Anda di halaman 1dari 40

Sebelum memulakan sasaran(ETR) 2012-14, TOV perlu diperolehi dari Pelaporan (Aktiviti) 2011

LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2011: Bidang /Unit*_________________________


tiada dokumentasi/pelaporan)
Tempoh
Laksana:

Nama Program
Objektif
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan)
Pemantauan

(Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau sepanjang program)
Kekangan

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)


Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk
meningkatkan keberkesanan program(semasa dan akan datang).
Penambahbaikan

:
:
Page6

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh
:

(Jika

Rekod Keberkesanan Program 2011 Bidang/Unit*:Kurikulum

Bil

Program

Skor 5A

Tempoh
Pelaksanaan
Feb Ogos
2011

Tarikh
Pemantauan
22/5/11
15/6/11,
15/8/11,
oleh GB/PK

Penilaian
Keberkesanan
Program

Cadangan
Penambahbaikan

Catatan

Masa program perlu


dikurangkan dari 60 ke 45
minit

Boleh dilaksana pada 2012

Tidak berjaya dan


tidak ada sambutan

Tiada

Diganti program lain

Objektif dicapai
sepenuhnya

Tiada

Diteruskan 2012

Mendapat sambutan
dan capai objektif

4
5

6
:
:

Page6

Tandatangan GPK
Nama GPK
Tarikh
:

Page6

Rancangan Pemajuan Sekolah,RPS


(Format JNJK atau SKPM 3)
Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang/Unit*: Kurikulum
(S)KEKUATAN:
Dalaman
% Kelulusan UPSR meningkat
berterusan
Pencapaian BM dalam UPSR 100%
85% guru mempunyai pengalaman
lebih 5 tahun
80% guru berbudaya kerja positif
Kehadiran murid melebihi 95%
Luaran
(O)PELUANG:
Strategi SO
Ibu bapa mementingkan pelajaran anak1. Meningkatkan pencapaian
anak mereka
akademik dengan kerjasama
Sokongan kewangan daripada PIBG
antara guru dan ibu bapa.
Sekolah satu sesi boleh adakan kelas
2.
Meningkatkan penggunaan ICT
tambahan waktu petang
semasa P&P dengan sokongan
Pihak ladang sering berkejasama
PIBG

Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah


tinggi
Masih ada ibu bapa menyerahkan anak
mereka 100% ke sekolah
Pengaruh pusat permainan video

Strategi WO
3. Meningkatkan pencapaian 5A/7A*
melalui pengiktirafan dan insentif oleh
PIBG

Strategi SC

Strategi WC

4. Memastikan P&P dijalankan


dengan berkesan melalui
perkongsian kemahiran dan
pengalaman dalam kalangan guru

Janakan strategi yang sesuai jika ada

Page6

(C)CABARAN:

(W)KELEMAHAN:
Pencapaian UPSR dari segi semua A
belum capai 20%
Segelintir guru tidak bersikap inisiatif
Guru tidak dapat menumpu
sepenuhnya P&P kerana terlalu banyak
aktiviti
Tidak cukup guru opsyen

PELAN STRATEGIK BIDANG/UNIT*:KURIKULUM


SK __________TAHUN 2012-2014

Isu

Memperluaskan peluang pendidikan yang


berkualiti dan berkemampuan
Masalah
Peratus murid yang
mendapat semua A
hanya 8% dalam UPSR
dan 10% dalam PKSR

Prestasi
Peratus murid lulus
akademik
hanya 60% dalam UPSR
belum
dan 65% dalam PKSR.
memuaskan

Matlamat

Sub NKRA: LINUS, Sek Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru


Strategi
(drp SWOC)

Meningkatkan peratus
murid mendapat gred
A dalam UPSR
sehingga 25% dan
PKSR sehingga 30%
menjelang 2014

Meningkatkan
pencapaian 5A/7A
melalui
pengiktirafan dan
insentif oleh PIBG

Meningkatkan peratus
murid dalam UPSR
sehingga 75% dan
PKSR* sehingga 80%
menjelang 2014

Memastikan P&P
dijalankan dengan
berkesan melalui
perkongsian
kemahiran dan
pengalaman dalam
kalangan guru

Meningkatkan peratus
murid mendapat Band
yang lebih baik dalam
semua matapelajaran

Indikator
Pencapaian
(KPI)
% murid
peroleh A
semua MP
dalam
UPSR/PKSR/
PBS*

Sasaran (ETR)
TOV

2012

2013

2014

12

18

25

10

15

22

30

% murid
lulus dalam
UPSR/PKSR/
PBS**

60

65

70

75

65

70

75

80

%
%
%
%
%
%

1
10
20
20
40
9

3
12
25
15
30
5

5
15
28
20
29
3

10
20
30
22
28
0

Band
Band
Band
Band
Band
Band

6
5
4
3
2
1

Page6

NKRA:

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang/Unit*: Panitia BM


(S)KEKUATAN:
Dalaman
% Kelulusan BM meningkat
berterusan
Pencapaian BM dalam
UPSR/PMR/SPM 97%
Semua guru BM mempunyai
pengalaman lebih 5 tahun
Semua guru BM berbudaya kerja
Luaran
positif
Kehadiran murid melebihi 95%
(O)PELUANG:
Strategi SO
Ibu bapa mementingkan pelajaran anak1. Meningkatkan pencapaian BM
anak mereka
dengan kerjasama antara guru
Sokongan kewangan daripada PIBG
dan ibu bapa.
Sekolah satu sesi boleh adakan kelas
2. Meningkatkan penggunaan ICT
tambahan waktu petang
semasa P&P dengan sokongan
Pihak PPD dan PIBG sering bekerjasama
PIBG

Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah


tinggi
Masih ada ibu bapa menyerahkan anak
mereka 100% ke sekolah
Pengaruh pusat permainan video

3. Meningkatkan pencapaian semua A


melalui pengiktirafan dan insentif oleh
PIBG

Strategi SC

Strategi WC

4. Memastikan P&P dijalankan


dengan berkesan melalui
perkongsian kemahiran dan
pengalaman dalam kalangan guru

Janakan strategi yang sesuai jika ada

Page6

(C)CABARAN:

(W)KELEMAHAN:
Pencapaian semua A dalam BM belum
capai 40%
Guru tidak dapat menumpu
sepenuhnya P&P kerana terlalu banyak
aktiviti
Seorang guru GSTT kurang pengalaman
mengawal kelas
Sekitar 10% murid tidak siapkan kerja
rumah
Strategi WO

Page6

PELAN STRATEGIK BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Malaysia


SK __________TAHUN 2012-2014
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: LINUS, SBT dan Tawaran Baru

Pencapaian
Bahasa
Malaysia
belum
gemilang

Matlamat

Strategi

Peratus murid
yang mendapat
gred A hanya 32%
dlm UPSR dan
38% dalam PKSR

Meningkatkan peratus
murid mendapat gred A
dalam BM UPSR
sehingga 45% dan PKSR
sehingga 50%
menjelang 2014

Meningkatkan
pencapaian semua
A melalui
pengiktirafan dan
insentif oleh PIBG

% murid dapat
gred A dalam BM
UPSR / PKSR

Masih ada murid


yang gagal BM
dalam UPSR dan
PKSR

Mempastikankan semua
murid lulus dalam
UPSR dan PKSR
menjelang 2014

Meningkatkan
pencapaian BM
dengan kerjasama
antara guru dan
ibu bapa.

% murid lulus
dalam BM UPSR /
PKSR

Meningkatkan peratus
murid mendapat Band
yang lebih baik dalam
semua matapelajaran
Pencapaian
KH/PI
/PSV
/PJK/KT/
Muzik belum
gemilang

Indikator
Pencapaian

Masalah

% Band 6
% Band 5
% Band 4
% Band 3
% Band 2
% Band 1
% murid dapat
gred A dalam
PAT/PBS
% murid lulus
dalam PAT/PBS
Page6

Isu

Sasaran (ETR)
TOV

2012

2013

2014

32

40

43

45

38

42

45

50

92

95

98

100

98

100

100

100

1
10
20
20
40
9

3
12
25
15
30
5

5
15
28
20
29
3

10
20
30
22
28
0

55

65

70

75

88

90

92

94

PELAN STRATEGIK Bidang/Unit*:Prasekolah


SK __________TAHUN 2012-2014
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: Prasekolah, LINUS, SBT dan Tawaran Baru
Fokus(Teras Strategik): KPI pengarah/PPD yang berkaitan
Masalah

Peratus murid
Kemahiran
yang boleh
berkomunikasi berkomunikasi
masih belum
dengan baik
memuaskan
hanya pada
tahap sederhana

Matlamat

Strategi

Sasaran (ETR)
TOV

2012

2013 2014

Meningkatkan kemahiran
berkomunikasi dengan baik
dalam BM
(ms 35 SKPM 2010)

Meningkatkan
kemahiran
berkomunikasi melalui
pengiktirafan dan
insentif oleh PIBG

% murid boleh
berkomunikasi
dalam BM
dengan baik

60

65

70

80

Meningkatkan kemahiran
berkomunikasi dengan baik
dalam BI
(ms 35 SKPM 2010)

Meningkatkan
kemahiran
berkomunikasi melalui
pengiktirafan dan
insentif oleh PIBG

Bilangan murid
boleh
berkomunikasi
dalam BI
dengan baik

36

37

44

48

Page6

Isu

Indikator
Pencapaian
(KPI)

PELAN TAKTIKAL 2012


Bidang/Unit*: KURIKULUM
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: LINUS, SBT dan Tawaran Baru
Bil.

Program

Skor A

Objektif

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/
Sumber

Meningkatkan peratus
murid mendapat gred A
dalam UPSR sehingga 22%
dan PKSR sehingga 27%

Ketua Panitia dan


GMP
teras

Februari
Ogos 2012

RM300
Panitia
BI/BM/MT

Indikator
Pencapaian

Peratus
Gred A
dalam UPSR
dan PKSR

Skor C

Meningkatkan peratus
murid dalam UPSR
sehingga 65% dan PKSR*
sehingga 70%

Ketua Panitia dan


GMP
teras

Februari
Ogos 2012

Peratus
Lulus dalam
UPSR dan
PKSR

RM300
Panitia BI

Page6

TOV

ETR

15

22

20

27

55

65

60

70

PELAN TAKTIKAL 2012


Bidang/Unit*:Panitia Bahasa Malaysia
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: LINUS, SBT dan Tawaran Baru
Bil.
Program
Objektif PELAN STRATEGIK
Tanggungjawab
Tempoh
Kos/
GMP: BAHASA
MALAYSIA TINGKATAN
3A Indikator
Sumber
Pencapaian
SMK BB BATANG KALI TAHUN 2012

ETR

NKRA:
Memperluaskan
peluang
pendidikanKetua
yang Panitia
berkualiti dan berkemampuan
Pertandingan
Meningkatkan
peratus
Februari
RM300
Peratus
32
40
Sub
NKRA:
LINUS,
SBT
dan
Tawaran
Baru
Mengarang
murid cemerlang BM
Bahasa Malaysia.
Ogos 2012
Panitia
Gred A
Fokus:
dalam UPSR dan PKSR
BM/PIBG
(penulisan)
38
42
Guru Bahasa
dalam UPSR
Malaysia.
dan PKSR
Petunjuk
Sasaran
(Pakar bahasa)
Meningkatkan peratus
92 (ETR) 95
Isu
Masalah
Matlamat
Objektif
Strategi
Prestasi Utama Peratus
murid lulus BT dalam
Lulus TOV
dalam PPT
PCB
PMR
(KPI)
98
100
UPSR dan PKSR
UPSR dan
Meningkatkan
Meningkatkan
PKSR
peratus murid
% murid dapat
pencapaian
32
40
43
45
Peratus
Meningkatkan mendapat gred A
gred A
semua A
murid dapat peratus murid dalam BM UPSR
melalui
Pencapaian A masih
mendapat
sehingga 45%
pengiktirafan
Bahasa
rendah
gred A
dan PKSR
dan insentif
Prestasi sebenar
Malaysia
sehingga 50%
oleh
PIBG
belum
menjelang 2014
gemilang
Mempastikan
Masih ada
........
semua murid
% murid lulus
92
95
98
100
murid gagal
lulus
Isu

Masalah
Math Thn 3A

Matlamat

Objektif

Strategi

KPI
A

TOV
(UB1)

UB2

PPT

PAT/
UPSR

45

50

55

58

??

??

??

GMP hantar jadual perancangan strategik pada awal tahun.


Pada akhir tahun, serahkan prestasi sebenar kepada PGB.
Beri justifikasi jika sasaran tidak dicapai.
Page6

TOV

Catatan:
........................................................................................................................................................

Pelan OPerasi Bidang/Unit*: Kurikulum


Nama Program

Skor A

Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja
1.
2.
3.
4.
5.

Meningkatkan peratus murid mendapat gred A dalam UPSR sehingga 22% dan PKSR sehingga 27%
Minggu 1 dan 3(Sabtu): Februari hingga Ogos 2012
Semua murid tahap 1 dan 2 yang perolehi gred A dan B dalam PAT 2011.
Encik Ahmad, Puan B dan Cik C.
Taklimat program pada 18 Jan 2012
Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT
Perbincangan pelaksanaan
Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
Bahan keperluan...............Set soalan @RM100, ........
Jumlah = RM300.

Kekangan

(Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau sepanjang program)

22/4/12: Masih ada 5 orang murid tidak hadir.gb


Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan sekali sebulan)

22/4/12(GB), 10/6/12(KP), 15/8/12, oleh GB/PKT


20/7/12;GB: Didapati kelas berjalan lancar...
Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Objektif telah dicapai 50%.


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan
program (semasa dan akan datang).

Kenalpasti murid tidak hadir supaya .....


Kelas dimulakan lebih awal.

Page6

Penambahbaikan

:
:

Page6

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh
:

Pelan OPerasi Bidang/Unit*: Kurikulum


Nama Program

Skor A

Objektif

Meningkatkan peratus murid mendapat gred A dalam UPSR sehingga 22% dan
PKSR sehingga 27%
Minggu 1 dan 3(Sabtu): Februari hingga Ogos 2012
Semua murid tahap 1 dan 2 yang perolehi gred A dan B dalam PAT 2011.

Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Kekangan

Encik Ahmad, Puan B dan Cik C.


6. Taklimat program pada 18 Jan 2012
7. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT
8. Perbincangan pelaksanaan
9. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
10.Bahan keperluan...............Set soalan @RM100, ........
Jumlah = RM300.

(Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau sepanjang
program)

22/4/12: Masih ada 5 orang murid tidak hadir.gb

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan sekali sebulan)

22/4/12(GB), 10/6/12(KP), 15/8/12, oleh GB/PKT


20/7/12;GB: Didapati kelas berjalan lancar...

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Objektif telah dicapai 50%.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan)
untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Kenalpasti murid tidak hadir supaya .....


Kelas dimulakan lebih awal.

:
:

Page6

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh
:

Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2012 (Direkodkan selepas selesai aktiviti 2012)
Bidang/Unit*: Kurikulum
Bil
1

Program
Skor A

Tempoh
Pelaksanaan
Feb Ogos
2012

2
3

Tarikh
Penilaian
Pemantauan Keberkesanan Program
22/5/12
Mendapat sambutan dan
15/6/12,
telah capai 75% objektif
15/8/12, oleh
GB/PK
Tiada sambutan dan
tidak capai objektif
Berjaya dan objektif
tercapai sepenuhnya

Cadangan
Penambahbaikan
Masa program perlu
ditambah dari 40 ke 60
minit
Tiada

Boleh dilaksana pada


2013
Program dimasuhkan
dan diganti program
baharu
Diteruskan 2013.

Tiada

4
5
6

:
:

Page6

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh
:

Catatan

i) Contoh: Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang/Unit*: HEM


(S)KEKUATAN:
(W)KELEMAHAN:
Dalaman
Disiplin sekolah terkawal
Terdapat kurang daripada
3% murid masih
Pengurusan buku teks cekap.
mengamalkan sikap negatif
Pengurusan biasiswa pelajar baik
seperti ponteng.
Amalan-amalan baik telah membantu membentuk
Terdapat jawatankuasa yang
sahsiah yang baik.
masih belum mantap dalam
Kebajikan murid yang maksimum telah diberikan.
pengurusan HEM.
Kawasan persekitaran yang kondusif menjurus
kepada keselamatan padu.
Luaran
Pengurusan HEM keseluruhannya cekap dan
efisyen.
(O)PELUANG:
Strategi SO
Strategi WO
Ibu bapa yang berpendidikan membantu
Meningkatkan kehadiran murid dengan kerjasama
Mengurangkan kadar ponteng
mengawal prestasi hal ehwal murid.
ibubapa...
dengan kerjasama PIBG
Pengurusan PIBG yang efektif dapat
membentuk persekitaran kondusif.
Kerjasama penjaga yang baik dengan pihak
sekolah membantu dalam pengurusan HEM.
Strategi SC

Strategi WC

Mengurangkan kes salahlaku melalui kerjasama


majlis permuafakatan

Page6

(C)CABARAN:
Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah.
Wujud cyber cafe, pusat snooker dan pusat
hiburan berdekatan sekolah.
Segelintir waris bergantung 100% kepada
sekolah bagi kejayaan dan pembentukan
sahsiah pelajar.
Manipulasi perhubungan baik antara sekolah
dan PIBG, menyukarkan pengurusan HEM.

PELAN STRATEGIK BIDANG HAL EHWAL MURID


SK ___________ TAHUN 2012-2014
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru
Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

Indikator
Pencapaian

Sasaran (ETR)
TOV

2012

2013

2014

Bilangan kes
ponteng masih
tinggi

Mengurangkan kes
ponteng minima
menjelang 2014

Meningkatkan
kesedaran dan
penguatkuasaan
disiplin

Bilangan
kes ponteng
sekolah

30

20

10

Masih ramai
murid tidak
hormatkan guru

Hanya 65%
murid yang beri
hormat kepada
guru seperti
sepatutnya

Meningkatkan
perbuatan
menghormati guru dan
warga sekolah
sehingga 98%

Meningkatkan
kesedaran
menghormati guru
dan insan lain

% murid beri
hormat

65

80

90

98

Page6

Ponteng sekolah
masih
berterusan

PELAN STRATEGIK UNIT DISIPLIN


SK ___________ TAHUN 2012-2014
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru
Isu

Masalah

Bilangan kes
Ponteng kelas
ponteng kelas
masih berleluasa
tinggi

Matlamat
Menjadikan kes
ponteng kelas
menurun

Strategi
Meningkatkan
kesedaran dan
penguatkuasaan
disiplin

Indikator
Pencapaian
Bilangan
kes ponteng
kelas

Sasaran (ETR)
TOV

2012

40

30

2013
20

2014
10

PELAN TAKTIKAL 2012 BIDANG HAL EHWAL MURID


NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru
Program

Objektif

Program
Kesedaran
Ponteng Sifar

Meningkatkan
kesedaran pelajar
hadir tanpa ponteng

Ceramah
Nilai Murni

Menimbulkan
kesedaran supaya
murid menghormati
semua guru dan insan
sekelilingnya

Tempoh

Kos/
Sumber

Indikator
Pencapaian

1. Penolong Kanan HEM


2. Ketua Guru Disiplin

1-5 Mac
2012

RM100
PIBG

1. Penolong Kanan HEM


2. Guru agama
3. Kaunselor

Mei dan
September
2012

RM200
SUWA

Tanggungjawab

Page6

Bil.

TOV

ETR

Bilangan
kes
ponteng
sekolah

30

20

% murid
beri hormat

65

80

Page6

Contoh: Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang/Unit*: KOKURIKULUM DAN SUKAN


KEKUATAN:
KELEMAHAN:
Dalaman
Guru Besar mempunyai asas pengurusan yang Ramai murid tidak hadir
kuat dan berpengalaman.
untuk aktiviti kokurikulum.
Barisan guru yang bersemangat, komited,
Sebahagian guru kurang
efektif dan efisyen.
kemahiran melatih murid
dalam permainan tertentu.
Kemudahan peralatan sukan yang mencukupi.
Ramai pelajar
Mempunyai pelajar yang berpotensi dalam
menggunakan alasan
bidang kokurikulum dan ko-akademik.
tuisyen untuk tidak
Telah mencapai kejayaan dalam bidang komenghadiri kegiatan
akademik sehingga peringkat antarabangsa.
kokurikulum.
Pencapaian kokurikulum seperti renang,
PELUANG:
Stadium berdekatan dengan sekolah.
PIBG atau Lembaga Pengurus Sekolah
menjadi penaja bagi penyediaan jurulatih
bertauliah.
Sokongan dan kerjasama sepenuhnya
waris dari segi moral dalam semua
penyertaan dan pertandingan.
CABARAN:
Ibu bapa kurang menggalakkan anak-anak
mereka aktif dalam kokurikulum.
Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah.
Wujud Cyber cafe, pusat hiburan,
snooker dan hiburan.

gimnastik artistik dan pingpong sehingga


peringkat negeri.
Strategi SO

Strategi WO

Meningkatkan kemahiran bermain dan daya


tahan...

......................

Strategi SC

Strategi WC

Meningkatkan kemahiran asas dan lanjutan ilmu


pengakap...

Page6

Luaran

PELAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM DAN SUKAN


SK ___________ TAHUN 2012-2014
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru

Prestasi
pencapaian
badminton
masih rendah

Pencapaian
pasukan sekolah
belum mencapai
juara daerah

Melayakkan pasukan
badminton bertanding
peringkat juara daerah
pada 2014

Meningkatkan
kemahiran
bermain dan daya
tahan

Tahap
penyertaan
pasukan

Prestasi
Persatuan
Pengakap
masih rendah

Bilangan ahli
yang berpeluang
naik pelbagai
pangkat sangat
sedikit

Menambah bilangan
ahli naik pelbagai
pangkat sehingga 40%
ahli

Meningkatkan
kemahiran asas
dan lanjutan ilmu
pengakap

% ahli naik
pangkat

Sasaran
TOV

10

2012

2013

2014
Juara daerah

Strategi

daerahN/Johan

Matlamat

Ketiga daerah

Indikator
Pencapaian

Masalah

Peserta daerah

Isu

20

30

40

PELAN TAKTIKAL 2012


BIDANG KOKURIKULUM DAN SUKAN:
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru
Program

Objektif

Kem
Meningkatkan
Intensif
kemahiran dan daya
Badminton tahan pemain

Kem

Meningkatkan

Tanggungjawab
1. Penolong Kanan
Kokurikulum
2. Guru Penasihat
Badminton
1. Penolong Kanan

Tempoh

Kos/
Sumber

Indikator
Pencapaian

TOV

ETR

2-4 April 12
15-18 Okt 12

RM400
Kokurikulum

Tahap
penyertaan
pasukan

Zon

Daerah

September

RM300

% ahli naik

10

20

Page6

Bil.

Pengakap

kemahiran asas dan


lanjutan ilmu pengakap

Kokurikulum
2. Guru Pemimpin Pengakap

Kokurikulum

pangkat

PELAN STRATEGIK UNIT SUKAN & PERMAINAN


SK ___________ TAHUN 2012-2014
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru
Isu
Pengetahuan
peraturan
permainan
badminton
masih rendah

Masalah

Matlamat

Ramai murid
belum mengetahui
peraturan
permainan/
perlawanan
badminton

Meningkatkan
pengetahuan tentang
peraturan permainan/
perlawanan badminton

Strategi

Meningkatkan
pengetahuan
permainan

Indikator
Pencapaian

% murid
mengetahui
peraturan

....bola sepak

Page6

Bola jaring....

Sasaran
TOV

2012

2013

2014

60%

70%

80%

90%

iv) Contoh: Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang: KEWANGAN


KEKUATAN:
KELEMAHAN:
Dalaman
Guru Besar mempunyai asas
Kerani kewangan yang baru dan kurang
pengurusan yang kuat dan
pengalaman.
berpengalaman.
Pembayaran melebihi dari peruntukan.
Barisan guru yang bersemangat, Kerani yang berkursus tiada pengganti
komited, efektif dan efisyen.

Budaya kerja positif dalam


kalangan seluruh warga sekolah.
Kerani kewangan celik komputer
Kemudahan mesin cetak dan
Luaran
komputer
PELUANG:
Strategi SO
Strategi WO
Kemudahan kewangan yang kukuh.
Meningkatkan kemahiran mengurus Mempastikan penemuan audit berkurangan
Sumbangan dari pihak swasta.
kewangan
Kedudukan kewangan PIBG yang kukuh.
Strategi SC

Strategi WC

Page6

CABARAN:
Tekanan dari pihak pembekal berhubung
bayaran bil-bil.
Campur tangan PIBG dalam pengurusan
kewangan.

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN KEWANGAN


SK ___________ TAHUN 2012-2014
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru
Indikator
Isu
Masalah
Matlamat
Strategi
Pencapaian
Pematuhan
Masih berlaku
Meningkatkan
Memastikan
Bilangan
peraturan
ketidakpatuhan semasa
kemahiran
tiada teguran
penemuan
kewangan
menggunakan wang
mengurus
audit
audit
masih longgar sekolah
kewangan
Tahap sijil
Tahap odit
odit
tidak
kewangan
memuaskan

TOV

Sasaran
2012
2013

2014

Berteguran

Memuaskan

Memuaskan

Baik

PELAN TAKTIKAL 2012


BIDANG KEWANGAN
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru

Program
Lawatan
Penanda
aras

Objektif
Meningkatkan
kemahiran pengurusan
kewangan

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/
Sumber

Indikator
Pencapaian
Bilangan
penemuan
audit

5 April 2012

Page6

Bil.

TOV

ETR

vi) Contoh: Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang:KEMUDAHAN & KEPERLUAN ASAS
KEKUATAN:
KELEMAHAN:
Dalaman
Guru Besar mempunyai asas
Guru baru kurang pengalaman dalam
pengurusan yang kuat dan
pengurusan fizikal sekolah.
berpengalaman.
Masih perlu penyelenggaraan fizikal
Kelengkapan dan pembangunan
sekolah.
fizikal yang menyeluruh.
Kos yang tinggi dalam penyelenggaraan.
Guru dan staf bekerjasama
Sukar mengekalkan prasaraana sekolah
dalam membangunkan sekolah.
yang selesa.
Luaran
Prasarana sekolah yang selesa.
PELUANG:
Strategi SO
Strategi WO
Sumbangan dan kerjasama pihak-pihak
Meningkatkan keceriaan dan
swasta.
kemudahan dalaman persekitaran
Kewangan PIBG yang kukuh.
sekolah

Strategi SC

Strategi WC

Meningkatkan kualiti pengurusan


pejabat

Page6

CABARAN:
Sumbangan pihak swasta memerlukan
kecekapan pengurusan.
Terdapat ahli PIBG cuba mendapatkan
sesuatu untuk kepentingan peribadi.
Segelintir ahli komuniti setempat tidak
mengambil perhatian dalam apa jua
aktiviti sekolah.

PELAN STRATEGIK BIDANG KEMUDAHAN & KEPERLUAN ASAS


SK ___________ TAHUN 2012-2014
NKRA: Menyediakan Pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru

Kebanyakan
taman dalam
kawasan
sekolah terbiar
dan tidak ceria

Memenangi
pertandingan
keceriaan bilik
khas di peringkat
daerah

Meningkatkan
keceriaan dan
kemudahan
dalaman
persekitaran
sekolah

Kemudahan di
pejabat belum
mencukupi dan
layanan hambar

Menyediakan
komputer
pejabat yang
mencukupi dan
layanan mesra

Meningkatkan
kualiti
pengurusan
pejabat

Indikator
Pencapaian

Sasaran (ETR)
TOV

2012

2013

2014

Bilangan
taman/bilik angkat
(BOSS, PSS, Bilik
Sains, 5K, Kolam)

Tahap pertandingan
3K

Juara daerah

Strategi

daerahN/Johan

Matlamat

Komputer

Pencetak

Mesin
Fotostat

Page6

Kelemahan
pengurusan
pejabat

peralatanBilangan

Bangunan
tidak
selamat

Ketiga daerah

Keceriaan
dan
kemudahan
fizikal pada
tahap
sederhana

Masalah

Peserta daerah

Isu

Page6

vii) Contoh: Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang: SUMBER MANUSIA


KEKUATAN:
KELEMAHAN:
Dalaman
Guru Besar mempunyai asas
Guru kurang pengalaman.
pengurusan yang kuat dan
Agihan tugas guru tidak seimbang dalam
berpengalaman.
jawatankuasa sekolah.
95% guru tinggal kurang 25km
Guru terpaksa mengajar mata pelajaran
dari sekolah.
bukan opsyen.
Barisan guru yang bersemangat, Guru mengadu beban kerja banyak.
komited, efektif dan efisyen.
Kekerapa guru keluar untuk kursus atau
Guru celik komputer dengan
urusan rasmi.
kemudahan pencetak dan
komputer disediakan.
Luaran
Guru mencukupi dan 30% adalah
siswazah terlatih.
PELUANG:
Strategi SO
Strategi WO
Majoriti Ibu bapa daripada kalangan
Memantapkan teknik dan
Meningkatkan Guru dan staf mengamalkan
profesional.
kemahiran
guru
melaksanakan
P&P.
budaya kerja yang lebih berkualiti
PIBG aktif memajukan sekolah.
Persatuan murid tua turut membantu
sekolah.
Syarikat swasta bekerjasama dengan PIBG
memajukan sekolah
Strategi WC

Page6

CABARAN:
Strategi SC
Ibu bapa kurang melibatkan diri dalam
Meningkatkan bilangan guru yang
aktiviti.
Pengaruh gejala sosial yang negatif di luar melaksana dan menghasilkan KT
sekolah.
Kesedaran kepentingan pendidikan dalam
kalangan ibu bapa masih rendah.
Masyarakat yang lebih mengutamakan
material.

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


SK ___________ TAHUN 2012-2014
NKRA: Menyediakan Pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA 3 & 4: SBT dan Tawaran Baru.
Strategi

Indikator
Pencapaian

Meningkatkan
markah P&P >90%
terhadap semua
guru menjelang
2014

Memantapkan
teknik dan
kemahiran guru
melaksanakan P&P.

% guru peroleh
markah P&P >90%

Guru kurang
patuhi etika
kerja

Masih ada segelintir


guru suka bekerja
sendirian dan sering
melanggar etika
kerja

Meningkatkan
budaya kerja
berpasukan

Meningkatkan Guru
dan staf
mengamalkan
budaya kerja yang
lebih berkualiti

Terlalu
sedikit
Kajian
Tindakan

Hanya segelintir guru


menghasilkan kajian
tindakan

Meningkatkan
bilangan guru yang
menjalankan KT

Meningkatkan
bilangan guru yang
melaksana dan
menghasilkan KT

Masalah

Prestasi P&P Guru yang peroleh


guru belum >90% markah P&P
cemerlang
hanya 70%

Matlamat

Sasaran (ETR)
TOV

2012 2013

2014

70

82

91

100

Peratus guru
mengamalkan
budaya kerja
berpasukan

65%

80%

90%

100%

% guru
menghasilkan KT

10%

15%

20%

40%

Page6

Isu

PELAN TAKTIKAL 2012


BIDANG PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru

Program

Objektif

Meningkatkan kemahiran dan


keberkesanan guru laksana
Perkembangan
P&P dalam semua
Staf
matapelajaran.

LADAP 2

Meningkatkan Pengamalan
Rekod Semakan Kerja Murid
yang berfokus

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/
Sumber

1. Penolong Kanan
Pentadbiran
2. Guru Perkembangan
Staf

5 Februari
dan 6 Julai
2012

RM300
LADAP

......

18 Mei
2012

RM200
LPBT

Indikator
Pencapaian

% guru
peroleh
markah P&P
>90%

LADAP 3

Meningkatkan kemahiran
merancang

% guru boleh
hasilkan
perancangan
yang baik

LADAP 4

Menambah bilangan guru yang


menghasilkan kajian tindakan

% guru
menghasilkan
Kajian
Tindakan

Page6

Bil.

TOV

ETR

70

82

10%

15%

PELAN STRATEGIK BIDANG HUBUNGAN LUAR


SK ___________ TAHUN 2012-2014
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru

Perhubungan
antara sekolah
dengan komuniti
pada tahap
sederhana

Masalah

Matlamat

Hubungan antara
sekolah dengan
komuniti masih
kurang mesra

Meningkatkan
hubungan antara
sekolah dengan
komuniti

Strategi

Meningkatkan
sokongan dan
kerjasama
dengan ibubapa

Indikator Pencapaian

Sasaran
TOV

2012

2013

2014

% kehadiran ibu bapa


dan komuniti dalam
program sekolah

60

70

80

90

Bilangan NGO yang


komited menyokong
sekolah

Page6

Isu

Page6

Bidang & Pembahagian Tugas Pembinaan/Tgjwb PS


Kurikulum
Pendidikan Khas
Bimbingan & Kaunseling
Hal Ehwal Murid
Kokurikulum dan Sukan
Kewangan
Kemudahan & Keperluan Asas
Sumber Manusia
Hubungan Luar

1 Sesi
PKT
PKPK
Kslr
PKH
PKK
PKK
PKH
PKT

2 Sesi
PKT
PKH
PKK
PKH
PKK
PKP

Page6

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pendokumentasian Perancangan Strategik Sekolah (Unit)


Salinan wajib untuk sekolah

Buku 1: Rekod Keberkesanan Program


Panitia BM 2011
- Jadual Rumusan (satu salinan untuk sekolah)
- Maklumat ringkas/dokumentasi

Buku 2: Pelan Strategik Panitia BM 2012-2014


-

Pengenalan: Objektif/Matlamat Panitia/Carta organisasi


Analisis SWOC/SWOT
Pelan Strategik (Satu salinan PS untuk sekolah)

Buku 3: Pelan Taktikal & Operasi Panitia BM 2012


-

Pelan Taktikal(Satu salinan PT untuk sekolah)


Pelan OPerasi (mengikut bilangan program)

Buku 4: Rekod Keberkesanan Program


Panitia BM 2012

- Jadual Rumusan (satu salinan untuk sekolah)


- Maklumat ringkas/dokumentasi

Page6

Buku 5: Pelan Taktikal & Operasi Panitia BM 2013 ..dst.

Page6

Pendokumentasian Perancangan Strategik Sekolah (Bidang)


Salinan wajib untuk sekolah

Buku 1: Rekod Keberkesanan Program Sekolah 2011


-

Jadual Rumusan Program Kurikulum


Maklumat ringkas/dokumentasi program bidang
Salinan rumusan setiap unit kurikulum
Jadual Rumusan Program HEM dan semua bidang lain.

Buku 2: Pelan Strategik Sekolah 2012-2014


-

Pengenalan:
Visi, Misi (sama dengan KPM/JPN/PPD)
Hala tuju, Piagam Pelanggan, Motto
Maklumat penting sekolah(Carta organisasi)
Analisis SWOC/SWOT Kurikulum
Pelan Strategik Kurikulum
Satu salinan PS dari setiap unit Kurikulum
Diikuti SWOC, PS dan Salinan unit HEM/KoKu

Buku 3: Pelan Taktikal & Operasi Sekolah 2012


-

Pelan Taktikal Bidang


Pelan OPerasi Bidang
Salinan PT untuk semua unit

Page6

Buku 4: Rekod Keberkesanan Program Sekolah 2012...dst.

1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.7
1.2.8
1.2.9

PELAN STRATEGIK 2012-2014


Pengenalan*
KURIKULUM
Analisis SWOC
Pelan Strategik (PS)
PS Pusat Sumber
PS Panitia BI .......
PS PAI & j-QAF
PS Panitia BM
PS Prasekolah

2
2.1
2.2
2.2.1
2.3.2
2.3.3

HAL EHWAL MURID


Analisis SWOC
Pelan Strategik (PS)
PS Unit Disiplin
PS Unit Kantin
PS Unit SPBT

3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

KOKURIKULUM DAN SUKAN


Analisis SWOC
Pelan Strategik (PS)
PS Unit Sukan & Permainan
PS Unit Kelab & Persatuan
PS Unit Beruniform
PS Majlis Sukan Sekolah

BIMBINGAN & KAUNSELING


Analisis SWOC
Pelan Strategik (PS)
PENDIDIKAN KHAS
Analisis SWOC
PS Kurikulum/HEM/Kokurikulum

Jika
ada

KEWANGAN
Analisis SWOC
Pelan Strategik (PS)
KEMUDAHAN & KEPERLUAN ASAS
Analisis SWOC
Pelan Strategik (PS)
SUMBER MANUSIA
Analisis SWOC
Pelan Strategik (PS)
HUBUNGAN LUAR
Analisis SWOC
Pelan Strategik (PS)

Page6

Sekolah

PELAN TAKTIKAL & OPERASI


1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

KURIKULUM
Pelan Taktikal (PT) Bidang
Pelan Operasi (Program 1)
Pelan Operasi (Program 2,...)
PT Pusat Sumber
PT Prasekolah
PT Panitia BM
PT PAI & j-QAF
PT Panitia

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
4

HAL EHWAL MURID


Pelan Taktikal (PT) Bidang
Pelan Operasi (Program 1)
Pelan Operasi (Program 2,.)
PT Unit Disiplin
PT Unit SPBT

KOKURIKULUM DAN SUKAN


Pelan Taktikal (PT) Bidang
Pelan Operasi (Program 1)
Pelan Operasi (Program 2,.)
PT Unit Sukan & Permainan
PT Unit Kelab & Persatuan
PT Unit Beruniform
PT Majlis Sukan & Merentas Desa
BIMBINGAN & KAUNSELING
Analisis SWOC
Pelan Strategik (PS)
PENDIDIKAN KHAS
Analisis SWOC
PS Kurikulum/HEM/Kokurikulum
KEWANGAN
Pelan Taktikal
Pelan Operasi (Program 1...)
KEMUDAHAN & KEPERLUAN ASAS
Pelan Taktikal
Pelan Operasi (Program 1...)
SUMBER MANUSIA
Pelan Taktikal
Pelan Operasi (Program 1...)

Page6

2012

Page6

Maklumat berikut diwujudkan kemudian (mula pada akhir tahun 2012)

Perhatian:
1. GPK boleh menyimpan satu set perancangan bidang dan unit-unit di
bawahnya untuk memudahkan pemantauan atau tindakan lanjut (tidak
diwajibkan). Salinan wajib oleh Pengetua/Guru Besar (perancangan bidang
dan unit) sahaja.
2. Penyelaras Sukan & Permainan, Penyelaras Kelab & Persatuan dan
Penyelaras Unit Beruniform boleh menyimpan satu set perancangan
kumpulannya dan unit-unit di bawahnya untuk memudahkan pemantauan
atau tindakan lanjut.
3. Catatan rasmi(wajib) dalam mekanisma pemantauan perlu dicatat pada
pelan operasi dalam folder Guru Besar/Pengetua dan Unit-unit sahaja.
Catatan hanya dengan tulisan tangan sahaja.

Page6

4. Laporan tahunan perlu ditaip (Buku 1: Laporan 2011, Buku 4: Laporan


2012-akhir tahun).