Anda di halaman 1dari 1

Hati ibarat mutiara mskipun tertancap dalam lumpur maka ia tetap mutiara.

ia brcahaya dan ketika


cahaya islam bertemu dengan cahaya islam maka akan menuju ke dalam hidaah.
Ssungguhnya allah memberi hidayah lagit dan bumi dn prumpamaan cahaya allah bagikanlentera
yang didalamnya ada sumbu.apinya hidup tanpa pelu menghidupkan api agi.cahaya diatas cahaya.
Ibnl ayyyi nur diatas nur adalah cahaya hati dan cahaya allah. Alquran dan hadit. Bagaiman seeoran
menngetahui baha hatinya baik dn menerima hidayah alllah, denga mliht hatinya amsih hidup aatau
tidak. Hat seperti dinamo. Ada dinamoyang rsak, akit dan baru. Haakan dia ada permasaahan,
sekiranya hati masih mepunyai kasih sayang pada mahkluk hidup. Conto kisah pelacur. Kasih sayang
mnunjukkn hatinya masih baik, seorang wanita masuk nraka karena kucing yang ia kurung tana
diberi makan. Tdak ada kasih sayang tehadap mahkluk dajia kasih sayang tidak ada bagaimana ia
bermunajat dan mengagugkan allah. Hatinya tdk tesentuh dengan yang menentuh hatti.hatinya
tidak sedih ketika meihat ejadian ang sedih. Ketika seseorag sholat, hati yang lembut etika dia
dinasehati maka hatinya menjadi lembut, hati enduduk yaman memiliki hati seperti hatiurung. Dan
hati yang embut mengantarkan sseorang pada hdayah, maka yang paling berhk adalah dirinya, jika ia
takut orang lain engsara maka yang paling berhak adalah dirinya. Makanya, hati ng ditipakn
kebenaran adalah hati yang lembut.
Tanda hati yang tidak baik adalh hati yang keras yang mnolak kebenaran dan mencala manusia. Hati
yang tidak baik dikaegorikan:
Hati pengingkaran, hati yang berpaling, hati yang mengingkarai adalah hati yang tidak mau
menerima hidayah meskipun ia sadar bahwa itu adalah yang benar, dan ia dosifatkan oleh llah ia
mengigkarinya namun jiwa mereka meyakininya. Akibat perlkuan zalim terhadapallah dan sombong.
Disa sombong dan zalim terhadap diriny
Hati ynag slalu ragu, dan bisa endatangkan kekufuran dalam hidup tidak memiliki keyakinan
membangn kebenaran dia atas keraguan dan kerapuhan. Maka ia tidak ykin akan aanay hai akhir i
yakin dengas eautu yang nampak dn seain itu tidak. Hati ii sult dapathidayah
Hati yang berpaling, dia sadar tapi ia tak ma mneyantuhnya untuk meyelamatkan nafsunya.
Hati orag yag enggan dan sombong keada kebenaran dan seperti sombongnya iblis untuk sujud dan
sombongnya syetan dna menjamin orang tersbut untuk tidk masuksurga selama-lamanya. Tidak
masuk surga orang yang sombong dialah yang menolak kebanaran dan mencela manusia. Ia tidak
mau melasanakan kebenaran denagn menutupinya dengan kesombongannya. Jia dilaksanakan oleh
hamba maa akan jarag mendapat hidayah, sesungguhnya hatinya telah menjadi dinamo yang mati.
Hati yang selamat, teah diarahkan ada hidayah