Anda di halaman 1dari 2

Hadirin sekalian, Marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah SWT.

untuk
memohon keridhoanNYA atas apa yang akan kita lakukan di sini. ***
Audzubillahi minasysyaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi niamahu Wayukafi maziidah, Ya rabbana walakal
hamdu, walakasy syukru kamaa yambaghi lijalali wajhikal kariim wa'adziima sulthoonik.
Allahumma shalli wa salim ala Muhammadin wa ala alihi wa shahbihi ajmain.
Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami...
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-MU, atas segala rahmat dan karunia-MU yang
telah ENGKAU limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan
negara kami ini.
Allahumma Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim..
Jadikanlah acara seminar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil
bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat dan negara kami.
Ya Allah Ya Rabbana..
Acara ini ditujukan tidaklain hanya untuk memmperoleh ridho-MU semata, untuk itu berilah
petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik, demi
kesehatan dan keselamatan masyarakat kami di masa yang akan datang.
Ya Allah ya tuhan
Berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahaminya
Anugrakanlah kepada kami apa-apa yang telah engkau anugrahkan kepada hamba-hambaMu
yang sholeh.
Allahumma Yaa Allah, Yang Maha Pengampun...
Dalam kekhusuan dan ketundukan hati, kami memohon Ampunan pada Mu atas segala dosa dan
kesalahan kami, dosa pemimpin kami, guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang
tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.
Ya Allah Ya Rabbana...
Acara yang kami laksanakan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami, untuk memperoleh ridhoMU semata, kami mohonkan petunjuk dan bimbinganMU kepada kami agar kami dapat
menjalankannya dengan baik. Sehingga kami dapat senantiasa memetik hikmah dalam semnar
ini
Allahumma Ya Allah Ya Karim,...
Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, Mahasiswa yang memiliki sifat amanah dan jujur
dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, hanya kepada-MU kami melakukan pengabdian dan
hanya kepada-MU kami memohon pertolongan. Anugrahkanlah kepada kami tekad, kekuatan,
keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah.
Rabbana taqabbalminna innaka antassamiul alim, watub alaina innaka antattauwaburrahim.
Amin Ya Allah Ya Rabbal alamin

DOA PENUTUP SEMINAR


Assalamu'alaikum wr.wb.
Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian marilah kita tundukkan kepala, sejenak bermunajat
kepada Allah semoga kita selalu diridhoi olehNya dan semua yang kita lakukan tercatat sebagai
pahala sisiNya. Amiiin.
Audzubillahiminasy syaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamin.
Hamdan yuwafi niamahu wayukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghii li jalali
wajhika waazimi sultanik. Allahumma Sali ala saidina muhammadin waala ali sayidana
Muhammad.
Allahumma Ya Allah .
Pada hari ini kami telah selesai melaksanakan seminar .., Seminar ini sangat besar
sekali manfaatnya bagi kami, untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahim-MU kepada
kami, sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan ilmu pengetahuan
Dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ENGKAU dapat melimpahkan kekuatan dan
pengetahuan luas kepada kami serta pahamkanlah kami dengan semua yang kami dengar dan
kami lihat
Ya Allah Ya tuhan kami..
Jadikanlah semua yang kami lakukakan sebagai amal ibadah disisimu
Ya Allah ya tuhan
Berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahaminya
Anugrakanlah kepada kami apa-apa yang telah engkau anugrahkan kepada hamba-hambaMu
yang sholeh.
Rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanahtau wakina azabannar
Subhanarabbika rabbil izati ama yasifuna wasalamun alamursalin walhamdulillahi rabbil
alamin.
Wasalam