Anda di halaman 1dari 6

TUGAS MTK PEMINATAN

FUNGSI EKSPONEN DAN PERSAMAAN EKSPONEN

Anggota kelompok
Kelas X-MIA-1
1. Amaliatul Firdaus

(03)

2. Renny Wijaya

(24)

3. Siti Rachmitawati

(28)

SMA NEGERI I BAURENO


TAHUN AJARAN 2014/2015

Contoh Soal dan Pembahasan Persamaan dan Fungsi


Eksponen
1. Hitunglah :

2. Sederhanakanlah:

3. Sederhanakanlah:

4. Tentukan penyelesaian persamaan:

5. Tentukan penyelesaian persamaan:

6. Jika x1 dan x2 memenuhi persamaan dibawah ini,


maka nilai x1 dan x2 adalah :

7.

Penyelesaian:

8.
Penyelesaian:

9.

Penyelesaian:

10.
Penyelesaian:

11.
Penyelesaian:

12.

13.

14.

15.

Akar akar persamaan 32x+1 28.3x + 9 = 0


adalah x1 dan x2. Jika x1 > x2, maka nilai 3x1 x2 =

Pembahasan :
32x+1 28.3x + 9 = 0
32x.31 28.3x + 9 = 0, misal 3x = a
3a2 28a + 9 = 0
(3a 1)(a 9) = 0
a =1/3 atau a = 9
3x = 31 atau 3x = 32
x = 1 atau x = 2 karena x1 > x2 maka x1 = 2 dan x2
= 1
3x1 x2 = 3. 2 + 1 = 7