Anda di halaman 1dari 9

PT ABDI NUSA

NERACA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2012
AKTIVA
KAS
PIUTANG
PIUTANG WESEL
PERSEDIAAN
TANAH
GEDUNG
MESIN
AKTIVA TETAP DALAM PELAKSANAAN
AKM PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
Jumlah Aktiva
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
HUTANG DAGANG
HUTANG WESEL
HUTANG GAJI DAN UPAH
HUTANG OBLIGASI 10%
MODAL SAHAM
AGIO SAHAM
LABA DITAHAN
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

2011
150,000,000
250,000,000
5,000,000
465,000,000
360,000,000
500,000,000
750,000,000
250,000,000 2,230,000,000

2012
180,000,000
225,000,000
8,000,000
425,000,000
440,000,000
500,000,000
850,000,000
222,000,000
350,000,000
2,500,000,000

380,000,000
20,000,000
128,500,000
550,000,000
800,000,000
51,500,000
300,000,000
2,230,000,000

433,000,000
12,000,000
75,000,000
600,000,000
800,000,000
60,000,000
520,000,000
2,500,000,000

PT ABDI NUSA
LAPORAN LABA RUGI
TAHUN YANG BERAKHIR 2011 DAN 2012

PENJUALAN
HARGA POKOK PENJUALAN
LABA KOTOR
BIAYA USAHA
PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
LABA USAHA
BIAYA BUNGA
LABA SEBELUM PAJAK
PAJAK (SESUAI PERATURAN BERLAKU)
LABA BERSIH SETALAH PAJAK

2011
6,000,000,000
4,000,000,000
2,000,000,000
1,100,000,000
100,000,000
800,000,000
30,000,000
770,000,000
192,500,000
577,500,000

2012
7,000,000,000
4,500,000,000
2,500,000,000
1,255,000,000
100,000,000
1,145,000,000
52,000,000
1,093,000,000
273,250,000
819,750,000

PT ABDI NUSA
NERACA PERBANDINGAN

AKTIVA
KAS
PIUTANG
PIUTANG WESEL
PERSEDIAAN
TANAH
GEDUNG
MESIN
AKTIVA TETAP DALAM PELAKSANAAN
AKM PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
PASIVA
HUTANG DAGANG
HUTANG WESEL
HUTANG GAJI DAN UPAH
HUTANG OBLIGASI 10%
MODAL SAHAM
AGIO SAHAM
LABA DITAHAN

250,000,000 2,230,000,000

NAIK/(TURUN)
Rp
%
180,000,000
30,000,000
20
225,000,000 25,000,000
-10
8,000,000
3,000,000
60
425,000,000 40,000,000 -8.602150538
440,000,000
80,000,000 22.22222222
500,000,000
0
850,000,000
100,000,000 13.33333333
222,000,000
222,000,000
350,000,000 - 100,000,000
40
2,500,000,000
270,000,000 12.10762332

1.4
1.121076233

380,000,000
20,000,000
128,500,000
550,000,000
800,000,000
51,500,000
300,000,000
2,230,000,000

433,000,000
53,000,000
12,000,000 8,000,000
75,000,000 53,500,000
600,000,000
50,000,000
800,000,000
60,000,000
8,500,000
520,000,000
220,000,000
2,500,000,000
270,000,000

1.139473684
0.6
0.583657588
1.090909091
1
1.165048544
1.733333333
1.121076233

2011
150,000,000
250,000,000
5,000,000
465,000,000
360,000,000
500,000,000
750,000,000
-

2012

13.94736842
-40
-41.63424125
9.090909091
0
16.50485437
73.33333333
12.10762332

RASIO
1.2
0.9
1.6
0.913978495
1.222222222
1
1.133333333

PT ABDI NUSA
LAPORAN LABA RUGI PERBANDINGAN
KETERANGAN

2011

PENJUALAN
HARGA POKOK PENJUALAN
LABA KOTOR
BIAYA USAHA
PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
LABA USAHA
BIAYA BUNGA
LABA SEBELUM PAJAK
PAJAK (SESUAI PERATURAN BERLAKU)
LABA BERSIH SETALAH PAJAK

6,000,000,000
4,000,000,000
2,000,000,000
1,100,000,000
100,000,000
800,000,000
30,000,000
770,000,000
192,500,000
577,500,000

2012
7,000,000,000
4,500,000,000
2,500,000,000
1,255,000,000
100,000,000
1,145,000,000
52,000,000
1,093,000,000
273,250,000
819,750,000

NAIK/TURUN
Rp
%
1,000,000,000
16.66666667
500,000,000
12.5
500,000,000
25
155,000,000
14.09090909
0
345,000,000
43.125
22,000,000
73.33333333
323,000,000
41.94805195
80,750,000
41.94805195
242,250,000
41.94805195

RASIO
1.166666667
1.125
1.25
1.140909091
1
1.43125
1.733333333
1.419480519
1.419480519
1.419480519

PT ABDI NUSA
NERACA PERBANDINGAN dengan COMMON SIZE

AKTIVA
KAS
PIUTANG
PIUTANG WESEL
PERSEDIAAN
TANAH
GEDUNG
MESIN
AKTIVA TETAP DALAM PELAKSANAAN
AKM PENYUSUTAN AKTIVA TETAP

250,000,000 2,230,000,000

COMMON SIZE
2011
2012
180,000,000
7
7
225,000,000
11
9
8,000,000
0
0
425,000,000
21
17
440,000,000
16
18
500,000,000
22
20
850,000,000
34
34
222,000,000
9
350,000,000 11 14
2,500,000,000
100
100

380,000,000
20,000,000
128,500,000
550,000,000
800,000,000
51,500,000
300,000,000
2,230,000,000

433,000,000
12,000,000
75,000,000
600,000,000
800,000,000
60,000,000
520,000,000
2,500,000,000

2011
150,000,000
250,000,000
5,000,000
465,000,000
360,000,000
500,000,000
750,000,000
-

2012

PASIVA
HUTANG DAGANG
HUTANG WESEL
HUTANG GAJI DAN UPAH
HUTANG OBLIGASI 10%
MODAL SAHAM
AGIO SAHAM
LABA DITAHAN

17
1
6
25
36
2
13
100

17
0
3
24
32
2
21
100

PT ABDI NUSA
LAPORAN LABA RUGI PERBANDINGAN dengan COMMON SIZE
KETERANGAN

2011

PENJUALAN
HARGA POKOK PENJUALAN
LABA KOTOR
BIAYA USAHA
PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
LABA USAHA
BIAYA BUNGA
LABA SEBELUM PAJAK
PAJAK (SESUAI PERATURAN BERLAKU)
LABA BERSIH SETALAH PAJAK

6,000,000,000
4,000,000,000
2,000,000,000
1,100,000,000
100,000,000
800,000,000
30,000,000
770,000,000
192,500,000
577,500,000

2012
7,000,000,000
4,500,000,000
2,500,000,000
1,255,000,000
100,000,000
1,145,000,000
52,000,000
1,093,000,000
273,250,000
819,750,000

COMMON SIZE
2011
2012
100
100
66.66666667 64.28571429
33.33333333 35.71428571
18.33333333 17.92857143
1.666666667 1.428571429
13.33333333 16.35714286
0.5 0.742857143
12.83333333 15.61428571
3.208333333 3.903571429
9.625 11.71071429

PT ABDI NUSA
NERACA PERBANDINGAN dengan INDEKS BERSERI dan PROYEKSI TAHUN KE-3

AKTIVA
KAS
PIUTANG
PIUTANG WESEL
PERSEDIAAN
TANAH
GEDUNG
MESIN
AKTIVA TETAP DALAM PELAKSANAAN
AKM PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
PASIVA
HUTANG DAGANG
HUTANG WESEL
HUTANG GAJI DAN UPAH
HUTANG OBLIGASI 10%
MODAL SAHAM
AGIO SAHAM
LABA DITAHAN

2011

2012

150,000,000
250,000,000
5,000,000
465,000,000
360,000,000
500,000,000
750,000,000

180,000,000
225,000,000
8,000,000
425,000,000
440,000,000
500,000,000
850,000,000
222,000,000
- 250,000,000 350,000,000
2,230,000,000
2,500,000,000
380,000,000
20,000,000
128,500,000
550,000,000
800,000,000
51,500,000
300,000,000
2,230,000,000

433,000,000
12,000,000
75,000,000
600,000,000
800,000,000
60,000,000
520,000,000
2,500,000,000

Indeks Berseri
Trend Tahun ke-3
2011
2012
100
120
140
100
90
80
100
160
220
100
91.39784946
82.79569892
100
122.2222222
144.4444444
100
100
100
100
113.3333333
126.6666667
100
100
140
180
100
112.1076233
124.2152466
100
100
100
100
100
100
100
100

113.9473684
60
58.36575875
109.0909091
100
116.5048544
173.3333333
112.1076233

127.8947368
20
16.73151751
118.1818182
100
133.0097087
246.6666667
124.2152466

PT ABDI NUSA
LAPORAN LABA RUGI PERBANDINGAN dengan INDEKS BERSERI dan PROYEKSI TAHUN KE-3

KETERANGAN

2011

PENJUALAN
HARGA POKOK PENJUALAN
LABA KOTOR
BIAYA USAHA
PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
LABA USAHA
BIAYA BUNGA
LABA SEBELUM PAJAK
PAJAK (SESUAI PERATURAN BERLAKU)
LABA BERSIH SETALAH PAJAK

6,000,000,000
4,000,000,000
2,000,000,000
1,100,000,000
100,000,000
800,000,000
30,000,000
770,000,000
192,500,000
577,500,000

2012
7,000,000,000
4,500,000,000
2,500,000,000
1,255,000,000
100,000,000
1,145,000,000
52,000,000
1,093,000,000
273,250,000
819,750,000

Indeks Berseri
Trend Tahun ke-3
2011
2012
100
116.6666667
133.3333333
100
112.5
125
100
125
150
100
114.0909091
128.1818182
100
100
100
100
143.125
186.25
100
173.3333333
246.6666667
100
141.9480519
183.8961039
100
141.9480519
183.8961039
100
141.9480519
183.8961039