Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU : 40

HARI : ISNIN

KELAS/MASA/MATA
PELAJARAN
3 BIJAK
(10.50-11.50 am)

TARIKH : 10 NOVEMBER 2014


KANDUNGAN

Tema

: Tradisi Kita

Tajuk

: Produk Seni

Standard Pembelajaran : 1.3.2 Mendengar,memahami dan memberikan respon


BAHASA MELAYU

Dengan betul secara lisan terhadap soalan yang

24 ORANG

Yang mengandungi kata Tanya.


Objektif Pembelajaran: Murid berkeupayaan untuk :
1.

Memahami respon terhadap sesuatu arahan dan


soalan dari guru.

Aktiviti
1.

:
Murid membaca petikan di dalam teks dengan sebutan intonasi yang betul
secara kelas,kumpulan dan individu.

2.

Murid diminta membaca petikan secara mekanis.

3.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang petikan yang telah dibaca.

4.

Guru menerangkan beberapa soalan kepada murid.

5.

Guru dan murid bersoal jawab.

6.

Edaran Lembaran kerja.

Penilaian dan Pengajaran :


EMK

: Kreativiti dan Inovasi

Nilai murni

: Menjaga kebersihan dan kesihatan diri.

TMK

: Verbal Linguistik / interpersonal

BBM

: Petikan cerita dan lembaran kerja.

Refleksi

Semakan

Dapat menyatakan pendapat dan menjawab soalan yang diberi.

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN JASMANI (MINGGU 40)

Tahun / Kelas : 3 Arif


Masa

: 8.20 8.50 pagi

Tarikh

: 10 November 2014

Hari

: Isnin

Tajuk

: Olahraga Asas

Standard Kandungan

: 2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan pronsip pergerakan dalam


kemahiran asas berlari.

Standard Pembelajaran: 2.9.1 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa berlari
2.9.2 Mengenal pasti koordinasi tangan dan kaki semasa berlari.
Aktiviti

: 1. Aktiviti memanaskan badan.


2. Guru menerangkan dan menunjukcara melakukan asas berlari.
3. Semua murid melakukan kemahiran ini dengan bantuan guru secara individu.
4. Guru menekankan aspek keselamatan semasa melakukan kemahiran ini.
5. Permainan kecil.
5. Guru dan murid bersoal jawab
6. Menyejukkan badan.

EMK

: Kreativiti dan Inovasi

BBM

: Kon kecil dan wisel.

Refleksi

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN


PROGRAM TRANSISI 2014
Tahun / kelas : 1 Bijak
Masa

: 7.20 7.50 pagi

Tarikh

: 2 Januari 2014

Hari

: Khamis

Tajuk

: Lawatan ke bilik-bilik khas

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


-Murid dapat mengetahui bilik-bilik khas di dalam sekolah.
-Mengetahu fungsi bilik-bilik khas tersebut.

Aktiviti

: 1. Guru membawa murid melawat ke bilik-bilik khas di dalam sekolah.


2. Guru menerangkan fungsi bilik-bilik khas tersebut.
3. Murid menyebut nama bilik khas dengan sebutan yang betul.
4. Guru dan murid bersoa jawab.

Pengisian kurikulum : Nilai :


-Kasih sayang
Ilmu :
- Pendidikan moral
Kosa kata :
-Guru dan murid
Refleksi

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN JASMANI (MINGGU 40)

Tahun / Kelas : 1 Bijak


Masa

: 7.20 7.0 pagi

Tarikh

: 10 November 2014

Hari

: Isnin

Tajuk

: Jantungku Sihat

Standard Kandungan
.

: Berkebolehan melakukan aktiviti yang membina kapasiti aerobik

Standard Pembelajaran: 3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan dalam jangka masa yang ditetapkan
4.2.1 Mengetahui jantung sebagai organ yang penting dalam badan.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan

Aktiviti

: 1. Aktiviti memanaskan badan.


2. Guru menerangkan melakukan aktiviti aerobik
3. Semua murid melakukan kemahiran aerobic dengan
Cara yang betul.
4. Guru membimbing murid melakukan kemahiran dengan betul.
5. Guru dan murid bersoal jawab.
6. Permainan kecil .
7. Menyejukkan badan.

EMK

: Kreativiti dan Inovasi

BBM

: Kon kecil, dan wisel

Refleksi

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN JASMANI (MINGGU 39)

Tahun / Kelas : 2 Arif


Masa

: 8.50 9.20 pagi

Tarikh

: 6 November 2014

Hari

: Khamis

Tajuk

: Memanaskan badan

Standard Kandungan

: Berkebolehan melakukan pelbagai jenis aktiviti yang boleh meningkatkan


Kadar nadi.

Standard Pembelajaran: 3.1.1 Melakukan pelbagai jenis aktiviti seperti berjalan,berlari dan regangan
Yang boleh meningkatkan suhu badan dan otot dan kadar nadi.
4.1.1 Mengenal pasti aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan.
4.1.4 Menyatakan keperluan air sebelum,semasa dan selepas melakukan
Aktiviti fizikal.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan jasmani dan bersedia menerima cabaran.
Aktiviti

: 1. Aktiviti memanaskan badan.


2.Guru menerangkan dan menunjukcara melakukan aktiviti memanaskan badan
Dengan Cara yang betul.
3.Semua murid melakukan dengan cara yang betul.
5. Guru menerangkan kepentingan melakukan aktiviti memanaskan badan.
6. Guru dan murid bersoal jawab
7. Menyejukkan badan.

EMK

: Kreativiti dan Inovasi

BBM

: Wisel dan kon kecil

Refleksi

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN KESIHATAN (MINGGU 40)

Tahun / Kelas : 2 Arif


Masa

: 8.50 9.20 pagi

Tarikh

: 9 November 2014

Hari

: Ahad

Tajuk

: Perhubungan

Standard Kandungan

: 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa atau penjaga,ahli


Keluarga,rakan sebaya dan individu lain.

Standard Pembelajaran: 2.4.1 Menjalin hubungan berkekalan dengan ibu ,/penjaga ahli
Keluarga,rakan sebaya dan orang lain.
Aktiviti

: 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang ahli keluarga masing-masing..


2. Guru menerangkan tentang pentingnya perhubungan yang baik dengan
Dengan ibu bapa/penjaga dan ahli keluarga yang lain.
3. Semua murid dapat menyatakan cara menjaga hubungan dengan ibu bapa/
Penjaga dan ahli keluarga yang lain.
4. Guru dan murid bersoal jawab.
5. Guru membuat rumusan.
6. Lembaran kerja.

EMK

: Kreativiti dan Inovasi

BBM

: Carta.

Refleksi

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN JASMANI (MINGGU 2)

Tahun / Kelas : 1 Bijak


Masa

: 7.20 7.50 pagi

Tarikh

: 9 Januari 2014

Hari

: Khamis

Tajuk

: Konsep pergerakan

Standard Kandungan

: Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep


Pergerakan.

Standard Pembelajaran: 1.1.2 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran ruang diri,
Ruang am dan batasan ruang dalam pelbagai arah dan aras berbeza.
1.1.5 Melakukan pergerakan dalam laluan lurus,berlengkok dan zig zag.
2.1.2 Mengenal pasti ruang diri.
2.1.3 Mengenal pasti ruang am.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok,melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan jasmani.
Aktiviti

: 1. Aktiviti memanaskan badan.


2. Guru menerangkan dan menunjukcara melakukan pergerakan pelbagai arah.
3. Semua murid melakukan pergerakan dengan bantuan guru.
4. Murid melakukan pergerakan dengan teknik yang betul.
5. Permainan kecil burung dalam sangkar
5. Menyejukkan badan.

EMK

: Kreativiti dan Inovasi

BBM

: Kon kecil dan wisel

Refleksi

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU : 11

HARI : ISNIN

TARIKH : 10 MAC 2014

KELAS/MASA/MATA
PELAJARAN
3 BIJAK
(10.50-11.50 am)

KANDUNGAN

Tema

: 7.Kebersihan

Tajuk

: Sihatkan Tubuh Kita

Standard Pembelajaran : 4.3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat


BAHASA MELAYU

Yang betul menggunakan idea utama dan

26 ORANG

Idea sampingan dengan bahasa yang santun.


.
Kemahiran Literasi
Objektif Pembelajaran:

: 6.4 Membina dan menulis ayat majmuk


Murid berkeupayaan untuk :

Menguasai
1. Membina ayat majmuk dengan betul dan kemas.
2. Menyusun dan menulis perkataan ayat majmuk dengan betul.
Tidak menguasai
1. Menyalin ayat majmuk dengan betul dan kemas berpandukan
gambar.
Aktiviti

1. Murid membaca petikan dengan sebutan intonasi yang betul secara


Kelas,kumpulan dan individu.
2. Murid diminta membaca petikan secara mekanis.
3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang petikan yang telah dibaca.
4. Guru menerangkan cara membina ayat majmuk dengan betul.
5. Guru dan murid bersoal jawab.
6. Edaran Lembaran kerja mengikut tahap penguasaan masing-masing.
Aktiviti pelajar tidak menguasai :
1. Menyalin ayat majmuk berdasarkan gambar.
EMK

: Kreativiti dan Inovasi

Nilai murni

: Menjaga kebersihan dan kesihatan diri.

TMK

: Verbal Linguistik / interpersonal

BBM

: Petikan cerita,gambar dan lembaran kerja.

Refleksi :

Semakan :

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU : 4

HARI : ISNIN

TARIKH : 17 MARCH 2014

KELAS/MASA/MATA
PELAJARAN
3 BIJAK
(10.50-11.50 am)

KANDUNGAN

Tema

: 2.Sekolah

Tajuk

: Bantu membantu amalan murni

Standard Pembelajaran : 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup
BAHASA MELAYU

Yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut

26 ORANG

Konteks.
Kemahiran Literasi

: 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan


Berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.

Objektif Pembelajaran:

Murid berkeupayaan untuk :

Menguasai
1.

Menggariskan perkataan imbuhan awalan di dalam teks.

2.

Menyebut dan memahami perkataan berimbuhan awalan.

Tidak menguasai
1.

Menyebut perkataan berimbuhan awalan berdasarkan perkataan yang


diberi oleh guru.

Aktiviti
1.

:
Murid membaca petikan dengan sebutan intonasi yang betul secara
Kelas,kumpulan dan individu.

2.

Murid diminta membaca petikan secara mekanis.

3.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang petikan yang telah dibaca.

4.

Guru menerangkan ciri dan contoh perkataan berimbuhan awalan

5.

Guru dan murid bersoal jawab.

6.

Edaran Lembaran kerja mengikut tahap penguasaan masing-masing.

Aktiviti pelajar tidak menguasai :


1.

Menyalin perkataan berimbuhan awalan yang diberi oleh guru.

EMK

: Kreativiti dan Inovasi

Nilai murni

: Menjaga kebersihan dan kesihatan diri.

TMK

: Verbal Linguistik / interpersonal

BBM

: Petikan cerita,gambar dan lembaran kerja.

Refleksi :

Semakan :

Cuti Hari Raya Deepavali


22 Oktober 2014