Anda di halaman 1dari 6

Nama: ___________________________________ Kelas : ____________________ Tarikh: __________________

UNIT 1: ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL

Standard Kandungan
1.1

Mengenal pasti struktur


organisasi bengkel

Standard Prestasi

Halaman
Buku Teks

Tahap
Penguasaan

Menyatakan dua jawatankuasa dalam struktur


organisasi bengkel

ARAHAN: Susun huruf-huruf di bawah untuk membentuk perkataan yang berkaitan dengan
struktur organisasi bengkel.

a) M N F O E

b) U E A T K

KMUAPULN

c) P N E O L O G N

d) L H I A

MNFOE

KMUAPULN

Pentafsir : ____________________________Menguasai

Tidak Menguasai

Nama: ___________________________________ Kelas : ____________________ Tarikh: __________________

UNIT 1 : ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL


Standard Kandungan
1.1 Mengenal pasti struktur
organisasi bengkel

Standard Prestasi
Menerangkan satu tugas jawatankuasa dalam
struktur organisasi bengkel

Halaman
Buku Teks

Tahap
Penguasaan

2&3

ARAHAN: Padankan jawapan yang betul berdasarkan keterangan yang diberi

a. Fomen

1. Membantu tugastugas yang dijalankan


oleh fomen.

b. Penolong
Fomen

2. Ketua bengkel yang


menjalankan tugas
seperti yang diarahkan
guru.

c. Ketua
Kumpulan

3. Menjalankan tugas
mengikut jadual
tugasan yang telah
ditetapkan.

d. Ahli
Kumpulan

4. Memastikan aktiviti
dapat dijalankan
dengan lancar dalam
kumpulan masingmasing

Pentafsir : ____________________________Menguasai

Tidak Menguasai

Nama: ___________________________________ Kelas : ____________________ Tarikh: __________________

UNIT 1 : ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL


Standard Kandungan
1.1 Mengenal pasti struktur
organisasi bengkel

Standard Prestasi
Membuat jadual tugas berpandukan struktur
organisasi bengkel

Halaman
Buku Teks

Tahap
Penguasaan

ARAHAN: Gambar berikut menunjukkan tugasan harian yang dijalankan oleh murid Kelas Empat
Dahlia. Senaraikan tugasan yang dilakukan oleh mereka.

Pentafsir : ____________________________Menguasai

Tidak Menguasai

Nama: ___________________________________ Kelas : ____________________ Tarikh: __________________

UNIT 1 : ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL


Standard Kandungan
1.2 Mengenal pasti struktur
organisasi bengkel

Standard Prestasi
Mengenalpasti peraturan dan keselamatan am,
diri serta alatan dan bahan

Halaman
Buku Teks

Tahap
Penguasaan

4, 5 & 6

ARAHAN 1: Padankan kenyataan yang diberi dengan peraturan bengkel.


a. Gunakan
alatan dan bahan
mengikut
prosedur

1. Peraturan
Am

d. Matikan
semua suis
elektrik sebelum
meninggalkan
bengkel

b. Pastikan
rambut diikat
dengan kemas

2. Peraturan
Diri

e. Beritahu guru
jika berlaku
kerosakan atau
kehilangan
alatan

c. Dilarang
membawa beg
ke dalam
bengkel

3. Peraturan
Alatan dan
Bahan

f. Lipatkan
lengan baju yang
panjang

ARAHAN 2: Tuliskan satu amalan keselamatan di dalam bengkel.


Keselamatan Am
a)

Keselamatan Diri
b)

Pentafsir : ____________________________Menguasai

Keselamatan Alatan
dan Bahan
c)

Tidak Menguasai

Nama: ___________________________________ Kelas : ____________________ Tarikh: __________________

UNIT 1 : ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL


Standard Kandungan
1.3 Mengenal pasti struktur
organisasi bengkel

Standard Prestasi

Halaman
Buku Teks

Tahap
Penguasaan

4, 5 & 6

Melaksanakan peraturan dan keselamatan


bengkel

ARAHAN: Laksanakan tugasan berikut. Tandakan () pada tugasan yang telah dilaksanakan.

a) Peraturan Bengkel
1. Masuk ke dalam bengkel dengan kebenaran guru.

2. Tidak membawa beg ke dalam bengkel .

3. Memakai pakaian dan kasut yang sesuai.

4. Tidak bermain dan mengganggu kawan semasa membuat aktiviti.

5. Menggunakan bahan dengan berhemah dan cermat.

6. Membersihkan alatan dan menyimpannya di tempat yang betul.

1. Memastikan semua pintu dan tingkap dibuka.

2. Mencuci tangan menggunkan air dan sabun selepas kerja amali.

3. Menyimpan alatan dan bahan di tempat yang betul.

b) Keselamatan Bengkel

Pentafsir : ____________________________Menguasai

Tidak Menguasai

Nama: ___________________________________ Kelas : ____________________ Tarikh: __________________

UNIT 1 : ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL


Standard Kandungan
1.2 Mengenal pasti struktur
organisasi bengkel

Standard Prestasi
Mengamalkan peraturan dan keselamatan
semasa berada di dalam bengkel

Halaman
Buku Teks

Tahap
Penguasaan

4, 5 & 6

ARAHAN: Sila nilai rakan anda.

Nama rakan: _____________________________________________

a) Peraturan Bengkel
1. Masuk ke dalam bengkel dengan kebenaran guru.

2. Tidak membawa beg ke dalam bengkel

3. Memakai pakaian dan kasut yang sesuai.

4. Tidak bermain dan mengganggu kawan semasa membuat aktiviti.

5. Menggunakan bahan dengan berhemah dan cermat.

6. Membersihkan alatan dan menyimpannya di tempat yang betul.

1. Memastikan semua pintu dan tingkap dibuka.

2. Mencuci tangan menggunkan air dan sabun selepas kerja amali.

3. Menyimpan alatan dan bahan di tempat yang betul.

b) Keselamatan Bengkel

Pentafsir : ____________________________Menguasai

Tidak Menguasai