Anda di halaman 1dari 2
Kacarig’ P ‘Merumput Kanaln rr per ilarkan separiag mas tk mengglalian prsangsn ian dea aro, KAWALAN PENYAKIT DAN SERANGGA Untuk kawaon at engore bush senbur ja part gan acn swangea sper cary, 0.1% ba ‘Untuk kava bir erpsar, sembur dengan marcaeh, aise MEMUNGUT HASIL + DiLadang eae ‘angptan asi prtama ich pada reg slepas be atin ra eat moran Kat kacag sebum i ortun Kup 2h ee ‘eka dln as 6 reg Hal Sangean saben Giaevoreaiara 100 tnggo 175 kz bap 100 meter perseg Dengan ga prota atara UM 4.00 RM 6 007, ‘Be @-a170 3000 [mone We: hip dou go ny + Dalam Pasu dn Bekas kas Lan ogawn rs ah 05 sep01K exon PENANAMAN Penyediaan Tanah + Ditadeng fi dn garburton nah sedi 1m ke 22m 16 e 9incdsipyagerturtuan atria Sedaka bts eran 12m (kk ear, 25cm (10 rg dan anangry meng eadsonovasan, Jk tars baat ih 60 em Fai. Gauhan 50g a ya rept dalam tars bg kawssan 100 meter esas, + alan Pas dan Beka eas Lain Garon trahcampuran manga! 3 bahgian anh, 1 tahagian tah yar dan basen past. Iskan pas dengan tara carga tesabtsehiraga Sem da peubaat + Di Lacing “anam 2 bib selbarg dalam dua batsan dengan jak am 2 kak arta barsan dn Ber (I8 ne rare poke tala bend bercambsh dan memes gga 1 pokok Selbarg sti. Seba 70 ij beni enka tuk awason seas 100 eter pers (1000 kak perseal + Dalam Psu dn Bolas Bekas Lan ‘nam? bj base dalam 25 em red ‘Selpas 2 mingau ataram ngeaan sot otk sata da satu as Menyedta Junjung + Ditadag Soto asks cokk yang beumur 3 ming dengan Imengguatan hay pacang Geshe 2 (6.5 ak, ‘Condangionkyukay sokongan sucaya ertetangan dan ‘at batipian tas Lertsghan tayo. pacs bapticn ‘dt yng been Pastan onan potck mt ay sohongan. * Dalam Pau dan Beka Bekas Lan Guraan kay parca berdsan 2 (65 fal. Pasthan ak pokck malt ay okongo. PENJAGAAN, ‘Menyiram Air Seam tanaman dl ladag sas psu pada wats pa an beta stip far kecua har han Mombaa + Ditadang ‘Gunstan baka NPK Bs Special (12:12:17.2) sear kg bg setae 100 (100 ak perce. Baa dosha ‘apa 3a pembajzan ts sada mingaske2, 4 dan 7 sels mara, + Dalam Pasu dan Gas Lain “Tar Is th Ba NPA Bl Speci (12 12:17: 2 sepasy stip mie

Anda mungkin juga menyukai