Anda di halaman 1dari 1

Lampiran Surat

Nomor
Tanggal
Tentang

: Keputusan Kepala SMAS Nurmilad Boarding School


: 16/SMAS-NBS/VIII/2014
: 26 Juni 2014
: Penetapan Guru Pengasuh Mata Pelajaran dan Jadwal Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015
PENETAPAN GURU PENGASUH MATA PELAJARAN
SEMESTER 1TAHUN PELAJARAN 2014-2015
SMAS NURMILAD BOARDING SCHOOL
TUGAS MENGAJAR

No

NAMA GURU

TUGAS MENGAJAR LAIN

KELAS

MATA
PELAJARAN

XI

XII

Kimia

Bahasa Arab (Asing)

KELAS

JML

MATA
PELAJARAN

XI

XII

11

B T Q (Mulok)

TUGAS TAMBAHAN

TOTAL
KET
JML
SERTIFIKASI
JAM

JML

JENIS TUGAS

JML
JAM

Kepala Sekolah

18

29

Sudah

11

Belum

Dra. Hj. RUGAIYAH. A.A, M. Si


NIP. 1961231 198702 2 002

ZAINUDDIN, S. Sos. I.

BESSE HASNIDAR, S. Pd
NUPTK. 0333766667300023

Biologi

11

Prakarya

Kepala Lab IPA

12

27

Belum

RAMIAH. L, S. Pd

Sejarah

Belum

SURIANTI, S. Pd

Fisika

11

PKn

Wakasek Kurikulum

12

29

Belum

NURWATI, S. Pd

Bahasa Indonesia

12

12

Belum

SAMSUL HAEDAR, S. Pd
NUPTK.. 3748766667110040

Matematika

13

MM Peminatan

20

Belum

ABDUL RAHIM, S. Pd

Seni Budaya

TIK

Ka. Perpustakaan

12

20

Belum

LUKMAN, S. Pd. I

Pend. Agama Islam

Belum

10

MUNAWARAH, S. Pd

Bahasa Ingris

Ing. Peminatan

Wakasek Kesiswaan

12

25

Belum

11

ANDI UDIN ASRIDA, A. Ma


NIP. 198610252010011003
NUPTK. 9357764665200003

PJOK

Belum

66

193

JUMLAH

99

28

Lempong, 26 Juni 2014


Kepala SMP Nur Milad Boarding School

Dra. Hj. RUGAIYAH. A. ARFAH, M. Si


NIP. 19611231 198702 2 002

Anda mungkin juga menyukai