Anda di halaman 1dari 3

Muhammad Khairul Azmi Mohd Johan

880709-01-6121

Dr.Kelvin Dex Jayakanth


18 Julai 2009
Pengarah
Kelvin Studios Production
No 3,Jalan Belian
Kepong Baru
52100 Kuala Lumpur.

Tuan,

PER : PERMOHONAN UNTUK MENGANJURKAN


PROGRAM "PERADUAN / PERTANDINGAN
JURUGAMBAR".

Dengan segala hormatnya saya menarik perhatian tuan


mengenai perkara diatas.

2. Saya Muhammad Khairul Azmi Mohd Johan seperti


penama diatas dengan ini mengutarakan tajuk seperti yang
diatas berasa yakin bahawa program seperti yang
dicadangkan dapat memberi impak tambahan yang positif
disamping dapat meluaskan lagi jaluran skop yang
membawa kepada satu platform yang lebih baik.
3. Sehubungan dengan itu,pihak tuan adalah dipohon untuk
meluluskan program ini agar ianya dapat dijalankan
mengikut perancangan dan dapat berlangsung dengan licin
agar tidak berlaku persalahfahaman sesama pihak.

4. Untuk pengetahuan tuan penama yang akan memastikan


program ini berjalan lancar adalah Nur Fahana Zaman Huri
[nric : 900203-14-6442].Setelah dikaji dari segi kepositifan
projek ini,ianya akan dapat mendatangkan satu impak yang
positif kepada semua pihak.Seperti penama yang
dicadangkan oleh pihak saya,telah memastikan skop dan
sasaran individu yang berpotensi untuk program ini.

5. Segala maklumat kumpulan sasaran dan pengiraan ada


ditaksirkan sepenuhnya pada lampiran [A].

6. Jesteru itu pihak kami telah mengkaji dari semua aspek


dan faktor serta berharap pihak tuan mendapat satu
penyampaian yang serupa.

7. Kerjasama dan perhatian pihak tuan di dalam perkara ini


amatlah dihargai.

Sekian,Terima Kasih.

Yang Benar,

......................................................................

[MUHAMMAD KHAIRUL AZMI MOHD JOHAN]

Cc : Nur Fahana Zaman Huri.


[Penaung & Pengurusan Program]