Anda di halaman 1dari 8

PERANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2015

PERANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SMK SPAOH 2015


CENTER OF EXCELLENCE MENJULANG SARAWAK
BULAN

BIDANG

CADANGAN
TARIKH
Januari
Disember

PERKARA
Pengurusan dan
Perkhidmatan
B&K

OBJEKTIF

Pengurusan
dan
Pentadbiran
12 Januari

Mesyuarat
UBK 1

JANUARI

Meninjau Keperluan Bilik


Kecerian dan Kebersihan
bilik
Mengemaskini maklumat
perkhidmatan Bimbingan
dan Kaunseling

KUMPULAN
SASARAN
Unit Bimbingan
dan Kaunseling

AKTIVITI

PERSONALIA

-Kebersihan bilik
-Mengemaskini
maklumat papan
kenyataan
-Reach Out UBK

GBKSM

Perancangan aktiviti
sepanjang tahun 2013
Housekeeping untuk
menjadikan UBK sebagai
pusat kecemerlangancenter of excellence dalam
misi mencapai SMK Spaoh
Sekolah Berkesan

Pengetua
Semua PK
Semua GBKSM
Ketua Warden
Guru Displin

Mesyuarat dan
perbincangan
profesional

Pengetua
Unit Hem
Ketua Warden
GBKSM

Minggu Ke3

Pemilihan Ahli
PRS

Untuk Memilih pelajar


yang berpotensi untuk
menolong rakan sebaya
dalam pelbagai aspek

Pelajar yang
dicalon oleh guru

Temuduga / Ujian
Personaliti / Ujian
minat

Pelajar yang
dicalonkan oleh
guru.

Perkhidmatan
Bimbingan
dan
Kaunseling

Januari Disember

Sesi Kaunseling
Individu dan
Kelompok

Membangun,mengembang
kan serta pemulihan ke atas
klien

Klien Sukarela
Klien Dirujuk

Sesi Kaunseling Indiviu /


Kelompok

Pelajar sukarela dan


rujukan

Psikososial
dan
Kesejahteraan
Mental

5-9 Januari

Program
Minggu Haluan
Pelajar
Tingkatan 1

Memberi pendedahan
tentang latar belakang
sekolah
Membantu pelajar baru
menyesuaikan diri dengan
iklim sekolah
Memberi maklumat
lengkap tentang

Pelajar Tingkatan 1
Tahun 2015

Pelajar tingkatan 1

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SMK SPAOH

Ceramah /LDK / Taklimat

Page 1

PERANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2015


pengurusan sekolah dan
pihak terbabit
05-06 Januari
2014

Program
Minggu
Pemantapan
Diri Pelajar
Tingkatan 4

Membuat pemilihan yang


tepat tentang pakej yang
akan diambil dengan
membandingkan
pencapaian yang diperolehi
dengan minat pelajar
Meningkatkan keputusan
Akademik

Akademik

Feb

Program
Mentor Mentee

Pembangunan
Diri

Minggu 1

Melatih pelajar berpakaian


lebih kemas dan seragam
serta mematuhi peraturan
sekolah

Pembangunan
Diri

6-8 Febuari
2014

Program
Pembangunan
Sahsiah (Siri 1
Kekemasan
diri)
Kem
Pemantapan
Kepimpinan
Pengawas

Memberi pendedahan
cabaran pengawas sekolah
Meningkatkan ilmu
kepimpinan pelajar

FEBUARI

Pengurusan
dan
Perkhidmatan
Bimbingan

Minggu 2 Feb

Perjumpaan
SLAD

Minggu 2 Feb

Perjumpaan
PRS

Psikososial
dan
Kesejahteraan
Mental

Minggu 3 Feb

Program
Sekolah
Penyayang

Perkhidmatan
Bimbingan
dan
Kaunseling

JanuariDismber

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SMK SPAOH

Ceramah / Taklimat

Pelajar Tingkatan 4

Pelajar (Kaunseling
Berfokus
akademik)
Semua Pelajar

Bimbingan

Pelajar (Kaunseling
Berfokus- akademik)

Taklimat /

Semua Pelajar

Kem / Taklimat / Bengkel /


LDK / Outdoor

Unit Hem
Badan Pengawas
GBKSM

Semua Pengawas

Perjumpaan pertama dan


perancangan aktiviti 2015

SLAD

Mesyuarat

GBSKM
Dan SLAD

Perjumpaan pertama dan


perancangan aktiviti 2015

PRS

Mesyuarat

GBSKM dan PRS

Memupuk dan menarik


minat murid untuk hadir ke
sekolah setiap hari
Mengurangkan jurang
perbezaan dan
mengeratkan hubungan
antara guru dan murid

Semua Guru

Pelancaran Program
Sekolah Penyayang

Unit Hem
GBKSM

Membangun,mengembang
kan serta pemulihan ke atas
klien

Klien Sukarela
Klien Rujukan

Sesi Kaunseling individu


dan Kelompok

GBKSM
Klien

Sesi Kaunseling
Individu dan
Kelompok

Pelajar Tingkatan 4

Page 2

PERANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2015

MAC

Pendidikan
Pencegahan
Dadah /
Rokok /
Inhalan &
HIV AIDS
Psikososial
dan
Kesejahteraan
Mental
Perkhidmatan
Bimbingan
dan
Kaunseling
Pengurusan
Bimbingan
dan
Kaunseling

Minggu 3 Mac

5 Minit Anti
Dadah

Pendengara memahami
bahaya,kesan dan aktiviti
yang boleh menjurus
kepada penggunaan dadah

Warga Sekolah

Minggu 3 Mac

Program Hala
Tuju PT3 / Goal
Setting
Tingkatan 3
Sesi kaunseling
individu dan
Kelompok

Membantu pelajar
meningkatkan motivasi diri
serta menetapkan matlamat
pelajar
Membangun,mengembang
kan serta pemulihan ke atas
klien

Mesyuarat AJK
Bimbingan dan
Kaunseling kali
ke-2

Psikososial
dan
Kesejahteraan
Menta;

April November

Program
Kaunseling
Berfokus

Bimbingan
Berfokus

Program
Sayangi Diri,
Katakan Tak
Nak (Abstinen /
Jauhi Zina /
Seks Bebas)

Minggu Anti
Dadah +
SHIELDS

Januari Disember

Mac

11 April 2014
APRIL

Pendidikan
Dadah /
Rokok/
Inhalan &
HIV AIDS

Minggu 3April

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SMK SPAOH

Pengucapan Dalam
Perhimpunan Mingguan

GBKSM
Alhi SLAD

Pelajar Tingkatan 3

Ceramah / Taklimat

GBKSM
Guru Tingkatan3

Klien Sukarela
Klien Rujukan

Sesi Kaunseling Individu


dan kelompok

GBKSM

Memantau masalah
berbangkit
Perbincangan program
Peningkatan akademik dan
sahsiah pelajar

Unit Bimbingan
dan Kaunseling

Mesyuarat

GBKSM

Pelajar cemerlang
Tingkatan 3 dan 5 yang
terpilih dapat skor dalam
peperiksaan
Pelajar berisiko yang
terpilih dapat kurang
masalah displin

Pelajar Cemerlang

Bengkel / Taklimat /
Ceramah / LDK

GBSKM

Memahami perkembangan
diri sebagai seorang remaja
Memantapkan peribadi
pelajar berisiko dengan
akhlak yang mulia
Mengurangkan gejala
sosial dikalangan pelajar
sosial

Pelajar berisiko
tinggi

Bengkel / Taklimat /
Ceramah / LDK

GBKSM
Agensi Luar

Memberi Pendedahan yang


menyeluruh tentang bahaya
dadah.
Memastikan semua pelajar
SKMS bebas daripada

Semua warga
Sekolah

Taklimat / Hebahan /
Pertandingan / Urin Test

GBKSM
AADK
Agensi Luar

Pelajar Berisiko

Page 3

PERANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2015

Pembangunan
Diri

April

Perkhidmatan
Bimbingan
dan
kaunseling
Psikososial
dan
Ksejahteraan
Mental

Januari Disember

Mei

Mei

Kerjaya

Mei

Program Mento
Mentee
(Pemegang
Biasiswa)
Sesi Kaunseling
indivdu dan
kelompok

Minggu
Suaikenal
Tingkatan 6
Rendah

Program
Pemantapan Jati
Diri PraUniversiti

Hari Eksplorasi
Alam Kerjaya

Mei

Pembanguna
Diri

Mei

Program
Pembanguna
Sahsiah pelajar
(Siri 2- Progam
Anti Buli
Bersama
PDRM)

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SMK SPAOH

dadah.
Memastikan semua guru
tahu tentang bahaya dadah
dan komited dalam
Program PPDa di sekolah
Pelajar dapat tumpuan
yang sepenuhnya
memperbaiki dari segi
akademik dan sahsiah
Membangun,mengembang
kan serta pemulihan ke atas
klien
Pelajar mendapat
pendedahan pendidikan
Pra-u
Mengetahui format dan
sistem STPM modular
Membantu meningkatkan
semangat jati diri pelajar
PRA-u
Pendedahan
tanggungjawab kepada
pelajar Pra-U
Mengenali dunia kerjaya
dengan mendalam
Menanam sikap ingin
berkaya

Pelajar mendapat
pendedahan tentang akibat
Buli pada diri,keluarga dan
sekolah.

Pemegang BKP

Sesi Kaunseling / Taklimat/


LDK

Klien sukarela
Klien Dirujuk

Sesi Kaunseling Individu /


Kelompok

Tingkatan 6
Rendah

Tingkatan 6
Rendah

Bengkel / Ceramah / LDK

GBKSM
Guru Biasiswa

GBKSM

GBKSM
GK Tingakatn 6

Bengkel / Ceramah / LDK

GBKSM
GK Tingkatan 6

Semua Pelajar

Pameran / Ceramah

GBKSM
Giat Mara
IKM
Jabatan Tenaga
Manusia
Hospital
PDRM
Bomba

Pelajar Berisiko

Ceramah / LDK

GBKSM
Polis

Page 4

PERANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2015


Perkhidmatan
Bimbingan
dan
Kaunseling

Januari Disember

Sesi kaunseling
Individu dan
kelompok

Membangun,mengembang
kan serta pemulihan ketas
klien

Klien sukarela
Klien Dirujuk

Pengurusan
dan
perkhidmatan

Januari Disember

Pengurusan dan
perkhimdatan
bimbingan dan
kaunseling

Meninjau Keperluan Bilik


Kecerian dan Kebersihan
bilik
Mengemaskini maklumat
perkhidmatan Bimbingan
dan Kaunseling

Unit Bimbingan
dan Kaunseling

-Kebersihan bilik
-Mengemaskini
maklumat papan
kenyataan
-Reach Out UBK

GBKSM

Mesyuarat AJK
Bimbingan dan
Kaunseling kali
ke-3

Memantau masalah
berbangkit
Perbincangan program
Peningkatan akademik dan
sahsiah pelajar

Unit Bimbingan
dan Kaunseling

Mesyuarat

GBKSM

PIBG
GBKSM
Panel Jemputan
GBKSM

JUN

Seminar
Keibubapaan
bersama PIBG
Kem
Kepimpinan
Pra-U

Meningkatan Kemahiran
Keibubpaan

Ibubapa pelajar

Ceramah

Perserta memahami
tanggungjawab dan peranan
sebagai pelajar

Pelajar Tingkatan 6

Bengkel / Ceramah / LDK

Julai

Program
Kaunseling
Berfokus
-Pelajar
Cemerlang
-Pelajar Halus
-Pelajar
Berisiko

Meningkatkan motivasi dan


kesedaran pelajar dari segi
semangat dan akademik

Pelajar Terpilih

Julai

Lawatan
Pengawas

Sebagai penghargaan kepada


pengawas.

Pengawas 2015

Keibubapaan

Julai

Pembanguna
Diri

Julai

Psikososial
dan
Kesejahteraan
Mental
JULAI

Perkhidmatan
Bimbingan
dan
Kaunseling

Sesi Kaunseling individu /


kelompok

Januari Disember

Sesi kaunseling
Individu dan
kelompok

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SMK SPAOH

Membangun,mengembang
kan serta pemulihan ketas
klien

Klien sukarela
Klien Dirujuk

Sesi Bimbingan Kelompok

Lawatan ke Kuching

Sesi Kaunseling individu /


kelompok

GBKSM

GBKSM

GBKSM

GBKSM

Page 5

PERANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2015


Pembangunan
Diri

OGOS

Ogos

Program
Pembangunan
Sahsiah Pelajar
(Siri 3- Kurang
Sopan)

Program
Khidmat
Masyarakt

Pelajar Berisiko

Ceramah / Bengkel

Unit Hem
GBKSM

Merapatkan hubungan pelajar


dengan ahli masyarakat
setempat
Meningkatkan daya
kepimpina dalam kalangan
pelajar

Ahli PRS dan


SLAD

Program Motivasi sekolah


rendah

PRS dan SLAD


GBKSM

Psikososial
dan
Kesejahteraan
Mental

Ogos

Perkhidmatan
Bimbingan
dan
Kaunseling

Januari Disember

Sesi kaunseling
Individu dan
kelompok

Membangun,mengembangka
n serta pemulihan ketas klien

Klien sukarela
Klien Dirujuk

Gotong-royong
membersihakn
masjid/surau/klinik /
sekolah
Sesi Kaunseling individu /
kelompok

September

Program Teknik
Menjawab
Soalan SPM

Pelajar didedahkan dengan


teknik menjawab soalan SPM
dengan betul
Pelajar berkongsi maklumat
soalan ramalan dari sekolahsekolah lain.
Pelajar didedahkan dengan
teknik menjawab soalan
STPM dengan betul
Pelajar berkongsi maklumat
soalan ramalan dari sekolahsekolah lain.

Semua Calon SPM

Ceramah / Bengkel

GBKSM

Semua Calon
STPM

Ceramah / Bengkel

GBKSM

Akademik
September
SEPTEMBER

Program Teknik
Menjawab
STPM

OKTOBER

Membantu pelajar
memperbaiki sahsiah diri.
Membimbing pelajar menjadi
pelajar yang lebih berakhlak
dan bersahsiah.

Perkhidmatan
Bimbingan
dan
Kaunseling

Januari Disember

Sesi kaunseling
Individu dan
kelompok

Psikososial
dan
Kesejahteraan
Mental

Oktober

Majlis Restu
Ilmu dan Solat
Hajat PT3

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SMK SPAOH

Membangun,mengembangka
n serta pemulihan ketas klien

Motivasi akhir sebagai


ingatan kepada pelajar
tentang perkara-perkara yang
perlu dilakukan pada masa
dan selepas peperiksaan
Memohon restu dan
memohon kemaafan daripada

Klien sukarela
Klien Dirujuk

Semua Pelajar
tingkatan 3

Sesi Kaunseling individu /


kelompok

Ceramah / Mohon restu

GBKSM

GBKSM

Ibubapa
GBKSM
Guru Tingkatan 3

Page 6

PERANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2015


semua guru dan ibubapa

Pengurusan
dan
perkhidmatan

Oktober

PASCA PT3

Oktober

Majlis Restu
Ilmu dan Solat
Hajat PT3

Januari Disember

Pengurusan dan
perkhimdatan
bimbingan dan
kaunseling

Mesyuarat AJK
Bimbingan dan
Kaunseling kali
ke-4

Minggu ke 3

Menjalankan aktiviti
seperti yang dirancangkan
Mengisi masa lapang
pelajar dengan aktiviti
yang berfaedah
Motivasi akhir sebagai
ingatan kepada pelajar
tentang perkara-perkara yang
perlu dilakukan pada masa
dan selepas peperiksaan
Memohon restu dan
memohon kemaafan daripada
semua guru dan ibubapa

NOVEMBER

Pengurusan
dan
perkhidmatan

Januari Disember

Pengurusan dan
perkhimdatan
bimbingan dan
kaunseling

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SMK SPAOH

Semua Pelajar
Tingkatan 3

Permainan / Pertandingan/
Lwatan

Semua Pelajar
tingkatan 3

Ceramah / Mohon restu

GBKSM

Ibubapa
GBKSM
Guru Tingkatan 3

Meninjau Keperluan Bilik


Kecerian dan Kebersihan
bilik
Mengemaskini maklumat
perkhidmatan Bimbingan
dan Kaunseling

Unit Bimbingan
dan Kaunseling

-Kebersihan bilik
-Mengemaskini
maklumat papan
kenyataan
-Mengemaskini fail

GBKSM

Merancang program UBK


2014
Penilaian keseluruhan
program perkhidmatan
UBK 2016
Merancang aktiviti
mengikut keperluan pelajar

Unit Bimbingan
dan Kaunseling

Mesyuarat

GBKSM

Meninjau Keperluan Bilik


Kecerian dan Kebersihan
bilik
Mengemaskini maklumat
perkhidmatan Bimbingan
dan Kaunseling
Menghasilkan perancangan
unit B&K 2014

Unit Bimbingan
dan Kaunseling

-Kebersihan bilik
-Mengemaskini
maklumat papan
kenyataan
-Mengemaskini fail

Page 7

PERANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2015


DISEDIAK AN OLEH,

(FATIN HANIM BINTI ROSDI)


UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SMK SPAOH

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SMK SPAOH

DISAHKAN OLEH,

(ANIS BIN MADELI)


PENGETUA SMK SPAOH

Page 8

Anda mungkin juga menyukai