Anda di halaman 1dari 8

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN AMALI KIMIA BERPUSAT


Kertas 3
ARAHAN PERSEDIAAN PEPERIKSAAN AMALI BERPUSAT
(Untuk kegunaan Penyelia Mata Pelajaran sahaja)

Arahan Persediaan Ujian Amali ini mengandungi dua bahagian, iaitu Arahan Persediaan dan
Laporan Ujian Amali. Perhatian sepenuhnya hendaklah diambil supaya maklumat dalam
Arahan Persediaan Ujian Amali ini tidak sampai kepada calon sama ada secara langsung
atau sebaliknya. Sebarang maklumat dalam Arahan Persediaan Ujian Amali ini tidak boleh
disalin dalam apa jua bentuk penulisan atau percetakan.

SENARAI AWAL

SENARAI RADAS DAN BAHAN KIMIA YANG AKAN DIBEKALKAN


OLEH PUSAT PEPERIKSAAN (SEKOLAH)
Bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
*26.

Radas/Bahan
Buret 50 cm3
Pipet 25 cm 3
Penyedut pipet (pipette filler 3-way)
Kelalang kon 250 cm 3
Jubin putih
Kaki retort dan pengapit
Kalium hidroksida,KOH
Asid sulfurik,H2SO4 pekat
Penunjuk fenolftalein (Blu-Lux/India)
Bikar 250 cm 3 untuk mengisi

Kuantiti

1 per calon per sidang


1 per calon per sidang
1 per calon per sidang
1 per calon per sidang
1 per calon per sidang
1 per calon per sidang
6.0g per calon per sidang
4.0 cm3 per calon per sidang
5.0 cm 3 per calon
100 cm 3 larutan (sebarang jenis)
2 per calon per sidang
Corong turas (sebarang jenis)
1 per calon per sidang
Tabung uji (16 x 125mm)
3 per calon per sidang
Rak tabung uji
1 per calon per sidang
3
Bikar 100 cm (sebarang jenis)
1 per calon per sidang
Rod kaca (16cm, sebarang diameter)
1 per calon per sidang
Selinder penyukat 50 cm 3
1 per calon per sidang
Zink sulfat,ZnSO4
5g per calon per sidang
Natrium hidroksida,NaOH
2.0g per calon per sidang
ammonia,NH3 pekat
1.3 cm 3 per calon per sidang
Barium klorida,BaCl2
5g per calon per sidang
Botol pencuci mengandungi air suling
1 per calon per sidang
Beg plastik (7 cm x 9 cm)
1 per calon per sidang
Spatula(sebarang jenis)
1 per calon per sidang
Asid hidroklorik,HCl pekat
1.0 cm 3 per calon
kain lap meja
1 per calon per sidang
Serbuk R3
dibekalkan oleh Lembaga Peperiksaan

SENARAI AKHIR

JUMLAH KESELURUHAN RADAS DAN BAHAN KIMIA YANG DIPERLUKAN


BAGI 20 CALON PER SIDANG

Bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Radas/Bahan
Buret
Pipet 25 cm 3
Penyedut pipet
Kelalang kon 250 cm 3
Jubin putih
Kaki retort dan pengapit
Kalium hidroksida,KOH
Asid sulfurik,H2SO41.0 mol dm -3
Penunjuk fenolftalein
Bikar 250 cm 3
Corong turas
Tabung uji
Rak tabung uji
Bikar 100 cm 3
Rod kaca
Selinder penyukat 50 cm 3
Zink sulfat,ZnSO4
Natrium hidroksida,NaOH
Larutan ammonia,NH3
Larutan barium klorida,BaCl2
Botol air suling
Beg plastik (7 cm x 9 cm)
Spatula
Asid hidroklorik,HCl 2.0 mol dm -3
kain lap meja

Kuantiti keseluruhan
20 per sidang
20 per sidang
20 per sidang
20 per sidang
20 per sidang
20 per sidang
120.0g per sidang
2000 cm3 per sidang
10 botol per sidang
40 per sidang
20 per sidang
60 per sidang
20 per sidang
20 per sidang
20 per sidang
20 per sidang
100g per sidang
40.0g per sidang
200cm 3 per calon per sidang
100g per sidang
20 per sidang
20 per sidang
20 per sidang
10 botol per sidang
20 per sidang

ARAHAN PERSEDIAAN.
A.

Bil

SENARAI BAHAN/RADAS

Radas/Bahan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
*7.
*8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.

25.
*26.

Kuantiti

Buret 50 cm3
1 per calon per sidang
3
Pipet 25 cm
1 per calon per sidang
Penyedut pipet
1 per calon per sidang
Kelalang kon 250 cm 3
1 per calon per sidang
Jubin putih
1 per calon per sidang
Kaki retort dan pengapit
1 per calon per sidang
Kalium hidroksida,KOH berlabel R1
100 cm 3 per calon per sidang
Asid sulfurik,H2SO4berlabel R2
60 cm3 per calon per sidang
Penunjuk fenolftalein (boleh dikongsi)
5.0 cm 3 per calon
Corong turas
1 per calon per sidang
Tabung uji
3 per calon per sidang
Rak tabung uji
1 per calon per sidang
3
Bikar 100 cm
1 per calon per sidang
Rod kaca
1 per calon per sidang
Selinder penyukat 50 cm 3
1 per calon per sidang
Zink sulfat,ZnSO4
(dalam bag plastik berlabel R3)
5g per calon per sidang
Larutan Natrium hidroksida,NaOH ,
2.0 mol dm -3
(berlabel NaOH 2M) (boleh dikongsi)
7 cm 3 per calon per sidang
Ammonia,NH3 akueus 2 mol dm -3
berlabel Ammonia akueus 2M
(boleh dikongsi)
7 cm 3 per calon per sidang
Larutan Barium klorida,BaCl2 1mol dm -3
(berlabel Barium klorid 1M)
(boleh dikongsi)
5g per calon per sidang
Botol pencuci mengandungi air suling
1 per calon per sidang
Spatula
1 per calon per sidang
Asid hidroklorik,HCl pekat
2 mol dm -3
(berlabel asid hidroklorik 2M)
(boleh dikongsi)
5.0 cm 3 per calon
kain lap meja
1 per calon per sidang
Serbuk R3
dibekalkan oleh Lembaga Peperiksaan

* Sila rujuk bahagian B bagi cara persediaannya

B.

Cara persediaan
1.

Bahan 7 (Kalium hidroksida,KOH berlabel Larutan R1)

Gunakan kalium hidroksida gred analar.


Sediakan 1.0 mol dm -3 larutan kalium hidroksida (56.0g per 1000 cm3) dengan
menggunakan kelalang volumetrik.
Kepekatan larutan ini mestilah homogen bagi semua sidang. Larutan ini hendaklah
dilabelkan Larutan R1 .
2.

Bahan 8 (Asid sulfurik,H2SO4 berlabel LarutanR2)


[ketumpatan = 1.841g/peratus 98%/ JMR=98g/mol]

Gunakan asid sulfurik pekat gred analar.


Perhatikan label pada botol asid sulfurik pekat gred analar.
Andaikan,
Ketumpatan asid
Peratus
Jisim molekul relatif

=
=
=

x g cm -3
y%
z

Cairkan [ 100z ] xy cm 3 asid sulfurik pekat dalam air suling.


Jadikan 1000 cm 3 dengan air suling.
Gunakan kelalang volumetrik untuk menyediakan asid ini.
Kepekatan larutan ini mestilah homogen bagi semua sidang.
Larutan ini hendaklah dilabel Larutan R2
Bahan 26 (Serbuk R3 berlabel Serbuk R3 dibekalkan semasa peperiksaan)

C.

Arahan Khas
1

Bagi Sidang Kedua dan seterusnya, Penyelia Mata Pelajaran hendaklah


memastikan supaya semua radas bersih dan disusun semula seperti pada
permulaan Sidang Pertama.

Tujuan Amali Kimia ini untuk mengetahui sama ada calon boleh menjalankan
sendiri kerja amali yang senang.
Pemeriksa sedar adakalanya seseorang calon mungkin tidak dapat menunjukkan
kebolehan amalinya kerana dia tidakdapat memahami sebahagian daripada
butir-butir dalam teori bagi eksperimen itu. Untuk mengatasi kesukaran ini,
Penyelia Mata Pelajaran diminta memberi bayangan kepada calon yang tidak
boleh meneruskan kerjanya dan kemudian membuat laporan tentang segala
bantuan yang telah diberi.
Satu catatan hendaklah dibuat pada Borang Laporan tentang sebarang bantuan
yang diberi kepada calon dengan menyatakan nombor kad pengenalan dan
angka giliran calon berkenaan.
Penyelia Mata Pelajaran hendaklah memberitahu KetuaPengawas Berkecuali
supaya membuat pengumuman berikut sebelum sidang bermula.
"Pemeriksa tidak mahu anda membuang masa kerana tidak dapat
meneruskan eksperimen. Oleh itu sesiapa yang tidak boleh meneruskan
eksperimen selepas cuba membuatnya selama 15 minit, bolehlah berjumpa
Ketua Pengawas Berkecuali dan meminta pertolongan. Saya akan
melaporkan kepada Pemeriksa tentang sebarang bantuan yang diberi dan
sedikit markah mungkin dipotong."

Penyelia Mata Pelajaran dikehendaki menjalankaneksperimen dalam Soalan 1


bagi tiap-tiap sidang danmerekodkan semua bacaan dalam ruang yang
disediakan di halaman Halaman bagi merekodkan keputusan eksperimen
dalam Soalan 1 bagi tiap-tiap sidang oleh guru mata pelajaran

Kepekatan larutan yang dinyatakan dalam ArahanPersediaan Ujian Amali tidak


semestinya sama dengankertas soalan.

Penyelia Mata Pelajaran dinasihatkan menggunakan kaedahyang betul dan


mengutamakan langkah keselamatan semasamenjalankan persediaan.

ARAHAN PERSEDIAAN TAMAT

Halaman bagi merekodkan keputusan eksperimen dalam Soalan 1


bagi tiap-tiap sidang oleh guru mata pelajaran

Borang ini mesti dilengkapkan dan diberi kepada Pegawai Lembaga Peperiksaan
bersama kertas jawapan.

LAPORAN UJIAN AMALI KIMIA


KIMIA 4541/3A
Guru mata pelajaran diminta memberi butir-butir berikut:
1.

Kesukaran am yang dihadapi semasa membuat persediaan.

2.

Kesukaran yang dialami oleh pelajar seperti:


(a)

Kesukaran yang disebabkan oleh radas atau bahan

(b)

Kesukaran lain, misalnya sakit atau kecacatan anggota

3.

Bantuan yang diberikan kepada calon tertentu