Anda di halaman 1dari 3

PK15-1

MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT

Nama Mesyuarat

Mesyuarat Linus Bil.4/2014

Tarikh

03 Oktober 2014

Tempat

Bilik Gerakan Utama, Pejabat Pendidikan Daerah Papar

Muka
Surat
5

Para

4.2

Perkara

Pencapaian KPI Saringan 2/2014

Tindakan

Penyelaras Linus

Maklum Balas

Pencapaian KPI Saringan 2/2014 SK Pengalat Besar


Tahun 1 : LBM=90.3%, LBI=74.2%,NUM=90.3%
Tahun 2 : LBM=100%, LBI=85.9%, NUM=96.7%
Tahun 3 : LBM=97.8%, NUM=96.6%

5.1

Program 1 Murid 1 Guru 1 Impian

Penyelara Linus

i) Semua guru Linus LBM,LBI dan Numerasi tahun

(Bimbingan Berfokus) wajib dijalankan di

1,2,3 membuat laporan bimbingan berfokus dan

setiap sekolah yang masih mempunyai

dihantar kepada Penyelia Petang untuk

murid tidak menguasai. Pelaporan

semakan/ditandatangani.

Bimbingan berfokus perlu dihantar kepada


Guru Besar seminggu sekali dan

Hak Cipta Terpelihara @ Bahagian Pengurusan Sekolah Harian


1 Februari 2013-Keluaran 02/Pindaan 00

ii) Pelaporan tersebut akan dikumpul dan disimpan

PK15-1
ditandatangani oleh Guru Besar. Pelaporan

dalam Fail 7 sebelum sesi persekolahan tamat bagi

yang telah ditandatangani oleh Guru Besar

tujuan rujukan pada masa akan datang.

wajib disimpan di dalam fail 7 sebagai bukti


pelaksanaan di peringkat sekolah.
6

6.1

Penyelaras perlu mengemaskini kesemua

Penyelaras Linus

i) Kesemua fail Linus masih dalam peringkat

fail Linus setiap kali selepas saringan dan

mengemaskini dan akan disemak semula pada

memasuk kunci data selesai dijalankan.

30?10/2014 iaitu tarikh akhir memasukkan kunci data


selesai.
ii) Semua data LBM,LBI dan Numerasi telah siap
dikemaskini pada 21/10/2014 dalam portal NKRA.

7.1

Instrumen Bertulis Saringan 2/2014

Penyelaras Linus

Semua instrumen Bertulis sudah selesai diperiksa dan


disimpan oleh guru Linus masing-masing untuk
rujukan pada masa akan datang.
(LBM, LBI, Numerasi)

8.3

Murid Kebajikan Tahun 2 (TM K1-K2)


yang tidak hadir ke sekolah disarankan data

Penyelaras Linus
SK Surati

murid tersebut digugurkan dari APDM.


7

8.5

Majlis Citra PPD Papar akan diadakan pada

Hak Cipta Terpelihara @ Bahagian Pengurusan Sekolah Harian


1 Februari 2013-Keluaran 02/Pindaan 00

Penyelaras Linus

SK Pengalat Besar tidak dapat menghantar bahan

PK15-1
23 Oktober 2014 (Khamis). Sehubungan

BBM Linus untuk Pameran Majlis Citra PPD Papar

dengan itu, Pameran BBM Linus akan

atas masalah yang tidak dapat dielakkan.

diadakan pada hari tersebut. Pertandingan


membina BBM dibuka kepada semua
sekolah dan tarikh penghantaran adalah pada
20 Oktober 2014 (Isnin)
7

8.6

Ketidakhadiran Penyelaras Linus dalam

Penyelaras LBI

taklimat Pentadbiran Saringan 2/2014 di

Penyelaras LBI SK Pengalat Besar telah menghadiri


Taklimat tersebut pada 09/09/2014.

SMK Pengalat yang telah diadakan pada 04


Instrumen Saringan telah diambil dan dilaksanakan

September 2014 menyebabkan ada sekolah

dengan jayanya.

yang belum melaksanakan Pentadbiran


Saringan 2/2014 kerana tidak ada wakil
yang hadir untuk mengambil instrumen
Saringan LBI

Disediakan oleh

Disemak oleh

..................................

........................................

(NORIAH SAMIN)
Penyelaras Linus,
SK Pengalat Besar, Papar
Hak Cipta Terpelihara @ Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2013-Keluaran 02/Pindaan 00

Cop Sekolah