.
3. Menyejukkan badan.
4. Pentaksiaran.
Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Nilai Murni
Bahan Bantu Belajar
Penilaian P&P
Refleksi

: Kreativiti dan Inovasi


: Bekerjasama, hormat-menghormati
: Skital, pundi kacang atau bahan yang difikirkan
sesuai.
: Penilaian melalui pemerhatian, aktiviti
pembelajaran, dan perbincangan.
: