Anda di halaman 1dari 2

Maklumat bidang usaha Sawi Putih

Item Kuantiti Kos/Unit (RM)


Biji Benih 12 kg RM 55/kg
Baja Tahi Ayam 6 tan RM 120/tan
Baja Npk 15:15:15 12 beg RM 43/beg
Kapur 0.5 tan RM 123/tan
Racun Perosak 1 botol RM150/botol
Plastik Silver Shine 2 gulung RM 70/gulung
Penyediaan Tanah Dan Batas Kontrak RM 230
Merata Dan Membaiki Batas 5 t.h RM 15/tenagahari
Menanam 6 t.h RM 15/tenagahari
Menyelenggara Sistem Pengairan 11 t.h RM 15/tenagahari
Membaja 8 t.h RM 15/tenagahari
Meracun Rumpai 13 t.h RM 15/tenagahari
Meracun Serangga 13 t.h RM 15/tenagahari
Memungut Hasil 55 t.h RM 15/tenagahari
Pengeluaran Hasil 22 tan RM 1.20 / kg
Cukai tanah RM 23
Susut nilai alat pengairan RM 345
Susut nilai Kubota RM 500

Maklumat bidang usaha kacang buncis


Item Kuantiti Kos/Unit (RM)
Biji Benih 10 kg RM 45/kg
Baja Tahi Ayam 6 tan RM 120/tan
Baja Npk 15:15:15 10 beg RM 43/beg
Racun Kimia RM 496
Kayu Tiang 650 batang RM 0.20/batang
Dawai no. 10 3 gulung RM 105/gulung
Dawai no. 18 15 gulung RM 45/gulung
Kapur 0.5 tan RM 123/tan
Plastik Silver Shine 2 gulung RM 70/gulung
Penyediaan Tanah Dan Batas Kontrak RM 230
Menanam 6 t.h RM 11/tenagahari
Menyelenggara Sistem Pengairan 11 t.h RM 11/tenagahari
Membaja 8 t.h RM 11/tenagahari
Meracun Rumpai 13 t.h RM 11/tenagahari
Meracun Serangga 13 t.h RM 11/tenagahari
Mengikat dawai 33 t.h RM 11/tenagahari
Memungut Hasil 55 t.h RM 11/tenagahari
Pengeluaran Hasil 15 tan RM 0.80 / kg
Cukai tanah RM 23
Susut nilai alat pengairan RM 345

BERDASARKAN MAKLUMAT DI ATAS:-


a) Sediakan belanjawan bagi setiap bidang usaha mengikut format yang betul
(andaikan kos luarjangka 10%)
b) namakan bidang usaha yang anda pilih. Mengapa?
Belanjawan Bidang Usaha
Item Kuantiti Harga Amaun
seunit(RM) (RM)
PENDAPATAN KASAR

KOS BERUBAH
KOS BAHAN INPUT

JUMLAH
KOS INPUT

JUMLAH
KOS TETAP

JUMLAH
JUMLAH KOS
KOS LUAR JANGKA
JUMLAH PERBELANJAAN
KEUNTUNGAN
PULANGAN SETIAP RINGGIT
DILABUR