KERTAS CADANGAN MINGGU ORIENTASI TINGKATAN SATU & PERALIHAN

1.0

Nama Program Minggu Orientasi Tingkatan Satu & Peralihan, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, 45200 Sabak Bernam, Selangor 2.0 Rasional. Pelajar-pelajar tingkatan satu dan peralihan yang baru masuk ke SMK Tunku Abdul Rahman Putra perlu didedahkan dengan maklumat-maklumat yang asas sejak awal lagi. Pendedahan ini perlu supaya pelajar-pelajar baru ini dapat menghayati budaya SMK Tunku Abdul Rahman Putra dengan baik. Penerapan dan penghayatan budaya sekolah akan memudahkan pelajar mengasimilasikan diri mereka dan proses pengajaran dan pembelajara akan dapat berjalan dengan baik dan berkesan. Oleh yang demikian program orientasi ini perlu dijalankan 3.0 Matlamat Mewujudkan budaya sekolah yang sihat dan harmoni di kalangan pelajar Tingkatan Satu dan Peralihan. 4.0 Objektif. 4.1 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5.0 Tema “Sekolahku Sayang Prestasi Cemerlang” 6.0 Jangkamasa Program Program ini dijalankan selama 5 hari mulai hari Isnin 4 Januari 2010 hingga hari Jumaat 9 Januari 2010. Membolehkan pelajar-pelajar baru memahami dan mengahayati budaya SMK Tunku Abdul Rahman Putra Membentuk kumpulan pelajar yang benar-benar menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni. Mendidik pelajar untuk mengamalkan peraturan sekolah. Membentuk disiplin pelajar Mewujudkan perpaduan di kalangan pelajar yang berbilang kaum.

1

7.0

Tempat : Dewan STAR Putra dan persekitarannya.

8.0

Kumpulan Sasaran. Semua pelajar baru tingkatan satu dan peralihan tahun 2010.

9.0

Kaedah Perlaksanaan 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Taklimat Ceramah Latihan Lawatan Gotong-royong

10.0

Jawatankuasa Induk Minggu Orientasi Pelajar Tingkatan Satu & Peralihan. 10.1 Penasihat Tn. Hj. Jamari Bin Rimon Guru Penolong Kanan Akademik Smk Tunku Abdul Rahman Putra Pengerusi Pn. Lubna Bt Hj. Damanhuri (GPK HEM) Naib Pengerusi Tn. Hj. Muaz Bin Karim (Guru Penolong Kanan Petang) Setiausaha En. Mohd Fazlie Bin Ahmad (Guru Bimbingan Dan Kaunselig) Penolong Setiausaha Tn. Hj. Ahmad Salman Bin Haron (Guru Bimbingan Dan Kaunseling)

10.2

10.3

10.4

10.5

2

10.6

Jawatankuasa Pelaksana Penceramah : Ustaz Jamari bin Rimon (GKP Akademik) Pn. Lubna bt Hj. Damanhuri (GPK HEM ) Tn. Hj Abd Malik b. Jailani (GPK Kokurikulum) Tn Hj Nazri b. Sidek (GBK) Pn. Nooredah bt Saad (GBK ) En. Ahmad Hisham (Ketua Disiplin) Cik Zawahir bt (Penyelaras PSS) Pn. Faridah bt. Abd Rahman (SPBT) En. Mohd Zuhir b. Mohd. Zain (Makmal KH) En Md Jamal (Makmal Sains)

10.7

Siaraya / Dokumentasi En Mohd Shahril b. Abu Bakar Tn Hj Ahmad Salman b. Haron En. Amizar bin Kawalan Pelajar Di Dewan Guru Disiplin, Guru-guru Tingkatan 1 dan Peralihan

10.8

11.0

Jadual 11.1 Rujuk Lampiran

11.0

Kewangan 11.2 Anggaran Perbelanjaan i.
ii.

Edaran Pelajar Kertas (A4 x 4 rim) JUMLAH

RM 100.00 RM 48.00 RM 148.00

11.3

Pendapatan Wang Peruntukan PCG RM 148.00

3

12.0

Penilaian 12.1 12.2 12.3 Berdasarkan penglibatan dan minat peserta dalam setiap aktiviti. Ulasan, pemerhatian dan pendapat para guru dan penceramah. Reaksi dan perubahan tingkahlaku peserta khususnya personaliti dan ketrampilan selepas minggu orientasi

13.0

Penutup Adalah diharapkan para pelajar yang telah mengikuti program minggu orientasi ini akan mendapat beberapa celik akal atau wawasan mengenai falsafah dan nilai yang sepatutnya ada pada warga SMK Tunku Abdul Rahman Putra.

Disediakan oleh

Disokong oleh,

Mohd Fazlie b. Ahmad Guru Bimbingan & Kaunseling SMK Tunku Abdul Rahman Putra Disahkan oleh: Ustaz Jamari bin Rimon b/p : Pengetua SMK Tunku Abdul Rahman Putra

Pn. Lubna bt Hj Damanhuri GPK HEM SMK Tunku Abdul Rahman Putra

4

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.