Anda di halaman 1dari 1

Borang jawapan Inventori Gaya Bercinta

BORANG JAWAPAN
INVENTORI GAYA BERCINTA IGB

Nama :
No. Kad Pengenalan :

Tarikh
Umur

:
:

Arahan:
Sila tuliskan nombor yang mewakili jawapan anda dalam ruangan yang disediakan berasaskan kekunci jawapan yang telah disediakan.
STS Sangat Tidak Setuju (1)
TS Tidak Setuju (2)
TP Tidak Pasti (3)
S Setuju (4)
SS Sangat Setuju (5)
1.

7.

13.

19.

25.

31.

37.

43.

49.

55.

2.

8.

14.

20.

26.

32.

38.

44.

50.

56.

3.

9.

15.

21.

27.

33.

39.

45.

51.

57.

4.

10.

16.

22.

28.

34.

40.

46.

52.

58.

5.

11.

17.

23.

29.

35.

41.

47.

53.

59.

6.

12.

18.

24.

30.

36.

42.

48.

54.

60.

Untuk Kegunaan Pejabat

G1- PERSAHABATAN

G2 - ROMANTIS

G3
PERMAINAN

G4
LOGIKAL

G5
PENGORBANAN

G6
KEPUNYAAN