Anda di halaman 1dari 20

Rancangan Pelajaran Tahunan

PSK Tahun 6

RANCANGAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN


TAHUN 6 2014

MINGG
U

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN
AKTIVITI

TEMA : 1 SAYANGI DIRI


1. SAYANGI DIRI

1
2/1- 3/1/14

2
6/1
10/1/14

Murid dapat:
i. Membincangkan kehendak diri
UNIT 1
i. Menerangkan hak dan tanggungjawb
dan membandingkan dengan
HAK DAN TANGGUNGJAWAB
kanak-kanak.
rakan.
KANAK-KANAK
ii Mengadakan aktiviti sumbang
ii. Mengamalkan hak dan tanggungjawab
saran tentang peranan dan
kanak-kanak.
tanggungjawab murid di
sekolah dan di rumah.
iii. Menghormati hak dan tanggungjawab
kanak-kanak.
Murid dapat:

1. SAYANGI DIRI

UNIT 1
HAK DAN TANGGUNGJAWAB
KANAK-KANAK
Keperluan
Bahagia

Terjaga,

Kehidupan

i Membincangkan kehendak diri


dan membandingkan dengan
i.
Menyatakan keperluan asas kanakrakan.
kanak
ii Mengadakan aktiviti sumbang
saran tentang peranan dan
ii.
Mengamalkan cara hidup sederhana
tanggungjawab murid di
rumah.
iii. Menghargai keperluan hidup yang sedia iii Menghasilkan poster
ada
bertemakan hak kanak-kanak.

Rancangan Pelajaran Tahunan


PSK Tahun 6

MINGG
U

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN
AKTIVITI

Murid dapat:
1. SAYANGI DIRI

UNIT 1

i Lakonan daripada skrip dialog


Menyenaraikan cara kanak-kanak diberi
perlindungan
ii Kerja kumpulan :Mencatatkan
masalah yang dihadapi oleh murid
ii.
Bertindak secara bertanggungjawab
di sekolah dan mencatatkan
tindakan yang perlu diambil bagi
iii.
Bersyukur dengan anugerah Tuhan
mengatasi masalah terbabit
i.

HAK DAN TANGGUNGJAWAB


KANAK-KANAK

13/1
17/1/14

Maulidur
Rasul

Berikan Perlindungan,
Serikan Kehidupan

14/1/14

1. SAYANGI DIRI

HAK DAN TANGGUNGJAWAB


KANAK-KANAK

20/1
24/1/14

5
27/1
31/1/14

Murid dapat:
i. Menyenaraikan tujuan mereka bersekolah

UNIT 1

1. SAYANGI DIRI

ii.

Mengamalkan sikap ingin belajar dan


berjaya
ii. Penghargaan terhadap guru yang
mengajar
- Ilmu ditimba, Masa Depan
iii. Mengenang jasa dan pengorbanan guru
Terbina
iii.
Murid melengkapkan jadual
berkaitan hak dan tanggungjawab
kanak-kanak
UNIT 1
Murid dapat:
i.
Menyatakan tujuan menyertai sesuatu i. Pembentukan kumpulan kecil
HAK DAN TANGGUNGJAWAB
aktiviti
(murid membentuk kumpulan
KANAK-KANAK
masing-masing
ii.
Melibatkan diri dalam aktiviti berkumpulan ii.
Buat garisan terpanjang
- Aktiviti Disertai, Kejayaan
dengan menggunakan sebarang
Dikecapi
iii.
Berbangga menyertai sesuatu aktiviti
alat
Cuti Peristiwa Sempena Tahun Baru Cina (30/1/2014)
Tahun Baru Cina (31 & 1/2/14)

i. Murid menyediakan jadual


perancangan masa depan mereka

Rancangan Pelajaran Tahunan


PSK Tahun 6

MINGG
U

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

UNIT 1
1. SAYANGI DIRI

6
2/2-7/2/14

Murid dapat:
i. Menyatakan hak dan tanggungjawab
HAK DAN TANGGUNGJAWAB
mereka
KANAK-KANAK
ii. Mengamalkan hak dan tanggungjawab
- Hak Terjaga,
mereka
Tanggungjawab
Terpelihara
iii. Menghargai hak dan tanggungjawab
mereka

CADANGAN
AKTIVITI

i.Tajuk pada keratan akhbar yang


dipotong dan murid diminta
melekatkannya di dalam jadual
yang tercatat perkataan
Kehidupan, Perkembangan,
Perlindungan dan Penyertaan
ii.

Buku skrap

TEMA 2 : SAYANGI KELUARGA

2. SAYANGI KELUARGA

KELUARGA YANG HARMONI


MENGIKUT PERSPEKTIF
PELBAGAI AGAMA DAN
KEPERCAYAAN

10/214/2/14

8
17-21/2/14

UNIT 2

UNIT 2
2. SAYANGI KELUARGA
KELUARGA YANG HARMONI
MENGIKUT PERSPEKTIF
PELBAGAI AGAMA DAN
KEPERCAYAAN

Murid dapat:
i. Menghuraikan konsep keharmonian
keluarga mengikut perspektif pelbagai
agama dan kepercayaan
ii. Menjalinkan hubungan yang erat dengan
anggota keluarga
iii. Menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga
Murid dapat:
i. Menyenaraikan cara mewujudkan
keluarga yang harmoni mengikut
perspektif pelbagai agama dan
kepercayaan

i. Murid menceritakan pengalaman


mereka menggunakan kitab
agama
ii. Menyenaraikan konsep
keharmonian mengikut
perspektif pelbagai agama
i. Membincangkan cara
menghormati anggota keluarga
ii. Peta minda- mewujudkan
keluarga harmoni mengikut
agama atau kepercayaan

Rancangan Pelajaran Tahunan


PSK Tahun 6

MINGG
U

TEMA

TAJUK

Hormati Keluarga, Hidup


Bahagia

UNIT 2

2. SAYANGI KELUARGA
KELUARGA YANG HARMONI
MENGIKUT PERSPEKTIF
PELBAGAI AGAMA DAN
KEPERCAYAAN

24-28/2/14

-Muliakan Agama, Keluarga


Sentosa

1
0
3/3-7/3/14

HASIL PEMBELAJARAN
ii. Menunjukkan tanda hormat kepada
anggota keluarga
iii. Menghormati jasa anggota keluarga
Murid dapat:
i. Menyenaraikan petikan tentang
keharmonian keluarga daripada sumber
agama dan kepercayaan
ii. mempraktikkan pengajaran dalam petikan
sumber agama dan kepercayaan
iii. bersyukur dengan adanya panduan hidup
daripada sumber agama dan kepercayaan

UNIT 2

Murid dapat:

KELUARGA YANG HARMONI


MENGIKUT PERSPEKTIF
PELBAGAI AGAMA DAN
KEPERCAYAAN

i. Menyatakan cara meluahkan perasaan kasih


sayang kepada anggota keluarga

2. SAYANGI KELUARGA

Kasih Dicurah Hidup Meriah

ii. Menulis mesej untuk meluahkan perasaan


kasih saying kepada anggota keluarga
iii. Menghargai jasa anggota keluarga mengikut
tuntutan agama dan kepercayaan

CADANGAN
AKTIVITI
masing-masing

i. Mengumpul dan
membincangkan kata-kata
hikmah mengikut perspektif
pelbagai agama dan kepercayaan
tentang keharmonian keluarga
iii.
Mencari petikan kata-kata
hikmah daripada sumber lain (kad
harijadi, majalah, akhbar)
i. Menulis surat atau e-mail
kepada keluarga untuk
meluahkan perasaan kasih
sayang dan mengucapkan
terima kasih atas jasa mereka.
ii. Meraikan Hari Ibu dan Hari
Bapa

Rancangan Pelajaran Tahunan


PSK Tahun 6

MINGG
U

1
1
10/314/3/14

1
2

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

UNIT 2
2. SAYANGI KELUARGA
KELUARGA YANG HARMONI
MENGIKUT PERSPEKTIF
PELBAGAI AGAMA DAN
KEPERCAYAAN
Keluarga Dihormati, Hidup
Diberkatii

Murid dapat:
i. Menjelaskan cara menghormati anggota
keluarga yang lebih tua

i.

Lakonan mengikut skrip

ii.

Pantun teka-teki

ii Mengamalkan hubungan yang mesra dengan


anggota keluarga yang lebih tua

iii.

Membincangkan cara
menghormati orang yang
lebih tua di rumah selama
seminggu

iiiMenghormati jasa anggota keluarga yang lebih


tua

UJIAN PKBS I (TAHUN 5-6)


(17- 20 MAC 2013)

17- 21/3/14

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL 1


( 22/3-30/3/2014)

TEMA 3 : HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT


5

CADANGAN
AKTIVITI

Rancangan Pelajaran Tahunan


PSK Tahun 6

MINGG
U

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN
AKTIVITI

Murid dapat:

1
3

3. HIDUP BERSAMA DI
SEKOLAH DAN
MASYARAKAT

UNIT 3
A) TANGGUNGJAWAB
TERHADAP KAWASAN
PERSEKITARAN
Bersama Fikirkan, Demi
Kesejahteraan

1/4 4/4/14

i. Mengelaskankan kepentingan kemudahan awam


kepada masyarakat
ii. Menglibatkan diri dalam penjagaan kemudahan
awam dan persekitaran

i.Mendemonstrasikan cara
mengguna dan menjaga
kemudahan awam di sekolah.
ii. Membuat kajian tentang
keperluan kemudahan awam
di kawasan setempat.

iii .Menghargai harta benda sekolah dan


kemudahan awam.

Sekolah
Ganti
Cuti Hari
Raya
Aidilfitri
5/4/14

1
4
7/411/4/14

UNIT 3
3. HIDUP BERSAMA DI
SEKOLAH DAN
MASYARAKAT

B) TANGGUNGJAWAB
TERHADAP KAWASAN
PERSEKITARAN
-Kemudahan tersedia,
Kehidupan Selesa

Murid dapat:
i. Menyatakan cara menggunakan
kemudahan awam dengan betul
ii. Menggunakan kemudahan awam dengan
betul
iii. Berbangga dengan kemudahan awam yang
disediakan

i.Menjalankan projek merekacipta


kemudahan awam daripada bahan
terbuang
ii.Merancang dan menyediakan cara
atau kaedah untukmenjaga
kemudahan awam

Rancangan Pelajaran Tahunan


PSK Tahun 6

MINGG
U

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN
AKTIVITI

Kejohanan Merentas Desa Peringkat Sekolah


11 /04/2014
UNIT 3

1
5

3. HIDUP BERSAMA DI
SEKOLAH DAN
MASYARAKAT

C) TANGGUNGJAWAB
TERHADAP KAWASAN
PERSEKITARAN
Kemudahan dihargai, Nikmat
disyukuri

i.

Menyenaraikan kemudahan awam yang


diperlukan dalam kehidupan

ii. Menghasilkan pelan dan model kawasan


perumahan

i. Pelan kawasan sekolah


mencatatkan kemudahan yang
terdapat dalam pelan tersebut
ii.

Lukisan/ kemudahan awam


yang futuristik

iii. Berbangga dengan kemudahan awam


yang disediakan

14/4
18/4/14

1
6
1

Murid dapat:

UNIT 4
3. HIDUP BERSAMA DI
SEKOLAH DAN
MASYARAKAT

B) PEMELIHARAAN
KEBERSIHAN & KECERIAAN
PERSEKITARAN
-Hidup Sepakat, Membawa Berkat

Murid dapat:
i. Menyatakan kepentingan menjaga
kebersihan dan keceriaan persekitaran

i. Penghasilan topeng haiwan


ii.

ii. Menjaga kebersihan persekitaran

Meramalkan kesan manusia


mencemarkan alam (hutan/
sungai)

iii. Menyayangi kawasan persekitaran

21 25/4/14

UNIT 4
3. HIDUP BERSAMA DI
SEKOLAH DAN
MASYARAKAT

B) PEMELIHARAAN KEBERSIHAN
& KECERIAAN PERSEKITARAN

. Murid dapat:
i.
Menjelaskantanggungjawab menjaga
kebersihan dan keceriaan kelas

i. Merancang projek kebersihan dan


keceriaan kelas
ii.

Melaksanakan projek

Rancangan Pelajaran Tahunan


PSK Tahun 6

MINGG
U

TEMA

TAJUK

Kelas Ceria, Belajar


Selesa

HASIL PEMBELAJARAN
ii.

Melibatkan diri dalam menceriakan kelas

iii.

Berbangga dengan kelas yang bersih dan


ceria

CADANGAN
AKTIVITI
kebersihan dan keceriiaan kelas
yang dirancang

28/4
2/5/14

Hari Buruh
1/5/14

1
8

UNIT 5
3. HIDUP BERSAMA DI
SEKOLAH DAN
MASYARAKAT

c) PERANAN AGENSI TEMPATAN

Murid dapat:
i.
Menyenaraikan tugas dan peranan bomba
dan penyelamat

i. Membincangkan tugas dan


peranan bomba dan penyelamat
ii.

Bomba dan Penyelamat


Sedia Berkhidmat

ii.

Bekerjasama dengan bomba dan


penyelamat untuk keselamatan bersama

Melukis pelan kawasan


tinggal dengan memasukkan
kedudukan Balai Bomba &
Penyelamat

5/5- 9/5/14

1
9
12/516/5/14

Hari Wesak
8

3. HIDUP BERSAMA DI
SEKOLAH DAN
MASYARAKAT

UNIT 5
c) PERANAN AGENSI TEMPATAN
-Rakyat Bemuafakat, Negara
Berkat

Murid dapat:
i. Menjelaskan kepentingan dan
rukun tetangga

tugas

ii. Menyertai aktiviti rukun tetangga


iii. Menghargai peranan dan tanggungjawab
rukun tetangga

i. Membincangkan kepentingan
rukun tetangga
ii. Kajian sejarah, organisasi dan
aktiviti tahunan rukun
tetangga di tempat tinggal
mereka

Rancangan Pelajaran Tahunan


PSK Tahun 6

MINGG
U

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN
AKTIVITI

13/5/13

2
0
2
1

Ujian Tahun 1-4


Peperiksaan Pertengahan Tahun (Tahun 5,6)
(19 - 23 MEI 2014)

19- 23/5/14

3. HIDUP BERSAMA DI
SEKOLAH DAN
MASYARAKAT

UNIT 5
c) PERANAN AGENSI TEMPATAN
-

Khidmat Cemerlang, hidup


Gemilang

26/527/5/14

Murid dapat:
i. Menerangkan perkhidmatan yang
dijalankan oleh Majlis Daerah
ii. Membantu dan bekerjasama dengan
Majlis Daerah untuk kesejahteraan
bersama
iii. Menghargai peranan dan tanggungjawab
Majlis Daerah

CUTI SEKOLAH PENGGAL 1


( 28/5-15/6/2014)

TEMA 4 : KENALI BUDAYA MALAYSIA

i. Soaljawab berkaitan peranan


majlis daeah dan kepentingan
perkhidmatan yang diberiikan
ii. Lawatan ke majlis daerah
untuk dapatkan taklimat

Rancangan Pelajaran Tahunan


PSK Tahun 6

MINGG
U

2
2

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

UNIT 6
4 KENALI BUDAYA
MALAYSIA

CADANGAN
AKTIVITI

Murid dapat:

KENALI DAN APRESIASI


KEKAYAAN BUDAYA MALAYSIA

i.

Menyenaraikan agama dan kepercayaan


yang terdapat di negara kita

-Agama dianuti, Kepercayaan


diikuti

ii. Mengamalkan agama dan kepercayaan


yang diwarisi turun temurun

i. Menganjur dan meraikan


sambutan hari perayaan sesuatu
kaum di kelas.
ii. Menunjukkan gambar suku kaum
dan amalan kepercayaan
masing-masing.

iii. Menghormati agama dan kepercayaan


yang terdapat di negara kita
.

16/620/6/14

Murid dapat:

2
3
23/6
27/6/14

4 KENALI BUDAYA
MALAYSIA

UNIT 6
KENALI DAN APRESIASI
KEKAYAAN BUDAYA MALAYSIA

i. Menjelasan kepelbagaian warisan budaya


Malaysia.
ii. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan
kepelbagaian warisan budaya Malaysia.

- Adat Dijaga,Budaya
Terpelihara

iii. Menghormati kepelbagaian warisan budaya


Malaysia.

Sambutan Israk Mikraj


Peringkat Sekolah 20/06/14

10

i. Memberi contoh-contoh adat


resam sesuatu kaum yang
terdapat di negara kita.
ii. Mengunjungi rumah guru, rakan
dan jiran tetangga pelbagai kaum
dan menghasilkan catatan
ringkas tentang budaya yang
diamalkan

Rancangan Pelajaran Tahunan


PSK Tahun 6

MINGG
U

2
4

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN
AKTIVITI

Murid dapat:
4 KENALI BUDAYA
MALAYSIA

UNIT 6
KENALI DAN APRESIASI
KEKAYAAN BUDAYA MALAYSIA

i. Menghuraikan kepentingan mengekalkan


kepelbagaian warisan budaya Malaysia.
ii. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan
kepelbagaian warisan budaya Malaysia.

- Rumah Terbuka Hati Gembira iii. Berbangga dengan keunikan dan kepelbagaian

budaya Malaysia.

30/64/7/14

I. Membincangkan kepentingan
perayaan yang disambut oleh
rakyat Malaysia.
II. Membuat simulasi berkaitan
perayaan-perayaan yang
disambut oleh semua kaum di
Malaysia.
iii.Membantu rakan atau jiran
tetangga berlainan kaum dalam
membuat persiapan menyambut
perayaan

Murid dapat:

2
5
7/711/7/14

11

4 KENALI BUDAYA
MALAYSIA

UNIT 6
KENALI DAN APRESIASI
KEKAYAAN BUDAYA MALAYSIA
-

Apresiasi Budaya, Warisan


Terpelihara

i. Menyenaraikan kepelbagaian warisan


budaya Malaysia
ii. Menyertai lawatan untuk mendapatkan
maklumat tentang kebudayaan pelbagai
kaum
iii. Berbangga dengan keunikan pelbagai
agama dan kepercayaan

i. Menyaksikan pertunjukan
budaya pelbagai masyarakat
ii. Menonton video klip
kepelbagaian amalan adat
iii. Laporan bergambar hasil
lawatan

Rancangan Pelajaran Tahunan


PSK Tahun 6

MINGG
U

2
6

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN
AKTIVITI

Murid dapat:
4 KENALI BUDAYA
MALAYSIA

UNIT 7
TANGGUNGJAWAB
MENGEKALKAN KEPELBAGAIAN
WARISAN MALAYSIA

i. Menghuraikan kepentigan mengekalkan


kepelbagaian warisan budaya Malaysia.
ii. Menglibatkan diri dalam usaha mengekalkan
kepelbagaian warisan budaya Malaysia.
iii .Berbangga dengan keunikan dan kepelbagaian
budaya Malaysia.

14/718/7/14

Hari
Nuzul
Quran

i. Membincangkan kepelbagaian
warisan yang terdapat di dalam
negara.
ii. Membuat kajian tentang sesuatu
warisan yang terdapat disesuatu
kawasan.
iii. Membincangkan tanggungjawab
setiap individu dalam
mengekalkan warisan-warisan
yang terdapat di Malaysia.

15/7/14

2
7
21/725/7/1

12

Murid dapat:
4 KENALI BUDAYA
MALAYSIA

UNIT 7
i.
TANGGUNGJAWAB
MENGEKALKAN KEPELBAGAIAN
WARISAN MALAYSIA
-Keluarga berwibawa
kesinambungan budaya

Menghuraikan tanggungjawab keluarga


bagi mengekalkan warisan budaya

ii. Mempraktikkan warisan budaya dalam


kehidupan
iii. Mengapresiasi warisan budaya

i. Lawatan ke kilang atau tempat


membuat batik
iii.
iv.

Menghasilkan corak batik


Menceritakan tentang hasil

Rancangan Pelajaran Tahunan


PSK Tahun 6

MINGG
U

TEMA

TAJUK

2
8

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN
AKTIVITI

Cuti Hari Raya Aidilfitri (28 -29/7/2014)


Cuti Peristiwa Sempena Hari Raya Aidilfitri (307/2014)
Cuti Berganti Sempena Hari Raya Aidilfitri (1/8/2014)

28/7- 1/8/14

Murid dapat:

2
9

4 KENALI BUDAYA
MALAYSIA

UNIT 7
i.
TANGGUNGJAWAB
MENGEKALKAN KEPELBAGAIAN
WARISAN MALAYSIA
-Generasi Muda, Pewaris
Budaya

4/8-8/8/14

3
0
11/815/8/14

13

i. Menemu bual orang


perseorangan yang
berpengetahuan luas dalam
warisan-warisan yang terdapat
di Malaysia.

Menjelaskan amalan budaya dalam


kehidupan

ii. Mengamalkan warisan budaya dalam


kehidupan

ii.
iii. Berbangga dengan budaya yang
diamalkan dalam keluarga

Mempamerkan gambar
sambutan perayaan bersamasama keluarga

Murid dapat:
4 KENALI BUDAYA
MALAYSIA

UNIT 7
TANGGUNGJAWAB
MENGEKALKAN KEPELBAGAIAN
WARISAN MALAYSIA

i. Menyatakan peranan sekolah bagi


mengekalkan warisan budaya

i. Membantu rakan atau jiran


tetangga berlaianan kaum dalam
membuat persiapan menyambut
perayaan.

ii. Melibatkan diri dalam aktiviti kebudayaan


ii.

Sekolah Berbudaya, Murid


Bahagia

iii. Menghargai warisan budaya

Mengenali permainan
tradisional

Rancangan Pelajaran Tahunan


PSK Tahun 6

MINGG
U

3
1

TEMA

TAJUK
UNIT 7

4 KENALI BUDAYA
MALAYSIA

TANGGUNGJAWAB
MENGEKALKAN KEPELBAGAIAN
WARISAN MALAYSIA
-Budaya Disanjung, Hidup
Beruntung

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN
AKTIVITI

Murid dapat:
i. Menghuraikan cara menghasilkan ciptaan
seni warisan budaya

i. Aktiviti menganyam ketupat

ii. Mengekalkan tradisi warisan budaya

ii. Mencari maklumat lengkap


tentang cara menghasilkan
ketupat

iii. Menghormati kepelbagaian warisan budaya

18/822/8/14

TEMA 5 : MALAYSIA NEGARAKU

3
2
25/8
29/8/14

Murid dapat:
i. Menghuraikan perjuangan tokoh-tokoh
kemerdekaan dan pembentukkan
Malaysia.

5.MALAYSIA NEGARAKU
UNIT 8
PERJUANGAN TOKOH-TOKOH
KEBANGGAAN NEGARA
- Kemerdekaan 1957

ii. Menjelaskan tanggungjawab sebagai


warganegara untuk mengekalkan
kemerdekaan negara.
iii. Mencontohi semangat perjuangan
tokoh-tokoh.
iv. Mengekalkan tingkahlaku patriotiK.

14

I.

Menyanyikan lagu Tanggal 31

II. Mencipta lagu patriotic atau


puisi.
III. Mengambil bahagian dalam
aktiviti bulan kemerdekaan di
kelas atau sekolah.

Rancangan Pelajaran Tahunan


PSK Tahun 6

MINGG
U

3
3

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat:

5.MALAYSIA NEGARAKU

- Tokoh Kebanggaan Dalam


Kenangan

8/9 12/9/14

UNIT 8
5.MALAYSIA NEGARAKU

i. Menjelaskan tanggungjawab sebagai


warganegara untuk kekalkan
kemerdekaan.

PERJUANGAN TOKOH-TOKOH
KEBANGGAAN NEGARA
Jasamu Dikenang, Budimu
Disanjung

ii.
Mencipta lagu-lagu patriotic
iii.
Membuat simulasi latihan
kawad kaki

ii. Mengamalkan tingkahlaku patriotik


iii. Menghormati dan menghargai peranan
dan pemimpin negara.
Murid dapat:
i. Menjelaskan perjuangan Pembentukan
Malaysia.

1/9 - 5/9/14

3
4

I, Membuat kajian biografi dan


sumbangan peminpin yang
memperjuangkan kemerdekaan.

UNIT 8
PERJUANGAN TOKOH-TOKOH
KEBANGGAAN NEGARA

ii. Mengumpul maklumat


pembentukan Malaysia

perjuangan

Mencari gambar tokoh-tokoh


yang terlibat dalam
pembentukan Malaysia.
tokoh II. Membuat buku skrap.

iii. Menyanjung sumbangan tokoh Pembentukan


Malaysia

UPSR (9-11 /9/2014)


CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL II
( 13/9-21/9/2014)

15

CADANGAN
AKTIVITI

I.

Rancangan Pelajaran Tahunan


PSK Tahun 6

MINGG
U

3
5

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN
AKTIVITI

Murid dapat:
i.

UNIT 8
5.MALAYSIA NEGARAKU

PERJUANGAN TOKOH-TOKOH
KEBANGGAAN NEGARA
Hari Kemerdekaan Membawa
Harapan

22/9 26/9/14

i.

Menyenaraikan tema hari


kemerdekaan

ii.

Mencipta logo dan tema hari


kemerdekaan

ii.

iii.

Menghormati hari kemerdekaan

iii.

Berbincang berkenaan
tema dan logo hari
kemerdekaan pada tahun
ini
Mencari tema hari
kemerdekaan pada tahun
2011-2013
Pengumpulan logo dan
tema hari kemerdekaan

Murid dapat:
5.MALAYSIA NEGARAKU
i. Menyenaraikan
muhibah

UNIT 9

3
6

TANGGUNGJAWAB
MENGEKALKAN KEMERDEKAAN
Rakyat Bersatu, Negara Maju

kepentingan

Murid membaca dan


meneliti lirik lagu Muhibah

ii.

Guru memperdengarkan
lagu Muhibah dan murid
menyanyikan lagu tersebut

iii.

Mengumpul lagu-lagu
patriotic lain dan
menghayatinya

amalan

ii. Mengamalkan sikap muhibah


iii. Bersyukur hidup dalam Negara yang aman
dan harmoni

29/9 3/10/14

Sukan Tara Sekolah


1 - 2 Oktober 2014

16

i.

Rancangan Pelajaran Tahunan


PSK Tahun 6

MINGG
U

3
7

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN
AKTIVITI

Murid dapat:
5.MALAYSIA NEGARAKU

i. Soaljawab berkenaan lencana


UNIT 9

i.

TANGGUNGJAWAB
MENGEKALKAN KEMERDEKAAN
Negara Merdeka, Rakyat
Sejahtera

6/10 10/10/14

Hari
Raya
AidilAdh
a

Menyenaraikan cara mengamalkan


tingkah laku patriotik

ii. Melibatkan diri dalam aktiviti bercirikan


patriotik
iii. Berbangga menjadi warganegara yang
patriotik

ii. Mengamalkan tingkahlaku


bercirikan patriotik
iii. Mencipta/menghasilkan lencana
bercirikan patriotik bagi
menunjukkan semangat

Majlis Qurban Peringkat Sekolah


8/10/2014

6&
7/10/2014

TEMA 6 : SEDIA HADAPI CABARAN

3
8
13/10 -

17

i.
6. SEDIA HADAPI
CABARAN

UNIT 10
HIDUP SIHAT DAN CERGAS

Menjelaskan kepentingan mengamalkan


gaya hidup sihat

ii. Menyertai aktiviti yang dapat


meningkatkan gaya hidup sihat

Gejala dijauhi, Hidup Berseri

i. main peranan menolak


pelawaan negatif secara sopan
ii. Mencipta slogan bagi
menyatakan cara mengamalkan
gaya hidup sihat

iii. Berbangga dengan gaya hidup sihat


iii. Menyalin slogan terbanyak

Rancangan Pelajaran Tahunan


PSK Tahun 6

MINGG
U

TEMA

TAJUK

17/10/14

3
9
20/10 24/10/14

HASIL PEMBELAJARAN

Kejohanan Balapan & Padang Peringkat Sekolah


15 16 Oktober 2014
6. SEDIA HADAPI
CABARAN

UNIT 10

i.

Menjelaskan kepentingan ketahanan diri


untuk menjauhi gejala sosial.

HIDUP SIHAT DAN CERGAS


-

Bijak Fikiran, Waras


Tindakan

ii. Mengambil tindakan yang rasional dalam


pelbagai situasi
iii. Berbangga dengan tindakan rasional yang
diambil

23/10/14

11 -15/11/13

2731/10/14

18

i. Menceritakan pengalaman
mengenai keadaan taman
permainan di kawasan
perumahan
ii. Perbincangan cara yang diambil
untuk menangani vandalisme
iii. Melakukan tinjauan di kawasan
dan menyatakan masalah yang
dihadapi

Deepava
li

4
0

CADANGAN
AKTIVITI

Ujian (Tahun 1-4)


Peperiksaan Akhir Tahun (Tahun 5,6)
(27 31 Okt 2014)

Rancangan Pelajaran Tahunan


PSK Tahun 6

MINGG
U

4
1

TEMA

6. SEDIA HADAPI
CABARAN

TAJUK

UNIT 10

HASIL PEMBELAJARAN

i. Menyenaraikan langkah menyelesaikan


konflik

i. Mencatat aktiviti harian dalam


diari

ii. Membuat keputusan yang rasional dalam


menyelesaikan konflik

ii. Kepentingan membuat tugas


harian mengikut keutamaan

iii. Bersyukur kerana dapat menyelesaikan


konflik

iii. Menemuramah warga sekolah


untuk mengetahui 3 perkara
yang perlu diutamakan bagi
mengamalkan gaya hidup sihat

UNIT 10

i.

Menyenaraikan ciri gaya hidup sihat

i. Takrifan makanan seimbang/


riadah

HIDUP SIHAT DAN CERGAS

ii.

Mengamalkan gaya hidup sihat

HIDUP SIHAT DAN CERGAS


-

Amalan Sihat, Hidup


Selamat

3 -7/11/14

4
2
10
-14/11/14

19

CADANGAN
AKTIVITI

6. SEDIA HADAPI
CABARAN

Baik Teladan, Jadi Ikutan

iii.

Menghargai gaya hidup sihat

ii. Keperluan mengapa perlu


mengambil makanan seimbang/
beriadah
iii. Menyediakan resepi yang dapat
memberi panduan kepada orang
lain cara mengamalkan gaya
hidup sihat

Rancangan Pelajaran Tahunan


PSK Tahun 6

MINGG
U

4
3
1721/11/14

TEMA

6. SEDIA HADAPI
CABARAN

TAJUK

UNIT 10

HASIL PEMBELAJARAN

i. Menyenaraikan kepentingan menjaga


keselamatan diri

i. Menghasilkan buku panduan


tentang keselamatan diri.

ii. Menghasilkan buku panduan keselamatan


diri

ii. Mengadakan ceramah berkaitan


pendidikan kesihatan atau akil
baligh atau keselamatan diri.

HIDUP SIHAT DAN CERGAS


-

Keselamatan Dijaga,
Hidup Sempurna

iii. Menghargai keselamatan diri


iii. Menghasilkan poster
bertemakan gaya hidup sihat.
Hari Anugerah Cemerlang Peringkat Sekolah
19 NOVEMBER 2014

CUTI AKHIR TAHUN


22 NOVEMBER 2014 31 DISEMBER 2014

20

CADANGAN
AKTIVITI