Anda di halaman 1dari 32

KURIKULUM YANG SESUAI UNTUK MURID

PINTAR CERDAS DAN BERBAK AT


( APPROPRIATE CURRICULUM FOR THE
TALENTED LEARNER)
Kumpulan 6
Syarizat Zaihani Bt Jamaluddin
Russaraliana Bt Suli
Norizmahani Bt Ishak
Vikneswari a/p Munisamy

PINTAR CERDAS
Pintar cerdas, skor IQ yang tinggi (lebih 130), kreatif,
berfikiran divergen.
Individu yang dapat menunjukkan potensinya pada tahap
tinggi dibandingkan dengan rakan sebaya yang mempunyai
pengalaman serta persekitaran yang sama. ( woolfolk, 2004).
Sentiasa menunjukkan keupayaan intelek, kreativiti, daya
kepemimpinan dan serta prestasi akademik yang baik.

SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM


PENDIDIKAN PINTAR CERDAS DI DUNIA
TAHUN 1919
- kelas telah bermula di beberapa lokasi terpilih seperti di
cleveland dan new York
-

terdapat perbezaan di dalam pembelajaran, isi kandungan, strategi


dan tiada peperiksaan.

Tahun 1950
-program yang dijalankan berdasarkan isi kandungan
tertentu.
-murid pintar cerdas belajar dengan lebih sistematik.
Ward (1961)
-mengembangkan teori pendidikan yang berbeza bagi
murid pintar cerdas yang ditetapkan
-prinsip-prinsip khusus yang merupakan kurikulum yang
sesuai dengan pelajar pintar cerdas boleh dibangunkan

Meeker (Tahun 1969)


-menggunakan Guilford structure of intellect untuk mencari
kekuatan dan kelemahan murid
-isi kandungan yang khusus dapat mengatasi kelemahan
kurikulum pintar cerdas terutamanya dalam bidang daya
ingatan, kognitif, pemikiran konvergen, pemikiran divergen dan
penilaian.

Stanley, Keating dan Fox (1974)


-tertumpu pada model isi kandungan pecutan untuk membezakan
program murid pintar cerdas

Renzulli (Tahun 1975)


-berfokus kepada perbezaan model kurikulum, murid pintar
cerdas tidak lagi terikat dengan aktiviti pengayaan tetapi keda
latihan dalam kemahiran berfikir.
-program berorientasikan projek menangani masalah sebenar
untuk diselesaikan.

Passow (Tahun 1982)


-merumuskan tujuh prinsip kurikulum kardinal yang melibatkan isi
kandungan, proses, produk tingkah laku dan menilai
pertimbangan.

Van Tassel - Baska (Tahun 1993b)


-menggariskan 20 aspek kurikulum yang baik untuk murid pintar cerdas
yang menekankan isi kandungan, proses, produk dan konsep dimensi
tema dari kurikulum
-digunakan dalam model kurikulum bersepadu (ptt)
-integrated curriculum model telah diuji di dalam kelas sains dan kelas
bahasa kebangsaan.

ELEMEN UTAMA DALAM


MEMBANGUNKAN KURIKULUM MURID
PINTAR CERDAS

Keperluan murid pintar cerdas

-Murid pintar cerdas belajar pada tahap yang berbeza daripada murid
biasa.
-Memerlukan arahan yang berbeza daripada murid biasa.
-Memerlukan cabaran dan stimulasi sekurang-kurangnya semasa
berada di sekolah.
-Murid pintar cerdas memerlukan program dan aktiviti yang bersesuaian
semasa mereka berada di sekolah.

Kemahiran berfikir
-bertujuan untuk memberi pendedahan awal dalam usaha
meningkatkan kemahiran menganalisis dan kreatif.
-agar murid pintar cerdas dapat menonjolkan potensi diri.
-kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid :

i) kemahiran kritis
ii) kemahiran kreatif
iii) soal selidik dan penyelesaian masalah
iv) penyelidikan
v) keputusan
- setiap keputusan perlu dihubungkan langsung ke domain kandungan.
dengan ini, murid pintar cerdas dapat belajar menyelesaikan masalah
dalam matematik, berfikir secara kritikal dalam sastera dan membuat
keputusan dalam subjek sejarah.

Konsep pembelajaran
-pendekatan konseptual untuk kurikulum berfokus pada tema
organisasi dan isu-isu dalam merangka kurikulum di tahap yang
sesuai.
-pendekatan ini mengaplikasikan pelbagai domain secara
maksimum.
-beberapa konsep utama yang sering digunakan dalam
membangunkan kurikulum
i) perubahan

iv) pola

ii) system

v) keaslian

iii) model

iv) tanda dan simbol


vii) kuasa

Pembangunan Produk
-Penekanan dalam kurikulum murid pintar cerdas berfokus kepada
kehidupan di dunia sebenar.
-Ciri utama tersebut yang membezakan kurikulum mereka di sekolah
(renzulli, 1975, 1995) dan model yang amat popular (delcourt, 1994;
moon & feldhusen, 1994)
-Pemilihan individu dan saling berunding mengenai projek antara guru
dan pelajar akan menghasilkan produk bermakna dan terbaik dalam
dilihat dalam isi kandungan kurikulum dan pengalaman pelajar.

-Pelajar boleh menggunakan idea dan peluang untuk mereka sendiri


dalam sesuatu projek, melaksanakan dan memperluaskan idea-idea
yang dipelajari di dalam kelas.

KAEDAH PEMBELAJARAN
MURID PINTAR CERDAS

PENGAYAAN
Menurut kementerian pelajaran malaysia (1988) pengayaan
bermaksud :
- Aktiviti asas pembelajaran yang mengandungi unsur untuk
meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan
kemahiran yang sedang dipelajari.

PENGAYAAN
RENZULLI SCHOOLWIDE ENRICHMENT MODEL (SEM)
Dijalankan di Maktab Sains Mara (MRSM)

JENIS II
Latihan
Berkelompok

JENIS I
Penerokaan

-Pendedahan

kepada

pelbagai

bidang.
-Pelajar dapat
mengenalpasti
minat & bidang yang
ingin
diterokai/diselidiki.

- Memberikan kemahiran
asas bagi mengembangkan
minat.
- Kemahiran berfikir secara
kreatif & kritis.
- Bahan rujukan lanjutan.
- Secara bertulis, lisan &

kemahiran komunikasi visual

JENIS III
Kajian
Bebas

- Gerak kerja

pelajar.

-Penyelidikan
merekacipta/aktiviti
yang mencabar.

PENGAYAAN
KITANO & KIRBY (1986), WEISS &
GALLAGHER (1982)
SEKOLAH RENDAH
Peluang untuk menghabiskan sukatan pelajaran dengan
cepat & mengambil peperiksaan lebih awal.

Penggunaan proses pemikiran pada tahap yang tinggi.


Program ceramah dan lawatan.

Program mentor.
Program guru penasihat.

PENGAYAAN
KITANO & KIRBY (1986), WEISS &
GALLAGHER (1982)

SEKOLAH MENENGAH
sumber tahap universiti.
pendidikan kerjaya berasaskan komuniti.
program pertukaran pelajar ke luar negeri.
program pendidikan antarabangsa.

PECUTAN
Perubahan dalam kadar penyampaian sukatan pelajaran untuk
membolehkan murid pintar dan berbakat menyiapkan program
pendidikan biasa dalam masa yang singkat.
Penggunaan kurikulum sekolah yang sedia ada walaupun
terdapat penggunaan bahan tambahan dan pembelajaran.

JENIS KAEDAH PECUTAN


KELAS LOMPAT
Belajar dengan lebih banyak dan kehadapan melalui sistem
sekolah daripada murid lain

KELAS TIDAK BERGRED


Kanak-kanak pelbagai umur dikumpulkan bersama.
Kurikulum yang digunakan adalah berdasarkan penguasaan
individu dan bukan berdasarkan umur kanak-kanak.

PECUTAN SUBJEK
Ditawarkan kepada kanak-kanak yang menguasai sesuatu
subjek

PENGELOMPOKAN
o Penempatan pelajar-pelajar yang mempunyai kebolehan yang
hampir sama dalam suatu kelas yang khusus.
o Berkesan jika kanak-kanak mempunyai tahap yang sama dan
dikumpulkan untuk mendapatkan pembelajaran yang mencabar.

PENGELOMPOKAN
o Pengelompokan untuk pecutan memberi manfaat jika dijalankan
dalam:
- Kelas tidak bergred
- Pemadatan kurikulum (curriculum compacting)
- Grade telescoping (menghabiskan sekolah menengah lebih
awal)
- Pecutan subjek

- Kemasukan ke university pada usia muda

PENGELOMPOKAN
SEKOLAH RENDAH
Kelas khusus
Program bawa keluar
Pengelompokan rumpun
-RIMUP

PENGELOMPOKAN
SEKOLAH menengah
Sekolah Khas (MRSM, SBP, SMSains)
Kelas kepujian
Penjadualan rumpun bagi kursus-kursus teras
Seminar

PENGELOMPOKAN
SEKOLAH RENDAH & menengah
Kelas khas di luar waktu sekolah
Kelas masa cuti
Ekspedisi masa cuti
Pusat Sumber
Program luar

SEJARAH
PERKEMBANGAN
KURIKULUM PENDIDIKAN
PINTAR CERDAS DI
MALAYSIA

KELAS SISTEM EKPRES


1962
Dilaksanaka
n dari tahun
1962 hingga
1970an

Murid yang
berjaya
mengatasi
pencapaian
rakan
sebaya

6 tahun
dipendekkan
kepada 5
tahun

BAKA

Diperkenalkan
KPM 1996

Ditangguhka
n pada
2001(5 tahun
sahaja)

Penilaian
Tahap 1

Layak
sekiranya
melepasi
ujian PTS

Murid Tahun
3 layak ke
tahun 5

Dinaungi oleh Datin Seri


Rosmah Mansor

Program
Permata
Pintar

Beberapa program seperti


Perkhemahan Khas
Matematik dan Sains dan
program Pendidikan
Menengah Tinggi
PERMATApintar UKM

Objektifnya ialah
mengenalpasti pelajar pintar,
cerdas dan berbakat seawal
mungkin supaya potensi dan
kebolehan mereka dapat
dibangunkan secara optimun

Terdapat stuktur
kurikulum tertentu