Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

( Kemahiran Membaca )

Mata Pelajaran

: Bahasa Malaysia

Tahun

: 4 Dedikasi

Bilangan Murid

: 28 orang

Tarikh

: 21 Julai 2014

Masa

: 9.45 10.45 pagi

Tema

: Potret Malaysia

Unit

: Pekerti Mulia Amalan Kita

Tajuk

: Hormati Guru

STANDARD KANDUNGAN :
2.5 membaca memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat
dalam pelbagai bahan.

STANDARD PEMBELAJARAN :
2.5.2 membaca, memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa
dengan betul.
OBJEKTIF :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


i.

Melafazkan dialog Hari Guru dengan intonasi yang betul dan difahami
dengan bimbingan guru.

ii.

Mengenalpasti cara-cara menghormati guru berdasarkan petikan dialog


dan bahan rangsangan seperti gambar.

SISTEM BAHASA

Kosa kata: vandalisme, gangsterisme, menziarahi

Sebutan dan intonasi

PENGISIAN KURIKULUM
i. Ilmu : pendidikan sivik dan kewarganegaraan
ii. Nilai : Kerjasama, kasih sayang.
iii. ENT : KB Menganalisis, menghubungkaitdan mengenalpasti
iv. EMK : Nilai murni
v.

Elemen Keusahawanan :
2:2:2 Menganalisis dan menyatakan kebaikan dan keburukan sesuatu.

KEPELBAGAIAN KAEDAH DAN TEKNIK

Kemahiran Berfikir : Mensintesis, menjana idea

Kecerdasan Pelbagai : Verbal linguistik, muzik,

BCB : Kemahiran membaca, Mengumpul dan memproses maklumat

Pembelajaran Koperatif : menyusun perkataan menjadi ayat secara


berkumpulan.

BAHAN BANTU BELAJAR


Jenis
1
2
3
4
5
6
7

Komputer Riba
LCD
Pembesar suara
Kad manila
Lembaran kerja
Lembaran kad hari guru
topeng

PENGETAHUAN SEDIA ADA :

Murid pernah mengamalkan amalan menghormati guru di sekolah.

Bilangan
1
1
6
4
28
28
2

Langkah/
Masa

Aktiviti Pengajaran dan


Isi Pelajaran

Tayangan video lagu Hari Guru


Upin Ipin.
Soalan :
Induksi Set a. apakah yang
( 5 minit )
ditunjukkan dalam
klip video ini ?

Pembelajaran

1) Guru menayangkan video


lagu Hari Guru Upin Ipin.

2) Murid bersoal jawab dengan


guru berkaitan video yang
ditayangkan.

Tajuk : menghormati guru.


3) Guru mengaitkan video
tersebut dengan tajuk
pembelajaran.

Catatan

BBB :
- LCD
- Komputer riba
- Pembesar suara
ENT:
Kemahiran berfikir
KB:
menghubungkait
Teknik :
- soal jawab
KP:
TMK

Langkah 1
( 15 minit )

Berdialog
-kad hari guru dan Teks dialog
Hormati guru
.

1) Guru mengedarkan petikan


teks dialog yang tertulis di
dalam kad hari guru kepada
murid.

Ilmu :
Pendidikan Sivik
dan
Kewarganegaraan

2) Murid diminta membaca


dialog ini secara senyap.

BBB :
-Kad Hari Guru
-Topeng
-LCD.
-Komputer riba.

Petikan teks:
Emak: Darwish. Esok
merupakan hari guru. apakah
hadiah yang akan Darwish
berikan kepada cikgu?

3) Murid diminta membaca


dialog ini dalam kumpulan
lelaki dan perempuan
secara bergilir-gilir mengikut
intonasi yang telah
ditunjukkan.

BCB:
Kemahiran
membaca

4) Guru menunjukkan topeng


kertas kepada murid.

Nilai Murni :
- tanggungjawab

5) Guru memilih dua orang


murid untuk melafazkan
dialog dengan memakai
topeng itu.

KP :
- Verbal Linguistik

6) Guru membimbing murid

untuk melafazkan dialog


dengan betul.
7) Guru meminta murid untuk
memberikan perkataan
yang baru dan tidak
difahami untuk diterangkan
maksudnya.

Langkah 2
( 15 minit )

Langkah 3
( 20 minit )

Kenalpasti cara menghormati


guru berdasarkan gambar

Aktiviti kumpulan menjawab


Soalan pemahaman
Contoh soalan:
1. Bilakah sambutan hari
guru di Sk Pengkalan
akan diadakan?

Lembaran kerja (penggayaan)

1) Murid membuka muka


surat kedua dalam kad hari
guru yang telah diedarkan.
2) Guru meminta murid
mengenal pasti apakah
amalan menghormati guru
berdasarkan gambar yang
diberi.
3) Murid-murid menyatakan
pendapat dan menulis
jawapannya pada ruangan
yang diberikan.
4) Guru menunjukkan
jawapan dan meminta
semua murid membaca
jawapan tersebut.

BBB :
- Kad Hari Guru
- LCD
- Komputer riba

1) Guru membahagikan murid


kepada empat kumpulan.

BBB :
- Komputer riba.
- LCD
- Lembaran kerja
penggayaan dan
pemulihan.
-kad manila

2) Setiap kumpulan akan


menerima kertas soalan
dan kad manila.
3) Setiap kumpulan
dikehendaki menjawab
soalan berikut pada kad
manila.
4) Setiap kumpulan akan
membentangkan hasil
jawapan mereka di

EMK :
- Nilai murni
BCB:
- Mengumpul dan
memproses
maklumat.
Nilai Murni :
- kasih sayang

KB :
- menjana idea
Pendekatan :
- berpusatkan

hadapan kelas.
5) Guru mengedarkan
lembaran penggayaan.

Penutup
( 5 minit )

murid
Nilai Murni :
- kerjasama

Sosial:
Ikrar oleh murid-murid 4
Dedikasi.

Nilai Murni :
1) Murid-murid berikrar dengan - kasih sayang
diketuai oleh ketua kelas.
- kerjasama

Kognitif:
Membuat rumusan isi pelajaran.

2) Murid bersoal jawab dengan KB:


guru tentang tajuk
menghubungkait
pembelajaran.
Teknik :
3) Guru merumuskan isi
- soal jawab
pelajaran pada hari ini.

Contoh soalan: Apakah yang


kamu pelajari pada hari ini?

4) Guru menerapkan nilai-nilai


murni.
5) Guru memuji murid atas
kerjasama yang diberikan.