Anda di halaman 1dari 4

KEPENTINGAN - Mereka

MENCONTOHI menjelaskan
PARA RASUL: perkara yang hak
- Para rasul ialah dan batil
manusia pilihan - Sebagai bukti
Allah keyakinan kita
- Mereka kepada Allah
menyampaikan - Dapat
perkara yang melaksanakan
benar syariat Allah
- Mereka menjadi dengan sempurna
KEPADA INDIVIDU KEPADA KELUARGA
 Meningkatkan keimanan  Anggota keluarga
kepada Allah beriman kepada Allah
 Meningkatkan ketaatan  Kuat beribadat
kepada Allah  Suka mengkaji Al-
 Mengetahui perkara- Quran dan Hadith
perkara ghaib untuk mendalami
 Mencintai nabi lebih dari agama
cintakan diri sendiri  Cintakan nabi
 Berakhlak dengan  Memiliki akhlak
akhlak nabi. mahmudah
 Bahagia di dunia dan  Memelihara diri dari
akhirat dosa untuk mendapat
pembalasan syurga
KEPADA MASYARAKAT KEPADA NEGARA

 Taat pada Allah, rasul  Diterajui oleh


dan pemimpin pemimpin yang
 Mengutamakan warak, cekap, bersih,
ukhuwah Islamiyyah amanah, adil dan
bertanggungjawab
 Saling hormat  Memastikan sumber
menghormati dan ekonomi bebas
bekerjasama daripada sumber
 Mengamalkan konsep haram
amar makruf nahi  Menegakkan hukum
mungkar dan perundangan
 Bekerjasama Islam
 Membina tamadun
KEPADA KELUARGA DAN
KEPADA INDIVIDU MASYARAKAT
 Hidup sesat  Kehidupan porak
 Jauh daripada rahmat peranda
dan hidayat Allah  Berlaku perpecahan
 Mendapat balasan  Maksiat berleluasa
siksa di akhirat  Meninggalkan konsep
 Jiwa tidak tenteram amar makruf dan nahi
 Suka melakukan dosa mungkar
 Institusi keluaga dan
masyarakat rosak