Anda di halaman 1dari 2

Lagu Kebangsaaa Lebanon Latin

Lirik Lagu Koullouna Lilouatann Liloula Lil a


Lam,
‫كّلنا للوطن للعلى للعلم‬ Milou ay Nizzaman Sayfouna Oual
‫ملء عين الّزمن سيفنا‬ Kalam,
Sahlouna Oualjabal - Manbi Tonn
‫والقلم‬ Lirrijal
‫سهلنا والجبل منبت للّرجال‬ Kaoulouna Oual Amal. Fisabilil Ka
‫قولنا والعمل في سبيل‬ mal.
‫الكمال‬ Koullouna Lilouatann Lil Oula Lil
‫كّلنا للوطن للعلى للعلم‬ Alam,
Koullouna Lilouatann.
‫كّلنا للوطن‬
Chaykhouna Oualfata Indasaoutil Oua
‫شيخنا والفتى عند صوت‬ Tann
‫الوطن‬ Ousdou gha Bin Mata Saouarat
‫أسد غاب متى ساورتنا‬ Nalfitann
‫الفتن‬ Charkouna Kalbouhou Aba Dann
Loubanane
‫شرقنا قلبه أبدا ً لبنان‬ Sanahou Rab Bouhou Lima dal
‫صانه ربه لمدى الزمان‬ Azmane
‫كّلنا للوطن للعلى للعلم‬ Koullouna Lilouatann Lil Oula Lil
‫كّلنا للوطن‬ Alam,
Koullouna Lilouatann.
‫بحره ّبره دّرة الشرقين‬
Bahrouhou Barrouhru Dourratouchchar
‫رفده بّره مالىء القطبين‬ Kain
‫إسمه عّزه منذ كان الجدود‬ Rildouhou Birrouhou Malioul Koutbain
‫مجده أرزه رمزه للخلود‬ Ismouhou Izzouhou Moun Zou Kanal
‫كّلنا للوطن للعلى للعلم‬ Joudoude
‫كّلنا للوطن‬ Majdouhu Arzouhou Ramzouhou
Lilkhouloude
Koullouna Lilouatann Lil Oula Lil
Alam,
Koullouna Lilouatann.

Terjemahan
Semua untuk negara, untuk
kegemilangan, untuk bendera
Dari permulaan abad, pensil dan
pedang kami
Padang dan gunung kami menghasilkan
lelaki
Kerja dan perkataan kami dalam arah
kesempurnaan
Semua untuk negara, untuk
kegemilangan, untuk bendera.

Tua dan muda suara negara


Singa di rimba pada waktu pencabulan
Barat kami di hati kami kekal Lebanon
Tuhannya melindunginya sepanjang
masa
Semua untuk negara, untuk
kegemilangan, untuk bendera.

Lautnya, tanahnya, adalah mutiara


Timur Tengah
Simbolnya, kemurahannya, memenuhi
antara dua kutub
Namanya adalah kejayaannya semenjak
zaman datuk-datuk kami
Kegemilangannya kayu cedar, simbol
berakhirnya satu zaman
Semua untuk negara, untuk
kegemilangan, untuk bendera.